10 พระธาตุแดนอีสาน ศักดิ์สิทธิ์ อลังการตระการตา

ชวนคุณผู้อ่านไปไหว้พระทำบุญ กับ 10 พระธาตุแดนอีสานแบบจัดเต็ม

 

 

1.วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.พระธาตุพนม ที่งดงามยิ่งใหญ่ตระการตามาก พร้อมสักการะ พระธาตุพนม พระธาตุเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดนครพนมและพระธาตุสำคัญของภาคอีสาน ซึ่งผู้คนทั้งฝั่งไทยและฝั่งลาวให้ความเคารพอย่างมาก เชื่อกันว่าพระธาตุแห่งนี้เป็นพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีวอกและเป็นพระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์อีกด้วย หากที่ได้มานมัสการจะได้รับอานิสงส์มีบุญบารมีและผู้คนให้ความเคารพนับถือ พระธาตุพนมมีประวัติความเป็นมายาวนานนับพันปี

 

 

 

 

 

2.พระธาตุขามแก่น จังหวัดขอนแก่น อำเภอน้ำพอง ตำบลบ้านขาม บ้านขาม ปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์คู่แผ่นดินอีสานอีกแห่งหนึ่งซึ่งเป็นที่มาของชื่อ “เมืองขอนแก่น”ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ อานิสงส์ที่จะได้รับ “เรื่องร้ายกลายเป็นดีดุจดังแก่นขามตายแล้วฟื้น รักยั่งยืน โรคภัยไม่มี หลีกลี้ห่างหาย” ภายในเจดีย์ นอกจากบรรจุ “พระอังคารของพระพุทธเจ้า”แล้ว ยังได้บรรจุ “คัมภีร์นวโลกุตตรธรรม” และคาถาสรรเสริญพระพุทธเจ้าที่เรียกว่า “บวรหคุณ” ไว้อีกด้วย พระธาตุขามแก่น มีประวัติความเป็นมาเรื่องเล่าสืบขานกันมาช้านาน

 

 

 

3.พระธาตุยาคูจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอกมลาไสย ตำบลหนองแปง กลางทุ่งนาทิศเหนือบ้านเสมา เจดีย์เมืองฟ้าแดดสงยางสมัยทวารวดี อานิสงส์ที่จะได้รับ ” ร่มเย็นเป็นสุข สักการะพระธาตุโบราณ เบิกบานร่มเย็น อัศจรรย์บูชาพระธาตุโบราณ ชีวิตเบิกบาน สมบูรณ์พูนสุข ” คำว่า “ญาคู” ภาษาอีสาน หมายถึง พระสงฆ์ผู้ใหญ่ในวัด ซึ่งชาวบ้านเชื่อกันว่า เป็นพระธาตุที่บรรจุอัฐิของพระเถระชั้นผู้ใหญ่ที่ชาวเมืองเคารพนับถือ จึงเรียกกันว่า ” พระธาตุยาคู ”

 

 

 

4.พระธาตุนาดูน จังหวัดมหาสารคาม อำเภอนาดูน บ้านนาดูน อานิสงส์ที่ได้รับ ” เพิ่มพูนบารมี ศูนย์รวมความดี บารมีแดนอีสาน” รูปลักษณะพระธาตุนาดูน จำลองแบบจากสถูปสำริดที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ฐานประยุกต์แบบศิลปทวาราวดี ฐานรากและโครงสร้างทั่วไปเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ทั้งหมด ผนังภายนอกพระธาตุส่วนใหญ่ทำด้วยหิน บางแห่งฉาบปูนเรียบสีขาว มีลวดลายบัว เสาบัวต่าง ๆ

 

 

 

5.พระธาตุศรีสองรัก จังหวัดเลย อำเภอด่านซ้าย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำหมาน ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 1 กิโลเมตร พระธาตุศรีสองรักมีรูปทรงสัณฐานคล้ายพระธาตุพนม สร้างขึสมัยกรุงศรีอยุธยา พ.ศ. 2103 เป็นการสร้างร่วมกันระหว่างไทย – ลาว เพื่อยืนยันเป็นประจักษ์พยานต่อสัมพันธ์ และพระราชไมตรี ระหว่างกัน โดยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์ แห่งกรุงศรีอยุธยา และพระเจ้าไชยเชษฐา แห่งกรุงศรีสัตนาคนหุต ดังนั้นจึงเรียกขานกันว่า เป็นเมืองแห่งสัจจะไมตรี

 
6.พระธาตุท่าอุเทน พระธาตุประจำวันเกิดของผู้เกิดวันศุกร์ อ.ท่าอุเทน เป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนทรงสี่เหลี่ยมจำลองแบบมาจากพระธาตุพนม ภายในบรรจุพระพุทธสารีริกธาตุ ซึ่งได้อัญเชิญมาจากเมืองย่างกุ้งประเทศพม่า หากคนเกิดวันศุกร์ไปนมัสการจะได้รับอานิสงส์ให้ชีวิตมีความรุ่งโรจน์ เปรียบเสมือนพระอาทิตย์ขึ้นยามรุ่งอรุณ

 

 

 

7.พระธาตุเรณูนคร พระธาตุสำคัญคู่บ้านคู่เมืองของชาวเรณูนครและเป็นพระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันจันทร์ ประดิษฐานอยู่ที่วัดพระธาตุเรณู อำเภอเรณูนคร องค์พระธาตุมีลักษณะสวยงามจำลองมาจากพระธาตุพนมแต่มีขนาดเล็กกว่า ภายในบรรจุพระไตรปิฎก พระพุทธรูปทองคำ พระพุทธรูป และเครื่องกกุธภัณฑ์ของพระยาและเจ้าเมืองสมัยก่อน เชื่อกันว่าผู้ที่ได้กราบไหว้จะมีเสน่ห์รูปร่างหน้าตาผ่องใส

 

 

 

 

8.พระธาตุแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น อำเภอเมือง บนถนนกลางเมือง ริมบึงแก่นนครเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กก่ออิฐ ถือปูน ฐานสี่เหลี่ยมเรือนยอดทรงเจดีย์จำลองแบบจากพระธาตุขามแก่น มีพระจุลธาตุ 4 องค์ ตั้งอยู่ 4 มุมและมีกำแพงแก้วพญานาค 7 เศียรล้อมรอบ เป็นศิลปะสมัยทวาราวดี ผสมผสานศิลปะอินโดจีน ซึ่งเป็นลักษณะแบบชาวอีสานปากแห ภายในรวบรวมพระธรรมคัมภีร์สำคัญทางพระพุทธศาสนา แต่ละชั้นโดดเด่นด้วยลวดลายของบานประตู และหน้าต่างแกะสลัก บอกเล่าเรื่องราวเป็นภาพชาดก ภาพพุทธประวัติ ภาพแกะสลักรูปพรหมสิบหก

 

 
9. พระธาตุนคร วัดมิ่งเมือง หรือวัดพระธาตุในปัจจุบัน เป็นพระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดในวันเสาร์ ลักษณะของพระธาตุนครมีรูปร่างตามแบบพระธาตุพนมองค์เดิม ภายในองค์พระธาตุเจดีย์บรรจุพระอรหันต์สารีริกธาตุพร้อมกับองค์พระพุทธรูป ทองคำ พระพุทธรูปเงินบรรจุผอบไม้จันทร์แดง และของมีค่าต่าง ๆ ท่านที่มากราบสักการะจะได้อานิสงส์ส่งผลให้มีบุญวาสนาเป็นเจ้าคนนายคน แต่คนเกิดวันอื่นๆ ก็มาไหว้ขอพรได้เหมือนกันนะ อิ่มบุญอิ่มใจแล้วเราก็ออกเดินทางเข้าที่พักใจกลางเมืองนครพนม เพื่อเตรียมพลังไว้ชมกิจกรรรมตระการตาและท่องเที่ยวเมืองแห่งนี้แบบจัดเต็ม

 
10.พระธาตุศรีคุณ พระธาตุคู่บุญของผู้เกิดวันอังคาร ประดิษฐานอยู่ที่วัดพระธาตุศรีคุณ ลักษณะคล้ายพระธาตุพนม ต่างกันที่ชั้น 1 มี 2 ตอน เป็นรูปสี่เหลี่ยมประดับลวดลายปูนปั้นชั้นที่ 2 สั้นกว่าพระธาตุพนม ภายในองค์พระธาตุบรรจุพระอรหันต์สารีริกธาตุของโมคคัลลานะ พระสารีบุตร พระอัครสาวกซ้ายขวาของพระพุทธเจ้าและพระสังกัจจายนะ เชื่อกันว่าหากมีโอกาส ได้กราบสักการะพระธาตุองค์นี้แล้วจะได้รับอานิสงส์มีศักดิ์ศรีทวีคูณ และจะเสริมพลังนักสู้ให้มีจิตใจ เข้มแข็งขึ้น

 

 

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก : Sanook.com

ติดตามข่าวสารอินเทรนด์ได้ที่ TrendyNews2017

372 thoughts on “10 พระธาตุแดนอีสาน ศักดิ์สิทธิ์ อลังการตระการตา

 1. [url=https://celebrex2019.com/]celebrex uk over the counter[/url] [url=https://wellbutrin365.com/]wellbutrin 300 mg[/url] [url=https://amoxicillin24.com/]amoxicillin 875 mg[/url] [url=https://trazodone2019.com/]trazodone 100 mg coupon[/url] [url=https://nolvadex2019.com/]buy nolvadex[/url] [url=https://cipro100.com/]buy cipro no prescription[/url] [url=https://propecia50.com/]propecia cost[/url] [url=https://clomid2.com/]buy clomid[/url] [url=https://tadalafil7.com/]tadalafil 5mg[/url] [url=https://viagra500.com/]viagra price comparison[/url]

 2. Online buying gives you access to most inexpensive medicines of the very same first class. As an alternative, they could attempt sexual sex at any sort of factor within the 36-hour period. This disorder can be induced by a selection of physiological and mental elements. Common medicines are known to be specifically the same in their efficiency, although their inactive ingredients may be various (those giving the pill the form and color). Online shopping for BEST TADALAFIL BRAND IN INDIA may be a wonderful point to do. A couple of light negative effects like stale nose, acid indigestion, back discomfort, headache, drippy nose, muscle pains or flushing can happen at the start of the procedure yet normally go away very quickly. This condition impacts thousands of men in the globe yearly and is usually triggered by an assortment of factors instead of simply one – ecology, bad routines, lifestyle, genetic makeups, persistent diseases could all contribute to the advancement of the disease.

 3. Now you just have to look into our contrast web page and see for yourself: our effort permits contrasting ideal drug stores available in simply a few times of your time, and you are not going to really feel let down at any kind of factor of your treatment. buy generic tadalafil uk (Cialis) will assist you to manage impotence – but it will continue to be efficient only as in length as you proceed taking it.

 4. tadalafil us (Cialis) is among the most preferred procedures for ED (erectile disorder) readily available by prescribed. This condition is finest described with the assistance of a special term “impotence” as this is a much more slender term that explains the disease more specifically. If you think you have priapism as the cells of your penis can be harmed, attempt emergency aid. You will certainly be suggested from 2.5 to 20 mg of Tadalafil, although the amount you are taking could later be changed.

 5. If you have any sort of various other wellness disorders that may be of value – discuss them. It’s not unusual for guys to have construction troubles when they are under a lot of anxiety, yet just if this issue is duplicated or comes to be long-lasting could this be considered an instance of impotence. tadalafil online nz is a medication prescribed for people that experience duplicated incapability to have an erection or keep it strong, working for 80 % of guys using it and not casing any kind of considerable negative side effects. It’s specifically developed for guy people with erectile disorder – an incapability to get solid erections.

 6. It is not known for certain whether this medicine could pass in to breast milk. It’s not unusual for mens to have construction troubles when they are under a whole lot of stress, yet just if this problem is duplicated or ends up being long-term can this be considered a case of erectile dysfunction. The basic suggestion is – if you are taking any type of various other medications when asking your medical supplier for a prescribed, you should state any of them to your physician, despite if these are prescription or over-the-counter medicines recommended by other doctors. Unlike commonly believed, tadalafil does not raise the sex drive, instead of provides added excitement of the blood circulation.

 7. It’s essential to talk with a qualified health and wellness treatment professional before beginning to take tadalafil 10mg australia to see if there are any type of contraindications. It works physically, so the patient has to be sexually aroused to really feel the results.

 8. Such disorders as a record of a movement or a heart strike may be a contraindication. tadalafil (Cialis) is made use of by men of any kind of age to deal with impotence regardless of what it was caused by. Take the specific dose recommended by your medical professional. When making use of Tadalafil on the as-needed basis, you will certainly have to hang around for at least 24 hours before taking another amount. Before starting the procedure it’s essential to review all the details with your health treatment provider making certain you do not have any kind of contraindications and the amount you are suggested will certainly be effective and secure. While it is not known for certain whether these outcomes can cause by taking PDE5 inhibitors, it’s recommended to find instant clinical assistance in situation you experience the symptoms pointed out above.

 9. , if you have liver or renal system issues you might be suggested a lower quantity of Tadalafil that you ought to not go over.. Tadalafil (Cialis) is a prescription medicine intended for effective procedure of male impotence. If you are taking any type of other medicines see to it your physician learns about them. where to buy tadalafil is a prescription medicine specifically developed for the therapy of male impotence. You can ask your pharmacist of your physician any kind of concerns you have about your treatment or if you are in doubt concerning taking a quantity of Tadalafil. You will find out quickly sufficient that common Tadalafil could be just as efficient as brand name medicine, setting you back much less, which is going to make you one really pleased customer. Make certain your amount is adjusted by a certified health care expert.

 10. Any kind of other anti-impotence medicines you could be taking at the minute needs to be quit, as tadalafil prescription us could conflict regarding them. We are offering a fantastic escape for you: a choice of finest pharmacies we picked based on a large range of aspects. Do not take this drug if you are allergic to Cialis or other ingredients it consists of. Make certain you call your medical professional at the same time if you experience unexpected hearing reduction, convulsions, priapism, lightheadedness, sweating, eyesight changes, sudden vision loss, queasiness, irregular heart beat, shortness of breath, calling in your ears, breast pain, swelling in your hands or feet. Make sure you always take the precise dose of this medication recommended and never exceed it, also if you think Tadalafil is not reliable for you.

 11. Several of the moderate adverse effects you may experience feature facial flushing, coughing, acid indigestion, problem, looseness of the 20mg tadalafilbowels, tummy pain or back pain. You could begin your treatment very quickly, just days from now, and going anywhere is not essential anymore.

 12. If you dislike the energetic ingredient of this medication – Cialis, you will certainly be incapable to take this medication as the exact same reaction will most possibly happen once more. Taking the drugs stated above simultaneously with Tadalafil can cause life-threatening outcomes. Simply like regarding any kind of anti-impotence medicine, there is a small chance of experiencing a significant side impact – abrupt vision loss – when taking buy tadalafil online india. Typically penile erection is created by an enhanced blood inflow into the cells of the penis and regarding the help of specific excitement allows the person to achieve particular suppleness of the penis required to finish sex-related sex.

 13. This medicine has not been reported to improve sexual drive or reason sexual desire – however it does work at a physical level (by letting more blood to flow into the penis) and psychological level (by assisting the man to restore assurance and not hesitate of failing). Nitrate drugs consist of nitroglycerin, isosorbide mononitrate and isosorbide dinitrate, as well as entertainment medicines. tadalafil uk cheap makes it possible for you to have sex any time within the next 36 hrs, while various other medicines of the kind offer just 4-5 hrs of effectiveness. To be able to do that, you will just have to see to it you credible out viewpoint and browse through our unique comparison web page today.

 14. It provides the patient regarding the longest period of efficiency – up to 36 hours. This medication will not safeguard you against any sort of sexually transmitted illness, so you require to make use of a prophylactic anyway. Before visiting visit your various other medical professional and being recommended any sort of various other medication make sure you mention the reality of taking tadalafil online sale. You will have to tell your physician if you have sickle cell anemia, heart tempo trouble, liver illness, a history of a movement or heart attack, high blood stress, heart problem, several myeloma, reduced blood pressure, breast discomfort, renal system illness, hemophilia, physical deformity of the penis, current heart leukemia, strike or stomach abscess considering that extra examinations might be called for.

 15. You require to tell your medical professional if you have any sort of medical conditions most likely to have an effect on the excellence of your procedure with Tadalafil, there are no meticulous contraindications for this medication. Unexpected reduction of vision is just one of a lot of serious side results of tadalafil 40 mg cheap that is nonetheless quite uncommon.

 16. Tadalafil should be taken regarding a complete glass of water 40-60 times before intended sex-related activity and you could count on u to 36 hrs of efficiency, although the duration of time indicated could be various for different individuals. Nevertheless, Tadalafil is typically well tolerated and the adverse effects discussed are unexpected. Buy 40 Mg Tadalafil Online (Cialis) is prescribed to manage specific cases of erectile disorder. In some situations additional examinations may be called for to develop the reason for the condition. Such clinical concerns as bleeding ailment, current heart strike, cardiovascular disease, kidney condition, blood cell disorder, stomach abscess, current stroke or heart disease, low blood tension, heart tempo trouble, liver disease, hypertension, retinitis pigmentosa or chest pain can influence the dose of Tadalafil you are suggested, and you must always mention them before beginning the therapy. It could be created by a combination of mental or bodily aspects. It’s likewise the availability of all the markdowns, and the fact you could be taking universal medicine that costs several times much less, but is still effective, as a result of the very same energetic ingredient called Cialis.

 17. [url=http://amoxicillinbio.com/]amoxicillin 500mg over the counter[/url] [url=http://propecialab.com/]buy propecia online[/url] [url=http://indocinmed.com/]indocin 50 mg cap[/url] [url=http://valtrexx.com/]valtrex.com[/url] [url=http://doxycycline360.com/]generic doxycycline 200 mg[/url] [url=http://tadalafil247.com/]25 mg tadalafil[/url]

 18. Pingback: allen solly denim
 19. [url=https://buycelexa.us.com/]buy celexa online without prescription[/url] [url=https://wellbutrin.us.com/]wellbutrin 120 mg[/url] [url=https://viagrabest.us.com/]buy viagra without prescription[/url] [url=https://phenergan.us.com/]phenergan 25 mg[/url]

 20. Pingback: hand tool kit set
 21. Pingback: Ugg Boots
 22. [url=https://doxycyclinenorx.com/]doxycycline 100 mg tablet[/url] [url=https://arralen.com/]order aralen[/url] [url=https://azithromycinmed.com/]azithromycin cap[/url] [url=https://zoloftsr.com/]zoloft sertraline[/url] [url=https://chloroquineotc.com/]chloroquine 150 mg[/url] [url=https://nolvadext.com/]nolvadex 20mg tablets[/url] [url=https://neurontin365.com/]neurontin tablets[/url] [url=https://acyclovirmed.com/]acyclovir 400mg[/url]

 23. Pingback: Yeezy
 24. Pingback: Nike Outlet Store
 25. Pingback: Human Races
 26. Pingback: Nike Outlet
 27. Pingback: ysl borsa kate
 28. Pingback: Yeezy
 29. Pingback: NBA Jerseys
 30. [url=https://hydroxychloroquinesulf.com/]plaquenil medication[/url] [url=https://hydroxychloroquineotc.com/]hydroxychloroquine 300 mg tablet[/url] [url=https://plaqueniltab.com/]buy plaquenil[/url] [url=https://chloroquineotc.com/]chloroquine tablets[/url] [url=https://aralentab.com/]aralen 150 mg tab[/url]

Leave a Reply

Your email address will not be published.