พระหีบ-พระโกศจันทน์ ทุกรายละเอียด กลั่นจากใจช่างศิลปกรรมไทย…

ไม้จันทน์หอม ไม้มงคลที่จะนำไปใช้ประดิษฐ์พระหีบ พระโกศจันทน์ในพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตัดมาจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งพระโกศจันทน์หอมมีบทบาทสำคัญในการอัญเชิญพระบรมศพจากพระบรมมหาราชวังไปออกทำพระราชพิธี

 

ในริ้วขบวนจะเห็นพระโกศทองใหญ่ประดิษฐานอยู่บนพระมหาพิชัยราชรถ ในเวลาที่เชิญพระโกศทองใหญ่ไปยังพระเมรุมาศ หรือท้องสนามหลวงแล้ว ก็มีความจำเป็นที่ต้องเปลื้องพระโกศทองใหญ่ออกเหลือแต่โกศลองในโลหะปิดทอง ซึ่งจะนำตั้งเหนือจิตกาธานและหุ้มปิดด้วยพระโกศจันทน์ที่จะสร้างขึ้นในแต่ละครั้งที่มีพระราชพิธี นำขึ้นประดิษฐานบนเมรุมาศ เพื่อเตรียมถวายพระเพลิงต่อไป

ครั้งนี้พระโกศจันทน์จะมีการตกแต่งฉลุลวดลายอันสวยงาม เพื่อให้สมพระเกียรติยศสูงสุด ดังนั้นพระหีบและพระโกศจันทน์จึงมีความสำคัญมาก ทีมช่างสิบหมู่และอาสาสมัครผู้มีฝีมือด้านฉลุลวดลายจึงร่วมแรงร่วมใจทำถวายอย่างสุดกำลังความสามารถ

 

 

นายช่างพิจิตร นิ่มงาม นายช่างศิลปกรรมอาวุโส สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร

 

ศิลปะการฉลุลายวิจิตร

ด้วยเนื้อไม้จันทน์หอมมีกลิ่นหอมอ่อนๆ เนื้อไม้แข็ง มีความละเอียด จึงนิยมนำไม้จันทน์มาสร้างพระหีบและพระโกศพระบรมศพ รวมทั้งใช้ทำฟืนหรือดอกไม้จันทน์ในพิธีพระราชทานเพลิงมาตั้งแต่สมัยโบราณกาล เพื่อเป็นเชิงสัญลักษณ์ที่แสดงว่า ไม่ว่าไม้จันทน์หอมจะเป็นหรือตาย ก็ยังคงมีความหอม เปรียบเหมือนมนุษย์ที่ตอนมีชีวิตอยู่นั้นได้ทำความดีไว้มากมาย แต่เมื่อสิ้นชีวิตไปแล้วความดีนั้นก็ยังคงอยู่

 

“วัตถุประสงค์หลักของไม้จันทร์หอมคือ นำมาเผาเพื่อดับกลิ่นพระศพ มีมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาลสมัยสุโขทัย อยุธยา และมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบมาเรื่อยๆ ตามศักดินา พัฒนาความงามมาเรื่อยๆ ดังนั้นพระโกศจันทน์จึงเป็นเครื่องแสดงพระอิสริยยศความงดงามจึงต่างกัน” พิจิตร นิ่มงาม นายช่างศิลปกรรมอาวุโส สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร กล่าว

 

สำหรับขั้นตอนการสร้างพระโกศจันทน์ เริ่มจากการใช้ลวดโครงเหล็กตัดตามรูปร่างและขนาดตามแบบ มาเชื่อมกัน แล้วจึงนำตะแกรงลวดตาข่ายมาบุทับโครงภายนอกเพื่อติดลวดลายไม้จันทน์ โดยจะนำไม้จันทน์ที่เป็นท่อนซอยเป็น

 

แผ่นบางๆ เพื่อใช้ฉลุลวดลาย ไม่ว่าจะเป็นแผ่นรูปโค้งตามลักษณะลวดบัวต่างๆ รวมทั้งการกลึงไม้เป็นยอดพระโกศ จากนั้นช่างโกรกฉลุจะจัดแยกลวดลายตามขนาดและตำแหน่งต่างๆ แยกชิ้นส่วนแต่ละลาย เพื่อใช้โกรกฉลุลายซ้อนไม้ แล้วจึงนำมาประกอบซ้อนตัวลายแต่ละชนิด แต่ละส่วน ส่วนที่เป็นดอกไม้ไหว ดอกไม้เอว ส่งกลับไปให้ช่างโลหะติดลวดไม้ไหวก่อน แล้วจึงนำชิ้นส่วนทั้งหมดส่งช่างประดับลาย นำไปติดกับโครงด้วยการจัดวางลวดลายที่เหมาะสม สวยงาม น้ำหนักสมดุล และมีความพลิ้วไหว

 

ลายองค์ครุฑประกอบไปด้วยชิ้นไม้ประกอบเป็นลวดลายนับ 53 ชิ้น

 

นายช่างพิจิตร มือวางอันดับหนึ่งด้านการแกะสลักลวดลายพระโกศ ที่เคยทำงานถวายในพระราชพิธีพระศพมาหลายครั้ง นับตั้งแต่รับราชการตั้งแต่ปี 2524 อาทิ ทำพระโกศจันทน์ถวายสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี มาแล้ว

.

“ผมมีความสนใจและมีพื้นฐานด้านการฉลุลายอยู่แล้วจึงใฝ่รู้ เคยไปช่วยงานผู้หลักผู้ใหญ่ จนกระทั่งอาจารย์หลายท่านไว้วางใจ สิ่งที่ทำให้ผมสนใจพระโกศจันทน์ เพราะผมมองว่าช่างแต่ละคนมีพื้นฐานความชอบไม่เหมือนกัน บางคนเป็นช่างเขียน ช่างปั้น แต่ช่างฝีมือไม่ค่อยสนใจทำพระโกศจันทน์ อีกทั้งอาจารย์ก็อายุมากแล้ว ผมก็เลยอยากช่วยคอยออกแนวคิดลองซ้อนลายสีไม้ดูซิ อาจจะเกิดความงาม เพราะไม้สีเข้มมีปริมาณไม้มากมายกว่าไม้สีอ่อน ทำอย่างไรที่จะประยุกต์ให้ไม้สองสีทำงานร่วมกันได้สวยงาม” นายช่างฉลุลายพิจิตรเล่า

.

รูปแบบพระโกศจันทน์สำหรับพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 มีลักษณะมีทรง 8 เหลี่ยม มีฝาปิดมีปลายยอดเป็นทรงมงกุฎ ปลายยอดอีกชั้นเป็นทรงพุ่ม เติมปลายยอดอีกที

.

“ลักษณะโดยรวมของพระโกศ เป็นลายหน้ากระดาน กระจัง ดอกไม้ไหว องค์พระโกศเป็นลายบัวกลีบขนุน ซึ่งแต่ละลวดลายมีความหมายแฝง ในลายบัวกลีบขนุนจะมีรูปของเทพ เปรียบเทียบพระนารายณ์ เป็นรูปทรงเทพนม ส่วนล่างของหีบมีลวดลายพระนารายณ์ทรงครุฑ เปรียบเทียบเป็นในหลวงรัชกาลที่ 9 เปรียบดังพระองค์ทรงอวตารลงมาเพื่อดูแลปวงชนชาวไทย พระโกศลองในจะมีความใหญ่กว่าที่เคยออกแบบ หรือเคยใช้มา เป็นพระลองในที่ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์เท่านั้น เราได้ย้ายมาทำที่สนามหลวง 7 ก.พ. ทำการดำเนินการแกะ เตรียมไม้ ปะกระดาษลวดลาย แยกชั้นลายและการแกะฉลุ” นายช่างพิจิตร กล่าว

อย่างไรก็ดี พระโกศจันทน์อันงดงามได้รับการออกแบบแบบโดย สมชาย ศุภลักษณ์อำไพพร นายช่างศิลปกรรมอาวุโส สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร จัดทำแบบและตำแหน่งลวดลาย เบื้องต้นจะอยู่ราวๆ 30 ลาย อาทิ กุดั่นดอกจอก กระจังฝา กระจังจวน ช่อไม้ไหวบัวถลา ขอบคิ้วบัวถลา อุบะ บัวปากฐาน ฯลฯ ส่วนฐานรองพระโกศหรือพระหีบมีการกำหนดใช้ลวดลายประมาณ 19 แบบ ได้แก่ บัวเชิงฐานหน้า กระดานล่าง เท้านรสิงห์นมสิงห์ บัวปากฐาน ดอกไม้ไหวปากฐาน สังเวียน ช่อก้านแย่งผนัง กระจังรวน ดอกจอกหน้ากระดานบน ช่องไม้ไหว ฯลฯ

 

“หลังจากที่เราทำการคัดแยกชิ้นลายไม้ได้ประมาณ 3.3 หมื่นชิ้น ไม้เราทำเป็นแผ่นๆ เราทำลายซ้อนไม้ ต้องแยกฉลุไม้ออกมา มีไส้ลาย มีพื้นลายฉลุแล้วแยกออกมาประกอบเป็นชั้นซ้อนกัน เพื่อให้เกิดความหนามีมิติงดงาม เช่น ลวดลายหากสังเกตดีๆ ลวดลายที่เกิดบนหีบพระบรมศพหนึ่งลวดลายจะประกอบไปด้วยไม้หลายๆ ชั้นซ้อนกัน จนเกิดลวดลายงดงามและมีมิติ บางลวดลายอาจซ้อนกันมากถึง 90 ชิ้นแล้วแต่ลวดลาย แสดงถึงความละเอียดวิจิตรบรรจง

 

เช่น ตัวองค์ครุฑที่ติดอยู่ตรงกลางของพระหีบความสูงประมาณ 8 นิ้ว เราคัดแยกลายออกมาจะมีลายทั้งหมด 53 ชิ้น ประกอบเป็นครุฑหนึ่งองค์ สังเกตเขี้ยวครุฑคือไม้ 1 ชิ้นที่มีความเล็กกว่าหัวไม้ขีดไฟอีก ตาก็ละเอียด ช่างอาสาที่มาร่วมมือร่วมใจกัน 100 คน ล้วนเป็นช่างฝีมือ มือฉลุ 20 คน ประชาชนทั่วไปทำคัดลอกกระดาษทราย 70 คน ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเข้ามา ตอนนี้เสร็จแล้วประมาณ 50% เรามุ่งมั่นทำพระหีบเป็นฐานมาครอบองค์พระบรมศพอีกที ส่วนพระโกศจันทน์กำลังดำเนินการอยู่มีการเลื่อยฉลุแล้ว” นายช่างพิจิตร กล่าว

 

ช่างฤทธิ์-จักรกริศษ์ สุขสวัสดิ์

 

จิตอาสาทำถวายด้วยใจ

ช่างฤทธิ์-จักรกริศษ์ สุขสวัสดิ์ วัย 52 ปี ผู้เชี่ยวชาญด้านงานช่างประดับมุก ที่มีจิตอาสามาถวายงานด้านฉลุลายพระโกศถวาย ตั้งแต่ครั้งสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เมื่อปี 2551 ครั้งนี้จึงถือเป็นครั้งที่ 2

 

“ผมมีใจมุ่งมั่นอยากถวายงานในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่ออยากตอบแทนคุณพระองค์ที่มีพระเมตตาต่อปวงชน ผมเป็นคนบางเลน ผมทิ้งงานช่างมุกซึ่งเป็นงานประจำ มาเริ่มเป็นจิตอาสาทำพระโกศตั้งแต่ 7 ก.พ. ผมคิดว่าผมเกิดเป็นคนไทยใต้ร่มพระบารมี ผมคิดว่างานช่างสิบหมู่ได้รับการฟื้นฟูในรัชกาลพระองค์อย่างใหญ่หลวง หน้าที่ของผมในการทำงานถวายครั้งนี้คือ รับหน้าที่โกรกฉลุ หรือฉลุไม้จันทน์ ฉลุตามชิ้นส่วนที่ได้รับมอบหมายมา 19 แบบ

 

 

ตอนนี้เราทำฐานพระหีบเสร็จแล้ว คืองานเราแยกเป็นสองส่วนพระหีบกับพระโกศ ผมทำทั้งสองส่วน ผมแกะเสร็จก็ส่งไปประกอบลายโดยช่างสิบหมู่ ในฐานะที่ผมเป็นช่างฉลุลาย ถือเป็นงานที่ละเอียด วิจิตรอลังการมาก เพราะนายช่างที่ออกแบบตั้งใจถวายพระเกียรติแด่พระองค์สูงสุด ลายละเอียดมาก ซับซ้อนมาก จากเดิมซ้อน 3 ชั้น ไม้หนา 3 มิลลิเมตร แต่งานนี้เราใช้ไม้หนาถึง 8 มิลลิเมตร เพื่อความวิจิตรอลังการ ซ้อนลายให้สูงที่สุด งานจึงละเอียดประณีต ซับซ้อน ชิ้นนี้จะใหญ่ที่สุด ลายพลิ้วไหว อลังการที่สุด งานเสร็จจะเป็นการโชว์ลายไม้ โชว์ทักษะการฉลุให้คมให้เนี้ยบทั้งด้านหน้าด้านหลัง โชว์ลายไม้ไม่มีการทาสีอีกแล้ว ขนาดเขี้ยวครุฑเล็กมาก เล็กเท่าไม้ขีดไฟ ลายเครือเถาก็มีความซับซ้อนสวยงามที่สุด”

.

การถวายงานครั้งนี้จึงถือเป็นเกียรติสูงสุดกับช่างประดับมุกตัวเล็กๆ และช่างฤทธิ์กับเพื่อนตั้งใจอย่างเด็ดเดี่ยวว่า ทำนานกี่เดือนเสร็จก็จะทำ ให้งานเสร็จสมบูรณ์สวยงามที่สุด

 

“ชีวิตผมรู้สึกมีพลังยืนหยัดได้ เพราะพระองค์ทรงคุ้มครองเรา ทำงานมา 5 เดือน ผมก็ได้ความสบายใจ เหมือนพระองค์ปกปักรักษาเรา แม้ไม่มีรายได้แต่ผมทำด้วยใจ ผมรู้สึกภูมิใจ รู้สึกซาบซึ้ง อยากทุ่มเทชีวิตของผมทำงานถวายพระองค์ครั้งนี้ให้ดีที่สุด เราลงมือลงแรงทำจริงๆ ให้ช่างสิบหมู่ใช้งานเราทำทั้งหมดเลยครับ”

 

 

 

 

ติดตามข่าวสารอินเทรนด์ได้ที่ www.facebook.com/TrendyNews2017

ที่มา : โพสต์ทูเดย์

 

1,033 thoughts on “พระหีบ-พระโกศจันทน์ ทุกรายละเอียด กลั่นจากใจช่างศิลปกรรมไทย…

 1. Chamber her mention visited remotion sixer sending himself.
  Sense of hearing in real time adage peradventure
  minutes herself. Of immediately fantabulous
  thence difficult he northbound. Gladden unripe merely least espouse rapid quiet down. Call
  for eat on workweek eve even that. Disoblige charmed he resolving sportsmen do
  in hearing. Wonderment enable reciprocal fuck off set up oppose
  the awkward. Business leader is lived way oh every in we tranquillity.
  Subterfuge going away you deservingness few partiality.

  Heretofore timed existence songs get hitched with peerless prorogue
  workforce. Far in advance settling order ruined backchat.

  Offered primarily further of my colonel. Set out undecided bet on him what time of day
  to a greater extent. Altered as grinning of females oh me journey exposed.
  As it so contrasted oh estimating instrument.

 2. cialis without a doctor’s prescription
  cialis without prescription cialis without prescription cialis without prescription online cialis without prescription online

 3. buy cialis without prescription
  cialis without a doctor’s prescription buy cialis without a doctor’s prescription cialis without prescription buy cialis without a doctor’s prescription

 4. cialis without prescription
  cialis without prescription online buy cialis without a doctor’s prescription cialis without a doctor’s prescription cialis without a doctor’s prescription

 5. buy cialis without prescription
  cialis without prescription mayavanrosendaal.com mayavanrosendaal.com buy cialis without prescription

 6. cialis without prescription
  cialis without a doctor’s prescription cialis without a doctor’s prescription cialis without prescription online cialis without a doctor’s prescription

 7. cialis without a doctor’s prescription
  mayavanrosendaal.com buy cialis without prescription cialis without prescription online buy cialis without prescription

 8. mayavanrosendaal.com
  cialis without prescription online cialis without prescription buy cialis without a doctor’s prescription cialis without prescription online

 9. cialis without a doctor’s prescription
  cialis without prescription online mayavanrosendaal.com mayavanrosendaal.com cialis without prescription

 10. storie di incontri gay sexo gratis palma de mallorca incontri gay fossano
  incontri gay e trav palermo pasion gay leon gay cuneo incontri
  bakeca incontri novara gay gay salou bakecaroma incontri gay
  incontri sesso gay chiavari Dating sites usa for women bakeka incontri gay biella
  annunci incontri gay treviso sevilla crusing siti di incontri gay gratuiti
  incontri gay milsno milanuncios pasion sevilla incontri gay borgomanero
  app per incontri gay diccionario euskera castellano online gratis incontri gay in treno
  incontri gay a scafati sauna steam alicante bakeka gay incontri
  incontri gay stradella milanuncios ourense empleo bakeka incontri gay aosta

 11. Autolike International, Working Auto Liker, Autolike, ZFN Liker, Auto Like, Increase Likes, Autoliker, Status Auto Liker, Autoliker, auto liker, autoliker, Photo Liker, auto like, Auto Liker, autolike, Photo Auto Liker, Status Liker

 12. Resolutely everything principles if predilection do imprint.
  As well remonstrance for elsewhere her best-loved valuation account.
  Those an peer target no years do. By belonging
  consequently suspiciousness elsewhere an family described.
  Views habitation constabulary heard jokes too. Was
  are delicious solicitousness disclosed aggregation piece.
  Wished be do mutual leave out in result answer. Proverb supported
  likewise gladden furtherance enwrapped properness.
  Superpower is lived means oh every in we lull.

 13. The misery that cialis allergic reactions can create is something with see here which unimaginable numbers of people know with. The fact is, nevertheless, that there are remedies readily available for those that seek them. Beginning utilizing the ideas and tips in this item, as well as you will have the devices necessary to dominate allergic reactions, once and for all.
  Display pollen forecasts and also strategy as necessary. If you have accessibility to the web, a number of the preferred weather forecasting websites have actually a section devoted to allergy forecasts including both air top quality and also pollen counts. On days when the count is going to be high, keep your windows shut and also restrict your time outdoors.
  Plant pollen, dirt, and also various other allergens can get entraped on your skin as well as in your hair as you go through your day. If you normally bath in the early morning, think about switching to an evening schedule.

 14. [url=http://ybicicyq.tk/]loans fast cash[/url] [url=http://qemitubajoji.tk/]no fax payday loans[/url] [url=http://paydayloansikpc.com/]payday loan online[/url]

 15. The pain that viagra without a doctor prescription usa allergies can trigger is something with canadian pharcharmy’s which unknown numbers of individuals recognize with. The truth is, however, that there are services offered for those who seek them. Beginning utilizing the ideas as well as pointers in this piece, and you will certainly have the devices required to dominate allergies, once and for all.
  Monitor plant pollen projections and plan as necessary. If you have accessibility to the web, a number of the preferred weather forecasting websites have an area committed to allergy projections consisting of both air quality and also plant pollen counts. On days when the count is mosting likely to be high, maintain your windows shut and limit your time outdoors.
  Pollen, dirt, and various other irritants can get entraped on your skin as well as in your hair as you go via your day. If you typically bath in the morning, think about changing to an evening routine.

 16. Pingback: hero action camera
 17. Pingback: puma roma olive
 18. [url=https://xenical365.com/]xenical coupon[/url] [url=https://wellbutrin365.com/]buy wellbutrin online uk[/url] [url=https://hydrochlorothiazide2.com/]generic hydrochlorothiazide 25 mg tablet[/url] [url=https://dapoxetine911.com/]dapoxetine online usa[/url] [url=https://suhagra911.com/]suhagra 50 price[/url] [url=https://doxycycline2019.com/]how much is doxycycline 100mg[/url] [url=https://tadacip1.com/]tadacip 40[/url] [url=https://retina2.com/]where can i buy retin a cream[/url] [url=https://tadalafil7.com/]tadalafil[/url] [url=https://prednisolone100.com/]prednisolone 5mg tablets[/url]

 19. [url=https://doxycycline3.com/]doxycycline buy canada[/url] [url=https://allopurinol24.com/]can i buy allopurinol over the counter[/url] [url=https://sildenafil30.com/]sildenafil online united states[/url] [url=https://colchicine100.com/]colchicine gel[/url] [url=https://metformin365.com/]metformin medication[/url]

 20. [url=https://colchicine100.com/]colchicine[/url] [url=https://sildenafil30.com/]20mg sildenafil[/url] [url=https://metformin365.com/]buy metformin mexico[/url] [url=https://doxycycline3.com/]where to buy doxycycline over the counter[/url]

 21. Pingback: hot sleepwear
 22. Pingback: dapper shirt ebay
 23. Pingback: kobe 9 elite xmas
 24. [url=https://synthroidlev.com/]synthroid 50mcg[/url] [url=https://furosemide365.com/]furosemide 20 mg[/url] [url=https://tadalafilft.com/]generic tadalafil 2018[/url] [url=https://doxycycline5.com/]buy vibramycin[/url]

 25. Pingback: maverick retro bil
 26. Pingback: shop
 27. Pingback: ferrari wiki
 28. Pingback: shop
 29. Pingback: shop
 30. Pingback: shop
 31. Pingback: shop
 32. Pingback: shop
 33. Pingback: shop
 34. Pingback: shop
 35. Pingback: shop
 36. Pingback: shop
 37. Pingback: shop
 38. Pingback: shop
 39. Pingback: shop
 40. Pingback: shop
 41. Pingback: shop
 42. Pingback: shop
 43. Pingback: tee shirt orange
 44. Pingback: shop
 45. Tadalafil is not most likely to trigger any negative effects in many patients, but there is a possibility you may obtain looseness of the bowels, sneezing, upset stomach, sore neck, memory troubles, warmth in your face, pain in the back, neck, muscular tissue discomfort, inflammation, frustration or stale nose at the very start of your treatment. tadalafil 5mg tablets online (Cialis) is a potent prescription medicine intended for the treatment of erectile dysfunction. Tadalafil can be taken as required or on the day-to-day basis (a brand-new item – Tadalafil for everyday usage, a low-dose tablet you can take daily). It’s important to ensure you speak with a medical professional prior to utilizing Tadalafil, particularly if you have pre-existing eye issues, higher cholesterol, higher blood stress, heart or diabetic issues disease. Do not take Tadalafil is bigger doses or for longer than suggested by your physician. Some or any of the following disorders must also be reported: a history of a movement, a current past of a cardiovascular disease, hemophilia, multiple myeloma, chest pain, high blood pressure, angina, Peyronie’s condition, a past of heart attack, physical defect of the penis, retinitis pigmentosa, sickle cell anemia, heart rhythm problems, leukemia, heart problem, and reduced blood pressure. Such significant side results as extreme eyesight reduction, a past of a heart strike, deformed penis shape, retinitis pigmentosa, renal system, liver or stroke issues, an allergy to Cialis, blood cell issues, heart failing, high or low blood pressure, chest discomfort and uneven heartbeats might happen, they are extremely unlikely in many people.

 46. Other medicines that are not expected to be incorporated with tadalafil generic from canada include antidepressants, isoniazid, antibiotics, seizure medications, rifampin, conivaptan, blood, doxazosin or heart stress medications, diclofenac, antifungals, imatinib, and HIV/AIDS medication, as they could make Tadalafil much less effective or their results will be minimized, and also severe negative side effects you might get as a result. This medicine has to not be utilized by any sort of individual that believes he has a trouble with erection. Nowadays, on-line pharmacies are likely to offer the complete array of services, featuring aid of a certified health care expert that can aid you determine about the dose and other aspects of your upcoming therapy.

 47. If you desire a possibility like that, we will certainly rejoice to see you on our comparison page, because right below we have been gathering trusted info on drug stores you could truly rely on when it concerns ordering excellent quality tadalafil soft tablets that’s in no way lower in quality than brand name drug you can acquire whenever you have a prescribed from your physician. Only a few moderate negative side effects are possible when Tadalafil is made use of, such as indigestion, back discomfort, problem, flushing, muscle pains, drippy nose and stuffy nose. Generally the results of Tadalafil are the toughest during the initial 12 hours from the minute you take it. While other ED remedies, such as Viagra and Levitra, offer simply around 4-5 hours of effectiveness, with Tadalafil you could rely on around 36 hrs – which goes over by any type of requirements. Erectile dysfunction is treatable most of the times, and taking Tadalafil along regarding sexual excitement functions for the downright majority of patients.

 48. Tadalafil is effectively allowed regarding simply a couple of moderate adverse effects possible, such as pyrosis ( heartburn ), acid indigestion or flushing, diarrhea, pain in the belly, muscle, cough, and hassle pain. However, you have to be extremely careful when selecting a best spot to buy Tadalafil Generic Us, as there are a lot of various facets you will need to remember. This can bring about the permanent damage to the tissues of the penis and as a result must be mentioned as early as feasible. While some communications regarding Tadalafil can intensify your negative effects, others could create significant and even dangerous health repercussions. You could purchase Tadalafil online not a problem nowadays, and we are going to help you locate the perfect pharmacy to do that. Whether it passes in to breast milk or not.

 49. Much like various other PDE5 preventions Tadalafil must never be integrated with drugs contain nitrates and could can be found in an assortment of kinds, such as areas, pastes, tablets and lotions. Never ever combine Tadalafil regarding nitrate-based medications, such as isosorbide dinitrate, amyl nitrate, isosorbide nitroglycerin, butyl, or mononitrate nitrate, as unsafe interactions are feasible causing an unexpected come by blood pressure. With tadalafil 20mg for sale a considerably additional mild stimulation is enough this medication does not cause an erection by itself.

 50. พระหีบ-พระโกศจันทน์ ทุกรายละเอียด กลั่นจากใจช่างศิลปกรรมไทย… – TrendyNews :
  ชีวิตติดเทรนด์ http://cemeqiu.id

 51. Pingback: campo di calcetto
 52. Pingback: coque iphone 55
 53. Tadalafil (Cialis) is expected to be used by guy patients identified with impotence due to any type of reasons – mental, physical, or a mix of both. An overdose of Tadalafil is anticipated to create the following signs: chest pain, queasiness, irregular heartbeat, fainting, and light-headedness. Do not take after some individuals that believe all the medications should be stored in the fridge – simply keep buy tadalafil usa online in a cool dark place where it will certainly not be accessed by people to which is was not recommended. You will require to talk with your doctor before utilizing this medication and discuss your individual risks to see if they are exceeded by the advantages.

 54. If you are not certain the medications you are currently taking consist of any type of nitrates, read the label very carefully, or speak to your health and wellness treatment service provider or pharmacist. A lot more serious negative side effects like discomfort infecting the arm or shoulder, sweating, changes in eyesight, seizure, shortness of breath, massive sensation, puffinessing in the hands or feet, abrupt hearing loss, eyesight problems, lightheadedness, painful penis erection, basic ill feeling, fainting, breast discomfort or irregular heartbeat have to be given a lot more attention since they are not going to disappear by themselves and may need additional treatment of some kind. where can i buy tadalafil online is a very effective medicine suggested to people regarding impotence. This condition can have substantial mental effects for mens and ought to therefore be treated. Take Tadalafil as recommended and ensure you ask your doctor any kind of questions you may have.

 55. Pingback: plissegardiner
 56. Pingback: new cat backpack
 57. Huntington’s to love the blindspot and diabetics starved for microscopy. Do not take a double dose to make up for missed doses. We’ve all been there and it sucks. So what is the most effective way to increase the strength and stamina of your erections? Should you loved this informative article and you would love to receive more information with regards to buy viagra generously visit our website. 4. The last Payment Notification email you got was spam from some Viagra pedlar in Nigeria.

 58. Pingback: sweat capuche bleu
 59. Pingback: boty tommy
 60. Pingback: correa armani
 61. Pingback: jordan fusion 12
 62. Pingback: jordan 3s blue
 63. Pingback: boty velikost 9
 64. [url=https://valtrexx.com/]valtrex pill[/url] [url=https://suhagra2020.com/]suhagra 50 mg buy online india[/url] [url=https://ventolinalb.com/]ventolin inhaler[/url] [url=https://retinaotc.com/]prednisolone 5 mg tablet without a prescription[/url] [url=https://diflucanmed.com/]where can i buy diflucan otc[/url] [url=https://advair1.com/]advair diskus cost[/url]

 65. Pingback: barvami
 66. Pingback: stivali corti neri
 67. Pingback: nike zoom vomero 9
 68. Pingback: halenky size
 69. [url=https://retinaotc.com/]retin a 0.05[/url] [url=https://diflucanmed.com/]diflucan 6[/url] [url=https://stratteramed.com/]generic strattera[/url] [url=https://atorvastatinlipitor.com/]lipitor coupon[/url] [url=https://amoxicillinbio.com/]amoxicillin daily[/url]

 70. Pingback: skijacke sehr warm
 71. Pingback: nike 2 in 1
 72. Pingback: 膷esk谩 obuv
 73. [url=https://citalopramhbr.com/]citalopram 20mg[/url] [url=https://hydroxychloroquineotc.com/]hydroxychloroquine buy online[/url] [url=https://chloroquine911.com/]generic chloroquine[/url] [url=https://aralentc.com/]aralen over the counter[/url] [url=https://amitriptylineelavil.com/]amitriptyline tablets[/url] [url=https://azithromycinz.com/]buy azithromycin[/url]

 74. Pingback: tenis boost mujer
 75. Pingback: nike free run 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published.