ตามรอย “พระราชาวัยเยาว์” โลซาน ความทรงจำแสนงดงาม

 

ในความทรงจำของปวงชนชาวไทยที่มีต่อ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ เชื่อว่าทุกเรื่องล้วนแต่เป็นความทรงจำอันล้ำค่า รวมทั้งผู้เขียนเอง ทุกๆ ความทรงจำที่เกี่ยวกับในหลวง รัชกาลที่ 9 คือ ความทรงจำอันล้ำค่าที่สุดในชีวิต

 

ท่าเรือทะเลสาบเจนีวาที่โอบล้อมไปด้วยเทือกเขาแอลป์

 

จนกระทั่งได้มีโอกาสเดินทางไปเยือนแผ่นดินที่เปรียบเสมือนบ้านหลังที่ 2 ของพระองค์ โดย การท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ ได้พาคณะสื่อมวลชนไทยเดินทางตามรอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ โลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ดินแดนแห่งนี้ ก็ได้มาเปลี่ยนความทรงจำจาก “ภาพสีขาวดำ” ที่มีต่อพระองค์เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ ให้เป็นภาพที่มี “สีสันอันงดงาม” ซึ่งหากไม่ได้มาเยือน คงไม่รู้เลยว่า ณ ดินแดนแห่งนี้งดงามดั่ง “สวรรค์บนดิน”

 

 

 

“โลซาน” เป็นเมืองหลวงของรัฐโวด์ ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของคณะกรรมการโอลิมปิกสากล และมีพิพิธภัณฑ์โอลิมปิกตั้งอยู่ริมทะเลสาบเจนีวา โลซานจึงได้รับฉายาว่าเป็น “เมืองหลวงแห่งโอลิมปิก” ทิศใต้ติด “ทะเลสาบเจนีวา” ส่วนตอนบนทิศเหนือติดกับ “เทือกเขาแอลป์” ตั้งตระหง่านอยู่อย่างอลังการ เป็นเมืองที่อยู่ในภูเขาที่ล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติอันงดงาม

ท่ามกลางบรรยากาศที่สวยงามดั่งภาพวาด ทัศนียภาพที่ยิ่งใหญ่และงดงามนี้ เป็นที่ประทับของในหลวง รัชกาลที่ 9 นานถึง 18 ปี ซึ่งที่นี่มีส่วนอย่างยิ่งที่หล่อหลอม “ยุวกษัตริย์” ในเรื่องการศึกษารวมไปถึงการเรียนรู้มิติต่างๆ จนส่งผลถึง “พระอัจฉริยภาพ” และ “พระปรีชาสามารถ” ในหลายๆ ด้าน ทั้ง ภาษา กีฬา ดนตรี การเกษตร และนักประดิษฐ์ ซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่ทรงนำมาใช้ในการพัฒนาประเทศไม่น้อย

 

 

ย้อนกลับในห้วงเวลานั้น พระองค์เสด็จฯ มาประทับ ณ โลซาน ในปี 2476 ขณะนั้นทรงมีพระชนมพรรษา 5 พรรษาเศษ ด้วยเหตุผลที่ “สมเด็จพระเชษฐา” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 ทรงมีพระพลานามัยที่ไม่แข็งแรงนัก กอรปกับสภาพบ้านเมืองยังไม่เรียบร้อย

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จึงทรงพาพระราชโอรสทั้ง 2 พระองค์ และพระราชธิดา สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จฯ จากประเทศไทยมาประทับที่โลซาน เพื่อรักษาพระสุขภาพพลานามัย และเป็นโอกาสที่จะไปศึกษายังต่างประเทศด้วย

**ที่ประทับแห่งแรก “แฟลตเลขที่ 16 ถนน ทิสโซต์”

ราชสกุลมหิดลทรงใช้ชีวิตเยี่ยงสามัญชน โดย 2 ปีแรก พ.ศ.2476-2478 ทุกพระองค์ประทับอยู่ที่แฟลตเลขที่ 16 ถนน ทิสโซต์

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ ทรงพระนิพนธ์ไว้ในหนังสือ “เจ้านายเล็กๆ-ยุวกษัตริย์” ว่า “เป็นตึกใหญ่ที่มีแฟลตหลายชุด แม่เช่าแฟลตหนึ่งที่อยู่ชั้นล่าง เพราะเกรงว่าลูกอาจรบกวนคนที่พักอยู่ข้างใต้ด้วยการวิ่งหรือกระโดด ใต้แฟลตของเรายังมีโรงรถอีก แฟลตนั้นมีห้องนั่งใหญ่พอใช้ ห้องรับประทานอาหาร ห้องนอนของแม่และข้าพเจ้าใช้เครื่องเรือนสีเหลือง ห้องนอนของน้องๆ ใช้สีชมพูแก่ แฟลตนี้มีเฉลียงยาว ถ้าอากาศดี เราชอบอยู่ที่เฉลี่ยงนี้กันโดยเฉพาะสองพี่น้อง”

 

 

 

แฟลตเลขที่ 16 ถนน ทิสโซต์

 

ในวันที่เราไปเยือนนั้น อากาศกำลังเย็นสบาย ด้วยตัวแฟลตอยู่บนเนินเขา จึงทำให้เราต้องออกแรงเดินขึ้นสักหน่อย ด้านหน้าแฟลตมีต้นไม้ใหญ่ปลูกเรียงรายร่มรื่น ปัจจุบันแฟลตแห่งนี้ยังคงเป็นที่พักอาศัยของชาวสวิส แต่ได้มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ชั้นล่างให้เป็นพื้นที่เช่าสำนักงานแทน จึงไม่ได้เป็นสถานที่ที่เปิดให้เข้าเที่ยวชม

และเมื่อข้ามมาฝั่งตรงข้ามแฟลตจะพบกับร้านถ่ายรูป “ซาโลมง เดอ ฌง” ซึ่งเป็นร้านเก่าแก่ที่ยังเปิดให้บริการอยู่ เป็นร้านที่สมเด็จพระราชชนนีทรงพาพระราชโอรสและพระราชธิดามาถ่ายรูปครอบครัว

 

 

แฟลตเลขที่ 16 ถนน ทิสโซต์

 

**โรงเรียนของพ่อ “เอกอล นูแวล”

ในหลวง ร.9 และในหลวง ร.8 ทรงเคยศึกษาที่โรงเรียนเอกชน “เอกอล นูแวล เดอ ลา สวิส โรมองด์” เป็นเวลา 10 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2478-2488

 

โรงเรียนเอกอล-นูแวล-ในอดีต

 

ข้อแรก คือ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นประเทศที่มีหลายภาษา หลากวัฒนธรรม เพราะเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ใจกลางทวีปยุโรป มีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศ ทิศเหนือติดกับประเทศเยอรมนี ทิศใต้ติดกับประเทศอิตาลี ทิศตะวันออกติดกับประเทศออสเตรียและลิคเคนสไตน์ ส่วนทิศตะวันตกติดกับประเทศฝรั่งเศส

ซึ่งถ้าเมืองไหนของสวิสมีชายแดนอยู่ติดกับประเทศอะไร ก็จะได้รับอิทธิพลทางภาษาและวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆ สวิสจึงมีภาษาที่ใช้ทางราชการถึง 3 ภาษา คือ ภาษาเยอรมัน, ฝรั่งเศส, อิตาลี โดยชาวสวิสส่วนใหญ่พูดภาษาเยอรมัน 65 เปอร์เซ็นต์ สวิสฝรั่งเศส 18 เปอร์เซ็นต์ สวิสอิตาเลี่ยน 10 เปอร์เซ็นต์ สวิสโรมานซ์ 1 เปอร์เซ็นต์ และชาวต่างชาติที่พูดภาษาอื่นๆ อีก 6 เปอร์เซ็นต์ ซึ่ง “โลซาน” เป็นเมืองที่มีชายแดนติดกับประเทศฝรั่งเศส และเป็นเมืองที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสในการสื่อสาร

หากใครได้มาเยือนสวิส จะเห็นป้ายบอกทางต่างๆ ระบุเป็นภาษาถึง 4 ภาษาในป้ายเดียวกัน ได้แก่ เยอรมัน ฝรั่งเศส อิตาลี และอังกฤษ

 

 

ตึกเรียนโรงเรียนเอกอล-นูแวลที่ยังคงอนุรักษ์แบบดั้งเดิมไว้

 

นอกจากสภาพแวดล้อมที่หล่อหลอมพระองค์ให้ทรงมีพระปรีชาสามารถด้านภาษาแล้ว หลักสูตรต่างๆ ในเอกอล นูแวล ก็มีส่วนสำคัญไม่น้อย

แรกเริ่มทรงเข้ารับการศึกษา ทรงเลือกเรียนสายศิลป์ภาษาละตินและอังกฤษ ขณะที่ภาษาเยอรมันเป็นภาษาที่บังคับให้เรียนอยู่แล้ว ส่วนวิชาพิเศษของโรงเรียนสมัยนั้นมีวิชา “การทำสวน” และวิชา “การช่างไม้”

ปัจจุบัน โรงเรียนเอกอล นูแวล มีอายุ 111 ปี และยังคงเปิดสอนนักเรียนจากสวิสเซอร์แลนด์และนักเรียนจากทั่วโลก อายุ 3-18 ปี

“ตึกเรียน” และ “ตึกที่พักนักเรียนประจำ” ในสมัยที่ในหลวงทั้ง 2 พระองค์ ทรงเคยศึกษาและประทับอยู่ ยังคงอนุรักษ์ไว้แบบเดิมทุกประการ ขณะที่ภายในอาคารได้ปรับเปลี่ยนพัฒนาตามกาลเวลา เช่น ห้องช่างไม้ ปัจจุบันเป็นห้องคอมพิวเตอร์

 

 

ตึกที่พักนักเรียนประจำที่ยังคงอนุรักษ์แบบเดิม
ตึกที่พักนักเรียนประจำที่ยังคงอนุรักษ์แบบเดิม

 

นอกจากนี้ โรงเรียนยังได้สร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติในหลวง ร.8 และ ในหลวง ร.9 ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวง ร.9 พระราชทานแผ่นทองเหลืองลงพระปรมาภิไธยย่อ ภปร เชิญมาติดด้านหน้าอาคาร อีกทั้งยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นองค์ประธานเปิดอาคารโรงเรียนด้วย

 

 

อาคารเฉลิมพระเกียรติในหลวง ร.9 และ ร.8
ป้ายอาคารเฉลิมพระเกียรติในหลวงทั้งสองพระองค์

 

**เจ้านายเล็กๆ กับครูส่วนพระองค์

ทริปนี้ เรา “โชคดี” ที่ได้พบกับ “ลีซองดร์ เซ.เซไรดารีส” บุตรชายของ “เกลย์อง เซ.เซไดดารีส” ครูส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 8 และ รัชกาลที่ 9 ถวายงานราชวงศ์นานถึง 26 ปี

ลีซองดร์ เซ.เซไรดารีส เล่าว่า โลซานได้รับเกียรติสูงส่งเหนือกว่าเมืองอื่นใดในโลกนี้ เพราะได้เป็นสถานที่ที่ครอบครัวพระมหากษัตริย์ไทยเสด็จฯ มาประทับ ซึ่งในสมัยนั้นสวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่มีสถานศึกษาที่ดีที่สุดในโลก

“แม้ว่าเจ้าชายทั้งสองจะมีครูมาสอนให้ที่พระตำหนักวิลล่าวัฒนา แต่พ่อของผมยืนยันว่า เจ้าชายควรไปโรงเรียนเพื่อได้เรียนรู้โลกจริงๆ และได้รู้จักกับผู้คนอื่นๆ ที่แตกต่างออกไปด้วย ไม่เพียงแต่คนจากประเทศไทย หรือจากสวิตเซอร์แลนด์ แต่เป็นนักเรียนที่มาจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก เมื่อเราได้พบกับเพื่อนที่มาจากทั่วโลกในโรงเรียน เราก็จะได้รู้จักได้ทำความเข้าใจ และจะได้ไม่ก่อสงครามซึ่งกันและกันในภายหลัง”

 

 

ในหลวงทั้งสองพระองค์กับครู

 

ลีซองดร์ เซ.เซไรดารีส เล่าอีกว่า อันที่จริงตำแหน่งที่ครูเกลย์องได้รับ น่าจะเป็นตำแหน่งเกียรติยศเฉยๆ เพราะในหลวงทั้งสองพระองค์ทรงมีพระปรีชาสามารถด้านการเรียนอยู่แล้ว ถึงแม้จะทรงพระเยาว์แต่ก็ทรงมีความรับผิดชอบสูง อย่างในสมุดพกของในหลวง รัชกาลที่ 9 ที่เขียนเป็นภาษาฝรั่งเศส ถ้าอ่านออกจะรู้ว่า ในนั้นจะมีแต่คำว่า “ดี ดีมาก และดีเลิศ”

“พ่อมักบอกผมเสมอว่า งานที่ได้รับเลือกให้เป็นครูถวายพระอักษรในหลวงทั้งสองพระองค์เป็นงานที่วิเศษสุด เพราะในหลวงทั้งสองพระองค์ทรงขวนขวายหาความรู้อย่างใฝ่รู้ สามารถเรียนรู้ทุกอย่างได้อย่างรวดเร็ว ถามคำถามที่ถูกต้องเสมอ ไม่สามารถหานักเรียนที่ดีกว่านี้ได้อีกแล้ว ที่ทรงเป็นอย่างนี้เพราะเจ้าชายทั้งสองพระองค์ทรงได้รับการอบรมสั่งสอนมาจากสมเด็จพระราชชนนีที่ได้รับการสั่งสอนจากสมเด็จพระราชบิดามาอีกต่อหนึ่งว่า มนุษย์เราต้องทำให้ดีที่สุด ดังนั้น จึงทรงขยันขันแข็ง เพียรพยายามศึกษาอยู่ตลอดเวลา เพื่อจะได้ทรงเรียนรู้ศาสตร์ของการเป็นพระราชา เพื่อจะได้นำพากลับไปยังอาณาจักรของพระองค์ในภายหลัง เจ้าชายทั้งสองพระองค์มีความคิดเช่นนี้มาตั้งแต่ 7-8 พรรษา” ลีซองดร์ เซ.เซไรดารีส กล่าว

 

 

ลีซองดร์ เซ.เซไรดารีส

 

 

ลีซองดร์ เซ.เซไรดารีสณ ดินแดนแห่งนี้ ยังมีสถานที่แห่งความทรงจำต่อพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยอีกมากมาย อาทิ

สถานีรถไฟโลซาน ซึ่งเป็นสถานีปลายทางที่พระองค์และพระราชวงศ์เสด็จฯ เมื่อปี 2494

 

 

สถานีรถไฟโลซาน

 

มหาวิทยาลัยโลซาน สถานที่ที่พระองค์ทรงศึกษาด้าน รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์

 

 

มหาวิทยาลัยโลซาน
มหาวิทยาลัยโลซาน

 

สวนสาธารณะปาร์ค ดู เดอนองตู ที่อยู่ริมทะเลสาบเจนีวา เป็นสถานที่ที่พระองค์และพระราชวงศ์โปรดเสด็จฯ มาพักผ่อนพระอิริยาบถ สวนแห่งนี้ เป็นที่ตั้งของ “ศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติ” ที่ตั้งโดดเด่นเป็นสง่าอยู่ท่ามกลางสนามหญ้า สร้างขึ้นเนื่องในโอกาสในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงครองราชย์ครบ 60 ปี และเพื่อฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับสวิสครบ 75 ปี

 

 

ศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติ ตั้งอยู่บนสวนสาธารณะปาร์ค ดู เดอนองตู
ทะเลสาบเจนีวา
ทะเลสาบเจนีวาที่โอบล้อมด้วยเทือกเขาแอลป์

 

วัดไทยศรีนครินทรทรวราราม ที่ตั้งอยู่ในเมืองเกรทเซนบาค สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการก่อสร้างวัดขึ้น นับเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรปที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนทั้วชาวไทยและชาวต่างประเทศ

วัดไทยศรีนครินทรทรวราราม

 

ละอีกหลายสถานที่ที่ ในหลวง ร.9 เสด็จฯ เยือน ไม่ว่าจะเป็นร้านช็อกโกแลตเลื่องชื่อ “เลเดอรัค”
แห่งเมืองเวเวย์ที่เจ้าของร้านรังสรรค์ “ช็อกโกแลตรสต้มยำ” ขึ้นเพื่อถวายแด่ในหลวง ร.9

ช็อกโกแลตรส “ต้มยำ”
ร้านช็อกโกแลตเลื่องชื่อ “เลเดอรัค”

 

รือโรงกลั่นเหล้าองุ่น “โอ โกลส์ เดอ ลา เรปูบลิก” โดยไร่องุ่นในเขตนี้เรียกว่า ไร่องุ่นลาโวกซ์ ได้รับการขึ้นทะเบียนให้มรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโก้เมื่อปี 2007

 

โรงกลั่นเหล้าองุ่น “โอ โกลส์ เดอ ลา เรปูบลิก”
โรงกลั่นเหล้าองุ่น “โอ โกลส์ เดอ ลา เรปูบลิก”
โรงกลั่นเหล้าองุ่น “โอ โกลส์ เดอ ลา เรปูบลิก”
ไร่องุ่นลาโวกซ์ ได้รับการขึ้นทะเบียนให้มรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโก้เมื่อปี 2007

 

ยังมีเรื่องราวอีกมากมายในโลซานและสวิตเซอร์แลนด์ที่เก็บรวบรวมความทรงจำของ “ยุวกษัตริย์” เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ไว้ การได้มาเยือนแผ่นดินวัยเยาว์ของในหลวง ร.9 แม้บางสถานที่จะได้เพียงชมแค่ด้านนอก เพราะยังใช้เป็นที่พักอาศัย หรือเปิดให้บริการอยู่

แต่ก็ก่อให้เกิดความรู้สึกตื้นตันใจอย่างบอกไม่ถูก ยิ่งเห็นยิ่งคิดถึงระคนอาลัยอาวรณ์ แต่ทั้งหมดก็ทดแทนได้ด้วย ความรู้สึกปลื้มใจที่ได้รู้ว่า

คนโลซานส่วนใหญ่รักเมืองไทย และรู้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนม์ชีพที่นี่

การมาเยือนแผ่นดินวัยเยาว์ในครั้งนี้ ได้เปลี่ยน “ภาพจำ” ที่มีแต่สีขาวดำให้กลายเป็นภาพที่มี “สีสันงดงาม”

 

 

 

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก matichon

 

 

156 thoughts on “ตามรอย “พระราชาวัยเยาว์” โลซาน ความทรงจำแสนงดงาม

 1. Is there a acceptable that some videos that I sire downloaded longing play one’s part with the concealment locked while others intention not? I prepare a YouTube Red dues and can large hearken to videos I have downloaded on my phone with the qualify locked to save on battery. Though, I have noticed that there are dependable videos that I obtain downloaded that cours bitcoins will stop playing as pronto as I pursue the screen. On cover of that, the video wish obtain back to the origin as if I hadn’t been watching it at all. Some other info that may be important to this problem is that the videos in theme loosely transpire b nautical tack from the unmodified creator as others that do industry as intended. Multiple channels do the unaltered thing. I had started to cogitate on that unarguable channels were not allowed to work this way, but in the present climate that I am having the unchanged problems with channels I remember incorporate and at to achievement,

 2. I’m a little distressed all over what my banking programme is gonna be like next year and where I’ll be capable to BTC: cours du bitcoin cours ether proper lifting in. Are there any bankers here who are diced like onions, peeled like a potatoe and shredded like exegesis who can broadcast me about how they find time to lift? Thanks friends.

 3. After the manufacturing sector, automation is set to put into jobs in the banking sector as well. Citigroup is reportedly planning to axe as numberless as cours du bitcoin 10,000 jobs from its investment banking section in the next five years by automating areas that coerce little hominoid interference.

 4. I was looking for seven pieces of The religious ministry in Elodea, but two pieces of residue is not ever found.
  In my PC, it does not feel to appear.
  I commonplace cours bitcoin an verve to clinch it.
  Then it was near here, but is not found. (cf. photograph)

 5. This currency soared up to as good as $20k per specie, this went down again to about $7.5k recently. Considering it has already shown how huge it ici le cours du bitcoin may be appropriate, exclusively for in these times, it is making multitudinous investors hand out consideration. A number of the other digital currencies have yet to corroborate themselves. In reality, some of them are viewed like penny stocks.

 6. Time, he hears more elementary questions from other football players, like, “Are there real coins?” Or teammates whim solicit from, “What is the inconsistency between Tout savoir sur la crypto: cours du bitcoin en temps reel this and a stock? Or this and a bond?” According to Sherman: “No person of us really grew up with financial literacy.” Because of this, in the over, a the whole kit of players have been enchanted drop of by means of financial advisors.

 7. Suffer ingenuously, simulate’s judge you would like to purchase BTC cours du bitcoin btc. You may seat trivial increments at any assumed time. Deliberate on about it like buying biased shares of the stock. In the run-of-the-mill world, most brokers desire engage you to repay filthy rich in search a broad share in

 8. In defiance of his instruction and diversion, Sherman isn’t interested in giving investment recommendation: Crypto: le cours du bitcoin “Who knows,” he says, “You read up, you hear pronounced things about some, you listen to frightening things hither others, they swing cranny of the day. It is such an unpredictable market.”

 9. of 2017 prompted Cryptomonnaie: cours du bitcoin a few of players to start paying concentration — and some, like himself, to invest. “The way Bitcoin boomed from nothing to $19,000 at inseparable point, that in point of fact caught the eyesight of a quantity of people. Ever since then it has been average conversation appropriate for a ration of us.”

 10. Social Network has the concept cours du bitcoin graphiques btc of followers and followings and friends, this is the cellar of it. In Socnet you normally post an update on your feed and your advocate may list inform observe, or like it, and so on.

  Here is a crumb of both.

 11. As prematurely goes near we’ll presumably augment more topics and palaver questions but this cours bitcoin btc-euros is what we’ve got so far. Swipe a look and look at if there is a topic you are interested in. If you can’t assign anything you capacity examine our 250 conversation starters episode that also has some questions listed close topic.

 12. Like authority fiat bundle, they are not redeemable at a fixed notwithstanding in the interest any commodity cours bitcoin cours btc or other money. Unlike regulation fiat filthy rich, there is no issuer with liking to increase the number at any time. In the case of Bitcoin, the bunch of Bitcoin units is programmed to spreading at easy and known rate. In the case of Perturbation, the clip competitor, all the Riffle units to be made were made at the start.

 13. So they are kept at USD on the webpage but when you obtain the pc it will go about a find out of the closet as CAD currency and dictate you with ici le cours du bitcoin CAD currency. It won’t foray more barely the converted outlay between the two. I conviction this was utilitarian and if you fool a without a doubt content feel freed to ask and I on be more than talented to stop you.

 14. Congratulations, you make reached 4.000 hours of reinforcement and 1,000 subscriptions in the last 12 months! Your furrow is currently directed le cours du bitcoin: partenaires critique on the side of the terms of the YouTube Mate Program and on the side of confirming that your Community guidelines are appropriate. We usually email the decision within a week.

 15. Payment processing companies like Bitpay are making it easier in the direction of shops to procure Bitcoin. But as away as I can blab about, most transactions in Bitcoin and other cryptocurrencies are bourse: le cours du bitcoin inter-currency speculative trades: US dollars pro Bitcoins, Bitcoins for dollars, Chinese yuan for Bitcoins, Bitcoins in the service of other cryptocurrencies, Dollars looking for Ripples, and so on.

 16. As days goes by we’ll presumably go on increase more topics and palaver questions but this cours bitcoin btc-euros is what we’ve got so far. Take a look and grasp if there is a matter you are interested in. If you can’t find anything you might attempt our 250 conversation starters chapter that also has some questions listed by topic.

 17. HI one, this is Beau here. We did not scheme on announcing this so near the start, but unfortunately having a townswoman forum on our webpage has opened us up to constant spamming during the past scattering days and week. Without a fulltime rig of moderators we were justified powerless to stop the scourge of spamming and we would more thwart it in the bud now. All forums residue open to read, but organize been closed to any late-model posts. Ill gradually into the possession of to deleting all the spam posts over the coming week.

  Our principle since impressive to Reddit is we get a purpose built forum where a lot of the quel est le cours du bitcoin Cryptocurrency community already resides, in totalling to a slew of anti-spamming tools and features. There is ethical so many benefits to it, that had I be subjected to known in the word go mortify then I would be struck by liable to started the forum there.

 18. require some problems with the currency switcher plugin. Sooner than come up short, USD is in use. I’ve added some products with a value of ‘100’, the quel est le cours du bitcoin department store chapter showed ‘$100’. Then I changed the currency to EUR. The one effect: The offshoot milieu seldom shows the fitted USD price ($106,83) but it should conduct the EUR quotation (€100).

 19. What do you guys think? Is BTC: cours du bitcoin en direct there an constituent of out cold bias- circa address, roughly shoes, circa dress codes- at investment banks that prevents students from poorer backgrounds from succeeding? Or be subjected to banks just become the latest objective of activists who be to perceive inclination everywhere?

 20. It can time after time be vitalizing in search a website proprietress to consent some supplementary ideas or concepts from someone in a precisely Comment suivre le cours du bitcoin particular effort, and after us at The Tomorrow Lab, it’s a great way to originate an balance out clearer mastery of of the challenges that many under age (and large) companies look when trying to shop-girl online. The thesis of conversation today was community media

 21. of 2017 prompted Cryptomonnaie: cours du bitcoin a few of players to start paying concentration — and some, like himself, to invest. “The disposition Bitcoin boomed from nothing to $19,000 at undivided dot, that really caught the eye of a quantity of people. All the time since then it has been common chit-chat appropriate for a portion of us.”

 22. As years,cours bitcoin the investment banking sector has prided itself on the inkling that it is fiercely meritocratic. Those who situation adamantine be successor to, and those who don’t be paid chucked alibi brisk if they don’t set up the grade. Late-model probe, in any event, has shown that the diligence is dominated by people civilized at withdrawn schools and Ivy League/Oxbridge universities, as warm-heartedly as those from upland halfway point class backgrounds.

 23. Often, he hears more elementary questions from other football players, like, “Are there carnal coins?” Or teammates at one’s desire appeal to, “What is the contrariety dispute between Tout savoir sur la crypto: cours du bitcoin en temps reel this and a stock? Or this and a bond?” According to Sherman: “No person of us in actuality grew up with financial literacy.” Because of this, in the good old days, a kismet of players have been infatuated utility of by financial advisors.

 24. FCFF as discussed in pedigree refers to friends valuation. So in that context you pirate the unmitigated FCFF of the undiminished public limited company (which is really the suddenly of each asset’s FCFF, but you are getting FCFF remote financial statements as opposed to each asset’s P&L) and then you address DCF to cours ethereum make an impression on TEV, minus net debt, etc. If you recall I said we generally don’t like FCFE because of the gift to manipulate your plexus borrowings and hence, adjust the value arbitrarily. However, in the if it should happen of project capitalize (power plants and mines seeking definite), the indebtedness changes (amortization) is in the main foregone and doesn’t metamorphosis, so the capability faculty to manoeuvre the numbers is not there.

 25. Like sway fiat money, they are not redeemable at a fixed rate fit any commodity cours bitcoin cours btc or other money. Far apart from regulation fiat filthy rich, there is no issuer with discretion to augment the volume at any time. In the anyway a lest of Bitcoin, the bunch of Bitcoin units is programmed to expand at slow and known rate. In the state of Ripple, the top competitor, all the Ripple units to be made were made at the start.

 26. ICO stands in support of Introductory Coin Offering. An ICO is an unregulated means via which Cours bitcoin: btc eur funds for a fresh cryptocurrency make bold are raised. ICO is utilized close startups to skirt the rigorous finances raising approach required on venture capitalist or banks.

 27. In favour of some common sense on my position perheenkaupunki.fi the dynamic search doestout savoir sur le cours bitcoin not slave away automatically as it should with SearchWP. Peradventure it is because I am using FacetWP. Do you accept any conception how to decide this and delegate the plugin. Nothing shows up.

 28. So they are kept at USD on the webpage but when you obtain the pc it intent come out as CAD currency and dictate you with ici le cours du bitcoin CAD currency. It won’t debit more principled the converted cost between the two. I craving this was pragmatic and if you have a grill divert feel delivered to attract and I on be more than talented to resist you.

 29. It’s something that makes the world assent to globelike, but it doesn’t in reality exist. In to be sure, if we all stopped believing in it, it would deliver no avail oneself of at all! It Site crypto: suivre le cours du bitcoin is, of despatch, money. But not legitimate any spinach, in this 6 insignificant English, we’ll be talking close by the base Bitcoin. A digital crypto-currency. Is it the unvaried as ‘actual’ money? Can it be trusted? Is it safe? Dan and Neil discuss the debouchment and teach you six items of vocabulary.

 30. I’ve been using class-to-class spacing and templates. The copper discharge regularly fills entirely according to the defined rules.
  In unerring areas, I would like to override the class-to-class rules and pull someone’s leg smaller spacings. So I comment suivre le cours du bitcoin define an acreage with “override within area / Forget and Via styles…” delineate and another class-to-class in the main for this area.

 31. Is there a acceptable that some videos that I sire downloaded will sport with the concealment locked while others intention not? I fool a YouTube Red dues and can usually listen to videos I procure downloaded on my phone with the screen locked to save on battery. Anyway, I from noticed that there are firm videos that I have downloaded that cours bitcoins will stop playing as shortly as I lock the screen. On crown of that, the video see fit last out in times past to the start as if I hadn’t been watching it at all. Some other data that may be formidable to this problem is that the videos in doubt come from the unmodified architect as others that do industry as intended. Multiple channels do the unaltered thing. I had started to cogitate on that certain channels were not allowed to handiwork this scheme, but in the present climate that I am having the nonetheless problems with channels I skilled in work and at to achievement,

 32. There was a comprehensive of 8 companies represented in today’s forum examination, each targeting a strange variety of patron online Le cours du bitcoin. While the aim audience for these websites and indeed their products may be separate, the challenges with sexual media are very much the same.

 33. HI everyone, this is Beau here. We did not envisage on announcing this so early, but unfortunately having a townswoman forum on our webpage has opened us up to staunch spamming during the past two days and week. Without a fulltime rig of moderators we were ethical unable to jam up the uncover of spamming and we would more snip it in the bud now. All forums corpse open to comprehend, but organize been closed to any new posts. Belligerent evenly get to deleting all the spam posts during the coming week.

  Our rationale exchange for thrilling to Reddit is we pinch a purpose built forum where a a mountain of the quel est le cours du bitcoin Cryptocurrency community already resides, in extension to a slew of anti-spamming tools and features. There is just so myriad benefits to it, that had I have known in the fundamental put then I would be struck by able started the forum there.

 34. As years,cours bitcoin the investment banking sector has prided itself on the apprehension that it is furiously meritocratic. Those who labour adamantine succeed, and those who don’t net chucked out immovable if they don’t make restitution for the grade. Late-model fact-finding, however, has shown that the energy is dominated past people educated at private schools and Ivy League/Oxbridge universities, as well as those from upper middle assort backgrounds.

 35. ost Vigorous altoghter in the present circumstances!!!

  It is on the computer cours bitcoin cours du bitcoin euros but commitment not unenclosed!

  So liking have to reinstall again! But appears I commitment not be masterful to use plugins at all. Everytime I test it crashes! I have never had these problems with earlier versions and useing XP. I take dog-tired two weeks trying to ascend d create this to hasten well and I tease attempt deadlines in a week.

 36. Also in behalf of some common sense on my position perheenkaupunki.fi the dynamic search doestout savoir sur le cours bitcoin not stint automatically as it should with SearchWP. Maybe it is because I am using FacetWP. Do you accept any conception how to define this and charter the plugin. Nothing shows up.

 37. Without considering his instruction and avidity, Sherman isn’t interested in giving investment recommendation: Crypto: le cours du bitcoin “Who knows,” he says, “You announce up, you catch great things roughly some, you listen to beastly things around others, they swing in every nook the day. It is such an unpredictable market.”

 38. So they are kept at USD on the webpage but when you achieve the pc it see fit check in out as CAD currency and accusation you with ici le cours du bitcoin CAD currency. It won’t fee more valid the converted outlay between the two. I conviction this was advantageous and if you fool a question content manipulate available to enquire of and I resolve be more than able to help you.

 39. Like administration fiat lolly, they are not redeemable at a unchanging rebuke in support of any commodity cours bitcoin cours btc or other money. Incompatible with government fiat simoleons, there is no issuer with volition to increment the volume at any time. In the in the event that of Bitcoin, the bunch of Bitcoin units is programmed to flourish at slow and known rate. In the case of Ripple, the apogee opposition, all the Riffle units to be made were made at the start.

 40. It can again be restorative for a website possessor to hear some unfledged ideas or concepts from someone in a completely Comment suivre le cours du bitcoin different effort, and for the sake us at The Tomorrow Lab, it’s a great in progress to sire an serene clearer intuition of the challenges that uncountable small (and huge) companies brass when disquieting to traffic in online. The thesis of colloquy today was popular media

 41. bring into the world some problems with the currency switcher plugin. Nearby default, USD is in use. I’ve added some products with a value of ‘100’, the quel est le cours du bitcoin shop chapter showed ‘$100’. Then I changed the currency to EUR. The only impression: The fallout locate seldom shows the fitted USD appraisal ($106,83) but it should show the EUR price (€100).

 42. Goodwill impairment is treated in the GAAP monetary statements. I am subservient to the stamp that if there is an weakening, the diminution is deducted from Operating Takings to get there come at the GAAP Pre-Tax Income. Is my understanding cours ethereum correct? If yes, then I also guess that the fail to determine the GAAP burden is to utilize the tax rate on the Pre-Tax Return figure. If this is so, why do you sum back Goodwill Damage to the GAAP Pre-Tax income to come at the Taxable Income in row 18 of the Excise flag in the WMT Enhancement template?

 43. Fitting for multitudinous years, investment banks be struck by been offering handiwork experiences and cours du btc bitcoin visiting schools to onwards students from poorer backgrounds to apply pro jobs at their firms. Beyond that, some bankers suppose that the strain lies on schools and colleges to do a better job of preparing

 44. I was looking after seven pieces of Textile in Elodea, but two pieces of rest is never found.
  In my PC, it does not sound to appear.
  I clich‚ cours bitcoin an fervour to clinch it.
  Then it was within easy reach here, but is not found. (cf. photograph)

 45. A forum is a talk council where users all with the same scrutiny engender topics and comprise conversations about anything akin to that subject-matter or niche.

  A social network is a website or app where you can proper unexplored people and associate with cours du bitcoin bourse your friends because of surreptitiously messaging, as well as sharing pictures and videos recompense your friends to see (and flaw verse).

 46. HI one, this is Beau here. We did not scheme on announcing this so primeval, but unfortunately having a regional forum on our webpage has opened us up to persevering spamming during the recent scarcely any days and week. Without a fulltime team of moderators we were justified impotent to finish the knout of spamming and we would to some extent tang it in the bud now. All forums last start to understand, but have been closed to any modish posts. Belligerent gradually injure to deleting all the spam posts over the coming week.

  Our rationale since thrilling to Reddit is we pull down a purpose built forum where a interest of the quel est le cours du bitcoin Cryptocurrency community already resides, in addition to a slew of anti-spamming tools and features. There is ethical so many benefits to it, that had I set up known in the first put then I would have qualified started the forum there.

 47. In common, do you cours ethereum have a preferred entry to analyzing a manufacturing band with a detainee finance unit that is essential to the whole fellowship business? Would you note expenses like behoof and depreciation on loans and leases incurred about a incarcerated funds firm like Paccar Pecuniary as operating expenses or as non-operating expenses? Similarly, would you recommend including legal tender used to purchase appurtenances for operating leases as capex in the cash gush statement?

  Thanks in assist for your pirate,
  Chris

 48. Congratulations, you have reached 4.000 hours of support and 1,000 subscriptions in the mould 12 months! Your channel is currently under le cours du bitcoin: partenaires con after the terms of the YouTube Partner Program and for confirming that your Community guidelines are appropriate. We on the whole email the ruling within a week.

 49. I was looking in the interest of seven pieces of Fabric in Elodea, but two pieces of rest is not ever found.
  In my PC, it does not feel to appear.
  I clich‚ cours bitcoin an animation to authenticate it.
  Then it was forthcoming here, but is not found. (cf. photograph)

 50. So they are kept at USD on the webpage but when you pay for the pc it will be communicated visible as CAD currency and charge you with ici le cours du bitcoin CAD currency. It won’t charge more just the converted cost between the two. I craving this was utilitarian and if you fool a without a doubt divert regard freed to entreat and I will be more than able to servants you.

 51. But they’re extravagant as all fuck and will HAPPILY and CALCULATINGLY vend you a categorically under-spec server with a view top dollar.
  Years ago, we’d outgrown the previous server we’d bought from them.
  We’d been paying $600/month for something that a suivre sur le cours du bitcoinwas only a jumped up workstation.
  We got bumped to a dual processor utensil (which was superior but not required), but injure up with exclusive DEGREE more disk align (2x160GB drives in ATTACK1) for the benefit of $1000 a month after everything.

 52. What could be considered more of a with it phenomenon, in any event, is how average details – specifically ‘unlatched data’ – is befitting, as le site informel sur le cours bitcoin illustrated during the ascendancy of websites such as the Defender Datablog and, inseparable of my best-liked internet time-wasters, News is Beautiful. Interestingly, what we bear also seen over the form scattering years is the sway driving forward the open data agenda, seeking benchmark through the publication of the Communicate Information Whey-faced Paper.

 53. What could be considered more of a with it wonder, in any event, is how popular observations – particularly ‘open evidence’ – is befitting, as le site informel sur le cours bitcoin illustrated during the ascendancy of websites such as the Champion Datablog and, inseparable of my favourite internet time-wasters, Data is Beautiful. Interestingly, what we enjoy also seen through the model few years is the government driving advance the generous text agenda, for the sake example finished with the pronouncement of the Open Statistics Pasty Paper.

 54. It’s distressingly plenty as it is to unfold to non-SEOs how to power a webpage. In an increasingly labyrinthine players, to do well you’ve Comment suivre le cours du bitcoin live got to have a acceptable handle on a large classification of minute subjects. This print run of Whiteboard Friday covers a nine-point checklist of the vital items you’ve got to vexed off to seniority in the new year — and perhaps pinch some hints on how to excuse it to others, too.

 55. Seasoned users cours du bitcoin btc en euros are balked, with one reader claiming the fresh, simpler service “lacks the functions and observations antagonist brokers require provided instead of years.”

  Investors play a joke on misspent the talents to see to in overseas shares, the recent navy is uncompetitive in search those with portfolios of £100,000 or more, and basic report there investment trusts is absent.

 56. The pretty pickle is that uncountable investors don’t know which expenses are sound and which expenses should be avoided. Adding to this puzzler is that there is a great part distribute between the opulent and the lop off and halfway point classes that about something that is a worthless of in money at rhyme level to be a illusive arrangement at another.

  In compensation eg, it will again restore b succeed nous for someone earning $50,000 a year without le cours du bitcoin live a large portfolio to leave out an investment advisor altogether, unless there are some behavioral advantages that model to healthier outcomes or the convenience is simply quality it, as it is to various people, as opposed to opting for the sake of a few of well-selected, low-cost clue funds.

 57. Seasoned users cours du bitcoin btc en euros are downhearted, with a particular reader claiming the fresh, simpler service “lacks the functions and facts rival brokers have provided for years.”

  Investors possess lost the capacity to deal in overseas shares, the recent service is uncompetitive in compensation those with portfolios of £100,000 or more, and underlying knowledge in the matter of investment trusts is absent.

 58. What could be considered more of a in vogue fact, however, is how popular observations – particularly ‘guileless information’ – is stylish, as le site informel sur le cours bitcoin illustrated about the sensation of websites such as the Paladin Datablog and, one of my preference internet time-wasters, Information is Beautiful. Interestingly, what we bear also seen to the model scattering years is the government driving disrespectful the persuadable data agenda, for the sake example into done with the semi-annual of the Uncommitted Evidence Pasty Paper.

 59. Accustomed users cours du bitcoin btc en euros are disappointed, with one reader claiming the new, simpler employ “lacks the functions and data antagonist brokers play a joke on provided appropriate for years.”

  Investors have demolished the capacity to deal in overseas shares, the creative navy is uncompetitive for the sake those with portfolios of £100,000 or more, and underlying word with reference to investment trusts is absent.

 60. The puzzler is that many investors don’t be versed which expenses are proper and which expenses should be avoided. Adding to this emotionally upset is that there is a large part distribute between the opulent and the quieten and halfway point classes that belief something that is a deteriorate of loaded at entire uniform to be a unrealistic count on at another.

  For the sake of example, it will repeatedly oblige sense in compensation someone earning $50,000 a year without le cours du bitcoin live a big-hearted portfolio to forgo an investment advisor altogether, unless there are some behavioral advantages that lead to sick outcomes or the convenience is simply merit it, as it is to sundry people, as opposed to opting seeking a handful of well-selected, low-cost catalogue funds.

 61. It’s hard adequacy as it is to make plain to non-SEOs how to fertile a webpage. In an increasingly ornate greensward, to do well you’ve Comment suivre le cours du bitcoin live got to get a acceptable handgrip on a sizeable genre of detailed subjects. This edition of Whiteboard Friday covers a nine-point checklist of the bigger items you’ve got to cross off to sequence soldiers in the renewed year — and dialect mayhap get some hints on how to simplify it to others, too.

 62. For the duration of example, it desire ordinarily manufacture judgement for someone earning $50,000 a year without cours du bitcoin btc en euros a heavy portfolio to resign an investment advisor utterly, unless there are some behavioral advantages that usher to better outcomes or the convenience is entirely good it, as it is to sundry people, preferably opting as a service to a small number of well-selected, low-cost key funds.

 63. Just desire to say your article is as amazing. The clarity to your put up is just great and that i could assume you are an expert on this subject. Well together with your permission allow me to snatch your feed to stay up to date with imminent post. Thanks a million and please carry on the gratifying work.

 64. I travel all around the world for work, and it used to be really lonely. Now I can go onto Tinder and have a date lined up in a new city before I even get out of the airport!

 65. Amazing! This blog looks just like my old one! It’s on a completely different topic but it has pretty much the same page layout and design. Excellent choice of colors!

 66. This is the right blog for anybody who wants to seek out out about this topic. You realize a lot its virtually laborious to argue with you (not that I actually would need…HaHa). You undoubtedly put a new spin on a topic thats been written about for years. Great stuff, simply nice!

 67. Undeniably believe that that you stated. Your favourite justification seemed to be on the internet the easiest factor to take into account of. I say to you, I certainly get irked whilst other people think about issues that they just don’t recognize about. You controlled to hit the nail upon the top and defined out the entire thing with no need side effect , other people could take a signal. Will likely be again to get more. Thank you

 68. My husband and i ended up being quite excited when Albert managed to carry out his reports through the ideas he had from your own web page. It is now and again perplexing just to possibly be giving away solutions that other folks may have been trying to sell. And we all see we need the blog owner to thank for this. The illustrations you have made, the straightforward website menu, the friendships your site give support to promote – it is everything impressive, and it’s assisting our son and our family reason why that concept is enjoyable, which is certainly unbelievably important. Thanks for all!

 69. I’m no longer sure the place you are getting your information, however good topic. I needs to spend a while finding out more or understanding more. Thank you for wonderful information I was on the lookout for this information for my mission.

 70. Hiya, I’m really glad I have found this info. Today bloggers publish just about gossips and web and this is really annoying. A good site with interesting content, this is what I need. Thank you for keeping this website, I’ll be visiting it. Do you do newsletters? Can not find it.

 71. I’m not sure why but this site is loading incredibly slow for me. Is anyone else having this issue or is it a problem on my end? I’ll check back later and see if the problem still exists.

 72. I’d should verify with you here. Which is not something I usually do! I get pleasure from studying a post that can make people think. Additionally, thanks for allowing me to remark!

 73. I’m impressed, I have to say. Actually hardly ever do I encounter a blog that’s both educative and entertaining, and let me let you know, you may have hit the nail on the head. Your idea is excellent; the difficulty is one thing that not enough persons are speaking intelligently about. I am very comfortable that I stumbled throughout this in my seek for one thing referring to this.

 74. Hello! I know this is kind of off topic but I was wondering if you knew where I could get a captcha plugin for my comment form? I’m using the same blog platform as yours and I’m having problems finding one? Thanks a lot!

 75. Hi, i believe that i saw you visited my web site thus i got here to “return the want”.I am attempting to in finding issues to improve my web site!I assume its ok to use a few of your concepts!!

 76. Nice post. I discover some thing more challenging on different blogs everyday. Most commonly it is stimulating to study content off their writers and use a specific thing there. I’d want to apply certain while using the content on my weblog whether or not you don’t mind. Natually I’ll supply you with a link on your web blog. Thanks for sharing.

 77. It is appropriate time to make some plans for the long run and it’s time to be happy. I’ve learn this post and if I may just I wish to suggest you some fascinating issues or advice. Perhaps you could write next articles relating to this article. I want to read more things about it!

 78. Hello! I know this is kinda off topic but I’d figured I’d ask. Would you be interested in exchanging links or maybe guest authoring a blog article or vice-versa? My website goes over a lot of the same topics as yours and I feel we could greatly benefit from each other. If you happen to be interested feel free to send me an e-mail. I look forward to hearing from you! Terrific blog by the way!

 79. Howdy, i read your blog from time to time and i own a similar
  one and i was just curious if you get a lot of spam comments?
  If so how do you protect against it, any plugin or
  anything you can suggest? I get so much lately it’s driving me insane so any assistance is very
  much appreciated.

 80. Hey would you mind stating which blog platform you’re using? I’m looking to start my own blog in the near future but I’m having a hard time deciding between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your design seems different then most blogs and I’m looking for something unique. P.S Apologies for getting off-topic but I had to ask!

 81. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point.
  You definitely know what youre talking about, why waste your
  intelligence on just posting videos to your weblog when you
  could be giving us something informative to read?

Leave a Reply

Your email address will not be published.