49 เรื่องน่ารู้ ความเป็นที่สุดในประเทศไทย

ความเป็นที่สุดในประเทศไทย
วันนี้จะพาทุกคนไปทำความรู้จักประเทศไทยของเรากันให้มากขึ้น ไปดูกันหน่อยซิว่า แต่ละจังหวัดนั้นจะมีอะไรเป็น “ที่สุด” กันบ้าง

 

 

1. จังหวัดในประวัติศาสตร์ไทยซึ่งมีชื่อเต็มยาวที่สุด และเป็นชื่อเมืองซึ่งยาวที่สุดในโลก คือ กรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสินทร์ มหินทรายุธยา มหาดิลกภพ นพรัตนราชธานีบุรีรมย์ อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน อมรพิมานอวตารสถิต สักกะทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์ ภายหลังจัดตั้งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528

2. จังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุด คือ จังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่ 20,493.964 ตร.กม.

3. จังหวัดที่มีพื้นที่น้อยที่สุด คือ จังหวัดสมุทรสงคราม มีพื้นที่ 416.707 ตร.กม.

4. จังหวัดที่มีอำเภอมากที่สุด คือ จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 32 อำเภอ

5. จังหวัดที่มีตำบลมากที่สุด คือ จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 287 ตำบล

6. จังหวัดที่มีเทศบาลมากที่สุด คือ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 120 เทศบาล

7. จังหวัดที่มีอำเภอน้อยที่สุด คือ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดภูเก็ต จำนวน 3 อำเภอ

8. จังหวัดที่จัดตั้งขึ้นล่าสุด คือ จังหวัดบึงกาฬ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2554

9. จังหวัดที่มีชายฝั่งทะเลยาวที่สุด คือ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีชายฝั่งทะเลยาวถึง 251 กิโลเมตร

10. อำเภอขนาดใหญ่ที่สุด คือ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก มีพื้นที่ 4,325 ตารางกิโลเมตร

 

 

11. อำเภอขนาดเล็กที่สุด คือ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี มีพื้นที่ 17 ตารางกิโลเมตร และอำเภอนี้มีเพียงตำบลเดียว

12. อำเภอที่มีตำบลมากที่สุด คือ อำเภอเมืองนครราชสีมาและอำเภอเมืองนครปฐม มี 25 ตำบล

13. อำเภอที่ตั้งขึ้นใหม่ที่สุด คือ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

14. จังหวัดที่มีประชากรน้อยที่สุด คือ จังหวัดระนอง มีประชากร 182,648 คน (ข้อมูล: พ.ศ. 2555)

15. จังหวัดที่มีประชากรหนาแน่นน้อยที่สุด คือ จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีความหนาแน่น 19.27 คน ต่อตารางกิโลเมตร (ข้อมูล: พ.ศ. 2555)

16. อำเภอที่มีประชากรมากที่สุด คือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จำนวน 495,922 คน (ข้อมูล: พ.ศ. 2552)

17. อำเภอที่มีประชากรน้อยที่สุด คือ อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด จำนวน 2,213 คน (ข้อมูล: พ.ศ. 2552)

18. เกาะขนาดใหญ่ที่สุด คือ เกาะภูเก็ต มีขนาด 543 ตารางกิโลเมตร

19. บริเวณที่มีแผ่นดินแคบที่สุด คือ บริเวณ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด มีช่วงแผ่นดินเพียง 0.45 กิโลเมตร หรือ 450 เมตร

20. แหลมทะเลที่มีความยาวมากที่สุด คือ แหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 

21. ทะเลสาบขนาดใหญ่ที่สุด คือ ทะเลสาบสงขลา จังหวัดสงขลา และ จังหวัดพัทลุง มีพื้นที่ประมาณ 1,040 ตารางกิโลเมตร

22. ทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุด คือ บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ มีเนื้อที่ 132,737 ไร่

23. แม่น้ำที่ยาวที่สุด คือ แม่น้ำชี มีต้นธารจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ ไหลผ่าน จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดยโสธร จนไปบรรจบกับแม่น้ำมูล ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี รวมความยาวทั้งสิ้น 765 กิโลเมตร

24. คลองที่ยาวที่สุด คือ คลองแสนแสบ มีความยาวทั้งสิ้น 65 กิโลเมตร

25. น้ำตกที่สูงที่สุด คือ น้ำตกทีลอซู จังหวัดตาก

26. อุทยานแห่งชาติแห่งแรก และพื้นที่ป่าไม้ขนาดใหญ่ที่สุด คือ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดสระบุรี จังหวัดนครนายก และ จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งรัฐบาลประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2505

27. อุทยานแห่งชาติขนาดใหญ่ที่สุด คือ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี และ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

28. อุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งแรก คือ อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งรัฐบาลประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2509

29. ปราสาทขอมโบราณซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุด คือ ปราสาทหินพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

30. ปราสาทขอมโบราณซึ่งมีความเก่าแก่ที่สุด คือ ปราสาทภูมิโปน อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ สร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 12-13 ตรงกับรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 1

 

 

31. ปราสาทขอมโบราณซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกที่สุด คือ ปราสาทเมืองสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

32. ฝายหลวงแห่งแรก คือ ฝายซึ่งตั้งอยู่ที่ ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

33. ตู้ไปรษณีย์ขนาดใหญ่ที่สุด (อดีตเคยเป็นที่สุดในโลก) คือ ตู้ซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอเบตง จังหวัดยะลา มีความสูง 3.20 เมตร เส้นรอบวงที่ฐาน 2.65 เมตร เส้นรอบวงตู้ 2.40 เมตร สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2467

34. เสาธงซึ่งมีความสูงมากที่สุด คือ เสาซึ่งตั้งอยู่ที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170 เสากลาง มีความสูง 80 เมตร เสาประกบ มีความสูง 55 เมตร รวมทั้งหมด 3 เสา และมีความสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก

35. สะพานรถไฟข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งแรก คือ สะพานพระราม 6 สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2465 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

36. สะพานที่ยาวที่สุดในประเทศไทย คือ ถนนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ข้ามทะเลสาบสงขลา จาก อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ไปยัง อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ระยะทางรวม 5.450 กิโลเมตร

37. สะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งแรก คือ สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 1 ช่วงระหว่างจังหวัดหนองคาย กับนครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศลาว โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย ฯพณฯ หนูฮัก พูมสะหวัน ประธานประเทศลาว เป็นประธานในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2537

38. สะพานข้ามแม่น้ำเมยแห่งแรก คือ สะพานมิตรภาพ ไทย-พม่า ช่วงระหว่างจังหวัดตาก กับจังหวัดเมียวดีของประเทศพม่า

39. สะพานแขวนคนเดินที่ยาวที่สุด คือ สะพานข้ามแม่น้ำมูล ภายในอุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ โครงสร้างเป็นเหล็ก ยึดโยงด้วยลวดสลิงขนาดใหญ่ พื้นปูด้วยไม้กระดาน มีความกว้าง 2 เมตร ยาว 295 เมตร

40. อุโมงค์รถยนต์ลอดภูเขาเพียงแห่งเดียว ตั้งอยู่ที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

 

 

41. อุโมงค์ที่ยาวที่สุด คือ อุโมงค์ขุนตาน ใช้เป็นทางลอดผ่านของรถไฟสายเหนือ ตั้งอยู่บริเวณเขตติดต่อระหว่างอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง กับอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน มีความยาวทั้งสิ้น 1,352 เมตร เริ่มสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2450 แล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2461

42. ถนนเลียบชายทะเลที่ยาวที่สุด และ สวยที่สุด คือ ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต จังหวัดจันทบุรี

43. พระที่นั่งซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุด คือ พระที่นั่งวิมานเมฆ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เป็นพระที่นั่งถาวรองค์แรก ในพระราชวังดุสิต สร้างขึ้นด้วยไม้สักทองทั้งหลัง เมื่อปี พ.ศ. 2444 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

44. เขื่อนดินที่ยาวที่สุด คือ เขื่อนลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ มีความยาว 7,800 เมตร

45. เขื่อนทดน้ำขนาดใหญ่ที่สุด คือ เขื่อนเจ้าพระยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

46. เขื่อนคอนกรีตบดอัดที่มีความยาวที่สุดในโลก คือ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เขื่อนขุนด่านปราการชล อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก มีความยาวทั้งสิ้น 2,720 เมตร

47. เขื่อนคอนกรีตอเนกประสงค์แห่งแรกของไทย คือ เขื่อนภูมิพล (ยันฮี) จังหวัดตาก

48. เขื่อนดินที่ใหญ่ที่สุดของไทย คือ เขื่อนสิริกิติ์ (ท่าปลา) จังหวัดอุตรดิตถ์ มีความจุ 9,510 ล้านลูกบาศก์เมตร

49. สายทางรถไฟซึ่งมีระยะทางยาวที่สุด คือ ทางรถไฟสายใต้ เริ่มจากสถานีรถไฟกรุงเทพ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ผ่านจังหวัดนครปฐม จังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพรสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง ชุมทางหาดใหญ่ (สงขลา) ปัตตานี ยะลา จนถึงสถานีรถไฟสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส รวมระยะทางทั้งสิ้น 1,160 กิโลเมตร

 

 

 

ที่มา : Mthai.com

ติดตามข่าวสารอินเทรนด์ได้ที่  TrendyNews2017

 

3,023 thoughts on “49 เรื่องน่ารู้ ความเป็นที่สุดในประเทศไทย

 1. Associations are typically powerful. Custom made is in fact extraordinarily vital, in addition to alter arrives rarely along with slowly. There’s pretty smaller division linked with job in to distinct responsibilities. As an alternative, every particular person is in fact very likely to execute a terrific number of duties, whilst duties differs somewhere between your genders.

 2. [url=http://tadalafilnorxprice.com/]Tadalafil[/url] [url=http://celexa.us.com/]cheap celexa[/url] [url=http://cafergot365.us.com/]Cafergot Pills[/url] [url=http://tretinoin911.us.com/]tretinoin[/url] [url=http://doxycycline365.us.com/]doxycycline[/url] [url=http://wellbutrinxl.us.com/]wellbutrin sr 150 mg[/url] [url=http://prednisone03.us.com/]buy prednisone[/url] [url=http://buyclonidine.us.com/]Cheap Clonidine[/url] [url=http://cialisonlinepharmacy.us.com/]cialis pharmacy[/url] [url=http://levitra.us.com/]LEVITRA[/url]

 3. [url=http://sildenafil100mg.cricket/]sildenafil 100mg[/url] [url=http://dapoxetine911.us.org/]dapoxetine[/url] [url=http://cafergot365.us.com/]generic cafergot[/url]

 4. [url=http://buyventolin.us.com/]your domain name[/url] [url=http://baclofen02.us.com/]baclofen 10mg[/url] [url=http://amitriptyline.us.com/]elavil[/url] [url=http://inderal.us.com/]purchase inderal[/url] [url=http://zithromaxnorxprice.com/]Zithromax Tablets[/url] [url=http://onlineviagra.us.com/]Canadian Pharmacy Viagra[/url] [url=http://eurax.us.com/]eurax online[/url] [url=http://clomidnorxprice.com/]clomid pill[/url] [url=http://buystrattera.us.com/]strattera[/url] [url=http://bupropionnorxcost.com/]zyban bupropion[/url] [url=http://buyavodart.us.com/]avodart over counter[/url] [url=http://buyclonidine.us.com/]buy clonidine[/url] [url=http://ventolin2017.us.com/]ventolin inhaler[/url] [url=http://cephalexincheapestoffers.com/]cephalexin for sale[/url]

 5. [url=http://tadalafilnorxprice.com/]resource[/url] [url=http://azithromycin365.us.com/]azithromycin[/url] [url=http://cafergot365.us.com/]cafergot[/url] [url=http://onlineviagra.us.com/]online viagra[/url] [url=http://sildenafil100mg.cricket/]sildenafil citrate canada[/url] [url=http://ivermectin.us.com/]buy ivermectin online[/url] [url=http://buycelebrex.us.com/]celebrex 200[/url]

 6. [url=http://doxycyclinecheapestoffers.com/]discount doxycycline[/url] [url=http://tetracycline2017.us.com/]tetracycline online[/url] [url=http://advair24.us.org/]advair[/url]

 7. [url=http://levitranorxprice.com/]levitra 10 mg[/url] [url=http://trazodonenorxcost.com/]trazodone 150mg[/url] [url=http://prednisonenorxprice.com/]buy prednisone no prescription[/url]

 8. [url=http://clindamycin.network/]clindamycin[/url] [url=http://buybaclofenonlinenorx.us.com/]baclofen 20mg[/url] [url=http://ampicillin.international/]ampicillin sulbactam[/url] [url=http://buystromectol.network/]stromectol[/url] [url=http://orderkamagraonline.us.com/]buy kamagra oral jelly[/url] [url=http://buylexaproonlinenorx.us.com/]lexapro cost[/url] [url=http://amoxicillin.capetown/]can i buy amoxicillin online[/url] [url=http://clomid.joburg/]buy clomid cheap online[/url]

 9. [url=http://azithromycin.joburg/]azithromycin[/url] [url=http://propranolol.run/]where to buy propranolol[/url] [url=http://buycipro.network/]buy cipro[/url] [url=http://azithromycin.irish/]order azithromycin online[/url] [url=http://acyclovir2020.com/]acyclovir[/url] [url=http://diclofenac.institute/]diclofenac[/url] [url=http://metformin.durban/]metformin[/url] [url=http://abilify.institute/]abilify medication[/url] [url=http://abilify.wtf/]more bonuses[/url]

 10. [url=http://tetracyclinefastdelivery.com/]source[/url] [url=http://prednisonefastsecure.com/]prednisone[/url] [url=http://buyexium.recipes/]nexium[/url] [url=http://buylasix.network/]lasix[/url] [url=http://strattera.institute/]strattera online[/url] [url=http://furosemide.joburg/]furosemide medicine[/url] [url=http://wellbutrin.srl/]wellbutrin xl 300 mg[/url] [url=http://diclofenac.team/]diclofenac[/url] [url=http://colchicine.irish/]colchicine buy[/url] [url=http://abilify2020.com/]abilify[/url] [url=http://propranolol.run/]propranolol inderal[/url] [url=http://albendazole.irish/]albenza generic[/url] [url=http://amitriptyline.wtf/]amitriptyline[/url] [url=http://buynolvadexonlinenorx.us.com/]nolvadex buy[/url] [url=http://colchicine.joburg/]colchicine[/url] [url=http://buynexium.network/]nexium[/url] [url=http://viagra1019.com/]vigra[/url] [url=http://buycialis.network/]buy cialis[/url] [url=http://buyzoloftonlinenorx.us.com/]zoloft 50 mg[/url] [url=http://colchicine.run/]where can i buy colchicine[/url]

 11. [url=http://plavix.network/]plavix 75 mg[/url] [url=http://buyviagra.network/]how do i get viagra online[/url] [url=http://paxil.institute/]paxil libido[/url]

 12. [url=http://lexaprofastdelivery.com/pharmacy/lexapro-medication.html]price of lexapro[/url] [url=http://diflucan.joburg/med/diflucan-150-mg-price.html]diflucan prescription[/url] [url=http://diflucan.joburg/med/price-of-diflucan.html]price of diflucan[/url] [url=http://buyfurosemide.network/buy/furosemide-pill.html]furosemide 40 mg without prescription[/url] [url=http://buytadalafil.network/1/tadalafil-10mg.html]tadalafil[/url] [url=http://toprolxl.team/toprol/generic-toprol-xl.html]generic toprol xl[/url] [url=http://buyfurosemide.network/buy/furosemide-cost.html]furosemide price[/url] [url=http://lexaprofastdelivery.com/pharmacy/no-prescription-lexapro.html]buy lexapro online cheap[/url] [url=http://lexaprofastdelivery.com/pharmacy/buy-generic-lexapro-online.html]lexapro pill[/url]

 13. Pingback: inicia mente
 14. Pingback: tenis bob marley
 15. [url=http://buyrobaxinonline.com/]robaxin[/url] [url=http://albuterol24.com/]buy albuterol[/url] [url=http://lasix0.com/]lasix water pill 20 mg buy no prescription[/url] [url=http://zoloft75.com/]zoloft buy[/url] [url=http://prednisone911.com/]prednisone[/url]

 16. [url=https://20tadalafil.com/]tadalafil[/url] [url=https://tadalafil100.com/]generic cialis tadalafil 20mg[/url] [url=https://prednisolone1.com/]buy prednisolone 5mg without prescription uk[/url] [url=https://allopurinol300.com/]generic allopurinol[/url] [url=https://levitra10.com/]levitra[/url] [url=https://advair250.com/]advair 250[/url] [url=https://propecia5mg.com/]propecia 5mg[/url] [url=https://atarax25.com/]atarax 25[/url] [url=https://sildenafilcitrate50.com/]buy sildenafil citrate[/url] [url=https://tadalafilpro.com/]tadalafil[/url]

 17. [url=https://sildenafiltab.com/]sildenafil 100mg tablets[/url] [url=https://albuteroli.com/]albuterol over the counter[/url] [url=https://levitra10.com/]levitra[/url] [url=https://cafergotbuy.com/]buy cafergot online[/url] [url=https://phenergandm.com/]buying phenergan online[/url] [url=https://atarax25.com/]atarax[/url] [url=https://propranolol80.com/]drug propranolol[/url] [url=https://valtrexsale.com/]buy valtrex online[/url] [url=https://tadalafilpro.com/]tadalafil[/url] [url=https://prednisolone1.com/]prednisolone 10 mg[/url] [url=https://dapoxetineusa.com/]dapoxetine[/url] [url=https://tadalafil100.com/]tadalafil[/url] [url=https://ventolinhf.com/]ventolin hfa 90 mcg inhaler[/url] [url=https://sildenafilcitrate50.com/]buy sildenafil citrate 100mg[/url] [url=https://acyclovirc.com/]buy aciclovir[/url] [url=https://allopurinol300.com/]allopurinol 100mg[/url] [url=https://tetracyclinerx.com/]tetracycline buy online[/url] [url=https://advair250.com/]advair[/url] [url=https://lisinoprilmed.com/]lisinopril without prescription[/url] [url=https://cialis60.com/]cialis generic[/url]

 18. [url=http://prednisonetab.com/]buy prednisone without a prescription[/url] [url=http://antabusedisulfiram.com/]antabuse ordering from uk[/url] [url=http://prednisolone4.com/]prednisolone[/url] [url=http://trazodone100.com/]trazodone 100 mg[/url] [url=http://metformin850.com/]metformin buy[/url] [url=http://ventolin100.com/]ventolin inhaler without prescription[/url] [url=http://viagra25.com/]viagra 25mg[/url] [url=http://suhagra50.com/]suhagra[/url] [url=http://lasixiv.com/]buy lasix without a doctor’s prescription[/url] [url=http://furosemide100.com/]furosemide[/url]

 19. Pingback: hong kong vlog 141
 20. Pingback: