“คบหา” แม้เราจะรู้ในสันดาน.. บทความข้อคิดดี ๆ จะทำให้รู้นิสัยกันมากขึ้น

คบหา..แม้รู้ในสันดาน

 

เมื่อรู้จักกันนานวันเข้า เขาและเราจะไม่เหลือซึ่งความเกรงใจ นิสัยสันดานจะค่อยๆโผล่มาแบบไม่ยั้ง
เมื่อเขาเห็นนิสัยและสันดานของเราแล้ว แต่ก็ยังคบหา ไม่ละไม่ทิ้งไปไหน นั่นคือความจริงใจ
นิสัยและสันดานของคนเรา เป็นตัวขับไล่ให้ผู้คนมากมายออกไปจากชีวิตเรา แต่ก็เป็นตัววัดว่าจะเหลือใครสักกี่คนที่ยอมรับได้ในธาตุแท้ตัวจริงของเรา

อะไรเป็นตัววัดพิสูจน์? เวลานั่นเองที่เป็นเครื่องพิสูจน์ที่ดีที่สุด!
ที่เหลืออยู่ ที่ยังยอมคบหา ไปมาหาสู่กันอยู่ นั่นคือคนที่ยอมรับและคุ้นชินในความเป็นตัวตนของเรา
นั่นคือที่มาของคำว่าเพื่อนสนิท คนสนิท
ถนอมคนเหล่านี้ไว้นะ เพราะเขาคือคนที่ทนนิสัยและสันดานของเราได้อย่างแท้จริง

 


โลกไม่ได้สวยเพราะมองโลกในแง่ดี
แต่โลกสวยเพราะมองโลกตามความเป็นจริง

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : นุสนธิ์บุคส์