แนะนำ..วิธีทำลายศัตรูที่ดีที่สุด ต้องทำแบบนี้.!!

ในชีวิตประจำวันของคนทำงานทุกคนต้องเจอปัญหาเพื่อนร่วมงานที่ขัดแย้งกัน ไม่ชอบหน้ากัน หรือกระทั่งเป็นศัตรูกันในที่ทำงานเลยก็มี เรื่องนี้เป็นทั้งกรรมเก่าและกรรมใหม่มาส่งผล ต้องแก้ทั้ง 2 ทาง

 

สำหรับ “กรรมใหม่” ต้องสำรวจว่า ”เหตุ” มาจากอะไรถึงมีปัญหาเรื่องงานและเพื่อน ทั้งใช้ความรู้ ปัญญาความสามารถ ความอดทน อดกลั้น ความเพียรเต็มที่หรือยัง มีนิสัยหรือการกระทำของเราที่ไม่ดีไหมที่ทำให้มีปัญหากับคนรอบข้าง ทัศนคติของเรา ต้องหา”เหตุ” ให้เจอแล้วแก้ไขเสีย

 

สำหรับ”กรรมเก่า” ครูบาอาจารย์ท่านหนึ่ง เมตตาแนะนำให้คนที่เจอผลกรรมประเภทนี้ ใหไปทำบุญด้วย “น้ำสะอาด” เพราะน้ำที่สะอาดจะเป็นสิ่งสื่อความหมายในการชำระล้างจิตใจ ชำระล้างอุปสรรคทั้งปวง

 

 

 

 

ไปถวายน้ำดื่มสะอาด ที่เป็นโหลแบบใดก็ได้ ที่ควรนำไปถวายที่วัด สำนักปฏิบัติธรรมหรือในที่กันดารมีคนรอความช่วยเหลืออยู่ หรือ ถวายเครื่องกรองน้ำให้พระภิกษุสงฆ์เพื่อให้ท่านได้ใช้ประโยชน์เพื่อการส่วนรวม

 

การถวายเครื่องกรองน้ำนั้นถือว่า เป็นบุญใหญ่ที่ดีมากเพราะ เมื่อใดก็ตามที่น้ำไหลออกมาจากเครื่องกรองน้ำโดยมีผู้ต้องการใช้น้ำนั้น บุญของคนที่ถวายเครื่องกรองน้ำจะบังเกิดขึ้น

 

พยายามสร้าง ”บุญกลุ่ม”  หากมีโอกาส ก็พยายามชักชวนเพื่อนๆ คนอื่นให้ร่วมทำทานแบบสร้างบุญใหญ่ๆ ร่วมด้วย เช่น ร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมในการสร้างถาวรวัตถุทางพระพุทธศาสนา เช่นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ พระมหาเจดีย์ โบสถ์ วิหารหรือ สิ่งใด ๆที่จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติธรรม สิ่งเหล่านี้เป็นถาวรวัตถุที่มีความคงทนต่อกาลเวลาบุญนั้นเพิ่มเติมตลอด เพราะมีคนมาทำบุญอยู่เสมอ

 

“บุญกลุ่ม” นั้นเปรียบเหมือนกับกระแสน้ำ ถ้าไหลมาสายเดียวนั้นอาจจะมีพลังน้อย แต่ถ้าไหลมาจากหลายๆ สายรวมกัน ก็จะกลายสายน้ำที่มีพลังที่ยิ่งใหญ่ไม่มีใครต้านทานได้ วิบากกรรมไม่ดีที่มีกำลังน้อยกว่า ไม่มีทางต้านกรรมดีที่ใหญ่กว่าได้เลย เมื่อไม่มีอุปสรรคขัดขวาง งานที่ทำนั้นก็เกิดผลดีได้ง่ายดาย

 

ในบริษัทใหญ่หรือองค์กรใหญ่ที่ประสบความสำเร็จในการทำมาค้าขายนั้น ขอให้สังเกตกันเถอะว่า คนในบริษัทนี้ชอบทำบุญกันทั้งนั้น เวลาไปทำบุญกันทีจะไปหรือทำกันเป็นหมู่คณะ บุญที่ได้จึงเป็นบุญกลุ่มที่ใหญ่และส่งผลได้มาก อานิสงส์บุญนั้นเป็นแรงผลักดันที่ยิ่งใหญ่ทำให้บริษัทหรือองค์กรนั้น เจริญขึ้นแบบรวดเร็ว รวยเอาๆๆ ทำอะไรก็สำเร็จ เจอเรื่องยากๆ ก็ง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปาก

 

 

 

คนที่อยากมีเพื่อนมาก ได้เพื่อนดีๆ ลดความขัดแย้งกันมาช่วยกันทำงานให้สำเร็จยิ่งใหญ่นั้นให้สร้างบุญแล้ว ”แผ่เมตตา”ให้คนที่เราต้องการมากๆ โดยเฉพาะคนที่เราอยากเป็นเพื่อนในบางคนนั้นเป็นเจ้ากรรมนายเวรกันและยังไม่มีการอโหสิกรรมกันหรือยังมีเศษเวรเศษกรรม แม้เพียงเห็นหน้ากันก็อาจจะไม่ถูกชะตากัน

 

ให้แก้ไขด้วยการแผ่เมตตานึกถึงหน้าเขาและให้อโหสิกรรมก่อน กรรมเวรฝ่ายเราจะระงับก่อนถอนกำลังไปแล้วครึ่งหนึ่งและอีกครึ่งหนึ่งอยู่ที่ฝ่ายเขาการแผ่เมตตาด้วยบุญจะทำให้ใจทิพย์ของเขาได้รับและคลายความโกรธแค้นที่เคยมีต่อกันมา และให้ใช้หลักพรหมวิหาร 4 นำทางใจเราต้องเมตตา กรุณา มุฑิตาและอุเบกขาเป็นที่ตั้ง

 

หลังจากสร้างบุญทุกครั้ง ทั้งบุญที่เราทำเอง บุญกลุ่มให้ตั้งสัจจะอธิษฐานและแผ่เมตตาทุกครั้ง โดยที่การแผ่เมตตานั้นถือเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่อีกประการหนึ่ง เป็นการแผ่กระแสความรักความเมตตาปรารถนาดีของตนไปยังผู้อื่น และทำให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายเกิดความพอใจในบุญที่เราแผ่เมตตาไปให้

 

 

 

บทอธิษฐานแผ่เมตตาเพื่อการงานเจริญก้าวหน้า ลดกรรมเพื่อนร่วมงานและได้ผลดีดังนี้

“ข้าพเจ้า …….(ออกชื่อของตนเอง) ขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้ามี รักษา อุปถัมภ์ให้ข้าพเจ้าเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่ งานที่ทำทุกอย่าง ขอให้งานที่ทำนั้นเกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้อื่น และต่อข้าพเจ้าเองและเพื่อนร่วมงาน เป็นบุญใหญ่ร่วมกันที่ได้ทำในกรรมดีที่ถูกต้อง ถูกธรรม และดลบันดาลให้การกระทำดีนั้นส่งผลโดยเร็วด้วยเทอญ”

 

การอธิษฐานเรื่องงานนั้น สามารถระบุลงไปในตัวของงาน สถานที่ บุคคลหรืออะไรก็ตามที่จะเป็นพลังปัจจัยให้เกิดผลได้สามารถระบุลงไปได้ทั้งนั้น แต่ไม่ควรมีการไปบนบานหรือติดสินบน หรือมีของแก้บนใด ๆให้ไปขอพรเท่านั้นจะดีมากและได้ผล

“วิธีที่ดีที่สุดในการทำลายศัตรูก็คือทำให้เขานั้นกลายเป็นมิตร ด้วยการเมตตาเขาให้มาก”

ขอบุญรักษาทุกท่าน

 

 

ขอบคุณที่มา ธ.ธรรมรักษ์
โปรดแชร์ต่อ เพื่อเป็นธรรมทาน..สาธุ