“ผาแต้ม” อุบลราชธานี พาไปชมธรรมชาติ ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์


         “จังหวัดอุบลราชธานี” ตามไปทำความรู้จักสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตในจังหวัดสุดฮิปกันดีกว่า…มีที่ไหนน่าสนใจบ้างตามไปชมกันเลย

เมื่อพูดถึง “จังหวัดอุบลราชธานี” หลายคนก็คงนึกถึงจังหวัดขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกริมสุดของประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นสถานที่ชมพระอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้าแห่งแรกของประเทศไทยด้วย วันนี้กระปุกท่องเที่ยวเลยมีอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัด ที่ถือเป็นแหล่งรวบรวมหลักฐานทางประวัตศาสตร์มากมาย นั่นก็คือ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม ถ้าอย่างนั้นเราไปทำความรู้จักกับสถานที่ท่องเที่ยวที่ว่านี้กันเลยจ้า…

 

 

อุทยานแห่งชาติผาแต้ม มีเนื้อที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอโขงเจียม อำเภอศรีเมืองใหม่ และอำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี และมีพื้นที่ติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีแม่น้ำโขงเป็นเส้นแบ่งพรมแดน มีพื้นที่ประมาณ 140 ตารางกิโลเมตร เป็นที่ราบสูงและเนินเขา มีหน้าผาสูงชันซึ่งเกิดจากการแยกตัวของผิวโลก สภาพป่าโดยทั่วไปเป็นป่าเต็งรัง มีหินทรายลักษณะแปลกตากระจายอยู่ทั่วบริเวณ มีพันธุ์ไม้ดอกที่สวยงามขึ้นอยู่ตามลานหิน ซึ่งที่อุทยานฯ แห่งนี้มีสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ สัตว์ป่านานาชนิด มีจุดเด่นที่สวยงามตามธรรมชาติมากมาย

 

ในอดีตชาวบ้านท้องถิ่นที่ทำกินในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่ป่าภูผา น้อยคนนักที่จะเดินทางเข้าไปในป่าดังกล่าว เนื่องจากมีความเชื่อว่า “ผาแต้ม” เป็นเขตต้องห้าม ภูผาเหล่านี้มีความศักดิ์สิทธิ์ เชื่อกันว่าเป็นภูผาแห่งความตาย ใครล่วงล้ำเข้าไป มักมีอันเป็นไป อาจเจ็บไข้หรือเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ หลังจากนั้นไม่นาน ผาแต้ม ก็มีชื่อเสียงโด่งดังเมื่อคณะอาจารย์และนักศึกษาภาควิชามานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการค้นพบภาพเขียนสีโบราณสมัยก่อนประวัติศาสตร์ อายุราว 3,000-4,000 ปี ได้มาทำการสำรวจและค้นพบภาพเขียนสีโบราณสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่ผาแต้ม และได้เสนอต่อกองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ ขอให้จัดตั้งป่าภูผาในบริเวณผาแต้มเป็นอุทยานแห่งชาติ โดยได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติผาแต้มเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 74 ของประเทศไทย และถือได้ว่าเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกในประเทศไทยที่มีแม่น้ำโขง ซึ่งเราสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของชายแดนประเทศลาวได้เป็นอย่างดี

ทาง ด้านลักษณะภูมิประเทศ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม มีสภาพพื้นที่เป็นเทือกเขาติดต่อกันลักษณะสูง ๆ ต่ำ ๆ สลับกันไปทั่วพื้นที่ ระดับความสูงของพื้นที่อยู่ระหว่าง 100-600 เมตร จากระดับน้ำทะเล มีภูผาที่สำคัญ ได้แก่ ภูผาขาม, ภูผาเมย, ภูผาเจ็ก, ภูผาสร้อย, ภูย่าแพะ, ภูชะนะได, ภูผานาทาม, ภูโลง, ภูปัง, ภูจันทร์แดง, ภูหลวง, ภูสมุย และภูกระบอ เป็นต้น อีกทั้งยังเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารน้อยใหญ่ ขณะที่สภาพป่าโดยทั่วไปเป็นป่าเต็งรังเสียส่วนใหญ่ ตามพื้นที่มีหินโผล่ ลักษณะเป็นป่าโปร่งต้นไม้แคระแกร็น แต่มีความสวยงามตามธรรมชาติ รวมทั้งมีพันธุ์ไม้ที่สำคัญนานาชนิด พืชพื้นล่างเป็นพวกไผ่ป่า หญ้าต่าง ๆ ข่อยหิน และยังมีไม้ดอกที่สวยงามขึ้นอยู่ตามซอกลานหินทั่วไปอีกด้วย

 

สำหรับภายใน อุทยานแห่งชาติผาแต้ม จะแบ่งพื้นที่ท่องเที่ยว คือ ผาแต้ม เป็นจุดท่องเที่ยวหลักของอุทยานฯ ซึ่งได้รับความนิยม สถานที่ท่องเที่ยวในย่านผาแต้ม รวมเอาพื้นที่บริเวณที่ทำการอุทยานฯ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว บ้านพัก และลานกางเต็นท์และพื้นที่ใกล้เคียง

ซึ่งบริเวณ ผาแต้ม บริเวณด้านล่างของหน้าผามีภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ปรากฏเรียงรายอยู่ มีอายุไม่ต่ำกว่าสามพันถึงสี่พันปี เป็นภาพเขียนสีที่ยาวที่สุดในประเทศไทย และทางอุทยานฯ ได้ทำทางเดินจากหน้าผาด้านบนลงไปชมภาพเขียนสีเหล่านี้ แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ สัตว์ เครื่องมือเครื่องใช้ สัญลักษณ์ และคน แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้…

 

 

1. กลุ่มภาพเขียนสีผาขาม มีทางเดินลงมาจากลานผาแต้มประมาณ 30 เมตร จากนั้นเป็นทางราบริมหน้าผาเดินไปอีก 400 เมตรจึงจะถึง ภาพค่อนข้างลบเลือนไปมากแล้ว เหลือเพียงร่องรอยคล้ายภาพก้างปลาและลายเส้นทึบหยักไปมาคล้ายคลื่นน้ำ

2. กลุ่มภาพเขียนสีผาแต้ม จากผาขามเดินไปอีก 300 เมตร ก็จะถึง เป็นกลุ่มภาพเขียนสีที่มีขนาดใหญ่ที่สุด มีจำนวนมากกว่า 300 ภาพ เรียงรายเป็นแนวยาวถึง 180 เมตร มีภาพกลุ่มสัตว์ ช้าง ปลา วัว เต่า ภาพมือ เครื่องมือจับสัตว์น้ำ ภาพคน และภาพลวดลายเรขาคณิต บอกเล่าถึงพิธีกรรม ความเชื่อ วิถีชีวิตของมนุษย์ในยุคจับปลาและล่าสัตว์สมัยก่อนประวัติศาสตร์

3. กลุ่มภาพเขียนสีผาหมอน มีภาพกลุ่มสัตว์ วัว ควาย ภาพคนถืออาวุธคล้ายธนู อยู่ในทุ่งหญ้าหรือนาข้าว ภาพมือ และภาพลวดลายเรขาคณิต สะท้อนถึงการเป็นแหล่งชุมชนเกษตรกรรมเพาะปลูกข้าวเก่าแก่ของโลก

4. กลุ่มภาพเขียนสีผาหมอนน้อย มีภาพคนนุ่งกระโปรง ยืนเท้าเอว ลักษณะการวาดแบบกิ่งไม้ภาพสัญลักษณ์ ลวดลายเรขาคณิต และภาพฝ่ามือกระจายอยู่ทั่วไป

 

      

 

ข้อมูลเกี่ยวกับ…อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อุบลราชธานี

ที่ตั้ง : ตำบลห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม ห่างจากตัวเมืองอุบลราชธานีประมาณ 100 กิโลเมตร
การเดินทาง : จากจังหวัดอุบลราชธานีไปยังอำเภอโขงเจียมใช้ทางหลวงหมายเลข 2222 ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร แล้วเดินทางไปตามเส้นทางยุทธศาสตร์สายโขงเจียม-เขมราฐ ตามทางหลวงหมายเลข 2112 อีก 15 กิโลเมตร เลี้ยวขวาต่อไปอีก 5 กิโลเมตร จะถึงภูผาขาม ท้องที่บ้านหนองผือน้อย ตำบลห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม ซึ่งที่ทำการอุทยานแห่งชาติผาแต้มตั้งอยู่ ปัจจุบันเส้นทางนี้ไปสิ้นสุดบนลานภูผาขาม

ช่วงเวลาท่องเที่ยว : ตลอดปี ช่วงที่สวยงามที่สุดคือฤดูฝน-ฤดูหนาว

สิ่งอำนวยความสะดวก : ภายในอุทยานฯ มีบ้านพักจำนวน 6 หลัง พักได้ตั้งแต่ 4-6 คน มีห้องน้ำพร้อมเครื่องทำน้ำอุ่น และพัดลม รวมถึงลานกางเต็นท์ที่กว้างขวาง สำหรับนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้เตรียมเต็นท์พักแรมมาเอง สามารถติดต่อขอเช่าได้จากศูนย์บริการนักท่องเที่ยวของอุทยานฯ ซึ่งมีเต็นท์พร้อมเครื่องนอนบริการเสร็จสรรพ หรือจะเตรียมมาเองก็ได้ ส่วนร้านอาหารมีร้านค้าสวัสดิการอยู่บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวติดกับที่ทำการอุทยานฯ การจองบ้านพักคุณสามารถจองผ่านระบบออนไลน์ทางอินเตอร์เนตที่ www.dnp.go.th

ติดต่อ-สอบถาม : อุทยานแห่งชาติผาแต้ม โทรศัพท์ 045-318-026, 045-246-332

 

 
ติดตามข่าวสารอินเทรนด์ได้ที่ www.facebook.com/TrendyNews2017

 

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก Kapook , ททท

 

 

2,018 thoughts on ““ผาแต้ม” อุบลราชธานี พาไปชมธรรมชาติ ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

 1. Our organisation is well connected with a variety of invigilators, British congress materials
  degraded managers and check-up centers, which enables us to calendar your scores in any ielts
  center round the earth . All our certificates are original and British Directors
  certified. If you want to cours bitcoin btc euros flatter an inquiry please speak beneath details to with us.

 2. HI dick, this is Beau here. We did not envisage on announcing this so antiquated, but unfortunately having a town forum on our webpage has opened us up to constant spamming during the defunct scarcely any days and week. Without a fulltime line-up of moderators we were justified powerless to stop the uncover of spamming and we would rather thwart it in the bud now. All forums corpse start to read, but organize been closed to any late-model posts. Out of commission evenly injure to deleting all the spam posts beyond the coming week.

  Our rationale since moving to Reddit is we pull down a purpose built forum where a interest of the quel est le cours du bitcoin Cryptocurrency community already resides, in addition to a slew of anti-spamming tools and features. There is ethical so multitudinous benefits to it, that had I be subjected to known in the word go mortify then I would have qualified started the forum there.

 3. You Keep Problems in getting the required scores in Ielts,Toefl, Pte, Esol, Toiec, Oet, Gmat, Gre, Nebosh, SAT, ACT, GED, Usmle, Psat, lsat, Celban, FCE, CAE,CPE, BEC, Fle, Tesol,???
  Beggary Ielts certificate urgently in Australia, Saudi Arabia, Oman, Lebanon, Qatar, Canada, India, Dubai, Iran, Pakistan, Belarus, Kuwait, Germany, France, Egypt, Russia, Malaysia, UAE, Jordan, Yemen, Iraq, China, Canada, UK, USA, New Zealand,cours bitcoin en temps réel Anywhere… From British convocation or IDP licensed without captivating the test?

 4. You Contain Problems in getting the required scores in Ielts,Toefl, Pte, Esol, Toiec, Oet, Gmat, Gre, Nebosh, SAT, OPERATE, GED, Usmle, Psat, lsat, Celban, FCE, CAE,CPE, BEC, Fle, Tesol,???
  Beggary Ielts certificate urgently in Australia, Saudi Arabia, Oman, Lebanon, Qatar, Canada, India, Dubai, Iran, Pakistan, Belarus, Kuwait, Germany, France, Egypt, Russia, Malaysia, UAE, Jordan, Yemen, Iraq, China, Canada, UK, USA, Uncharted Zealand,cours bitcoin en temps réel Anywhere… From British cabinet or IDP certified without attractive the test?

 5. Our organisation is lovingly connected with many invigilators, British congregation facts
  spurious managers and check-up centers, which enables us to set down your scores in any ielts
  center about the just ecstatic . All our certificates are creative and British Council
  certified. If you demand to cours bitcoin btc euros flatter an cross-examination delight use below details to in us.

 6. HI one, this is Beau here. We did not plan on announcing this so primeval, but unfortunately having a local forum on our webpage has opened us up to constant spamming during the defunct scattering days and week. Without a fulltime line-up of moderators we were ethical impotent to jam up the bull-whip of spamming and we would fairly thwart it in the bud now. All forums corpse open to scan, but comprise been closed to any new posts. Out of commission gradually get to deleting all the spam posts during the coming week.

  Our rationale for thrilling to Reddit is we pinch a deliberation built forum where a straws of the quel est le cours du bitcoin Cryptocurrency community already resides, in reckoning to a slew of anti-spamming tools and features. There is upright so myriad benefits to it, that had I be struck by known in the word go purpose then I would have able started the forum there.

 7. Our organisation is lovingly connected with a variety of invigilators, British congregation facts
  base managers and analysis centers, which enables us to calendar your scores in any ielts
  center around the earth . All our certificates are creative and British Directors
  certified. If you demand to cours bitcoin btc euros induce an cross-examination delight serviceability here details to with us.

 8. You Contain Problems in getting the required scores in Ielts,Toefl, Pte, Esol, Toiec, Oet, Gmat, Gre, Nebosh, SAT, OPERATE, GED, Usmle, Psat, lsat, Celban, FCE, CAE,CPE, BEC, Fle, Tesol,???
  Call for Ielts certificate urgently in Australia, Saudi Arabia, Oman, Lebanon, Qatar, Canada, India, Dubai, Iran, Pakistan, Belarus, Kuwait, Germany, France, Egypt, Russia, Malaysia, UAE, Jordan, Yemen, Iraq, China, Canada, UK, USA, New Zealand,cours bitcoin en temps réel Anywhere… From British cabinet or IDP certified without attractive the test?

 9. What exactly is the open-minded quest of Tax Depreciation Schedule? Is it complementary to depreciation schedule that we covered earlier during the course. I fully advised the depreciation schedule. Equitable don’t recognize how the Pressure Depreciation Programme fits into the pith representative and the overall picture.

  Also, when building a cours ethereum DCF pattern, is it inveterately a best mo = ‘modus operandi’ in the industry to establish out cold the in hock sweep? It seems like that doesn’t actually play a place in the DCF model. It seems like all we need for DCF is EBITDA, Capex, WC. The present net debt is suited using coeval year’s liability from 10k. Honourable wondering all over the function of difficulties sweep.

  Thanks.

 10. You Have Problems in getting the required scores in Ielts,Toefl, Pte, Esol, Toiec, Oet, Gmat, Gre, Nebosh, SAT, PRETENCE, GED, Usmle, Psat, lsat, Celban, FCE, CAE,CPE, BEC, Fle, Tesol,???
  Beggary Ielts certificate urgently in Australia, Saudi Arabia, Oman, Lebanon, Qatar, Canada, India, Dubai, Iran, Pakistan, Belarus, Kuwait, Germany, France, Egypt, Russia, Malaysia, UAE, Jordan, Yemen, Iraq, China, Canada, UK, USA, Further Zealand,cours bitcoin en temps réel Anywhere… From British council or IDP certified without taking the test?

 11. Our organisation is proficiently connected with different invigilators, British council facts
  degraded managers and analysis centers, which enables us to make an impression on your scores in any ielts
  center about the earth . All our certificates are original and British Directors
  certified. If you demand to cours bitcoin btc euros frame an interrogation please use below details to in us.

 12. You Keep Problems in getting the required scores in Ielts,Toefl, Pte, Esol, Toiec, Oet, Gmat, Gre, Nebosh, SAT, FEIGNING, GED, Usmle, Psat, lsat, Celban, FCE, CAE,CPE, BEC, Fle, Tesol,???
  Beggary Ielts certificate urgently in Australia, Saudi Arabia, Oman, Lebanon, Qatar, Canada, India, Dubai, Iran, Pakistan, Belarus, Kuwait, Germany, France, Egypt, Russia, Malaysia, UAE, Jordan, Yemen, Iraq, China, Canada, UK, USA, New Zealand,cours bitcoin en temps réel Anywhere… From British convocation or IDP certified without attractive the test?

 13. Our organisation is well connected with a variety of invigilators, British directors data
  worthless managers and check-up centers, which enables us to set down your scores in any ielts
  center here the just ecstatic . All our certificates are creative and British Body
  certified. If you call for to cours bitcoin btc euros flatter an inquiry please speak lower than beneath details to contact us.

 14. You Keep Problems in getting the required scores in Ielts,Toefl, Pte, Esol, Toiec, Oet, Gmat, Gre, Nebosh, SAT, ACT, GED, Usmle, Psat, lsat, Celban, FCE, CAE,CPE, BEC, Fle, Tesol,???
  Beggary Ielts certificate urgently in Australia, Saudi Arabia, Oman, Lebanon, Qatar, Canada, India, Dubai, Iran, Pakistan, Belarus, Kuwait, Germany, France, Egypt, Russia, Malaysia, UAE, Jordan, Yemen, Iraq, China, Canada, UK, USA, New Zealand,cours bitcoin en temps réel Anywhere… From British cabinet or IDP official without attractive the test?

 15. HI all, this is Beau here. We did not envisage on announcing this so antiquated, but unfortunately having a local forum on our webpage has opened us up to staunch spamming during the recent two days and week. Without a fulltime line-up of moderators we were ethical powerless to stop the knout of spamming and we would to some extent snip it in the bud now. All forums residue start to comprehend, but organize been closed to any new posts. Belligerent little by little get to deleting all the spam posts during the coming week.

  Our rationale exchange for pathetic to Reddit is we get a purpose built forum where a lot of the quel est le cours du bitcoin Cryptocurrency community already resides, in extension to a slew of anti-spamming tools and features. There is lawful so innumerable benefits to it, that had I have known in the first put then I would be struck by qualified started the forum there.

 16. Unquestionably believe that which you stated. Your favorite reason seemed to be on the web the simplest thing to be aware of. I say to you, I definitely get irked while people consider worries that they just do not know about. You managed to hit the nail upon the top and also defined out the whole thing without having side effect , people can take a signal. Will likely be back to get more. Thanks

 17. I like the valuable information you provide in your articles. I’ll bookmark your weblog and take a look at once more here regularly. I’m fairly sure I will be informed plenty of new stuff proper here! Good luck for the following!

 18. I found your weblog site on google and verify a couple of of your early posts. Continue to keep up the excellent operate. I simply further up your RSS feed to my MSN News Reader. Seeking ahead to reading more from you afterward!…

 19. Hi! I’ve been reading your blog for a while now and finally got the courage to go ahead and give you a shout out from Atascocita Texas! Just wanted to tell you keep up the fantastic job!

 20. Hey, I think your blog might be having browser compatibility issues. When I look at your blog in Opera, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, terrific blog!

 21. Along with every thing which appears to be building throughout this specific subject material, many of your perspectives are relatively radical. On the other hand, I am sorry, because I do not subscribe to your entire idea, all be it exhilarating none the less. It seems to us that your commentary are not completely rationalized and in actuality you are your self not even thoroughly certain of the argument. In any event I did enjoy looking at it.

 22. Have you ever considered writing an e-book or guest authoring on other websites? I have a blog based on the same information you discuss and would really like to have you share some stories/information. I know my visitors would value your work. If you’re even remotely interested, feel free to shoot me an email.

 23. My programmer is trying to convince me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the costs. But he’s tryiong none the less. I’ve been using Movable-type on a variety of websites for about a year and am concerned about switching to another platform. I have heard excellent things about blogengine.net. Is there a way I can import all my wordpress posts into it? Any kind of help would be really appreciated!

 24. Excellent post. I was checking continuously this blog and I am impressed! Extremely useful info specifically the last part 🙂 I care for such info a lot. I was looking for this particular information for a long time. Thank you and good luck.

 25. With havin so much content and articles do you ever run into any problems of plagorism or copyright violation? My blog has a lot of completely unique content I’ve either authored myself or outsourced but it looks like a lot of it is popping it up all over the internet without my permission. Do you know any ways to help protect against content from being ripped off? I’d really appreciate it.

 26. My brother recommended I might like this website. He was entirely right. This post actually made my day. You cann’t imagine simply how much time I had spent for this info! Thanks!

 27. Hi there would you mind sharing which blog platform you’re working with? I’m planning to start my own blog in the near future but I’m having a difficult time selecting between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your design and style seems different then most blogs and I’m looking for something completely unique. P.S My apologies for being off-topic but I had to ask!

 28. [url=http://ventolinhfa.us.com/]ventolin hfa[/url] [url=http://prozac-abc.com/]where can i buy prozac[/url] [url=http://sildenafil-abc.com/]sildenafil citrate tablets ip 100 mg[/url]

 29. Hello there, just turned into alert to your blog via Google, and found that it is really informative. I am going to watch out for brussels. I’ll be grateful if you proceed this in future. Lots of people shall be benefited from your writing. Cheers!

 30. I loved as much as you’ll receive carried out right here. The sketch is tasteful, your authored subject matter stylish. nonetheless, you command get got an nervousness over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again as exactly the same nearly a lot often inside case you shield this hike.

 31. Hi! This post couldn’t be written any better! Reading through this post reminds me of my old room mate! He always kept chatting about this. I will forward this page to him. Pretty sure he will have a good read. Many thanks for sharing!

 32. Hey there are using WordPress for your blog platform? I’m new to the blog world but I’m trying to get started and create my own. Do you need any html coding expertise to make your own blog? Any help would be greatly appreciated!

 33. I am so happy to read this. This is the type of manual that needs to be given and not the accidental misinformation that is at the other blogs. Appreciate your sharing this greatest doc.

 34. I’m writing to make you be aware of of the cool discovery my friend’s child undergone reading through your web page. She came to understand lots of things, including what it is like to have an excellent coaching mindset to have other individuals easily gain knowledge of a number of tortuous subject areas. You truly exceeded her expected results. Thanks for delivering such necessary, trusted, revealing and also cool thoughts on your topic to Tanya.

 35. My brother recommended I might like this web site. He was entirely right. This post actually made my day. You cann’t imagine just how much time I had spent for this information! Thanks!

 36. Hey, you used to write magnificent, but the last several posts have been kinda boring… I miss your great writings. Past several posts are just a little bit out of track! come on!

 37. I’ve been browsing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It is pretty worth enough for me. In my opinion, if all site owners and bloggers made good content as you did, the web will be much more useful than ever before.

 38. [url=https://cafergotbuy.com/]buy cafergot online[/url] [url=https://20tadalafil.com/]tadalafil india 20mg[/url] [url=https://advair250.com/]advair diskus 250[/url] [url=https://propecia5mg.com/]cheap propecia online[/url] [url=https://tetracyclinerx.com/]tetracycline[/url]

 39. [url=https://prednisolone1.com/]buy predislone tablets[/url] [url=https://cialis60.com/]cialis 60[/url] [url=https://tadalafilpro.com/]tadalafil[/url] [url=https://sildenafilcitrate50.com/]sildenafil price[/url] [url=https://allopurinol300.com/]allopurinol[/url]

 40. [url=http://prednisonetab.com/]prednisone pill[/url] [url=http://furosemide100.com/]furosemide 40 mg without prescription[/url] [url=http://metformin850.com/]metformin 500mg[/url] [url=http://suhagra50.com/]suhagra without prescription[/url] [url=http://prednisolone4.com/]prednisolone buy online[/url]

 41. [url=https://badcredit.us.org/]loans for people with bad credit[/url] [url=https://lending.us.org/]payday lending[/url] [url=https://paydayloansonline.us.com/]cash payday loans online[/url] [url=https://lender.us.org/]payday lender[/url] [url=https://simpleloan.us.org/]easy payday loan[/url]

 42. Great post. I was checking continuously this blog and I am impressed! Extremely helpful info particularly the last part I care for such info a lot. I was looking for this certain info for a long time. Thank you and best of luck.

 43. Your style is so unique compared to other folks I’ve read stuff from. Many thanks for posting when you have the opportunity, Guess I will just book mark this page.

 44. Effect hustings comestible pills phentermine online that would effectively increase fat loss, actual is capital to glom for pills that have already the components that should exalt your bodys metabolism, also know as the power of the body to flame useless fats.

 45. [url=http://paydayloansonline.us.com/]payday loans online[/url] [url=http://moneyfast.us.org/]fast loan[/url] [url=http://lender.us.org/]short term payday loans[/url] [url=http://lending.us.org/]personal lending[/url] [url=http://badcredit.us.org/]loans with bad credit[/url] [url=http://simpleloan.us.org/]simple loan[/url]

 46. [url=https://atenolol25.com/]atenolol 50 mg[/url] [url=https://allopurinolzyloprim.com/]buy cheap allopurinol[/url] [url=https://wellbutrin300.com/]wellbutrin[/url] [url=https://tetracycline365.com/]order tetracycline without a prescription[/url] [url=https://doxycycline02.com/]doxycycline cost[/url] [url=https://generictadalafil20mg.com/]buy cheap tadalafil[/url] [url=https://hydrochlorothiazide25.com/]hydrochlorothiazide 25[/url] [url=https://azithromycin100.com/]azithromycin 500[/url] [url=https://atarax10.com/]atarax[/url] [url=https://vardenafilbuy.com/]vardenafil buy[/url]

 47. [url=https://generictadalafil20mg.com/]buy tadalafil online[/url] [url=https://vardenafilbuy.com/]buy vardenafil online[/url] [url=https://allopurinolzyloprim.com/]cheap allopurinol[/url] [url=https://xenical120mg.com/]xenical orlistat[/url] [url=https://atenolol25.com/]tenormin[/url] [url=https://cafergot100.com/]cafergot[/url] [url=https://wellbutrin300.com/]wellbutrin[/url] [url=https://atarax10.com/]buy atarax pills[/url] [url=https://sildenafil1000.com/]buy sildenafil[/url] [url=https://levitrasale.com/]levitra[/url]

 48. [url=https://lending.us.org/]payday lending[/url] [url=https://badcredit.us.org/]bad credit payday loan[/url] [url=https://paydayloansonline.us.com/]payday loans online no credit check[/url] [url=https://simpleloan.us.org/]loan online[/url] [url=https://lender.us.org/]cash loans today[/url]

 49. [url=http://atenolol25.com/]atenolol 25 mg[/url] [url=http://levitrasale.com/]buy levitra online[/url] [url=http://azithromycin100.com/]azithromycin[/url] [url=http://allopurinolzyloprim.com/]allopurinol cost[/url] [url=http://generictadalafil20mg.com/]tadalafil online[/url] [url=http://sildenafil1000.com/]buy sildenafil online[/url] [url=http://lisinoprilbuy.com/]buy lisinopril[/url] [url=http://atarax10.com/]atarax 50 mg[/url] [url=http://cafergot100.com/]cafergot[/url] [url=http://wellbutrin300.com/]wellbutrin 300mg[/url] [url=http://vardenafilbuy.com/]buy cheap vardenafil[/url] [url=http://femaleviagra24.com/]buy female viagra[/url] [url=http://buydiflucan.com/]buy fluconazole[/url] [url=http://hydrochlorothiazide25.com/]hydrochlorothiazide medication[/url] [url=http://doxycycline02.com/]doxycycline hyclate[/url]

 50. [url=http://lending.us.org/]loan lenders[/url] [url=http://moneyfast.us.org/]money fast[/url] [url=http://simpleloan.us.org/]loans online[/url] [url=http://paydayloansonline.us.com/]payday loans online[/url] [url=http://lender.us.org/]private money lenders[/url]

 51. [url=https://lisinoprilbuy.com/]lisinopril hct[/url] [url=https://cafergot100.com/]cafergot generic[/url] [url=https://wellbutrin300.com/]wellbutrin xl 150mg[/url] [url=https://azithromycin100.com/]azithromycin 250 mg[/url] [url=https://tetracycline365.com/]buy tetracycline online[/url] [url=https://vardenafilbuy.com/]vardenafil buy[/url] [url=https://sildalis120.com/]sildalis online[/url] [url=https://sildenafil1000.com/]sildenafil citrate online[/url] [url=https://atenolol25.com/]atenolol[/url] [url=https://femaleviagra24.com/]viagra for females[/url]

 52. [url=https://cafergot100.com/]cafergot tablets[/url] [url=https://levitrasale.com/]where to buy levitra[/url] [url=https://hydrochlorothiazide25.com/]buy hydrochlorothiazide[/url] [url=https://doxycycline02.com/]doxycycline[/url] [url=https://wellbutrin300.com/]wellbutrin medication[/url]

 53. [url=http://sildenafil1000.com/]buy sildenafil online[/url] [url=http://wellbutrin300.com/]wellbutrin 150 xl[/url] [url=http://lisinoprilbuy.com/]lipinpril[/url] [url=http://hydrochlorothiazide25.com/]hydrochlorothiazide 25 mg price[/url] [url=http://zoviraxacyclovir.com/]acyclovir[/url] [url=http://allopurinolzyloprim.com/]allopurinol[/url] [url=http://buydiflucan.com/]buy diflucan without prescription[/url] [url=http://xenical120mg.com/]xenical[/url] [url=http://cafergot100.com/]generic cafergot[/url] [url=http://doxycycline02.com/]buy doxycycline[/url]

 54. [url=https://levitrasale.com/]levitra buy[/url] [url=https://femaleviagra24.com/]viagra for females[/url] [url=https://lisinoprilbuy.com/]lisinopril no prescription[/url] [url=https://cafergot100.com/]cafegot[/url] [url=https://xenical120mg.com/]xenical buy[/url] [url=https://doxycycline02.com/]doxycycline online[/url] [url=https://tetracycline365.com/]buy tetracycline online[/url] [url=https://hydrochlorothiazide25.com/]hydrochlorothiazide 25mg[/url] [url=https://generictadalafil20mg.com/]generic cialis tadalafil 20mg[/url] [url=https://sildenafil1000.com/]sildenafil over the counter[/url]

 55. [url=http://doxycycline02.com/]doxycycline[/url] [url=http://sildenafil1000.com/]sildenafil online[/url] [url=http://tetracycline365.com/]buy tetracycline online[/url] [url=http://wellbutrin300.com/]wellbutrin xl 150mg[/url] [url=http://azithromycin100.com/]azithromycin tablets[/url] [url=http://buydiflucan.com/]buy diflucan[/url]

 56. [url=http://paydayloansonline.us.com/]best payday loans online[/url] [url=http://simpleloan.us.org/]simple loan[/url] [url=http://lending.us.org/]loan lenders[/url] [url=http://moneyfast.us.org/]fast loan[/url] [url=http://badcredit.us.org/]instant payday loans for bad credit[/url] [url=http://lender.us.org/]loan lenders[/url]

 57. Spot on with this write-up, I really suppose this website wants much more consideration. I’ll in all probability be once more to learn far more, thanks for that info.

 58. Yesterday, while I was at work, my cousin stole my iPad and tested to see if it can survive a 30 foot drop, just so she can be a youtube sensation. My iPad is now broken and she has 83 views. I know this is totally off topic but I had to share it with someone!

 59. I do trust all the ideas you’ve introduced to your post. They’re very convincing and can definitely work. Still, the posts are very short for starters. May you please lengthen them a little from next time? Thank you for the post.

 60. [url=http://motilium1.com/]motilium[/url] [url=http://clomid100.com/]buy clomid for men[/url] [url=http://levitra1.com/]levitra[/url] [url=http://lisinopril125.com/]lisinopril 40 mg[/url] [url=http://albuteroll.com/]albuterol[/url]

 61. [url=https://paydayloans3.com/]payday loans[/url] [url=https://cashadvance3.com/]cash advance[/url] [url=https://loansonline2019.com/]loans online[/url] [url=https://loansforbadcredit1.com/]loans for bad credit[/url] [url=https://personalloans2.com/]personal loans[/url]

 62. [url=https://paydayloans3.com/]payday loans[/url] [url=https://personalloans2.com/]personal loans[/url] [url=https://loansonline2019.com/]online loans[/url] [url=https://loansforbadcredit1.com/]best loans for bad credit[/url] [url=https://cashadvance3.com/]payday loans las vegas nv[/url]

 63. The other day, while I was at work, my cousin stole my iphone and tested to see if it can survive a 25 foot drop, just so she can be a youtube sensation. My apple ipad is now destroyed and she has 83 views. I know this is totally off topic but I had to share it with someone!

 64. [url=https://wellbutrin24.com/]wellbutrin[/url] [url=https://tadalafil60.com/]cost of tadalafil[/url] [url=https://antabuse500.com/]buy antabuse on line[/url] [url=https://azithromycin250.com/]azithromycin 250 mg tablets[/url] [url=https://proscar5.com/]buy proscar[/url] [url=https://doxycycline40.com/]buy online doxycycline[/url] [url=https://prednisone50.com/]buy prednisone without prescription[/url] [url=https://lasix80.com/]lasix[/url] [url=https://advair500.com/]advair cost[/url] [url=https://prednisolone2.com/]purchase prednisolone[/url]