ฟ้าผ่าท้ายปี!! มิตซูบิชิปิดโรงงาน พนักงานเกือบ 2 พันคนเคว้ง เซ่นพิษประท้วงเงินเดือน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ออกประกาศ ขอใช้สิทธิปิดงานงดจ้าง มีนายโนริคาสึ อิชิคาว่า ประธานบริษัทเป็นผู้ลงนาม ระบุรายละเอียดว่า ตามที่บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ยื่นข้อเรียกร้องเพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง ประจำปี 2560 ตามหนังสือเลขที่ HR3-287/2560 ลงวันที่ 25 ก.ย. 2560 ต่อสหภาพแรงงานมิตซูบิชิ อีเล็คทริค ประเทศไทย ซึ่งผู้แทนทั้งสองฝ่ายได้ทำการเจรจาร่วมกันจำนวน 5 ครั้ง แต่ไม่สามารถหาข้อยุติตกลงกันได้ ต่อมา บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ (ประเทศไทย) ได้แจ้งข้อพิพาทแรงงาน ต่อสำนักงานาสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี

 

 

เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2560 และพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานได้นัดหมายผู้แทนการเจรจาทั้งสองฝ่าย ทำการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงาน โดยมีการเจรจาไกล่เกลี่ยตั้งแต่วันที่ 6 พ.ย. 2560 ถึงวันที่ 27 ธ.ค. 2560 รวม 10 ครั้ง แต่ผลการเจรจาทั้งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้

 

 

อาศัยตามอำนาจมาตรา 22 ของพ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ บริษัทฯ จึงขอใช้สิทธิปิดงานเฉพาะข้อเรียกร้องบริษัทฯ โดยไม่จ้างค่าจ้างและสวัสดิการอื่นใดกับมวลสมาชิกสหภาพแรงงานฯ และผู้เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค. 2560 เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าข้อเรียกร้องจะตกลงกันได้ สำหรับลูกจ้างอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องให้เข้าทำงานและได้รับค่าจ้างตามปกติ

 

 

ด้านนายชาลี ลอยสูง รองประธานคณะกรรมสมานฉันท์แรงงานไทย กล่าว สาเหตุของการปิดงานงดจ้าง เนื่องจากบริษัทได้ปรับโครงสร้างปรับเงินเดือนใหม่ จากเดิมที่ให้ฐานเงินเดือนเฉลี่ยนเปอร์เซ็นต์ต่อคน เมื่อลูกจ้างบวกลบค่าจ้างพบว่า การปรับโครงสร้างใหม่ ทำให้เงินเดือนลดลงและไม่ได้โบนัส ทำให้ลูกจ้างกว่า 1800 คน เรียกร้องเพื่อขอเจรจาให้ปรับเปลี่ยนโครงสร้าง โดยการเจรจาครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 27 ธ.ค. ยังไม่ได้ข้อยุติ แต่วันนี้ (29 ธ.ค.) ได้มีปิดประกาศปิดงานงดจ้าง ในส่วนของลูกจ้างฝ่ายผลิตชิ้นส่วน อะไหล่ประกอบเครื่องปรับอากาศเพื่อส่งออก

 

 

 

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : ข่าวสด