ครม.แจกของขวัญปีใหม่พรึ่บ เติมปตท. ฟรีข้าวสารครึ่งกิโลฯ เกษตรฯ แจกปัจจัยการผลิต

เมื่อวันที่ 26 ธค. ที่สถาบันพลศึกษา วิทยาสุโขทัย พ.อ.หญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ว่า สำหรับของขวัญปีใหม่ของแต่ละกระทรวง ประกอบด้วย กระทรวงกลาโหม ใช้แคมเปญเติมความสุขให้คนไทยจากใจทหาร โดยจะมีมาตรการดูแลความปลอดภัยคอยช่วยเหลือประชาชน อำนวยความสะดวกให้ประชาชน พร้อมทั้งจะเปิดพิพิธภัณฑ์และแหล่งท่องเที่ยวของกองทัพให้เข้าชมฟรี ตั้งแต่ 29 ธ.ค. 60 – 4 ม.ค. 61, กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จะเพิ่มเงินสนับสนุนเด็กแรกเกิดจาก 400 บาท เป็น 600 บาท ทำแอพลิเคชั่นครอบครัว ให้คนรู้สิทธิ์ช่องทางกฎหมาย และลดดอกเบี้ยบ้านแลกบ้าน

 

 

พ.อ.หญิง ทักษดา กล่าวว่า กระทรวงพลังงาน จะมีโครงการปีใหม่ ข้าวใหม่ อิ่มท้อง อิ่มใจ ช่วยชาวนา โดยปตท.จะเตรียมข้าวสาร 1 ล้านถุง ถุงละครึ่งกิโลกรัมแจกให้กับผู้ใช้บริการปั๊มน้ำมันปตท.ทั่วประเทศ, กระทรวงศึกษาธิการ จะให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงกับสถานศึกษา กิจกรรมอาชีวอาสา โรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้, กระทรวงสาธารณสุข จะพัฒนาระบบบบริการผ่าตัดวันเดียวกลับ จัดทำแอพลิเคชั่นให้ความรู้เรื่องยา และสมุนไพร, กระทรวงยุติธรรม ออกมาตราการลดภาระรายจ่ายช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ลดราคาสินค้าของกรมราชฑัณน์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็ก การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นการบังคับคดี และการตรวจพิสูจน์โดยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และการเปิดให้เยี่ยมญาติที่คุมขังในวันหยุดราชการ

 

 

พ.อ.หญิง ทักษดา กล่าวอีกว่า กระทรวงแรงงาน ออกมาตราการหัวข้อ 9 ชื่นบาน แรงงานชื่นใจ บริการตรวจสภาพ ซ่อม บำรุง รถจักรยานยนต์ และรถยนต์ 77 จุด ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค. 60 – 4 ม.ค. 61 และโครงการชื่นบ้าน บ้านประชารัฐ โดยให้ผู้ประกันตนกู้ซื้อบ้าน ในอัตราดอกเบี้ยต่ำคงที่ 3 ปี, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งมอบโครงการชลประทานขนาดเล็ก ส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ โครงการโคบาลบูรพา แจกปัจจัยการผลิต เพิ่มพลังปีใหม่ซื้อสินค้าเกษตร ตลาดเกษตรกร ตลาดนัดชาวดอย ส่งความสุขปีใหม่ด้วยสินค้าประมงไทย เปิด 10 ศูนย์ข้าวทั่วประเทศให้ประชาชนเข้าชม ตั้งแต่ 25 ธ.ค. 60 – 7 ม.ค. 61 เปิดศูนย์ศิลปาชีพบางไทรให้เข้าชมฟรี ตั้งแต่ 25 ธ.ค. 60 – 15 ม.ค. 61 เปิดพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำของกรมประมงทั่วประเทศให้เข้าชมฟรี ตั้งแต่ 25 ธ.ค. – 7 ม.ค. 61 เปิดศูนย์วิชาการการเกษตรและศูนย์ศึกษาโครงการพระราชดำริให้ประชาชนเข้าชมฟรี ตั้งแต่ 29 ธ.ค. 60 – 4 ม.ค. 61 และให้สหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศนำสินค้ามาจำหน่ายในราคาถูก

 

 

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : ข่าวสด