เทคนิคการพูดและออกเสียงภาษาอีสาน แบบชาวอีสานแท้ๆ

ภาษาอีสานเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของคนอีสาน ไม่ว่าคนภาคใดได้ยินสำเนียงก็สามารถบอกได้ว่าเป็นภาษาอีสาน ภาษาอีสานจึงเป็นภาษาที่ค่อนข้างมีรูปแบบและเอกลักษณ์เด่นชัด แต่ถ้าพูดกันในรายละเอียดแล้ว ภาษาอีสานก็มีสำเนียงที่แตกต่างหลากหลายกันออกไป เป็นไปตามตามสภาพทางภูมิศาสตร์ที่มีอาณาเขตติดต่อกับถิ่นใด และสังคมของถิ่น ๆ นั้น ๆ เป็นแบบใด เช่น แถบจังหวัดศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ มีชายแดนติดกับเขมร ดังนั้น ศัพท์ สำเนียง รากศัพท์ภาษา ก็จะมีคำของภาษาเขมรปะปนอยู่ด้วย

 

 

 

จังหวัดสกลนคร นครพนม มุกดาหาร หนองคาย เลย ที่มีพื้นที่ติดกับประเทศลาว และยังมีชาวเวียดนามเข้ามาอาศัยอยู่ค่อนข้างมาก ก็จะมีรายละเอียดของสำเนียงไปอีกแบบหนึ่ง และชนเผ่าดั้งเดิมที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้น ๆ ก็มีส่วนที่ทำให้สำเนียงมีเอกลักษณ์ แตกต่างจากภาคอีสานถิ่นอื่นมาจนถึงปัจจุบัน เช่น ชาวภูไทในจังหวัดมุกดาหารและนครพนม ถึงแม้ภาษาอีสานมีความแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น แต่ก็มีสิ่งหนึ่งที่มีความคล้ายกันก็คือ ลักษณะของคำและความหมายต่าง ๆ เป็นคำที่ใช้เหมือนกันในทุก ๆ ท้องถิ่น จึงทำให้ชาวอีสานในแต่ละท้องถิ่นสามารถสื่อสารพูดคุยกันได้เข้าใจกันเป็นอย่างดี

 

ทุกวันนี้เด็กวัยรุ่นอีสานบางส่วนหันมาใช้ภาษาไทยกลางกันมากขึ้น เหตุผลหนึ่งก็เพราะพ่อแแม่มักจะส่งลูกเข้ามาเรียนในเมืองใหญ่ ๆ และในกรุงเทพ ฯ วัยรุ่นอีสานจึงมีโอกาสใช้ภาษาอีสานน้อยลง และอีกเหตุผลหนึ่งที่เด็กวัยรุ่นอีสานพูดภาษาอีสานน้อยลง เพราะพ่อแม่บางส่วนที่มักจะหัดให้ลูกพูดภาษากลางตั้งแต่ยังเป็นเด็ก โดยที่ตัวพ่อแม่เองก็ยังใช้ภาษาอีสานเป็นหลัก แต่เมื่อเวลาคุยกับลูกจะใช้ภาษากลาง ทำให้ภาษาอีสานเริ่มลดความสำคัญลง แต่ผู้คนตามชนบทและคนเฒ่าคนแก่ยังใช้ภาษาอีสานกันเป็นภาษาหลักอยู่

 

ทุกวันนี้ก็จะเห็นคนอีสานส่วนใหญ่สามารถสื่อสารได้ทั้งภาษาอีสานและภาษาไทยกลาง โดยเฉพาะชาวอีสานที่ไปต่างถิ่น ที่นอกจากจะหางานทำ แล้วก็ยังช่วยเผยแพร่วัฒนธรรมรวมทั้งภาษาของตนเองไปในตัวด้วย (บางครั้งบางทีเพื่อนภาคอื่นก็ยังมาถามศัพท์อีสาน หรือบางครั้งก็แลกเปลี่ยนกันสอนภาษากับภาคอื่นอยู่บ่อย ๆ )

 

หลักการพูดภาษาอีสานมี 16 กลุ่มเสียงท้องถิ่น หลักการที่สำคัญคือ ต้องใช้หลักการผันรูปและเสียงวรรณยุกต์ โดยแบ่งการผันเป็น 3 กลุ่มคือ อักษรสูง อักษรกลาง และอักษรต่ำ ส่วนใหญ่เวลาผันมักจะลดรูปวรรณยุกต์ในภาษากลางลง 1 ขั้น มีหลักการพูดภาษาอีสานสำคัญดังนี้

 

 

 

อักษรสูง

อักษรสูงมี 11 ตัว ได้แก่ ข ฃ ฉ ถ ฐ ผ ฝ ศ ส ษ ห

รูปวรรณยุกต์สามัญ ให้ออกเสียงวรรณยุกต์จัตวาเหมือนภาษากลาง เช่น
ไข (ไขมัน) ออกเสียงว่า ไข
ขา ออกเสียงว่า ขา
ผา (หน้าผา) ออกเสียงว่า ผา
หา ออกเสียงว่า หา
รูปวรรณยุกต์เอก ให้ลดรูปวรรณยุกต์ลง 1 ขั้น และใช้อักษรต่ำที่คู่กันมาใส่แทน เช่น
ไข่ ให้ลดรูปวรรณยุกต์ลง 1 ขั้น กลายเป็น ไข และใช้อักษรต่ำที่คู่กันมาใส่แทน ซึ่งในที่นี้คือ ค ดังนั้นคำว่า ไข่ ออกเสียงว่า ไค
ข่า ให้ลดรูปวรรณยุกต์ลง 1 ขั้น กลายเป็น ขา และใช้อักษรต่ำที่คู่กันมาใส่แทน ซึ่งในที่นี้คือ ค ดังนั้นคำว่า ข่า ออกเสียงว่า คา
ผ่า ให้ลดรูปวรรณยุกต์ลง 1 ขั้น กลายเป็น ผา และใช้อักษรต่ำที่คู่กันมาใส่แทน ซึ่งในที่นี้คือ พ ดังนั้นคำว่า ผ่า ออกเสียงว่า พา
ห่า (ห่าฝน) ให้ลดรูปวรรณยุกต์ลง 1 ขั้น กลายเป็น หา และใช้อักษรต่ำที่คู่กันมาใส่แทน ซึ่งในที่นี้คือ ฮ ดังนั้นคำว่า ห่า ออกเสียงว่า ฮา
รูปวรรณยุกต์โท ให้ลดรูปวรรณยุกต์ลง 1 ขั้น เช่น
ไข้ ให้ลดรูปวรรณยุกต์ลง 1 ขึ้น ออกเสียงว่า ไข่
ขี้ข้า ให้ลดรูปวรรณยุกต์ลง 1 ขึ้น ออกเสียงว่า ขี่-ข่า
ผ้า ให้ลดรูปวรรณยุกต์ลง 1 ขึ้น ออกเสียงว่า ผ่า
ห้า (เลขห้า) ให้ลดรูปวรรณยุกต์ลง 1 ขึ้น ออกเสียงว่า ห่า
คำตาย ให้ใช้อักษรต่ำที่คู่กันมาใส่แทน และเพิ่มวรรณยุกต์ขึ้น 1 ขึ้น เช่น
ผัก ให้ใช้อักษรต่ำที่คู่กันมาใส่แทน ซึ่งในที่นี้คือ พ กลายเป็น พัก และเพิ่มวรรณยุกต์ขึ้น 1 ขึ้น กลายเป็น พั้ก ดังนั้นคำว่า ผัก ออกเสียงว่า พั้ก
สด ให้ใช้อักษรต่ำที่คู่กันมาใส่แทน ซึ่งในที่นี้คือ ซ กลายเป็น ซด และเพิ่มวรรณยุกต์ขึ้น 1 ขึ้น กลายเป็น ซ้ด ดังนั้นคำว่า สด ออกเสียงว่า ซ้ด

 

 

อักษรกลาง

อักษรกลาง มี 9 ตัว ได้แก่ ก จ ด ฎ ต ฏ บ ป อ

รูปวรรณยุกต์สามัญ ให้ออกเสียงวรรณยุกต์สามัญเหมือนภาษากลาง เช่น
ไกล ออกเสียงว่า ไก (ภาษาอีสานมักไม่ออกเสียงควบกล้ำ ร และ ล)
ไป ออกเสียงว่า ไป
ดี ออกเสียงว่า ดี
เอา ออกเสียงว่า เอา
รูปวรรณยุกต์เอก ให้เพิ่มรูปวรรณยุกต์ขึ้น 2 ขั้น เช่น
ไก่ ออกเสียงว่า ไก๊
ป่า ออกเสียงว่า ป๊า
กระบี่ ออกเสียงว่า กะ-บี๊ (ภาษาอีสานมักไม่ออกเสียงควบกล้ำ ร และ ล)
เก่า ออกเสียงว่า เก๊า
รูปวรรณยุกต์โท ให้ออกเสียงวรรณยุกต์โทเหมือนภาษากลาง เช่น
ใกล้ ออกเสียงว่า ไก้ (ภาษาอีสานมักไม่ออกเสียงควบกล้ำ ร และ ล)
ป้า ออกเสียงว่า ป้า
จี้ ออกเสียงว่า จี้
เก้า ออกเสียงว่า เก้า (ภาษาอีสานออกเสียงสั้นและห้วนว่า เก้า ไม่ใช่ ก้าว เหมือนในภาษากลาง)
รูปวรรณยุกต์ตรี ให้ลดรูปวรรณยุกต์ลง 1 ขึ้น เช่น
ตื๊อ ออกเสียงว่า ตื้อ
รูปวรรณยุกต์จัตวา ให้ออกเสียงวรรณยุกต์จัตวาเหมือนภาษากลาง สังเกตว่าจะเหมือนหลักการออกเสียงอักษรสูง รูปวรรณยุกต์สามัญ
ตี๋ ออกเสียงว่า ตี๋
ลูกเต๋า ออกเสียงว่า ลูกเต๋า
คำตาย ให้ออกเสียงวรรณยุกต์จัตวา เช่น
กบ ออกเสียงว่า ก๋บ
ตก ออกเสียงว่า ต๋ก
จด ออกเสียงว่า จ๋ด
ปะ ออกเสียงว่า ป๋ะ

 

 

 

อักษรต่ำ

อักษรต่ำ มี 24 ตัว ได้แก่ ค ฅ ฆ ง ช ซ ฌ ญ ฑ ฒ ณ ท ธ น พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ฬ ฮ

รูปวรรณยุกต์สามัญ ให้เพิ่มรูปวรรณยุกต์ขึ้น 1 ขั้น เช่น
นา ออกเสียงว่า น่า
มา ออกเสียงว่า ม่า
ยา ออกเสียงว่า ยา (คำนี้ยกเว้น)
งู ออกเสียงว่า งู่
รูปวรรณยุกต์เอก ให้ลดรูปวรรณยุกต์ลง 1 ขั้น เช่น
ค่า ออกเสียงว่า คา
ว่า ออกเสียงว่า วา
ท่า ออกเสียงว่า ทา
รูปวรรณยุกต์โท ให้เพิ่มรูปวรรณยุกต์ขึ้น 1 ขั้น เช่น
ค้า ออกเสียงว่า ค่า
ลูกหว้า ออกเสียงว่า ลูก-หว่า
ท้า ออกเสียว่า ท่า
หน้าม้า ออกเสียงว่า หน่า-ม่า

 

 

สรุปหลักการออกเสียงสำเนียงอีสาน

หลักการออกเสียงภาษาอีสานที่กล่าวมานี้เป็นเพียงตัวอย่างภาษาอีสานส่วนใหญ่ ซึ่งคำบางคำก็จะมีกรณียกเว้นไปจากรูปแบบการออกเสียงที่ได้กล่าวมา แต่มีข้อสังเกตที่สรุปได้ดังนี้

ถ้าเป็นเสียงวรรณยุกต์จัตวาในภาษากลาง ในภาษาอีสานก็จะคงเสียงเดิมไว้เช่นเดียวกัน
อักษรกลางคำเป็นรูปและเสียงวรรณยุกต์โทเหมือนกัน ให้คงเสียงวรรณยุกต์โทไว้ตามเดิม
การผันเสียงภาษากลางให้เป็นภาษาอีสานมักใช้วิธีลดรูปวรรณยุกต์ลง 1 ขั้นเป็นส่วนใหญ่
เสียงสามัญไม่สามารถลดรูปวรรณยุกต์ลง 1 ขั้นก็ให้ใช้การเพิ่มรูปวรรณยุกต์ 1 ขั้นแทน
หากมีการลดขั้นของรูปวรรณยุกต์ลง 1 ขั้นแล้วกลายเป็นเสียงจัตวา ก็ให้เปลี่ยนเสียงจัตวานี้ไปเป็นเสียงสามัญ เช่น “ไข่” อีสานออกเสียงเป็น “ไค” และ “หมู่” ภาษาอีสานออกเสียงเป็น “มู”
คนอีสานมักไม่ใช้คำควบกล้ำ
ในบางท้องที่นอกจากจะออกเสียงโดยการผันวรรณยุกต์แล้ว ยังผันสระไปเลยก็มี เช่น คำว่า “เกลือ” ในภาษากลาง คนอีสานจะออกเสียงเป็น “เกีย”
บางครั้งตัว ร. เรือ ในภาษากลาง ทางอีสานจะใช้ ฮ. นกฮูกแทน เช่น คำว่า ”หมู่เรา” อีสานจะอ่านว่า “มูเฮ่า” เข้าใจว่าการอ่านตัว ร. เรือ เป็น ฮ. นกฮูกนี้ น่าจะมาจากการอ่านสลับกับของภาษาลาวในยุคโบราณ เพราะในภาษาลาวนั้น ตัว ร. เรือ และ ฮ. นกฮูก เขียนคล้ายกันมาก เพียงแต่ ปลายหางตัวอักษร ร. เรือของลาว ชี้ลง ในขณะที่ ฮ.นกฮูกเขียนเหมือน ร. เรือแต่หางชี้ขึ้น อันที่จริงตัว ร. เรือในภาษาลาวใช้น้อย เพราะเขามักจะใช้ ล. ลิง แทน ส่วนตัว ร. เรือ เช่น เรารักโรงเรียน มักใช้ ฮ. นกฮูกแทน เช่น เฮาฮักโฮงเฮียน (ภาษาอีสานออกเสียงว่า เฮ่าหักโฮ่งเฮี่ยน) เป็นต้น
ตัว ห.หีบ และ ย.ยักษ์ คนอีสานมักมีเสียงออกทางจมูก
ทั้งหมดนี้เป็นวิธีการออกเสียงภาษาอีสานให้ใกล้เคียงกับสำเนียงอีสานมากที่สุด แต่บางคำอาจจะไม่ได้เหมือนสำเนียงภาษาอีสาน 100% แต่อย่างน้อยก็พอจะให้เห็นหลักการออกเสียงภาษาอีสานสำหรับผู้ที่สนใจ เพราะว่าทุกวันนี้ภาษาอีสานเป็นที่แพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นเพลงลูกทุ่งหมอลำ ลูกทุ่งอีสาน ละครทีวีที่มีดำเนินเนื้อเรื่องผ่านตัวละครและวิถีชีวิตในภาคอีสาน อีสานร้อยแปดก็ขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ภาษาอีสานยังคงอยู่ต่อไป หากสงสัยเกี่ยวกับความหมายภาษาอีสานหรือการออกเสียง สามารถค้นหาคำศัพท์ความหมายและการออกเสียงได้ที่พจนานุกรมภาษาอีสาน หรือจะตั้งกระทู้ถามได้ที่เว็บบอร์ดโสเหล่ได้เลย สุดท้ายนี้ก็ขอฝากผญาไว้ก่อนไปครับ

 

ฟังสำเนียงเสียงอีสาน ก้องกังวานไกลทั่วหล้า
เสียงดังม้วนสุขอุรา จะแม่นมีค่าต่อเฮา
เว้าต่อไกลฮอดไกลเด๋อ อย่ามั่วเพ้อเป็นหลายเหล่า
อีสานให้ฮักกันเด๋อเฮา อย่าลืมเว้าภาษาตน

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : esan108.com

ติดตามข่าวสารอินเทรนด์ได้ที่ TrendyNews2017

261 thoughts on “เทคนิคการพูดและออกเสียงภาษาอีสาน แบบชาวอีสานแท้ๆ

 1. wh0cd5931 [url=http://amitriptylinehcl.shop/]amitriptyline[/url] [url=http://clomidonline.store/]buy clomid online canada[/url] [url=http://prozac.tips/]prozac[/url] [url=http://overthecounterbentyl.store/]click for source[/url] [url=http://eloconcreamprice.store/]elocon cream .1[/url] [url=http://lasix.video/]lasix[/url] [url=http://augmentinonline.shop/]augmentin online[/url] [url=http://ventolin.pink/]ventolin[/url] [url=http://antabuse.band/]antabuse no prescription[/url] [url=http://cephalexin.promo/]buy cephalexin online[/url] [url=http://augmentin500mg.shop/]i found it[/url] [url=http://prednisone.video/]prednisone[/url] [url=http://metformin.tips/]buy metformin without prescription[/url] [url=http://xenical.college/]xenical[/url] [url=http://acyclovir.band/]acyclovir[/url]

 2. Air Jordan 12 Gym Redhttp://www.jordan12gymred.us.com/
  nike factory outlet store onlinehttp://www.nikefactoryoutletstoreonline.com/
  nike factory outlethttp://www.nikefactoryoutletstoreonline.us/
  Nike Outlet satorehttp://www.nikestores.us.com/
  jordan 33http://www.jordan33.us/
  Yeezy Shoeshttp://www.cheapjerseysfromchina.us/
  nfl jerseyshttp://www.customnfljerseys.us/
  air jordan 11 concordhttp://www.jordan11concord.us.com/
  Air Jordan 12 Gym Redhttp://www.jordan12gymred.us/
  Jordan 12 Gym Redhttp://www.redjordan12.us/
  Yeezyshttp://www.yeezy.com.co/
  Yeezy Shoeshttp://www.yeezys.us.com/
  Yeezyhttp://www.yeezysupply.us.com/
  Yeezy Shoeshttp://www.yeezy-shoes.us.com/
  Yeezy Boost 350http://www.yeezy-boost350.com/
  Yeezy Boost 350 V2http://www.yeezyboost350.us.com/
  Yeezy Blue Tinthttp://www.yeezybluetint.com/
  Yeezy 500http://www.yeezy500utilityblack.com/
  Yeezy 500http://www.yeezy500utilityblack.us/
  Vapor Maxhttp://www.vapor-max.org.uk/
  Salomon Shoeshttp://www.salomon-shoes.org.uk/
  Salomon UKhttp://www.salomons.me.uk/
  Salomon UKhttp://www.salomonspeedcross4.org.uk/
  Off White Air Jordan 1http://www.offwhitejordan1.com/
  Nike VaporMaxhttp://www.nikevapormax.org.uk/
  Nike Element 87http://www.nikereactelement87.us.com/
  Nike React Element 87http://www.nikereactelement87.us/
  Nike Air Vapormax Plushttp://www.nikeplus.us/
  Nike Outlethttp://www.nike–outlet.us/
  Nike Outlet Store Online Shoppinghttp://www.nikeoutletstoreonlineshopping.us/
  Nike Outlethttp://www.nikeoutletonlineshopping.us/
  Cheap Nike NBA Jerseyshttp://www.nikenbajerseys.us/
  Nike Air Maxhttp://www.nikeairmax.us/
  Air Max Nikehttp://www.max2017.us/
  Jordan Shoes 2018http://www.jordan-com.com/
  Jordan 11 Concord 2018http://www.jordan11-concord.com/
  Kanye West Yeezys Boost Shoeshttp://www.cs7boots1.com/
  Wholesale Cheap NBA Jerseyshttp://www.cheapnba-jerseys.us/
  Birkenstock Sandalshttp://www.birkenstocksandalsuk.me.uk/
  Basketball Jerseyhttp://www.basketball-jersey.us/
  Balenciagahttp://www.balenciaga.me.uk/
  Balenciagahttp://www.balenciagauk.org.uk/
  Balenciaga UKhttp://www.balenciagatriples.org.uk/
  Balenciaga UKhttp://www.birkenstocks.me.uk/
  Balenciaga Trainershttp://www.balenciagatrainers.org.uk/
  Nike Air Max 270http://www.airmax270.org.uk/
  Adidas Yeezyshttp://www.adidasyeezyshoes.org.uk/
  Adidas Yeezyhttp://www.adidasyeezyshoes.org.uk/

 3. You can certainly see your enthusiasm within the work you write. The world hopes for even more passionate writers such as you who aren’t afraid to mention how they believe. Always follow your heart.

 4. A person essentially lend a hand to make seriously articles I would state. This is the very first time I frequented your web page and thus far? I surprised with the research you made to make this particular post amazing. Fantastic job!

 5. Howdy! Do you know if they make any plugins to help with SEO? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good gains. If you know of any please share. Cheers!

 6. Thanks for your personal marvelous posting! I certainly enjoyed reading it, you’re a great author.I will be sure to bookmark your blog and definitely will come back later in life. I want to encourage one to continue your great job, have a nice afternoon!

 7. I like what you guys are up too. Such clever work and reporting! Carry on the superb works guys I’ve incorporated you guys to my blogroll. I think it’ll improve the value of my web site 🙂

 8. Magnificent web site. Lots of useful information here. I’m sending it to a few buddies ans additionally sharing in delicious. And naturally, thanks to your sweat!

 9. It’s a pity you don’t have a donate button! I’d most certainly donate to this brilliant blog! I suppose for now i’ll settle for bookmarking and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to fresh updates and will talk about this blog with my Facebook group. Chat soon!

 10. It’s the best time to make some plans for the future and it’s time to be happy. I have read this post and if I could I desire to suggest you few interesting things or suggestions. Maybe you can write next articles referring to this article. I wish to read more things about it!

 11. I am curious to find out what blog platform you have been utilizing? I’m having some small security problems with my latest site and I would like to find something more risk-free. Do you have any suggestions?

 12. Howdy! Quick question that’s totally off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My weblog looks weird when viewing from my iphone4. I’m trying to find a template or plugin that might be able to resolve this problem. If you have any recommendations, please share. Many thanks!

 13. Right here is the perfect website for anybody who wants to understand this topic.
  You know a whole lot its almost hard to argue with you (not that
  I really would want to…HaHa). You definitely put a fresh spin on a topic which has been written about for a long time.
  Great stuff, just excellent!

 14. Hey! I know this is kinda off topic nevertheless I’d figured I’d ask.

  Would you be interested in trading links or maybe
  guest writing a blog article or vice-versa? My website goes
  over a lot of the same subjects as yours and I think
  we could greatly benefit from each other. If you happen to be interested feel free to shoot me an email.
  I look forward to hearing from you! Superb blog by the way!

 15. Hello! I just wanted to ask if you ever have
  any issues with hackers? My last blog (wordpress)
  was hacked and I ended up losing several weeks of hard work due to no backup.

  Do you have any methods to prevent hackers?

 16. Great beat ! I would like to apprentice while you amend your website, how can i subscribe for a blog site?
  The account helped me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted
  of this your broadcast offered bright clear concept

 17. Photo Auto Liker, Auto Like, auto like, Autoliker, ZFN Liker, Autolike, Increase Likes, Photo Liker, Working Auto Liker, Autoliker, Status Auto Liker, Auto Liker, auto liker, Status Liker, Autolike International, autolike, autoliker

 18. Unquestionably believe that which you stated.Your favorite reason appeared to be on the web the easiest thing tobe aware of. I say to you, I certainly get irked while people think about worries that theyplainly do not know about. You managed to hit the nail upon the top and also definedout the whole thing without having side-effects , people can takea signal. Will probably be back to get more. Thanks

 19. One thing I want to touch upon is that weightloss routine fast may be accomplished by the correct diet and exercise. People’s size not only affects appearance, but also the entire quality of life. Self-esteem, depressive disorder, health risks, plus physical ability are impacted in weight gain. It is possible to do everything right and at the same time having a gain. Should this happen, a medical problem may be the offender. While an excessive amount of food and never enough exercise are usually accountable, common medical conditions and key prescriptions could greatly amplify size. Thanks alot : ) for your post here.

 20. 瘦哩:爸爸買的一定加倍好吃,據說藍鰭、黃鰭吞拿都是瀕危物種,一、兩年內就要限制貿易和捕獵。日本有些人已成功養殖,不過成本嚇人。有無辦法讓口福和環保、愛護動物兼顧呢?看到鯊魚被殘殺就不想吃魚翅了……Coke:那些旗魚酥很可怕,吃一口就會吃過不停直至吃完為止。Jason,皮:的確是很驚喜的價格,要不是為了多吃別的其實多多也吃得下呢!烏魚子嘛……典型去旅行買冷凍東西的經驗:最初幾天怕冷藏不了不敢買,臨走前一兩天見不到心儀貨色,打算去機場買終於遲到匆忙上機買不到,飲恨呀!牛媽:都拜旅遊書、資訊、網友提點婐加上一點運氣才找到啦!當然歐巴桑精明醒目和細看地圖也是重點(她在給壓力啦!)。可能我們不了解吃黑輪的正確方法,嘗不出真味,不過商販也沒有說要怎麼吃喔。

 21. The very next time I read a blog, Hopefully it won’t fail me just as much as this particular one. After all, I know it was my choice to read, however I actually believed you’d have something useful to say. All I hear is a bunch of whining about something you could possibly fix if you were not too busy searching for attention.

 22. Wonderful items from you, man. I’ve keep in mind your stuff previous to and you arejust extremely fantastic. I actually like what you’ve boughthere, really like what you are stating and the way through which you assert it.You’re making it entertaining and you continue to care for to stay it wise.I can’t wait to learn much more from you. This is actually awonderful web site.

 23. Thank you a lot for providing individuals with such a special chance to read in detail from this blog. It really is so enjoyable plus jam-packed with amusement for me and my office co-workers to search your web site on the least 3 times every week to see the new guides you have. Of course, I’m just actually pleased with the unique tips you give. Certain 3 points in this article are really the most effective we’ve ever had.

 24. Great – I should certainly pronounce, impressed with your web site. I had no trouble navigating through all tabs as well as related info ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the least. Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or something, website theme . a tones way for your customer to communicate. Excellent task.

 25. Hiya, I am really glad I have found this information. Today bloggers publish just about gossip and net stuff and this is really irritating. A good website with exciting content, that is what I need. Thank you for making this web-site, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 26. A lot of thanks for all your hard work on this website. My mother delights in conducting investigations and it’s really easy to see why. My spouse and i notice all of the lively medium you provide worthwhile tactics on this web blog and as well cause response from some others on the concept plus my daughter is now studying a great deal. Have fun with the rest of the year. You are conducting a really great job.

 27. Excellent items from you, man. I’ve remember your stuff prior to and you’re simply too excellent. I actually like what you’ve got here, really like what you’re stating and the best way wherein you are saying it. You are making it entertaining and you still take care of to stay it smart. I can’t wait to read far more from you. This is really a tremendous site.

 28. Thanks for another informative web site. Where else mayjust I get that type of information written in sucha perfect approach? I’ve a mission that I am simply now running on, and I’vebeen on the look out for such information.

 29. One thing is that if you find yourself searching for a education loan you may find that you will want a cosigner. There are many circumstances where this is correct because you will find that you do not have a past credit rating so the loan company will require that you have someone cosign the credit for you. Good post.

 30. This post was amazing i read your blog pretty often, andyou’re consistently coming out with some great stuff. I embedded this on my fb, and my followers really liked it.Continue the good work 🙂

 31. After going over a few of the blog posts on your web site, I seriously likeyour technique of blogging. I book-marked it to my bookmark website list and will be checkingback soon. Please visit my website too and tell me your opinion.

 32. I really liked this post i actually read your blog very often, and you’reconsistently coming out with some great stuff.I contributed this on my facebook, and my followers loved it.Keep up the very good work 🙂

 33. Hey there. I found your site by means of Google whilst looking for a comparable matter, your website came up. It looks good. I have bookmarked it in my google bookmarks to visit then.

 34. I needed to post you that little note to help say thank you again on the nice techniques you have shown here. This is pretty generous of people like you to allow unhampered what many individuals might have advertised for an e-book in making some cash for their own end, primarily considering the fact that you could possibly have tried it in the event you wanted. The smart ideas additionally acted like a good way to fully grasp that some people have similar fervor similar to mine to figure out whole lot more concerning this condition. I think there are millions of more enjoyable situations up front for individuals that discover your site.

 35. Hiya, I’m really glad I’ve found this info. Nowadays bloggers publish only about gossip and net stuff and this is really irritating. A good website with interesting content, this is what I need. Thanks for making this web site, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 36. When I initially commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment is addedI get four emails with the same comment. Is there any wayyou can remove me from that service? Thanks a lot!

 37. Very great post. I just stumbled upon your weblog and wished to say that I’ve really loved surfing around your blog posts. In any case I’ll be subscribing to your feed and I’m hoping you write again very soon!

 38. You can certainly see your enthusiasm within the work you write. The arena hopes for more passionate writers like you who are not afraid to say how they believe. At all times go after your heart. “We are near waking when we dream we are dreaming.” by Friedrich von Hardenberg Novalis.

 39. We need someone with experience is xanax a form of valium «While there has been criticism of the initiative — and I know this hasn’t been easy for any of you — let me assure you that we didn’t expect universal praise,» Schultz said in a letter to employees

 40. Hey there! Someone in my Facebook group shared this website with us so I came to look it over. I’m definitely enjoying the information. I’m bookmarking and will be tweeting this to my followers! Superb blog and amazing design and style.

 41. Hiya, I am really glad I’ve found this info. Today bloggers publish just about gossip and internet stuff and this is really irritating. A good website with exciting content, this is what I need. Thanks for making this web-site, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 42. Woah! I’m really digging the template/theme of this site. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s tough to get that “perfect balance” between superb usability and visual appearance. I must say that you’ve done a amazing job with this. Also, the blog loads very quick for me on Internet explorer. Outstanding Blog!

 43. I’d like to tell you about a change of address cheap seroflo 3. The foreclosure process abuses were a one-time politically motivated issue. The mortgage servicers did not create the real estate crisis, but they had to deal with the tsunami of issues. They had a duty to the owners of the mortgages and they tried to do the best that they could given the huge shortfall in trained staffing that suddenly appeared. I never understood the furor over robo-signing. If a servicer missed a step in processing, but the documents were correct, then I think that the robo-signing was a minor issue. (My impression is that robo-signing was used a scapegoat to protect people that legitimately should have faced foreclosure.) If there were other types of abuses, however, that were purely for profit, then these should go in bucket 1 and be prosecuted as fraud.

 44. Oh my goodness! Amazing article dude! Many thanks, However I am having troubles with your RSS. I don’t understand the reason why I can’t subscribe to it. Is there anyone else having identical RSS issues? Anyone who knows the solution can you kindly respond? Thanx!

 45. I will right away grab your rss as I can not find your email subscription link or newsletter service. Do you ave any? Please let me know in order that I could subscribe. Thanks.

 46. Hi there! I know this is kinda off topic but I was wondering if you knew where I could locate a captcha plugin for my comment form? I’m using the same blog platform as yours and I’m having problems finding one? Thanks a lot!

 47. Hi there. I discovered your web site by the use of Google even as searching for a comparable subject, your website came up. It looks good. I have bookmarked it in my google bookmarks to visit then.

 48. Hiya, I am really glad I’ve found this information. Today bloggers publish just about gossip and net stuff and this is actually annoying. A good blog with interesting content, this is what I need. Thank you for making this site, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 49. Working Auto Liker, Increase Likes, Autolike International, Autolike, Auto Liker, Photo Auto Liker, autolike, Autoliker, Photo Liker, auto like, autoliker, ZFN Liker, auto liker, Status Auto Liker, Autoliker, Status Liker, Auto Like

 50. An interesting discussion is definitely worthcomment. I think that you should publish more on this issue,it might not be a taboo subject but usually people do not speak about these subjects.To the next! Many thanks!!

 51. Thank you, I’ve just been looking for info about this topic for a longtime and yours is the best I’ve discovered till now. But, whatin regards to the bottom line? Are you positive concerning the source?

 52. We’re a group of volunteers and opening a new scheme in our community. Your web site provided us with valuable information to work on. You have done a formidable job and our entire community will be thankful to you.

 53. Hello very cool website!! Man .. Excellent .. Superb .. I’ll bookmark your site and take the feeds additionally¡KI am satisfied to search out numerous helpful info here within the submit, we’d like develop extra strategies in this regard, thanks for sharing. . . . . .

 54. Hiya, I am really glad I’ve found this information. Today bloggers publish just about gossip and net stuff and this is actually irritating. A good website with interesting content, this is what I need. Thank you for making this web-site, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 55. Hmm is anyone else experiencing problems withthe images on this blog loading? I’m trying tofind out if its a problem on my end or if it’s the blog.Any suggestions would be greatly appreciated.

 56. Pingback: witte nike swoosh
 57. Sorry for the huge review, but I’m really loving the new Zune, and hope this, as well as the excellent reviews some other people have written, will help you decide if it’s the right choice for you.

 58. There are certainly a lot of details like that to take into consideration. That is a nice point to bring up. I provide the thoughts above as common inspiration however clearly there are questions just like the one you carry up where the most important factor will probably be working in honest good faith. I don?t know if best practices have emerged round things like that, but I’m positive that your job is clearly identified as a good game. Both boys and girls feel the impression of only a second’s pleasure, for the remainder of their lives.

 59. Hello There. I found your blog using msn.This is an extremely well written article. I will make sure tobookmark it and come back to read more of your usefulinformation. Thanks for the post. I will certainly comeback.

 60. hello there and thank you for your information – I have certainly picked up something new from right here.I did however expertise a few technical points using this web site, as I experiencedto reload the site lots of times previous to Icould get it to load properly. I had been wondering if your web host is OK?Not that I’m complaining, but slow loading instances timeswill often affect your placement in google and can damage your high-quality score if adsand marketing with Adwords. Well I am adding this RSS to my e-mail andcould look out for a lot more of your respective interesting content.Ensure that you update this again soon.

 61. My programmer is trying to persuade me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the expenses. But he’s tryiong none the less. I’ve been using Movable-type on a variety of websites for about a year and am concerned about switching to another platform. I have heard great things about blogengine.net. Is there a way I can transfer all my wordpress posts into it? Any help would be greatly appreciated!

 62. Hey There. I found your blog using msn. This is a reallywell written article. I’ll make sure to bookmark it and come back to read moreof your useful information. Thanks for the post.I’ll certainly return.

 63. Pingback: sweat femme loose
 64. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems asthough you relied on the video to make your point. You definitely know what youre talking about, why throw away your intelligence on just posting videos to your blog when you could be giving us something enlightening to read?

 65. We stumbled over here different web page and thought I might as well check things out.I like what I see so now i’m following you. Look forward to looking at your web page yet again.

 66. I seriously love your site.. Excellent colors & theme.Did you develop this web site yourself? Please reply backas I’m looking to create my own website and would loveto know where you got this from or exactly what the theme is named.Kudos!

 67. Aw, this was a really nice post. In idea I would like to put in writing like this additionally ? taking time and actual effort to make a very good article? but what can I say? I procrastinate alot and by no means seem to get something done.

 68. Thanks on your marvelous posting! I quite enjoyed reading it,you will be a great author.I will always bookmark your blogand will often come back from now on. I want to encourage you to definitely continue your great job, have a niceweekend!

 69. It’s a shame you don’t have a donate button! I’d certainly donate to this excellent blog!I guess for now i’ll settle for book-marking and adding yourRSS feed to myy Google account. I lolk forward to new updates and will sharehis site with my Facebook group. Talk soon!

 70. Thanks so much for providing individuals with a very memorable chance to read critical reviews from this site. It’s usually very lovely and as well , packed with a good time for me and my office co-workers to visit your web site at a minimum 3 times weekly to see the newest guidance you have got. And indeed, I am also at all times motivated concerning the eye-popping pointers you serve. Some two points on this page are clearly the most efficient we have ever had.

 71. Unquestionably believe that which you said. Your favoritejustification appeared to be on the net the easiest thing to be awareof. I say to you, I certainly get annoyed while people consider worries that they plainly donot know about. You managed to hit the nail upon the top as well as defined out the whole thing without having side effect , people can takea signal. Will probably be back to get more. Thanks

 72. Hello, Neat post. There’s a problem with your website in internet explorer, might check this?IE nonetheless is the market chief and a large elementof folks will pass over your magnificent writing because of thisproblem.

Leave a Reply

Your email address will not be published.