ท่องแดนอีสาน สักการะ 7 พระธาตุเลื่องชื่อ

ไหว้พระธาตุอีสาน 6 เมือง รุ่งเรืองตลอดชีวิต ณ แผ่นดินอีสานกลาง ขอนแก่น ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ มหาสารคาม สกลนคร นครพนม

ถือว่าเป็นดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์มาตั้งแต่ครั้งโบราณกาล การเดินทางมากราบไว้สักการะองค์พระธาตุเจดีย์ที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ นอกจากจะได้รับอนิสงส์ผลบุญจากการกราบไหว้สักการะแล้ว ท่านยังได้ท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆ ของทั้ง 4 จังหวัด ซึ่งมีที่เที่ยวอื่นๆ อีกมากมายให้ได้เที่ยวชม

ท่องแดนอีสาน สักการะ 7 พระธาตุเลื่องชื่อ

พระมหาธาตุแก่นนคร

วัดหนองแวง อ.เมือง จ.ขอนแก่น สร้างขึ้นในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี และมหามังคลานุสรณ์ 200 ปี แมืองขอนแก่น เป็นศิลปะแบบทวารวดีผสมผสานศิลปะอินโดจีน องค์พระธาตุ มี 9 ชั้น สูง 80 เมตร มีพระจุลธาตุ 4 มุม ล้อมรอบด้วยกำแพงแก้วพญานาค 7 เศียร ภายในรวบรวมคัมภีร์สำคัญทางพระพุทธศาสนา บานประตูและหน้าต่างแกะสลักเป็นภาพชาดก ภาพพระพุทธประวัติและรูปพรหม 16 ชั้น ชั้นบนสุดกลางบุษบกเป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

อานิสงฆ์ที่ได้รับ : ก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง เปรียบดังบูชาองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์

การเดินทาง
พระมหาธาตุแก่นนคร ตั้งอยู่ริมบึงแก่นนคร บริเวณใจกลางเมืองขอนแก่น

 

พระธาตุขามแก่น

วัดเจติยภูมิ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น สร้างขึ้นประมาณต้นพุทธศตวรรษที่ 25 ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านขาม ตามประวัติกล่าวว่า โมริยกษัตริย์ เจ้าเมืองโมรีย์ ซึ่งเป็นเมืองอยู่ในอาณาเขตของประเทศกัมพูชา มีความประสงค์ที่จะนำพระอังคารของพระพุทธเจ้า มาบรรจุพระธาตุพนม จึงโปรดเกล้าให้พระอรหันต์และพระเถระเจ้าคณะรวม 9 องค์ นำขบวนอัญเชิญพระอังคารมาในครั้งนี้ เมื่อผ่านมาถึงดอนมะขามแห่งหนึ่ง ซึ่งมีต้นมะขามใหญ่ที่ตายแล้วเหลือแต่แก่น เนื่องจากเป็นเวลาพลบค่ำ และบริเวณนี้ภูมิประเทศราบเรียบดีจึงหยุดคณะพัก รุ่งเช้าจึงเดินทางต่อไปถึงภูกำพร้า ปรากฏว่าพระธาตุพนมได้สร้างเสร็จแล้ว จึงนำพระอังคารธาตุกลับ แต่เมื่อเดินทางผ่านดอนมะขามอีกครั้ง ปรากฏว่าแก่นมะขามที่ตายแล้วนั้น กลับมายืนต้นแตกกิ่งก้านผลิใบเขียมชอุ่มเป็นที่น่าอัศจรรย์ คณะอัญเชิญพระอังคารธาตุจึงพร้อมใจกัน สร้างเจดีย์ครอบต้นมะขามนี้ พร้อมกับนำพระอังคารธาตุและพระพุทธรูปบรรจุไว้ในองค์พระธาตุ และให้นามว่า พระธาตุขามแก่น มาจนทุกวันนี้

อานิสงส์ที่ได้รับ : เรื่องร้ายกลายเป็นดี ดุจดังแก่นขามตายแล้วฟื้น

การเดินทาง
ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 209 (ขอนแก่น-กาฬสินธุ์) ห่างจากตัวเมืองไปประมาณ 12 กิโลเมตร เมื่อข้ามลำน้ำพอง เลี้ยวซ้ายเข้าบ้านโคกสี ไปอีกประมาณ 14 กิโลเมตร หรืออีกเส้นทางหนึ่ง ไปตามถนนกสิกรทุ่งสร้าง-ค่ายศรีพัชรินทร์-บ้านโคกท่า ถึงสะพานข้ามแม่น้ำพอง เลี้ยวขวาจะเจอป้ายไปพระธาตุขามแก่น อีกประมาณ 10 กิโลเมตร

 

พระมหาเจดีย์ชัยมงคล

วัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วนาราม อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด พระเจดีย์ใหญ่สถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่าง แบบองค์ปฐมเจดีย์ และพระธาตุพนม สูง 6 ชั้น ยอดฉัตรทองคำ มีความกว้าง ยาว สูง อย่างละ 101 เมตร รายล้อมด้วยเจดีย์องค์เล็ก 8 ทิศ สร้างในเนื้อที่ 101 ไร่ บนยอดภูเขาเขียว แนวเทือกเขาภูพาน สามารถมองเห็นทัศนียภาพอันสวยงาม

แต่ละชั้นของพระมหาเจดีย์ ถูกตกแต่งอย่างวิจิตรงดงาม ประดิษฐานรูปสลักหินทรายของพระคณาจารย์ ปราชญ์อีสานในอดีต และหุ่นรูปเหมือนพระสุปฏิปันโนในจำนวน 101 องค์ รวมทั้งเป็นพิพิธภัณฑสถาน ซึ่งเก็บรวบรวมอัฏฐะบริขารของหลวงปู่ศรีมหาวีโร ผู้ดำเนินการสร้างพระมหาเจดีย์อีกด้วย ชั้นบนสูงสุดเป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ รวมยอดทองคำเป็น 109 เมตร ใช้ทองคำหนักประมาณ 60 กิโลกรัม ภายในองค์พระมหาเจดีย์เหมือนอยู่บนวิมานแดนสวรรค์

อานิสงส์ที่ได้รับ : ท่วมมันชัยชนะ ด้วยพระพุทธานุภาพแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า

การเดินทาง
ใช้เส้นทางสายร้อยเอ็ด-อำเภอโพนทอง-อำเภอหนองพอก ระยะทาง 82 กิโลเมตร จากตัวเมืองร้อยเอ็ด ตามทางหลวงหมายเลข 2044 และ 2136

 

พระธาตุยาคู

ตั้งอยู่ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ เป็นเจดีย์ที่ใหญที่สุดในเมืองฟ้าแดดสงยาง ลักษณะเป็นเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมก่อด้วยอิฐ ปรากฏการก่อสร้าง 3 สมัย ด้วยกันคือ ส่วนฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมย่อมุม มีบันไดทางขึ้น 4 ทิศ มีปูนปั้นประดับสร้างในสมัยทวารวดี ถัดขึ้นมาเป็นฐานรูปแปดเหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสอง ขนาดฐานกว้าง 10 เมตร ยาว 10 เมตร ซึ่งสร้างซ้อนทับบนฐานเดิมเป็นรูปแบบเจดีย์ในสมัยอยุธยา ส่วนองค์ระฆังและส่วนยอดสร้างในสมัยรัตนโกสินทร์ สร้างซ้อนกันเป็นลักษณะแบบจตุรมุขสูงจากฐานถึงยอด 15 เมตร รอบๆ องค์พระธาตุพบใบเสมาแกะสลักภาพนูนต่ำเรื่องราวพระพุทธประวัติ ชาวบ้านเชื่อกันว่า ในองค์พระธาตุบรรจุอัฐิของพระเถระผู้ใหญ่ ที่ชาวเมืองเคารพนับถือ (“ญาคู” ภาษาอีสานหมายถึง พระสงฆ์ผู้ใหญ่ในวัด)

เมื่อเมืองเชียงโสมชนะสงคราม ได้ทำลายทุกสิ่งทุกอย่างในเมืองฟ้าแดด แต่ไม่ได้ทำลายพระธาตุยาคู จึงเป็นโบราณสถานที่ยังคงสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ ชาวบ้านจะจัดให้มีงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุยาคูเป็นประจำทุกปี ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 (ประมาณเดือนพฤษภาคม) เพื่อความร่มเย็นให้กับหมู่บ้าน

อานิสงส์ที่ได้รับ : ร่มเย็นเป็นสุข

การเดินทาง
ใช้เส้นทางหมายเลข 214 (กาฬสินธุ์-ร้อยเอ็ด) ระยะทาง 13 กิโลเมตร ถึงอำเภอกมลาไสย เลี้ยวขวาตามทางหลวงหมายเลข 2367 ระยะทาง 7 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวขวาเข้าซอยอีกประมาณ 400 เมตร

 

พระธาตุนาดูน

อ.นาดูน จ.มหาสารคาม พุทธมณฑลแห่งอีสาน เป็นเขตที่มีการขุดหลักฐานทางประวัติศาสตร์ โบราณคดีที่แสดงถึงความเจริญรุงเรืองในอดีต เพราะบริเวณนี้ได้เคยเป็นที่ตั้งของนครจำปาศรีมาก่อน โบราณวัตถุต่างๆ ที่ค้นพบได้นำไปแสดงไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดขอนแก่น และที่สำคัญยิ่งก็คือ การขุดพบสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุบรรจุในตลับทองคำ เงิน สำริด ซึ่งสันนิษฐานว่ามรอายุอยูในพุทธศตวรรษที่ 13-15 สมัยทวารวดี ต่อมาจึงได้สร้างพระธาตุนาดูนขึ้น ซึ่งจำลองแบบจากสถูปทองสำริดที่ขุดพบในเนื้อที่ 902 ไร่ โดยบริเวณรอบๆ จะมีพิพิธภัณฑ์ทางศาสนาและวัฒนธรรม สวนรุกขชาติ สวนสมุนไพร ซึ่งตกแต่งให้เป็นสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนา

อนิสงส์ที่ได้รับ : เพิ่มพูนบารมี

การเดินทาง
ใช้เส้นทางหมายเลข 2040 ผ่านอำเภอแกดำ อำเภอวาปีปทุม แล้วเลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 2045 ถึงอำเภอนาดูน ทางลาดยางตลอด ห่างจากตัวเมืองประมาณ 65 กิโลเมตร

 

พระธาตุเชิงชุม

อ.เมือง จ.สกลนคร ตั้งอยู่ในวัดพระธาตุเชิงชุม ในเขตเทศบาลเมืองสกลนคร เป็นปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมืองสกลนคร มาแต่โบราณ มีซุ้มประตู 4 ด้าน สร้างครอบรอยพระพุทธเจ้า 4 พระองค์ คือ

1. พระพุทธเจ้ากกุสันธะ
2. พระพุทธเจ้าโกนาคม
3. พระพุทธเจ้ากัสสปะ
4. พระพุทธเจ้าโคตมะ

ภายในวิหารพระธาตุเชิงชุมเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อพระองค์แสน พระพุทธรูปปางมารวิชัย เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวสกลนคร

อานิสงส์ที่ได้รับ : ความดีใจ ความปิติยินดี รับบุญกุศล เจริญในหน้าที่การงาน

การเดินทาง
อยู่ในเขตเทศบาลเมืองสกลนคร ทางไปสวนสมเด็จพระศรันครินทร์ (สระพังทอง)

 

พระธาตุพนม

อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ประดิษฐาน ณ วัดพระธาตุพนม ตามตำนานกล่าวว่าผู้สร้าง คือ พระมหากัสสปะ พระอรหันต์ 500 องค์ แล้วท้าวพระยาเมืองต่างๆ ภายในองค์พระธาตุบรรจุพระอุรังคธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระธาตุพนมถือเป็นพระธาตุปีเกิดของคนเกิดปีวอก และเป็นพระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์

อานิสงส์ที่ได้รับ : มีความเจริญรุ่งเรือง มีบุญบารมี และผู้คนเคารพนับถือ

การเดินทาง
ใช้เส้นทาง นครพนม-ธาตุพนม เส้นทางหมายเลข 212 ห่างจากจังหวัด ประมาณ 53 กิโลเมตร อยู่ในเขตเทศบาลตำบลธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

 

 

 

 

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก travel.mthai.

124 thoughts on “ท่องแดนอีสาน สักการะ 7 พระธาตุเลื่องชื่อ

 1. really nice

  This is actually credible tidings my friend. you are a remarkably gentle scribe . i want to dividend with you my website as well. command me what do you deem approximately it

  buy youtube views

  Thankyou again for posting such good content. Cheers

 2. This is a actually riveting website I sine qua non say.

  Too bad that there are not too varied websites like This anymore. But I am pleased that I develop it. Ok champion scribble literary works on it .

  You can take in my website here as comfortably: xbody dristor

 3. Thanks , I’ve just been looking for info approximately this
  subject for a long time and yours is the best I’ve came upon till now.
  However, what concerning the bottom line? Are you positive in regards to the source?

 4. This is a unquestionably absorbing post. You are doing well with writing.

  You can also make out my website here: [url=https://rcaieftincn.wordpress.com]calculator rca ieftin[/url]

 5. Hi there Dear, are you genuinely visiting
  this site daily, if so afterward you will absolutely
  get fastidious experience.

 6. Howdy, There’s no doubt that your site could possibly be having
  browser compatibility problems. Whenever I look at your site in Safari, it looks fine however, when opening in I.E., it’s got some overlapping
  issues. I merely wanted to provide you with a quick heads up!

  Aside from that, fantastic website!

 7. Can I just say what a comfort to discover someone that truly knows what they’re talking about on the internet.
  You actually know how to bring an issue to light and make it important.
  More and more people really need to look at this and understand this side of your story.

  I can’t believe you are not more popular given that you definitely
  have the gift.

 8. Thanks for ones marvelous posting! I seriously enjoyed reading
  it, you will be a great author.I will be sure to bookmark your
  blog and will often come back from now on. I want to encourage you
  to ultimately continue your great posts, have a nice day!

 9. May I simply say what a comfort to find somebody who genuinely knows what they are talking about online.
  You actually realize how to bring an issue to light and make it
  important. A lot more people have to check this out and
  understand this side of your story. I was surprised that you aren’t more popular given that you definitely possess the
  gift.

 10. My family every time say that I am wasting my time here at
  web, however I know I am getting experience every day by reading thes nice content.

 11. Heⅼlo, i think tha i saaw yyou visited mү weblog tһus i came to
  “return the favor”.I am attempting t᧐ fіnd thjngs
  tо enhance my web site!I suppose іts oк to usee a feew of your ideas!!

 12. Ι juѕt couldn’t leave yoᥙr web site prior tߋ suggesting
  tһɑt I actually enjoyed the uusual info а person provide t᧐ yoսr visitors?
  Іs going to bе back ofren in orɗer to investigate cross-check neѡ posts

 13. Hi! I coսld haᴠe sworn I’ve been to this blog beforе but ɑfter going
  thr᧐ugh a few of the articles I realized іt’ѕ new tto me.

  Anyhoᴡ, I’m certaіnly delighted I stumbled ᥙpon iit аnd I’ll be bookmarking іt and
  checking ƅack oftеn!

 14. Hey! I knoԝ this is kind of off topic ƅut I was wondering
  whicһ blog platform аrе yoս սsing f᧐r this website?
  I’m getting tired oof WordPress ƅecause I’ve haԀ problemѕ with hackers and І’m looking at options
  fоr anotһer platform. І wouuld be awesome іf үoᥙ could point me in the direction of ɑ good
  platform.

 15. Good dаy! This is kind of offf topic ƅut І need some advice from an established blog.Is іt harɗ to ѕеt ᥙρ your oѡn blog?

  І’m not vеry techincal but I cаn figure things oսt pretty
  fast. I’m thinking аbout makіng my own but I’m noot sure where tо start.

  Ɗo yyou hаνe any p᧐ints or suggestions?
  Ԝith thanks

 16. Ꮋі there ϳust wanted tо give you a quick heads ᥙρ аnd
  let уou know a fеԝ of tһe pictures aren’t loading properly.
  І’m not surе why but I think itѕ a linking issue.
  Ι’ve tried it in twoo different wweb browsers аnd bߋtһ shyow the same outcome.

 17. I һave Ьeen browsing on-ⅼine grеater than thrеe һours nowadays, уet Iby no meаns discovered аny attention-grabbing article like yours.

  It’s beautiful price sufficient fߋr me. Personally,
  іf ɑll site ownerfs ɑnd bloggers maade goօd ϲontent as you diԀ, tһe web miցht be muc mоre helpful tһаn eѵer beforе.

 18. Mу family mеmbers always saʏ thaqt I am killing
  mmy time һere at net, eхcept I knoѡ I am
  getting experience everyday Ƅү reading such pleasant
  articles.

 19. Howdy! Tһis is my first visit to үour blog! Ꮃe are а collection ߋf volunteers aand starting ɑ neѡ project іn a community iin thе same niche.

  Y᧐ur blog provided uss valuable іnformation tto wоrk օn. You have done
  a marvellous job!

 20. Hi there just wanted to give you a quick heads up.

  The words in your post seem to be running off the screen in Firefox.
  I’m not sure if this is a formatting issue or something to do with browser compatibility but I figured
  I’d post to let you know. The style and design look great
  though! Hope you get the issue fixed soon. Cheers

 21. There will always be someone who will accompany you to fulfill your unfulfilled wishes, send you flowers, accompany you to watch the sunrise and sunset, accompany you to walk the Yangtze River Bridge to accompany you to play the carousel, and spend the rest of your life with you.

 22. I will be coming soon to live Jazmin webcam site were you can chat with me live and
  tribute and serve me . Join now to get ready to serve your
  mistress boss labet live. …

 23. Thank you, I have just been searching for information approximately this subject for a long
  time and yours is the best I have came upon so far.
  But, what in regards to the conclusion? Are you sure about the
  source?

 24. Tomorrow will be a long journey, tonight without sleep, I do n’t know when to see you on this trip, I miss it, and send my most sincere wishes to my best friend!

 25. Oh my goodness! Amazing article dude! Thanks, However I am having problems with your RSS.
  I don’t know the reason why I can’t subscribe to it.
  Is there anybody getting the same RSS problems?
  Anybody who knows the answer can you kindly
  respond? Thanx!!

 26. Right here is the right website for everyone who really wants to find out
  about this topic. You realize a whole lot its almost tough to argue with you (not that I actually would want to…HaHa).
  You definitely put a new spin on a topic that has been written about for many
  years. Great stuff, just wonderful!

 27. High EQ is mainly to make others happy; high IQ is mainly to make yourself happy; IQ is not high and EQ is not high, mainly because you are not happy or not to make others happy.

 28. After I originally left a comment I appear to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and from
  now on each time a comment is added I recieve four emails with the same comment.
  There has to be a way you can remove me from
  that service? Appreciate it!

 29. Hey there! This post сould not Ьe ѡritten ɑny better!
  Reading tyrough tһіs post reminds mе off my prеvious rolm mate!
  He aⅼwɑys қept chatting about tһis. I wіll forward this
  write-uр tօ him. Fairly certain he wjll have a good reaԀ.
  Mаny thаnks fߋr sharing!

 30. Sometimes, we are not waiting for someone or anything, we are waiting for time, waiting for time to change ourselves. 2. If someone in your life wants to step you under your feet, don’t think that life has mistreated you.

 31. This powerful sports car has the capacity to travel at 233km/h.
  This car is certainly priceless and is not listed on any auction sites for sale but it is certain to be
  estimated in the millions. This car came with a three-speed manula transmission, V8, 256 cubic inches engine
  and boasted classic sports car features such as a sleek convertible top.
  The 1956 Chevy Corvette is what cemented Chevrolet’s place in the sports car world.
  The truth is the top 5 cars of 1956 do not settle on just one type of car but a combination of all these cars.
  Judas, tonight’s the night we show everyone at Dominion Pro Wrestling what
  every one of our fans always knew: you and I at war are like the Germans and the Allies.
  With sites like Bingo Cams, the gaming standards of the UK industry have witnessed
  a dramatic increase. Such has been the fast rise of online gaming that numerous brands have been talking about stopping disc-based production entirely and switching to
  a purely streaming type of content delivery. If
  this is to be the situation, another level of bandwidth supply
  is necessary to assist, not merely the content download, but the peer-to-peer link on top of it.

 32. I want to be with you, even if it is a headless and tailless farce, I will persist until the moment the world fades after you leave the stage, hold a small lamp and stand in the memory waiting for you.

 33. Unquestionably consider that which you said.
  Your favourite reason seemed to be at the net the simplest
  thing to have in mind of. I say to you, I definitely get irked while other folks consider concerns
  that they just do not know about. You managed to
  hit the nail upon the highest and also outlined out the entire
  thing without having side effect , other people can take a signal.
  Will probably be again to get more. Thanks

 34. I have been surfing online more than 2 hours today, yet I never found any interesting article
  like yours. It is pretty worth enough for me.
  Personally, if all site owners and bloggers made good
  content as you did, the net will be much more useful than ever before.

 35. Howdy! I know this is somewhat off topic but I was wondering if you knew
  where I could get a captcha plugin for my comment form?
  I’m using the same blog platform as yours and I’m having trouble finding
  one? Thanks a lot!

 36. Time will always give you the answer, who is the one who really hurts you and who really cares about you; who is who you care about but who cares nothing about you. Some people are not worth cherishing too much, while others are worth cherishing

 37. Make Bitcoin with our society.
  We are society of individuals providing financial help to each other.
  We don’t require anyone to make any contracts and keep any security of property for providing assistance.
  In our community there are no givers and takers. All same people come together and use this great platform and gain help.
  We are not a profit making organization. We are fully group of volunteers.
  More information here https://bit.ly/BTCGetRich

 38. Do not overlook when speaking contained three choices? What societal media marketing has accomplished is unleash the capacity of speaking and link
  a single unique man at 1 period. There’s a
  reason why we’re considered one of the most addictive websites ever created
  by man. By the time I got to the reception, the brownies were
  long gone, but I immediately ran into the Asian-American man who
  had emotionally countered the protester, saying he was
  not fit to shine the shoes of Roy Moore. He is having thousands of clients and
  devotees worldwide who take his consultancy.

  Gloria did it so it would take as long as possible
  but I’m pretty sure they will get ‘mercy’ in the end.
  This provider will easily handle the streams from your favorite porn site.

  By entering this site you swear that you are of legal age in your area to view adult material and that you wish to view such material.
  During fb I know that which that you are and precisely what specifically
  makes you tick.

 39. I absolutely love your site.. Very nice colors & theme. Did you develop this web site yourself?
  Please reply back as I’m wanting to create my own personal blog
  and want to learn where you got this from or what the theme is called.
  Thanks!

 40. Hi there, this weekend is good for me, because this moment i am reading this fantastic
  informative piece of writing here at my residence.

 41. Oh my goodness! Awesome article dude! Thank you, However I am experiencing difficulties with your RSS.

  I don’t know the reason why I can’t subscribe to it.
  Is there anybody else getting similar RSS problems? Anyone who knows the solution can you kindly respond?

  Thanx!!

Leave a Reply

Your email address will not be published.