“ผาแต้ม” อุบลราชธานี พาไปชมธรรมชาติ ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์


         “จังหวัดอุบลราชธานี” ตามไปทำความรู้จักสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตในจังหวัดสุดฮิปกันดีกว่า…มีที่ไหนน่าสนใจบ้างตามไปชมกันเลย

เมื่อพูดถึง “จังหวัดอุบลราชธานี” หลายคนก็คงนึกถึงจังหวัดขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกริมสุดของประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นสถานที่ชมพระอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้าแห่งแรกของประเทศไทยด้วย วันนี้กระปุกท่องเที่ยวเลยมีอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัด ที่ถือเป็นแหล่งรวบรวมหลักฐานทางประวัตศาสตร์มากมาย นั่นก็คือ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม ถ้าอย่างนั้นเราไปทำความรู้จักกับสถานที่ท่องเที่ยวที่ว่านี้กันเลยจ้า…

 

 

อุทยานแห่งชาติผาแต้ม มีเนื้อที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอโขงเจียม อำเภอศรีเมืองใหม่ และอำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี และมีพื้นที่ติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีแม่น้ำโขงเป็นเส้นแบ่งพรมแดน มีพื้นที่ประมาณ 140 ตารางกิโลเมตร เป็นที่ราบสูงและเนินเขา มีหน้าผาสูงชันซึ่งเกิดจากการแยกตัวของผิวโลก สภาพป่าโดยทั่วไปเป็นป่าเต็งรัง มีหินทรายลักษณะแปลกตากระจายอยู่ทั่วบริเวณ มีพันธุ์ไม้ดอกที่สวยงามขึ้นอยู่ตามลานหิน ซึ่งที่อุทยานฯ แห่งนี้มีสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ สัตว์ป่านานาชนิด มีจุดเด่นที่สวยงามตามธรรมชาติมากมาย

 

ในอดีตชาวบ้านท้องถิ่นที่ทำกินในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่ป่าภูผา น้อยคนนักที่จะเดินทางเข้าไปในป่าดังกล่าว เนื่องจากมีความเชื่อว่า “ผาแต้ม” เป็นเขตต้องห้าม ภูผาเหล่านี้มีความศักดิ์สิทธิ์ เชื่อกันว่าเป็นภูผาแห่งความตาย ใครล่วงล้ำเข้าไป มักมีอันเป็นไป อาจเจ็บไข้หรือเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ หลังจากนั้นไม่นาน ผาแต้ม ก็มีชื่อเสียงโด่งดังเมื่อคณะอาจารย์และนักศึกษาภาควิชามานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการค้นพบภาพเขียนสีโบราณสมัยก่อนประวัติศาสตร์ อายุราว 3,000-4,000 ปี ได้มาทำการสำรวจและค้นพบภาพเขียนสีโบราณสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่ผาแต้ม และได้เสนอต่อกองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ ขอให้จัดตั้งป่าภูผาในบริเวณผาแต้มเป็นอุทยานแห่งชาติ โดยได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติผาแต้มเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 74 ของประเทศไทย และถือได้ว่าเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกในประเทศไทยที่มีแม่น้ำโขง ซึ่งเราสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของชายแดนประเทศลาวได้เป็นอย่างดี

ทาง ด้านลักษณะภูมิประเทศ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม มีสภาพพื้นที่เป็นเทือกเขาติดต่อกันลักษณะสูง ๆ ต่ำ ๆ สลับกันไปทั่วพื้นที่ ระดับความสูงของพื้นที่อยู่ระหว่าง 100-600 เมตร จากระดับน้ำทะเล มีภูผาที่สำคัญ ได้แก่ ภูผาขาม, ภูผาเมย, ภูผาเจ็ก, ภูผาสร้อย, ภูย่าแพะ, ภูชะนะได, ภูผานาทาม, ภูโลง, ภูปัง, ภูจันทร์แดง, ภูหลวง, ภูสมุย และภูกระบอ เป็นต้น อีกทั้งยังเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารน้อยใหญ่ ขณะที่สภาพป่าโดยทั่วไปเป็นป่าเต็งรังเสียส่วนใหญ่ ตามพื้นที่มีหินโผล่ ลักษณะเป็นป่าโปร่งต้นไม้แคระแกร็น แต่มีความสวยงามตามธรรมชาติ รวมทั้งมีพันธุ์ไม้ที่สำคัญนานาชนิด พืชพื้นล่างเป็นพวกไผ่ป่า หญ้าต่าง ๆ ข่อยหิน และยังมีไม้ดอกที่สวยงามขึ้นอยู่ตามซอกลานหินทั่วไปอีกด้วย

 

สำหรับภายใน อุทยานแห่งชาติผาแต้ม จะแบ่งพื้นที่ท่องเที่ยว คือ ผาแต้ม เป็นจุดท่องเที่ยวหลักของอุทยานฯ ซึ่งได้รับความนิยม สถานที่ท่องเที่ยวในย่านผาแต้ม รวมเอาพื้นที่บริเวณที่ทำการอุทยานฯ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว บ้านพัก และลานกางเต็นท์และพื้นที่ใกล้เคียง

ซึ่งบริเวณ ผาแต้ม บริเวณด้านล่างของหน้าผามีภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ปรากฏเรียงรายอยู่ มีอายุไม่ต่ำกว่าสามพันถึงสี่พันปี เป็นภาพเขียนสีที่ยาวที่สุดในประเทศไทย และทางอุทยานฯ ได้ทำทางเดินจากหน้าผาด้านบนลงไปชมภาพเขียนสีเหล่านี้ แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ สัตว์ เครื่องมือเครื่องใช้ สัญลักษณ์ และคน แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้…

 

 

1. กลุ่มภาพเขียนสีผาขาม มีทางเดินลงมาจากลานผาแต้มประมาณ 30 เมตร จากนั้นเป็นทางราบริมหน้าผาเดินไปอีก 400 เมตรจึงจะถึง ภาพค่อนข้างลบเลือนไปมากแล้ว เหลือเพียงร่องรอยคล้ายภาพก้างปลาและลายเส้นทึบหยักไปมาคล้ายคลื่นน้ำ

2. กลุ่มภาพเขียนสีผาแต้ม จากผาขามเดินไปอีก 300 เมตร ก็จะถึง เป็นกลุ่มภาพเขียนสีที่มีขนาดใหญ่ที่สุด มีจำนวนมากกว่า 300 ภาพ เรียงรายเป็นแนวยาวถึง 180 เมตร มีภาพกลุ่มสัตว์ ช้าง ปลา วัว เต่า ภาพมือ เครื่องมือจับสัตว์น้ำ ภาพคน และภาพลวดลายเรขาคณิต บอกเล่าถึงพิธีกรรม ความเชื่อ วิถีชีวิตของมนุษย์ในยุคจับปลาและล่าสัตว์สมัยก่อนประวัติศาสตร์

3. กลุ่มภาพเขียนสีผาหมอน มีภาพกลุ่มสัตว์ วัว ควาย ภาพคนถืออาวุธคล้ายธนู อยู่ในทุ่งหญ้าหรือนาข้าว ภาพมือ และภาพลวดลายเรขาคณิต สะท้อนถึงการเป็นแหล่งชุมชนเกษตรกรรมเพาะปลูกข้าวเก่าแก่ของโลก

4. กลุ่มภาพเขียนสีผาหมอนน้อย มีภาพคนนุ่งกระโปรง ยืนเท้าเอว ลักษณะการวาดแบบกิ่งไม้ภาพสัญลักษณ์ ลวดลายเรขาคณิต และภาพฝ่ามือกระจายอยู่ทั่วไป

 

      

 

ข้อมูลเกี่ยวกับ…อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อุบลราชธานี

ที่ตั้ง : ตำบลห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม ห่างจากตัวเมืองอุบลราชธานีประมาณ 100 กิโลเมตร
การเดินทาง : จากจังหวัดอุบลราชธานีไปยังอำเภอโขงเจียมใช้ทางหลวงหมายเลข 2222 ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร แล้วเดินทางไปตามเส้นทางยุทธศาสตร์สายโขงเจียม-เขมราฐ ตามทางหลวงหมายเลข 2112 อีก 15 กิโลเมตร เลี้ยวขวาต่อไปอีก 5 กิโลเมตร จะถึงภูผาขาม ท้องที่บ้านหนองผือน้อย ตำบลห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม ซึ่งที่ทำการอุทยานแห่งชาติผาแต้มตั้งอยู่ ปัจจุบันเส้นทางนี้ไปสิ้นสุดบนลานภูผาขาม

ช่วงเวลาท่องเที่ยว : ตลอดปี ช่วงที่สวยงามที่สุดคือฤดูฝน-ฤดูหนาว

สิ่งอำนวยความสะดวก : ภายในอุทยานฯ มีบ้านพักจำนวน 6 หลัง พักได้ตั้งแต่ 4-6 คน มีห้องน้ำพร้อมเครื่องทำน้ำอุ่น และพัดลม รวมถึงลานกางเต็นท์ที่กว้างขวาง สำหรับนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้เตรียมเต็นท์พักแรมมาเอง สามารถติดต่อขอเช่าได้จากศูนย์บริการนักท่องเที่ยวของอุทยานฯ ซึ่งมีเต็นท์พร้อมเครื่องนอนบริการเสร็จสรรพ หรือจะเตรียมมาเองก็ได้ ส่วนร้านอาหารมีร้านค้าสวัสดิการอยู่บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวติดกับที่ทำการอุทยานฯ การจองบ้านพักคุณสามารถจองผ่านระบบออนไลน์ทางอินเตอร์เนตที่ www.dnp.go.th

ติดต่อ-สอบถาม : อุทยานแห่งชาติผาแต้ม โทรศัพท์ 045-318-026, 045-246-332

 

 
ติดตามข่าวสารอินเทรนด์ได้ที่ www.facebook.com/TrendyNews2017

 

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก Kapook , ททท

 

 

140 thoughts on ““ผาแต้ม” อุบลราชธานี พาไปชมธรรมชาติ ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

 1. Our organisation is well connected with a variety of invigilators, British congress materials
  degraded managers and check-up centers, which enables us to calendar your scores in any ielts
  center round the earth . All our certificates are original and British Directors
  certified. If you want to cours bitcoin btc euros flatter an inquiry please speak beneath details to with us.

 2. HI dick, this is Beau here. We did not envisage on announcing this so antiquated, but unfortunately having a town forum on our webpage has opened us up to constant spamming during the defunct scarcely any days and week. Without a fulltime line-up of moderators we were justified powerless to stop the uncover of spamming and we would rather thwart it in the bud now. All forums corpse start to read, but organize been closed to any late-model posts. Out of commission evenly injure to deleting all the spam posts beyond the coming week.

  Our rationale since moving to Reddit is we pull down a purpose built forum where a interest of the quel est le cours du bitcoin Cryptocurrency community already resides, in addition to a slew of anti-spamming tools and features. There is ethical so multitudinous benefits to it, that had I be subjected to known in the word go mortify then I would have qualified started the forum there.

 3. You Keep Problems in getting the required scores in Ielts,Toefl, Pte, Esol, Toiec, Oet, Gmat, Gre, Nebosh, SAT, ACT, GED, Usmle, Psat, lsat, Celban, FCE, CAE,CPE, BEC, Fle, Tesol,???
  Beggary Ielts certificate urgently in Australia, Saudi Arabia, Oman, Lebanon, Qatar, Canada, India, Dubai, Iran, Pakistan, Belarus, Kuwait, Germany, France, Egypt, Russia, Malaysia, UAE, Jordan, Yemen, Iraq, China, Canada, UK, USA, New Zealand,cours bitcoin en temps réel Anywhere… From British convocation or IDP licensed without captivating the test?

 4. You Contain Problems in getting the required scores in Ielts,Toefl, Pte, Esol, Toiec, Oet, Gmat, Gre, Nebosh, SAT, OPERATE, GED, Usmle, Psat, lsat, Celban, FCE, CAE,CPE, BEC, Fle, Tesol,???
  Beggary Ielts certificate urgently in Australia, Saudi Arabia, Oman, Lebanon, Qatar, Canada, India, Dubai, Iran, Pakistan, Belarus, Kuwait, Germany, France, Egypt, Russia, Malaysia, UAE, Jordan, Yemen, Iraq, China, Canada, UK, USA, Uncharted Zealand,cours bitcoin en temps réel Anywhere… From British cabinet or IDP certified without attractive the test?

 5. Our organisation is lovingly connected with many invigilators, British congregation facts
  spurious managers and check-up centers, which enables us to set down your scores in any ielts
  center about the just ecstatic . All our certificates are creative and British Council
  certified. If you demand to cours bitcoin btc euros flatter an cross-examination delight use below details to in us.

 6. HI one, this is Beau here. We did not plan on announcing this so primeval, but unfortunately having a local forum on our webpage has opened us up to constant spamming during the defunct scattering days and week. Without a fulltime line-up of moderators we were ethical impotent to jam up the bull-whip of spamming and we would fairly thwart it in the bud now. All forums corpse open to scan, but comprise been closed to any new posts. Out of commission gradually get to deleting all the spam posts during the coming week.

  Our rationale for thrilling to Reddit is we pinch a deliberation built forum where a straws of the quel est le cours du bitcoin Cryptocurrency community already resides, in reckoning to a slew of anti-spamming tools and features. There is upright so myriad benefits to it, that had I be struck by known in the word go purpose then I would have able started the forum there.

 7. Our organisation is lovingly connected with a variety of invigilators, British congregation facts
  base managers and analysis centers, which enables us to calendar your scores in any ielts
  center around the earth . All our certificates are creative and British Directors
  certified. If you demand to cours bitcoin btc euros induce an cross-examination delight serviceability here details to with us.

 8. You Contain Problems in getting the required scores in Ielts,Toefl, Pte, Esol, Toiec, Oet, Gmat, Gre, Nebosh, SAT, OPERATE, GED, Usmle, Psat, lsat, Celban, FCE, CAE,CPE, BEC, Fle, Tesol,???
  Call for Ielts certificate urgently in Australia, Saudi Arabia, Oman, Lebanon, Qatar, Canada, India, Dubai, Iran, Pakistan, Belarus, Kuwait, Germany, France, Egypt, Russia, Malaysia, UAE, Jordan, Yemen, Iraq, China, Canada, UK, USA, New Zealand,cours bitcoin en temps réel Anywhere… From British cabinet or IDP certified without attractive the test?

 9. What exactly is the open-minded quest of Tax Depreciation Schedule? Is it complementary to depreciation schedule that we covered earlier during the course. I fully advised the depreciation schedule. Equitable don’t recognize how the Pressure Depreciation Programme fits into the pith representative and the overall picture.

  Also, when building a cours ethereum DCF pattern, is it inveterately a best mo = ‘modus operandi’ in the industry to establish out cold the in hock sweep? It seems like that doesn’t actually play a place in the DCF model. It seems like all we need for DCF is EBITDA, Capex, WC. The present net debt is suited using coeval year’s liability from 10k. Honourable wondering all over the function of difficulties sweep.

  Thanks.

 10. You Have Problems in getting the required scores in Ielts,Toefl, Pte, Esol, Toiec, Oet, Gmat, Gre, Nebosh, SAT, PRETENCE, GED, Usmle, Psat, lsat, Celban, FCE, CAE,CPE, BEC, Fle, Tesol,???
  Beggary Ielts certificate urgently in Australia, Saudi Arabia, Oman, Lebanon, Qatar, Canada, India, Dubai, Iran, Pakistan, Belarus, Kuwait, Germany, France, Egypt, Russia, Malaysia, UAE, Jordan, Yemen, Iraq, China, Canada, UK, USA, Further Zealand,cours bitcoin en temps réel Anywhere… From British council or IDP certified without taking the test?

 11. Our organisation is proficiently connected with different invigilators, British council facts
  degraded managers and analysis centers, which enables us to make an impression on your scores in any ielts
  center about the earth . All our certificates are original and British Directors
  certified. If you demand to cours bitcoin btc euros frame an interrogation please use below details to in us.

 12. You Keep Problems in getting the required scores in Ielts,Toefl, Pte, Esol, Toiec, Oet, Gmat, Gre, Nebosh, SAT, FEIGNING, GED, Usmle, Psat, lsat, Celban, FCE, CAE,CPE, BEC, Fle, Tesol,???
  Beggary Ielts certificate urgently in Australia, Saudi Arabia, Oman, Lebanon, Qatar, Canada, India, Dubai, Iran, Pakistan, Belarus, Kuwait, Germany, France, Egypt, Russia, Malaysia, UAE, Jordan, Yemen, Iraq, China, Canada, UK, USA, New Zealand,cours bitcoin en temps réel Anywhere… From British convocation or IDP certified without attractive the test?

 13. Our organisation is well connected with a variety of invigilators, British directors data
  worthless managers and check-up centers, which enables us to set down your scores in any ielts
  center here the just ecstatic . All our certificates are creative and British Body
  certified. If you call for to cours bitcoin btc euros flatter an inquiry please speak lower than beneath details to contact us.

 14. You Keep Problems in getting the required scores in Ielts,Toefl, Pte, Esol, Toiec, Oet, Gmat, Gre, Nebosh, SAT, ACT, GED, Usmle, Psat, lsat, Celban, FCE, CAE,CPE, BEC, Fle, Tesol,???
  Beggary Ielts certificate urgently in Australia, Saudi Arabia, Oman, Lebanon, Qatar, Canada, India, Dubai, Iran, Pakistan, Belarus, Kuwait, Germany, France, Egypt, Russia, Malaysia, UAE, Jordan, Yemen, Iraq, China, Canada, UK, USA, New Zealand,cours bitcoin en temps réel Anywhere… From British cabinet or IDP official without attractive the test?

 15. HI all, this is Beau here. We did not envisage on announcing this so antiquated, but unfortunately having a local forum on our webpage has opened us up to staunch spamming during the recent two days and week. Without a fulltime line-up of moderators we were ethical powerless to stop the knout of spamming and we would to some extent snip it in the bud now. All forums residue start to comprehend, but organize been closed to any new posts. Belligerent little by little get to deleting all the spam posts during the coming week.

  Our rationale exchange for pathetic to Reddit is we get a purpose built forum where a lot of the quel est le cours du bitcoin Cryptocurrency community already resides, in extension to a slew of anti-spamming tools and features. There is lawful so innumerable benefits to it, that had I have known in the first put then I would be struck by qualified started the forum there.

 16. Unquestionably believe that which you stated. Your favorite reason seemed to be on the web the simplest thing to be aware of. I say to you, I definitely get irked while people consider worries that they just do not know about. You managed to hit the nail upon the top and also defined out the whole thing without having side effect , people can take a signal. Will likely be back to get more. Thanks

 17. I like the valuable information you provide in your articles. I’ll bookmark your weblog and take a look at once more here regularly. I’m fairly sure I will be informed plenty of new stuff proper here! Good luck for the following!

 18. Hi! I’ve been reading your blog for a while now and finally got the courage to go ahead and give you a shout out from Atascocita Texas! Just wanted to tell you keep up the fantastic job!

 19. Along with every thing which appears to be building throughout this specific subject material, many of your perspectives are relatively radical. On the other hand, I am sorry, because I do not subscribe to your entire idea, all be it exhilarating none the less. It seems to us that your commentary are not completely rationalized and in actuality you are your self not even thoroughly certain of the argument. In any event I did enjoy looking at it.

 20. Have you ever considered writing an e-book or guest authoring on other websites? I have a blog based on the same information you discuss and would really like to have you share some stories/information. I know my visitors would value your work. If you’re even remotely interested, feel free to shoot me an email.

 21. My programmer is trying to convince me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the costs. But he’s tryiong none the less. I’ve been using Movable-type on a variety of websites for about a year and am concerned about switching to another platform. I have heard excellent things about blogengine.net. Is there a way I can import all my wordpress posts into it? Any kind of help would be really appreciated!

 22. Excellent post. I was checking continuously this blog and I am impressed! Extremely useful info specifically the last part 🙂 I care for such info a lot. I was looking for this particular information for a long time. Thank you and good luck.

 23. With havin so much content and articles do you ever run into any problems of plagorism or copyright violation? My blog has a lot of completely unique content I’ve either authored myself or outsourced but it looks like a lot of it is popping it up all over the internet without my permission. Do you know any ways to help protect against content from being ripped off? I’d really appreciate it.

 24. Hi there would you mind sharing which blog platform you’re working with? I’m planning to start my own blog in the near future but I’m having a difficult time selecting between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your design and style seems different then most blogs and I’m looking for something completely unique. P.S My apologies for being off-topic but I had to ask!

 25. [url=http://ventolinhfa.us.com/]ventolin hfa[/url] [url=http://prozac-abc.com/]where can i buy prozac[/url] [url=http://sildenafil-abc.com/]sildenafil citrate tablets ip 100 mg[/url]

 26. Hello there, just turned into alert to your blog via Google, and found that it is really informative. I am going to watch out for brussels. I’ll be grateful if you proceed this in future. Lots of people shall be benefited from your writing. Cheers!

Leave a Reply

Your email address will not be published.