แชร์เตือนกันไว้เลย! แอบเช็กมือถือแฟน ผิด พ.ร.บ.คอม ระวังคุก 2 ปี ปรับ 4 หมื่น

วันที่ 29 ก.ย. เฟซบุ๊กเพจ สายตรงกฎหมาย เผยข้อมูลว่า การแอบเช็กโทรศัพท์ของแฟน เข้าข่ายเป็นความผิดตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ กล่าาวคือ โทรศัพท์มือถือทุกวันนี้เป็นสมาร์ทโฟนแทบทั้งหมดแล้ว พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ จึงเข้ามาคุ้มครองการแอบดูข้อมูลในสมาร์ทโฟนด้วย

“พฤติกรรมการเข้ารหัสโทรศัพท์ (สมาร์ทโฟน) ของแฟนหรือของคนอื่น อาจเข้าข่ายเป็นการเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะ และมาตรการนั้นก็ไม่ได้มีไว้สำหรับตน ซึ่งเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยหากมีการเอาโทรศัพท์แฟนมาดูโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งเค้าตั้งรหัสไว้แล้วเราแอบปลดรหัสเข้าไปส่อง ก็อาจเข้าข่ายมีความผิดได้ ซึ่งต้องดูเป็นกรณีไป

 

 

ในยุคที่โซเชียลกำลังมาแรง ดูแล้วอะไรๆ ก็สะดวกสบายไปซะหมด จนเราลืมไปแล้วว่า มันมีกฎหมายมาควบคุมตรงนี้ด้วย ถ้าเป็นเพื่อนกัน เป็นคู่รักกัน และยังรักกัน อะไรๆ ก็ดีไปหมด แต่เมื่อไรที่ความรักมันหมดลง กฎหมายมันจะถูกเอามาใช้บังคับทันที การดูโทรศัพท์คนอื่นจึงต้องระวังกันให้มาก”

 

 

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

มาตรา 3 “ข้อมูลคอมพิวเตอร์” หมายความว่า ข้อมูล ข้อความ คำสั่ง ชุดคำสั่งหรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ในสภาพที่ระบบคอมพิวเตอร์อาจประมวลผลได้ และให้หมายความรวมถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย

มาตรา 7 ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอรที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิได้มีไว้สําหรับตน ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

 

 

ขอบคุณภาพและข้อมูล : ข่าวสด

ติดตามข่าวสารอินเทรนด์ได้ที่ : TrendyNews2017

512 thoughts on “แชร์เตือนกันไว้เลย! แอบเช็กมือถือแฟน ผิด พ.ร.บ.คอม ระวังคุก 2 ปี ปรับ 4 หมื่น

 1. I was looking concerning seven pieces of Cloth in Elodea, but two pieces of residue is not in any degree found.
  In my PC, it does not feel to appear.
  I saw cours bitcoin an ardour to authenticate it.
  Then it was close to being here, but is not found. (cf. photograph)

 2. Congratulations, you make reached 4.000 hours of follow-up and 1,000 subscriptions in the last 12 months! Your watercourse is currently under le cours du bitcoin: partenaires review after the terms of the YouTube Partner Program and on the side of confirming that your Community guidelines are appropriate. We usually email the ruling within a week.

 3. After the manufacturing sector, automation is clique to tie on the nosebag into jobs in the banking sector as well. Citigroup is reportedly planning to axe as many as cours du bitcoin 10,000 jobs from its investment banking section in the next five years by automating areas that insist teensy-weensy merciful interference.

 4. This currency soared up to as good as $20k per think, this went down again to about $7.5k recently. Inasmuch as it has already shown how acme it ici le cours du bitcoin may judge from a sink, exclusively after second, it is making assorted investors hand out consideration. A many of the other digital currencies suffer with still to corroborate themselves. In reality, some of them are viewed like penny stocks.

 5. Common Network has the concept cours du bitcoin graphiques btc of followers and followings and friends, this is the cellar of it. In Socnet you normally advise an update on your gratified and your advocate may list inform comment, or like it, and so on.

  Here is a hint of both.

 6. So they are kept at USD on the webpage but when you achieve the pc it determination be communicated out as CAD currency and accusation you with ici le cours du bitcoin CAD currency. It won’t foray more principled the converted sell for between the two. I yearning this was utilitarian and if you have a question divert regard available to entreat and I inclination be more than talented to stop you.

 7. Ignore entirely, let’s say you would like to buy BTC cours du bitcoin btc. You may seat small increments at any specified time. Mark about it like buying discriminatory in favour of shares of the stock. In the ownership everyone, most brokers resolve collar you to prove profitable pelf owing a full dole out

 8. After the manufacturing sector, automation is plump to eat into jobs in the banking sector as well. Citigroup is reportedly planning to axe as many as cours du bitcoin 10,000 jobs from its investment banking section in the next five years before automating areas that coerce teeny-weeny considerate interference.

 9. Against assorted years, investment banks have in the offing been contribution accomplishment experiences and cours du btc bitcoin visiting schools to encourage students from poorer backgrounds to embrocate pro jobs at their firms. Beyond that, some bankers put faith that the tax lies on schools and colleges to do a better appointment of preparing

 10. It’s something that makes the life away globelike, but it doesn’t really exist. In accomplishment, if we all stopped believing in it, it would deliver no using at all! It Site crypto: suivre le cours du bitcoin is, of progression, money. But not legitimate any spinach, in this 6 piddling English, we’ll be talking close by the infamous Bitcoin. A digital crypto-currency. Is it the nevertheless as ‘actual’ money? Can it be trusted? Is it safe? Dan and Neil chat about the issue and teach you six items of vocabulary.

 11. As time goes near we’ll as likely as not augment more topics and colloquy questions but this cours bitcoin btc-euros is what we’ve got so far. Take a look and see if there is a topic you are interested in. If you can’t identify anything you might examine our 250 palaver starters page that also has some questions listed by means of topic.

 12. have some problems with the currency switcher plugin. Sooner than come up short, USD is in use. I’ve added some products with a value of ‘100’, the quel est le cours du bitcoin department store era showed ‘$100’. Then I changed the currency to EUR. The single meaning: The offshoot site once in a while shows the fitted USD appraisal ($106,83) but it should show the EUR price (€100).

 13. HI everyone, this is Beau here. We did not plan on announcing this so antiquated, but unfortunately having a local forum on our webpage has opened us up to regular spamming during the past scarcely any days and week. Without a fulltime line-up of moderators we were condign unfit to finish the bull-whip of spamming and we would rather snip it in the bud now. All forums corpse open to comprehend, but organize been closed to any imaginative posts. Disastrous gradually into the possession of to deleting all the spam posts beyond the coming week.

  Our rationale since pathetic to Reddit is we pull down a motivation built forum where a a mountain of the quel est le cours du bitcoin Cryptocurrency community already resides, in addition to a slew of anti-spamming tools and features. There is lawful so innumerable benefits to it, that had I be subjected to known in the word go purpose then I would from able started the forum there.

 14. What do you guys think? Is BTC: cours du bitcoin en direct there an constituent of unconscious bias- about address, around shoes, around array codes- at investment banks that prevents students from poorer backgrounds from succeeding? Or be subjected to banks honest develop the latest objective of activists who be to perceive inclination everywhere?

 15. of 2017 prompted Cryptomonnaie: cours du bitcoin a number of players to start paying distinction — and some, like himself, to invest. “The disposition Bitcoin boomed from nothing to $19,000 at undivided core, that really caught the regard of a quantity of people. Ever since then it has been customary chit-chat appropriate for a ration of us.”

 16. For years,cours bitcoin the investment banking sector has prided itself on the apprehension that it is fiercely meritocratic. Those who situation hard be heir to, and those who don’t get chucked unlit immovable if they don’t set up the grade. Late-model probe, however, has shown that the industry is dominated next to people civilized at withdrawn schools and Ivy League/Oxbridge universities, as warm-heartedly as those from majuscule letters midst class backgrounds.

 17. Goodwill lessening is treated in the GAAP financial statements. I am subservient to the sense that if there is an deterioration, the impairment is deducted from Operating Income to blow in at the GAAP Pre-Tax Income. Is my understanding cours ethereum correct? If yes, then I also take for granted that the way to ascertain the GAAP scot is to cement the weight evaluation in any case on the Pre-Tax Proceeds figure. If this is so, why do you combine back Goodwill Damage to the GAAP Pre-Tax proceeds to come at the Taxable Income in rumpus 18 of the Tithe tab in the WMT Enhancement template?

 18. ost Energetic altoghter in the present circumstances!!!

  It is on the computer cours bitcoin cours du bitcoin euros but will not divulge!

  So will have to reinstall again! But appears I desire not be accomplished to handle plugins at all. Everytime I test it crashes! I partake of not in the least had these problems with earlier versions and useing XP. I take puke two weeks trying to fetch this to run properly and I from attempt deadlines in a week.

 19. Time, he hears more simple questions from other football players, like, “Are there tangible coins?” Or teammates at one’s desire ask, “What is the characteristic between Tout savoir sur la crypto: cours du bitcoin en temps reel this and a stock? Or this and a bond?” According to Sherman: “No person of us in actuality grew up with monetary literacy.” Because of this, in the last, a the whole kit of players maintain been enchanted usefulness of through pecuniary advisors.

 20. FCFF as discussed in group refers to retinue valuation. So in that circumstances you exact the total FCFF of the whole public limited company (which is really the suddenly of each asset’s FCFF, but you are getting FCFF off fiscal statements as opposed to each asset’s P&L) and then you request DCF to cours ethereum make an impression on TEV, minus openwork debt, etc. If you denial I said we usually don’t like FCFE because of the faculty to manipulate your net borrowings and thus, adjust the value arbitrarily. However, in the action of engagement wealth (power plants and mines after sure), the in hock changes (amortization) is generally speaking foregone and doesn’t shift, so the ability to direct the numbers is not there.

 21. Despite his acquaintanceship and diversion, Sherman isn’t interested in giving investment recommendation: Crypto: le cours du bitcoin “Who knows,” he says, “You announce up, you hear gargantuan things nearby some, you understand frightening things upon others, they oscillate throughout the day. It is such an unpredictable market.”

 22. Like administration fiat money, they are not redeemable at a unchanging rebuke fit any commodity cours bitcoin cours btc or other money. Unlike management fiat filthy rich, there is no issuer with volition to augment the total at any time. In the anyway a lest of Bitcoin, the troop of Bitcoin units is programmed to expand at hesitant and known rate. In the trunk of Cat’s-paw, the apogee competitor, all the Riffling units to be made were made at the start.

 23. Also in behalf of some senses on my site perheenkaupunki.fi the active search doestout savoir sur le cours bitcoin not stint automatically as it should with SearchWP. Peradventure it is because I am using FacetWP. Do you take any conception how to define this and enable the plugin. Nothing shows up.

 24. So they are kept at USD on the webpage but when you purchase the pc it will check in at liberty as CAD currency and accusation you with ici le cours du bitcoin CAD currency. It won’t debit more barely the converted sell for between the two. I yearning this was helpful and if you fool a without a doubt divert regard freed to attract and I will be more than clever to stop you.

 25. It’s something that makes the life away mellow, but it doesn’t categorically exist. In certainty, if we all stopped believing in it, it would have no use at all! It Site crypto: suivre le cours du bitcoin is, of progression, money. But not virtuous any spinach, in this 6 moment English, we’ll be talking about the base Bitcoin. A digital crypto-currency. Is it the same as ‘actual’ money? Can it be trusted? Is it safe? Dan and Neil chat about the debouchment and tutor you six items of vocabulary.

 26. I’ve been using class-to-class spacing and templates. The copper pour most often fills entirely according to the defined rules.
  In unerring areas, I would like to override the class-to-class rules and pull someone’s leg smaller spacings. So I comment suivre le cours du bitcoin define an district with “override within field / Forget and Via styles…” set and another class-to-class rule for this area.

 27. It can often be vitalizing after a website proprietress to hear some new ideas or concepts from someone in a line Comment suivre le cours du bitcoin contrastive effort, and for the sake us at The Tomorrow Lab, it’s a vast condition to create an serene clearer intuition of the challenges that uncountable measly (and large) companies face when disquieting to sell online. The thesis of colloquy today was community media

 28. have some problems with the currency switcher plugin. About inaction, USD is in use. I’ve added some products with a value of ‘100’, the quel est le cours du bitcoin department store messenger showed ‘$100’. Then I changed the currency to EUR. The one impression: The product spot under shows the calculated USD appraisal ($106,83) but it should conduct the EUR quotation (€100).

 29. Acclimated users cours du bitcoin btc en euros are thwarted, with joined reader claiming the fresh, simpler serving “lacks the functions and data measure up to brokers have provided for years.”

  Investors experience confounded the cleverness to see to in abroad shares, the fresh service is uncompetitive for those with portfolios of £100,000 or more, and root knowledge in the matter of investment trusts is absent.

 30. Superb write-up.. video vlogger terbaru I became reviewing frequently this site using this program . motivated! Very beneficial info particularly the remaining portion 🙂 We manage such information a whole lot. I’m looking for that specified facts for a long period. Thanks a lot and finest connected with fortune.

 31. It is actually proper time and energy to generate plans to the end and it’s also time to feel very special. I read this publish if I could truthfully I have to advise people a number of appealing points as well as tips. You might publish subsequent reports in regards to this document.. aplikasi berita saham 2019 I need to understand more reasons the item!

 32. I’m keen on the strategies you actually offer on your own content influential celebrities. I’ll save your current weblog along with look into once more the following consistently. I’m a little selected We’re shared with plenty of brand new material below! All the best ! for the following!

 33. I loved as much as you will receive carried out right here. The sketch is tasteful, your authored material stylish. nonetheless, you command get got an shakiness over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again as exactly the same nearly a lot often inside case you shield this hike.

 34. Now i’m will no longer positive in the places you are obtaining a person’s data, nevertheless good subject. We should devote more time to learning additional or understanding additional jual processing machine jakarta. Thank you for exceptional information and facts I became searching for this data for my mission.

 35. Your article on ??????????????????????????????????????????????????????! ???????????????????????????????????????????????? ????????? ???.???.???.????????? ???????????????????????? 2 ?????? ???????????? 4 ??????????????? – TrendyNews : ?????????????????????????????????????????? is great. We hope you can continue posting many more blog . Be prosperous http://www.ntbdays.com

 36. Fantastic beat! I wish to novice whilst you change your site, how will i register for any weblog website? The account assisted us a appropriate cope. I personally were little bit acquainted of your a person’s over the air offered bright clear notion

 37. What i do not understood is in fact how you’re not really a lot more neatly-favored than you might be now. You’re so intelligent. You realize therefore significantly relating to this subject, produced me personally consider it from so many various angles. Its like women and men are not interested except it’s one thing to accomplish with Woman gaga! Your own stuffs great. All the time deal with it up!

 38. Have you ever considered writing an e-book or guest authoring on other blogs? I have a blog based upon on the same ideas you discuss and would really like to have you share some stories/information. I know my viewers would appreciate your work. If you are even remotely interested, feel free to send me an e mail.

 39. Thank you for another informative website. Where else could I get that type of information written in such a perfect way? I have a project that I’m just now working on, and I have been on the look out for such information.

 40. hello there and thanks on your info – I’ve certainly picked up something new from right here. I did however experience some technical issues using this web site, as I skilled to reload the web site lots of occasions previous to I could get it to load correctly. I were considering if your web hosting is OK? Now not that I am complaining, however slow loading circumstances occasions will sometimes affect your placement in google and can harm your high quality score if ads and ***********|advertising|advertising|advertising and *********** with Adwords. Anyway I’m adding this RSS to my email and could glance out for much more of your respective fascinating content. Ensure that you update this once more very soon..

 41. The crux of your writing whilst sounding agreeable initially, did not really sit properly with me personally after some time. Somewhere within the sentences you actually managed to make me a believer but just for a very short while. I however have got a problem with your jumps in assumptions and one would do nicely to fill in all those gaps. When you can accomplish that, I would surely be amazed.

 42. Today, I went to the beach front with my kids. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She placed the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is entirely off topic but I had to tell someone!

 43. Hmm is anyone else experiencing problems with the pictures on this blog loading? I’m trying to determine if its a problem on my end or if it’s the blog. Any responses would be greatly appreciated.

 44. Hi there, I found your blog by way of Google whilst looking for a related subject, your site came up, it appears great. I have bookmarked it in my google bookmarks.

 45. I wanted to post you a tiny remark just to thank you very much again for these spectacular basics you have provided here. This has been simply shockingly generous of you to present extensively precisely what a few people could possibly have advertised as an ebook to earn some profit for themselves, principally seeing that you might have done it if you ever desired. The ideas additionally acted to provide a easy way to fully grasp that the rest have the same interest just like my personal own to know great deal more with reference to this condition. I’m certain there are a lot more enjoyable occasions up front for many who take a look at your blog post.

 46. Hi there, just became aware of your blog through Google, and found that it is really informative. I’m gonna watch out for brussels. I’ll be grateful if you continue this in future. Lots of people will be benefited from your writing. Cheers!

 47. This is really interesting, You’re a very skilled blogger. I’ve joined your rss feed and look ahead to in the hunt for more of your great post. Also, I have shared your site in my social networks!

 48. My spouse and i got quite delighted that Louis managed to conclude his researching because of the ideas he got through your blog. It’s not at all simplistic just to happen to be giving out thoughts which often some people may have been making money from. We really acknowledge we have the blog owner to be grateful to for this. The most important illustrations you’ve made, the simple blog navigation, the friendships your site help to create – it’s everything impressive, and it’s assisting our son in addition to us consider that that concept is satisfying, and that’s pretty pressing. Thanks for all!

 49. Hello! I’ve been following your weblog for some time now and finally got the courage to go ahead and give you a shout out from Porter Tx! Just wanted to say keep up the great work!

 50. Wow! This can be one particular of the most useful blogs We have ever arrive across on this subject. Basically Wonderful. I am also an expert in this topic therefore I can understand your effort.

 51. Pingback: Air Max 2019
 52. Pingback: air jordan 33
 53. Pingback: Air Max 270
 54. Pingback: Nike Outlet
 55. Pingback: Yeezy
 56. Pingback: Nike Air Zoom
 57. Pingback: Nike Air Max 270
 58. Pingback: Steelers Jerseys
 59. Pingback: Yeezy Boost 350 V2
 60. Pingback: Adidas Yeezy
 61. Pingback: Salomon
 62. Pingback: Yeezy Blue Tint
 63. Pingback: Cheap Yeezy Boost
 64. Pingback: NFL Jerseys Cheap
 65. Pingback: Yeezy
 66. Pingback: Pandora UK
 67. Pingback: Vapor Max
 68. Pingback: Yeezy
 69. Pingback: Yeezy
 70. Pingback: Pandora Sale
 71. Pingback: Nike Outlet store
 72. Pingback: Nike Outlet Store
 73. Pingback: Nike Outlet Store
 74. whoah this weblog is great i love reading your articles. Keep up the good work! You already know, many people are looking round for this info, you could help them greatly.

 75. Pingback: NFL Jerseys
 76. Pingback: NBA Jerseys
 77. Pingback: Nike Element 87
 78. Pingback: Yeezy
 79. Pingback: scarpe niu ballan
 80. Comfortabl y, the article is really the freshest on this notable topic. I concur with your conclusions and also definitely will eagerly look forward to your incoming updates. Simply saying thanks will certainly not just be acceptable, for the extraordinary lucidity in your writing. I definitely will promptly grab your rss feed to stay privy of any kind of updates. De lightful work and also much success in your business dealings!

 81. I’ve just been talking to Sean Gallagher about his upcoming Instant Income Cash Machine course, and he’s been kind enough to fill me in on a few details regarding his upcoming course.

 82. Pingback: Yeezy
 83. Pingback: NFL Jerseys Cheap
 84. Pingback: Jordan 12 Gym Red
 85. Thanks for the marvelous posting! I truly enjoyed reading it, you may be a great author.I will be sure to bookmark your blog and will often come back in the future. I want to encourage yourself to continue your great job, have a nice morning!

 86. Pingback: Nike Shoes
 87. Pingback: Yeezy Boost 350
 88. Pingback: Yeezy
 89. Pingback: Adidas Yeezy
 90. Hello There. I found your blog using msn. This is a very
  well written article. I will be sure to bookmark it and come back to read more of your useful info.
  Thanks for the post. I’ll definitely return.

 91. I like what you guys are up also. Such intelligent work and reporting!
  Keep up the excellent works guys I have incorporated you guys to my blogroll.
  I think it will improve the value of my website :).

 92. I think what you said made a lot of sense. But, what about this?
  what if you added a little information? I am not saying your information is
  not solid., however what if you added something that makes people want more?

  I mean แชร์เตือนกันไว้เลย!

  แอบเช็กมือถือแฟน ผิด พ.ร.บ.คอม ระวังคุก 2 ปี ปรับ 4 หมื่น – TrendyNews
  : ชีวิตติดเทรนด์ is
  kinda plain. You could peek at Yahoo’s front page and see
  how they create news headlines to grab people to open the links.

  You might add a related video or a related picture or two to get people interested about what you’ve got
  to say. Just my opinion, it could bring your blog a little bit more interesting.

 93. Pingback: Yeezy
 94. I loved as much as you’ll obtain performed right here.
  The sketch is tasteful, your authored subject matter stylish.
  however, you command get bought an nervousness over that you want
  be turning in the following. ill indubitably come further until now again since
  precisely the similar nearly very incessantly inside case you protect this hike.

 95. Hello! Someone in my Myspace group shared this site with us so I
  came to give it a look. I’m definitely loving the
  information. I’m book-marking and will be tweeting this to my followers!

  Terrific blog and fantastic design.

 96. I like what you guys are up also. Such clever work and reporting!
  Carry on the superb works guys I have incorporated you guys to
  my blogroll. I think it’ll improve the value of my site :).

 97. Greetings I am so thrilled I found your blog page, I really found you by accident, while I was searching on Bing for something else, Anyhow I am here now and would just like to say thank you for a tremendous post and a all round thrilling blog (I also love the theme/design), I don’t have time to browse it all at the moment but I have saved it and also added in your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a lot more, Please do keep up the fantastic job.

Leave a Reply

Your email address will not be published.