6 สิ่งที่ “ห้ามทำ” เด็ดขาดในวันปีใหม่!!

สิ่งที่ “ไม่ควรทำ” ในวันขึ้นปีใหม่

1. ห้ามพูดจาไม่เป็นมงคล พูดจาหยาบคาย พูดโกหก

 

2. ห้ามทำในสิ่งที่ยุ่งยาก ซับซ้อน หรือไม่สามารถทำให้แล้วเสร็จได้ภายใน 1 วัน

 

3. ห้ามทะเลาะวิวาท เบียดเบียน ล่วงเกิน สร้างความทุกข์ให้แก่ผู้อื่น

 

4. ห้ามใช้จ่ายฟุ่มเฟือย สุรุ่ยสุร่าย

 

5. อย่าดื่มเที่ยว จนขาดสติ

 

6. ห้ามทำร้ายสัตว์ ประจำนักษัตรปีเกิด ของตนเอง (คนเกิดปีชวด ห้ามฆ่าหนู หรือทำร้ายหนูในวันขึ้นปีใหม่)

 

สุดท้ายนี้ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก โปรดประทานพรให้ทุกท่าน เจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ธนสารสมบัติ ร่ำรวยมั่งคั่ง ปราศจากอุปสรรค อุบัติเหตุ โรคภัยใดๆ ทั้งปวง ประกอบกิจการ งานสิ่งใดจงสำเร็จตามปรารถนา ทุกประการเทอญ