เยือน “ร้อยเอ็ด” สัมผัสเส้นทางบุญถิ่นอีสานตอนบน

ไปเที่ยวกันไหม? คราวนี้ “ตะลอนเที่ยว” จะพาไปเที่ยวแอลเอ แบบไม่ต้องทำวีซ่าให้ยุ่งยาก แค่ตีตั๋วเครื่องบิน เราก็จะได้เหินฟ้าไปสู่แอลเอ “จังหวัดร้อยเอ็ด” ประเทศไทยกันแล้ว

 

ประตูเมืองสาเกตนคร

“ร้อยเอ็ด” เป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนามาอย่างยาวนาน ดังที่ปรากฏชื่ออยู่ในตำนานพระอุรังคธาตุ (ตำนานการก่อสร้างพระธาตุในแถบภาคอีสานตอนบน) ที่ปรากฏเมืองร้อยเอ็ดอยู่ในนาม “สาเกตนคร” ที่ถูกบรรยายไว้ว่ามีเมืองขึ้น 11 เมือง มีประตูทางเข้าเมือง 11 ประตู ถือว่าเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมาก

 

ศาลหลักเมือง จ.ร้อยเอ็ด

ซึ่งร้อยเอ็ดก็เป็นอีกหนึ่งเมืองของภาคอีสานตอนบนที่มีวัดวาอารามมากมาย ให้พบเห็นกันได้ทั่วไป เป็นสิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าคนร้อยเอ็ดเลื่อมใสพระพุทธศาสนา จนทำให้จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นหนึ่งในจังหวัดเส้นทางบุญที่คนนิยมเดินทางมากันอย่างไม่ขาดสาย

 

ภายในศาลหลักเมือง

ฉะนั้นการเดินทางมาร้อยเอ็ดครั้งนี้ของ “ตะลอนเที่ยว” ก็ไม่พลาดที่จะมาเดินสายเส้นทางบุญ โดยเราเริ่มต้นการเดินทาง เอาฤกษ์เอาชัยด้วยการมาไหว้ “ศาลหลักเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด” ที่ตั้งอยู่บริเวณกลางเมืองร้อยเอ็ด เป็นศาลคู่บ้านคู่เมืองที่ชาวร้อยเอ็ดนับถือ ซึ่งชาวร้อยเอ็ดมีความเชื่อว่าเจ้าพ่อจะช่วยดลบันดาลให้ชาวเมืองมีความสุข สมปรารถนา จึงเป็นสถานที่ที่ชาวเมืองร้อยเอ็ดมากราบไหว้ ตลอดจนผู้ที่เดินทางมายังเมืองร้อยเอ็ดต่างก็มาสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองแห่งนี้

 

บึงผลาญชัย

ซึ่งศาลหลักเมืองตั้งอยู่ภายใน “บึงพลาญชัย” ที่เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของจังหวัดร้อยเอ็ด มีลักษณะเป็นเกาะอยู่กลางบึงน้ำขนาดใหญ่ มีเนื้อที่ประมาณ 2 แสนตารางเมตร เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของคนในพื้นที่ ตกแต่งเป็นสวนไม้ดอกขนาดใหญ่ มีพันธุ์ไม้ต่างๆ มากมาย รวมถึงยังเป็นที่ตั้งของพระพุทธรูปปางลีลาขนาดใหญ่อีกด้วย

 

พระพุทธรัตนมงคลมหามุนี

จากนั้นออกเดินทางไปยัง “วัดบูรพาภิราม” ที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นวัดอารามหลวงชั้นตรี วัดแห่งนี้เดิมชื่อ วัดหัวรอ เนื่องจากในสมัยก่อนนั้นเป็นที่นัดพบและพักแรมของพ่อค้าที่จะออกเดินทางไปค้าขายยังต่างเมือง ต่อมาในภายหลัง จึงเปลี่ยนชื่อเป็นวัดบูรพาภิราม เนื่องจากตัววัดตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัด

 

“พระเจดีย์หิน” หรือ “บุโรพุทโธจำลอง”

สิ่งที่น่าสนใจภายในวัดก็คือพระพุทธรูปปางประทานพร “พระพุทธรัตนมงคลมหามุนี” หรือที่ชาวบ้านนิยมเรียกว่า “หลวงพ่อใหญ่” ซึ่งพระพุทธรูปองค์นี้ถือเป็นพระพุทธรูปยืนที่สูงที่สุดในประเทศไทย โดยองค์พระมีความสูง 118 ศอก (59.20 เมตร) และมีความสูงทั้งหมด (รวมฐาน) 135 ศอก (67.85 เมตร) ซึ่งเดิมเมื่อแรกสร้างนั้น ตั้งใจจะให้องค์พระมีความสูง 101 ศอก แต่ด้วยฝีมือของช่างพื้นบ้าน ทำให้ไม่สามารถกำหนดความสูงขององค์พระได้แน่นอน จึงสร้างองค์พระได้สูงเกินกว่าที่กำหนด

 

พระเจดีย์หินถูกประดับด้วยเจดีย์ทั้งหมด

หลวงพ่อใหญ่เป็นที่เคารพนับถือของชาวเมืองร้อยเอ็ดเป็นอย่างมาก ซึ่งชาวร้อยเอ็ดเชื่อว่า พระเจ้าใหญ่เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองที่คอยปกป้องคุ้มครอง ให้มีชีวิตอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข และด้วยความสูงของพระองค์ทำให้มีความเชื่อว่า หากได้มากราบไหว้ จะได้อานิสงส์สูงเทียมเมฆเทียมฟ้า จะทำการสิ่งใดก็สำเร็จด้วยประการทั้งปวง

 

ด้านในพระเจดีย์หินเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากประเทศอินเดีย

หลังจากไหว้พระขอพรกันไปแล้ว ไปต่อกันที่ อ.ศรีสมเด็จ ไปชม “พระเจดีย์หิน” หรือ “บุโรพุทโธจำลอง” (Borobudur-โบโรบูดูร์ หรือ บรมพุทโธ) ที่ “วัดป่ากุง” โดยเจดีย์แห่งนี้สร้างขึ้นจากคำปรารภของหลวงปู่ศรี มหาวีโร (พระเทพวิสุทธิมงคล) พระเกจิชื่อดังของจังหวัดร้อยเอ็ด หลวงปู่ต้องการให้ก่อสร้างเจดีย์ด้วยหินทรายธรรมชาติ แต่นำมาประยุกต์ให้มีความเหมาะสมกับสถานที่ ผสมผสานกับความเป็นไทยและลักษณะภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยให้มีรูปทรงคล้ายกับเจดีย์บุโรพุทโธ แต่ภายในมีพื้นที่สำหรับประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากประเทศอินเดีย เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะ

 

ความยิ่งใหญ่ของบุโรพุทโธจำลอง

ด้านนอกขององค์เจดีย์แบ่งออกเป็น 7 ชั้น แต่ละชั้นมีภาพแกะสลักหินทรายนูนต่ำที่สวยงาม โดยแบ่งออกได้ดังนี้ ชั้นที่ 1 เล่าเรื่องราวพระเวสสันดรชาดก ชั้นที่ 2 และ 3 เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ ชั้นที่ 4 ภาพพระพุทธชัยมงคล ประกอบด้วย พระคาถา คำแปลภาพ และตำนาน ชั้นที่ 5 ภาพสังเวชนียสถาน 4 ตำบล ชั้นที่ 6 เป็นเจดีย์องค์ประธานและเจดีย์ราย 8 องค์ และชั้นที่ 7 ยอดเจดีย์ทองคำ น้ำหนัก 101 บาท ซึ่งนอกจากจะมาชมพระเจดีย์หิน หรือบุโรพุทโธจำลองแล้ว ก็ยังสามารถมานั่งสมาธิ ฟังเทศน์ฟังธรรมในบริเวณวัดที่มีพื้นที่กว้างขวาง ร่มรื่น และเงียบสงบ ได้อีกด้วย

 

บุโรพุทโธจำลองเมื่อมองจากด้านนอก

 

 

สุดท้ายไปปิดท้ายกันที่ “พระมหาเจดีย์ชัยมงคล” ที่ตั้งอยู่ใน ต.ผาน้ำย้อย อ.หนองพอก ที่สร้างขึ้นจากศรัทธาของพุทธศาสนิกชน วัตถุประสงค์ในการสร้างก็เพื่อเป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า รวมทั้งอัฐิธาตุของเกจิอาจารย์ชื่อดังสายอีสาน และยังเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

พระมหาเจดีย์ชัยมงคล

ระมหาเจดีย์ชัยมงคลเป็นเจดีย์ขนาดใหญ่ มีความกว้าง 101 เมตร ยาว 101 เมตร สูง 109 เมตร ซึ่งขนาดนั้นมีความสอดคล้องกับชื่อจังหวัดร้อยเอ็ด ส่วนความสูง 109 เมตร เป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยส่วนยอดของเจดีย์ 9 ชั้นเป็นยอดเศวตฉัตรทองคำแท้หนัก 60 กิโลกรัม มีศิลปะการสร้างองค์เจดีย์ เป็นศิลปะร่วมสมัยระหว่างภาคกลางและภาคอีสาน (พระปฐมเจดีย์และพระธาตุพนม) โดยเน้นแนววิจิตรศิลปะอีสานเป็นหลัก ลักษณะเป็นรูปทรง 8 เหลี่ยม รายล้อมด้วยเจดีย์องค์เล็ก 8 องค์ ด้านในแบ่งออกเป็น 6 ชั้น

บริเวณด้านนอกพระมหาเจดีย์ชัยมงคล

 

 

รูปหล่อหลวงปู่ศรี มหาวีโร

 

ส่วนชั้นที่ 3 เป็นชั้นพระอุโบสถ มีพระพุทธชินราชหน้าตักกว้าง 101 นิ้ว เป็นพระประธาน ผนังรอบด้านมีรูปหล่อเหมือนของเกจิอาจารย์สายอีสานทั้งหมด 101 รูป (ขณะนี้มีอยู่ 32 องค์) ชั้นที่ 4 เป็นจุดชมวิว ด้านนอกจะเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์โดยรอบ ภูเขาเขียวส่วนผนังด้านในจะเป็นการเขียนภาพเล่าเรื่องราวการก่อสร้างพระมหาเจดีย์ฯ ตั้งแต่สมัยเริ่มก่อสร้างจนถึงปัจจุบัน

ภายในตกแต่งอย่างสวยงาม

 

ชั้นที่ 5 เป็นพิพิธภัณฑ์สถาน (อยู่ระหว่างการรวบรวม) ที่บรรจุอัฐิธาตุของเกจิอาจารย์ชื่อดังสายอีสานที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ทั้งหมด และชั้นที่ 6 เป็นชั้นที่สูงสุดและมีความสำคัญที่สุด เนื่องจากเป็นชั้นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าที่อัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกา เมื่อวันที่ 3 พ.ค. 2540 อยู่เหนือขั้นบันได 119 ชั้น

 

ชั้นพระอุโบสถ มีพระพุทธชินราชหน้าตักกว้าง 101 นิ้ว เป็นพระประธาน

สำหรับด้านนอกองค์เจดีย์ยังมีวิหารคดล้อมรอบ ภายในประดิษฐานพระสาวกของพระพุทธเจ้า จำนวน 500 องค์ มีกุฏิหลวงปู่ศรี มหาวีโร ที่เคยใช้เมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่ แล้วก็ยังมีเจดีย์บุโรพุทธจำลองที่สร้างจากหินภูเขาไฟ

 

ชั้นที่ 6 บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าที่อัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกา

 

เรียกได้ว่าเส้นทางบุญในจังหวัดร้อยเอ็ดนั้นมีอีกหลายแห่งที่รอให้เราเดินทางไปสัมผัส นอกจากที่เหล่านี้ที่เราได้กล่าวมาแล้ว ร้อยเอ็ดยังมีสถานที่น่าสนใจอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นวัดกลางมิ่งเมือง เจดีย์มหามงคลบัว วัดป่าโนนสวรรค์ และอีกหลากหลายสถานที่ หากใครมีโอกาสเดินทางมายังร้อยเอ็ด ก็อย่าลืมมาไหว้พระ ทำบุญ ใน “เส้นทางบุญร้อยเอ็ด”

 

 

 

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก clipmass

75 thoughts on “เยือน “ร้อยเอ็ด” สัมผัสเส้นทางบุญถิ่นอีสานตอนบน

 1. wh0cd13236 [url=http://toprolxl.doctor/]toprol xl 25 mg[/url] [url=http://genericcrestor.store/]crestor[/url] [url=http://metformin500mg.store/]metformin[/url] [url=http://vardenafil.blue/]vardenafil[/url] [url=http://antabuse.pink/]antabuse[/url] [url=http://levitra.rent/]levitra[/url] [url=http://wellbutrin.band/]wellbutrin[/url] [url=http://sildenafil.ninja/]sildenafil[/url] [url=http://amitriptylineonline.store/]buy amitriptyline online[/url] [url=http://anafranilclomipramine.store/]buy anafranil[/url] [url=http://ciprofloxacin.store/]cipro[/url] [url=http://baclofen.tips/]baclofen[/url]

 2. So they are kept at USD on the webpage but when you obtain the pc it will be communicated out of the closet as CAD currency and mandate you with ici le cours du bitcoin CAD currency. It won’t debit more barely the converted sell for between the two. I conviction this was pragmatic and if you take a without a doubt divert stroke available to attract and I resolve be more than capable to servants you.

 3. A forum is a discussion board where users all with the unchanged interest generate topics and press conversations here anything related to that question or niche.

  A sexual network is a website or app where you can meet modern people and associate with cours du bitcoin bourse your friends completely surreptitiously messaging, as opulently as sharing pictures and videos as a service to your friends to see (and vice verse).

 4. of 2017 prompted Cryptomonnaie: cours du bitcoin a hundred of players to start paying notice — and some, like himself, to invest. “The disposition Bitcoin boomed from nothing to $19,000 at inseparable dot, that undeniably caught the regard of a allotment of people. Endlessly since then it has been shared discourse after a ration of us.”

 5. It can again be resuscitation after a website owner to understand some supplementary ideas or concepts from someone in a precisely Comment suivre le cours du bitcoin different industry, and for the sake us at The Tomorrow Lab, it’s a vast way to sire an serene clearer mastery of of the challenges that sundry matter-of-fact (and huge) companies name when trying to carry online. The of inquiry of chin-wag today was social media

 6. HI all, this is Beau here. We did not arrangement on announcing this so primeval, but unfortunately having a town forum on our webpage has opened us up to regular spamming during the recent two days and week. Without a fulltime line-up of moderators we were ethical unable to finish the uncover of spamming and we would more thwart it in the bud now. All forums residue open to understand, but comprise been closed to any modish posts. Out of commission evenly get to deleting all the spam posts during the coming week.

  Our explanation for pathetic to Reddit is we pull down a deliberation built forum where a straws of the quel est le cours du bitcoin Cryptocurrency community already resides, in reckoning to a slew of anti-spamming tools and features. There is just so multitudinous benefits to it, that had I be struck by known in the fundamental mortify then I would have liable to started the forum there.

 7. In general, do you cours ethereum include a preferred entry to analyzing a manufacturing convention with a captive back piece that is elemental to the overall companionship business? Would you note expenses like interest and depreciation on loans and leases incurred by a caged funds gathering like Paccar Pecuniary as operating expenses or as non-operating expenses? Similarly, would you recommend including change used to purchase equipment representing operating leases as capex in the loot flow statement?

  Thanks in help for your succour,
  Chris

 8. It’s leathery sufficiency as it is to unfold to non-SEOs how to power a webpage. In an increasingly ornate players, to do well you’ve Comment suivre le cours du bitcoin live got to have a acceptable handle on a far-reaching classification of minute subjects. This edition of Whiteboard Friday covers a nine-point checklist of the bigger items you’ve got to cross mad to rank in the renewed year — and peradventure pick up some hints on how to excuse it to others, too.

 9. The problem is that sundry investors don’t be versed which expenses are sober and which expenses should be avoided. Adding to this problem is that there is a large divide between the flush and the lop off and mid-point classes that cause something that is a waste of money at entire uniform to be a illusive arrangement at another.

  For pattern, it resolution often oblige perceive for someone earning $50,000 a year without le cours du bitcoin live a pre-eminently a free portfolio to deny oneself an investment advisor in all respects, unless there are some behavioral advantages that lead to safer outcomes or the convenience is simply worth it, as it is to various people, as a substitute for opting for a disciplinary problem of well-selected, low-cost index funds.

 10. Acclimated users cours du bitcoin btc en euros are thwarted, with in unison reader claiming the new, simpler employ “lacks the functions and statistics challenge brokers play a joke on provided as a remedy for years.”

  Investors experience misspent the capacity to see to in abroad shares, the recent help is uncompetitive in compensation those with portfolios of £100,000 or more, and underlying word with reference to investment trusts is absent.

 11. It’s solidified adequacy as it is to make plain to non-SEOs how to power a webpage. In an increasingly ornate players, to do accurately you’ve Comment suivre le cours du bitcoin live got to bear a godly handle on a large genre of exhaustive subjects. This edition of Whiteboard Friday covers a nine-point checklist of the major items you’ve got to vexed mad to rank in the renewed year — and dialect mayhap pick up some hints on how to simplify it to others, too.

 12. Your post on ??????????????? “????????????????????????” ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? – TrendyNews : ?????????????????????????????????????????? is very good. We hope u can continue posting many more article soon. Be prosperous http://www.ntbdays.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.