ไหว้พระ 9 วัด จังหวัดอุบลฯ เสริมมงคล รับวันเข้าพรรษา


วันเข้าพรรษานอกจากนักท่องเที่ยวหลายคนจะวางแผนเดินทางไปชมความสวยงามตระการตาของขบวนแห่เทียนพรรษาในจังหวัดอุบลราชธานี งานที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกกันแล้ว หลังจากชมขบวนแห่เสร็จก็ยังไม่รู้จะไปเที่ยวที่ไหนกันต่อดี ลองแวะ “ไหว้พระ 9 วัด จังหวัดอุบลราชธานี” เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลในชีวิตกันดีกว่าค่ะ มีวัดไหนที่ไม่ควรพลาดบ้างไปดูกัน

 

 

1.วัดทุ่งศรีเมือง

มาเริ่มต้นที่วัดแรกคือ “วัดทุ่งศรีเมือง” วัดดังประจำจังหวัดที่มีความเก่าแก่มายาวนาน ตั้งอยู่ถนนหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ซึ่งนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาชม “หอไตรกลางน้ำวัดทุ่งฯ” ซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาของคนสมัยก่อนในการเก็บตำรับตำราและเอกสารสำคัญ นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่น่าสนใจ เช่น พระอุโบสถหรือหอพระพุทธบาท สร้างขึ้นโดยมีจุดประสงค์ที่จะจำลองพระพุทธบาทจำลองจากวัดสระเกศมาให้พุทธบริษัทที่อุบลราชธานีได้กราบไหว้ จึงให้ ครูช่าง ชาวเวียงจันทน์ดำเนินการก่อสร้าง

พระพุทธบาทจำลองจากวัดสระเกศ มีความกว้าง 6 เมตร ยาว 13 เมตร หลังคาทรงไทยศิลปะเวียงจันทน์ ต่อมาได้พูนดินบริเวณลานหอพระพุทธบาท เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมในฤดูฝน โดยได้สร้างเป็นเขื่อนกำแพงแก้วหอพระพุทธบาท เป็นสองชั้นรอบ ๆ พระพุทธบาท กำแพงมีขนาด กว้าง 23 เมตร ยาว 32 เมตร ภายในพูนดินให้สูงเหมือนเป็นฐานรองรับหอพระพุทธบาท โดยได้ขุดเอาดินมาจากสระด้านทิศเหนือ ซึ่งมีขนาดกว้าง 13 เมตร ยาว 24เมตร ลึก 3 เมตร (สระนี้ต่อมาภายหลังได้สร้างหอไตรไว้กลางน้ำ จึงได้ชื่อว่าสระหอไตร)

และสิ่งสำคัญสำหรับนักท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาที่วัดแห่งนี้ นั่นก็คือ “หอไตรกลางน้ำ” ตั้งอยู่ใจกลาง สระหนองหมากแซว โดยมีจุดประสงค์ใช้เป็นที่เก็บรักษาพระไตรปิฎก คือคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาและปรัชญาพื้นบ้าน รวมถึงตำราต่าง ๆ มากมาย ทั้งนี้สำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจเข้าไปท่องเที่ยวภายในวัดสามารถชมและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Watthungubon.org และ เฟซบุ๊ก วัดทุ่งศรีเมือง

 

2. วัดมหาวนาราม (วัดป่าใหญ่)

หรือชื่อเดิมคือ “วัดป่าหลวงมณีโชติศรีสวัสดิ์” หรือที่ชาวบ้านนิยมเรียกว่า “วัดป่าใหญ่” ตั้งอยู่บนถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง เป็นวัดเก่าแก่อีกหนึ่งแห่งในจังหวัดอุบลราชธานี ภายในวัดมีปูชนียวัตถุที่สำคัญคือ พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยลักษณะศิลปะแบบลาว ขนาดหน้าตักกว้างประมาณ 3 เมตร สูงจากเรือนแท่นถึงเปลวพระโมลี 5 เมตร ก่ออิฐถือปูน ลงรักปิดทอง เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนให้ความเคารพศรัทธา และมักจะเดินทางไปกราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตเสมอ สำหรับผู้สนใจเดินทางไปที่วัดแห่งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Watmahawanaram.com และ เฟซบุ๊ก วัดมหาวนาราม จ.อุบลราชธานี

 

3. วัดพระธาตุหนองบัว

วัดพระธาตุหนองบัว อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดไปทางด้านทิศเหนือประมาณ 3 กิโลเมตร บนถนนธรรมวิถี แยกจากถนนชยางกูรไปทางทิศตะวันตก ประมาณ 500 เมตร สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2498 เป็นวัดราษฎร์ นิกายธรรมยุต เป็นวัดสำคัญวัดหนึ่ง ภายในวัดมีสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจคือ “พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์”ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ครบรอบ 25 ศตวรรษ ของพุทธศาสนาในปี พ.ศ. 2500 พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์นั้นได้จำลองแบบมาจากเจดีย์ที่พุทธคยา ประเทศอินเดีย เป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ รอบองค์พระธาตุเป็นกำแพงแก้ว ซึ่งทั้ง 4 มุม ของกำแพงแก้วได้ประดิษฐานพระเจดีย์ขนาดเล็กอีก 4 องค์

ภายในองค์พระธาตุมีประตูทางเข้าทั้ง 4 ด้าน พระธาตุองค์เดิมมีขนาดกว้างด้านละ 5 เมตร สูงประมาณ 17 เมตร เมื่อสร้างใหม่ครอบองค์เดิม คือพระบรมธาตุที่เห็นในปัจจุบัน มีขนาดใหญ่มาก ฐานสี่เหลี่ยมกว้างด้านละ 17 เมตร สูง 56 เมตร เสร็จสมบูรณ์ในปี 2512 ด้านหลังของพระบรมธาตุ เป็นที่ตั้งของศาลาการเปรียญ ซึ่งใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและประเพณี กลุ่มของฆราวาสจะรวมกันอยู่ด้านหลัง ซึ่งเป็นกุฏิที่สร้างอยู่ในสภาพแวดล้อมธรรมชาติ ส่วนกุฏิของแม่ชีจะแยกพื้นที่ไปอยู่นอกวัด สำหรับผู้สนใจสามารถสอบถารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก เฟซบุ๊ก วัดพระธาตุหนองบัว

 

4. วัดเลียบ

วัดเลียบหรือวัดป่าหลวงมณีโชติศรีสวัสดิ์ ตั้งอยู่ถนนเขื่อนธานี ตำบลในเมือง จะเป็นอีกหนึ่งวัดที่เปิดให้เข้าชมการแกะสลักเทียน พร้อมบริจาคหล่อเทียนพรรษา เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นประจำจังหวัดอุบลราชธานีแล้ว สำหรับสถานที่น่าสนใจของวัดแห่งนี้ คือสถาปัตยกรรมของเจดีย์วิหารอนุสรณ์สถานหลวงปู่เสาร์ กันตสีโล มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมย่อมุม ซึ่งหมายถึงจตุรารักษ์ ระเบียง มีขนาด 12.40×12.40 เมตร ส่วนผนังอาคารของเจดีย์ทำเป็นรูปดอกบัว 4 เหล่า ซึ่งดอกบัวหมายถึงสัญลักษณ์ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้สำหรับผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดของวัดเพิ่มเติมได้จาก เฟซบุ๊ก วัดเลียบ อุบลราชธานี

 

5. วัดหลวง

วัดเก่าแก่ที่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์บ่งบอกว่าเป็นวัดแห่งแรกในจังหวัดอุบลราชธานี สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2322 ตั้งอยู่ที่ถนนพรหมเทพ (ริมฝั่งแม่น้ำมูล) ระหว่างท่ากวางตุ้งกับท่าจวน (ตลาดใหญ่) ซึ่งนอกจากจะใช้พื้นที่วัดเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาแล้ว ยังใช้เป็นสถานที่ศึกษาเล่าเรียนของพระภิกษุและสามเณร เผยแพร่พระพุทธศาสนา และยังเป็นสถานที่ประกอบพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาของเจ้าเมืองในสมัยก่อนอีกด้วย

สำหรับสถานที่สำคัญภายในวัดที่ไม่ควรพลาดคือ “พระเจ้าใหญ่องค์หลวง” พระพุทธรูปปางเรือนแก้วประทับนั่งขัดสมาธิราบภายในซุ้มเรือนแก้ว และ “พระแก้วไพฑูรย์” พระพุทธรูปปางสมาธิ พระแก้วที่สร้างจากหินใสจากธรรมชาติอายุกว่าร้อยปี ลักษณะองค์พระมีความใสขุ่น และเมื่อมองจากใต้ฐานจะมองเห็นสายฝน นอกจากนี้ยังมี “พระเจ้าใหญ่ปากดำ” พระพุทธรูปสำริด ปางมารวิชัย รวมถึงพระพุทธรูปอื่น ๆ รวมไปถึงวัตถุโบราณต่าง ๆ ที่ถูกเก็บรักษาเป็นอย่างดีอีกด้วย

 

6. วัดสุปัฏนารามวรวิหาร

วัดสุปัฏนารามวรวิหาร หรือที่ประชาชนทั่วไปเรียก “วัดสุปัฏน์” พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร เป็นวัดธรรมยุตินิกายแห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำมูล ภายในถนนสุปัฏ ตำบลในเมือง โดยวัดแห่งนี้สร้างขึ้นโดยพระราชศรัทธาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ได้เริ่มสร้างวัดในปี พ.ศ. 2393 แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2396 สำหรับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ควรเดินทางเข้าไปกราบไหว้ภายในวัดคือ “พระอุโบสถ” การผสมผสานรูปแบบทางศิลปกรรมถึง 3 ชนชาติ โดยส่วนหลังคาเป็นศิลปะแบบไทย ส่วนกลางเป็นศิลปะแบบเยอรมัน และส่วนฐานเป็นศิลปะแบบขอมโบราณ นอกจากนี้ยังมี “ถ้ำหมาไน” ซึ่งเป็นจารึกสมัยขอมโบราณและทับหลังที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย รวมทั้งมีการจัดตั้งหอพิพิธภัณฑ์ สถานที่เก็บวัตถุโบราณที่เปิดไว้ให้นักท่องเที่ยวแวะไปชมวัตถุโบราณต่าง ๆ อีกด้วย

 

7. วัดศรีอุบลรัตนาราม

หรือชื่อเดิมคือ “วัดศรีทอง” ตั้งอยู่ตำบลในเมือง เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ จุดเด่นของวัดแห่งนี้อยู่ที่พระอุโบสถ ซึ่งจำลองแบบมาจากโบสถ์จัตุรมุข วัดเบญจมบพิตร จากกรุงเทพฯ ภายในประดิษฐาน “พระแก้วบุษราคัม” และพระพุทธรูปปางมารวิชัยทรงเครื่องขนาดเล็กสร้างจากบุษราคัม นอกจากนี้ในส่วนบริเวณวัดยังมีศาลาการเปรียญเก่าหลังงามทำด้วยไม้แกะสลัก ทาสีแดง ภายในเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงโบราณวัตถุที่น่าตื่นตาตื่นใจ เช่น ผ้าพิมพ์โบราณอายุกว่า 100 ปี “ฮางฮด” หรือรางน้ำสำหรับสรงพระพุทธรูปและพระสงฆ์ในวันสงกรานต์ รวมทั้งภาพถ่ายเก่าแก่และพระพุทธรูปสลักไม้จำนวนมาก

 

8. วัดแจ้ง

“วัดแจ้ง” วัดเก่าแก่อีกหนึ่งแห่งที่ตั้งอยู่บนถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง ซึ่งภายในวัดมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ควรเดินทางเข้าไปกราบไหว้ ได้แก่ พระอุโบสถวัดแจ้งหรือสิมวัดแจ้ง เป็นสถาปัตยกรรมแบบอีสาน มีความกว้าง 6 เมตร ยาว 15 เมตร และสูง 10 เมตร ตัวอาคารก่ออิฐถือปูนมีทางขึ้นด้านหน้าทางเดียว ส่วนราวบันไดเป็นรูปจระเข้มอบ 2 ตัว ด้านหน้าบันเป็นไม้สลักลวดลายแบบพื้นบ้านผสมลายไทยภาคกลาง ส่วนหลังคาของพระอุโบสถนั้นเป็นหลังคาชั้นเดียว เดิมมุงด้วยกระเบื้องไม้ที่ปัจจุบันกลายเป็นสีดำ และด้วยความเก่าแก่ของพระอุโบสถจึงมีการปิดบูรณะอยู่บ่อยครั้งเพื่อให้ภายในยังคงสภาพใกล้เคียงของเดิมมากที่สุด

 

9. วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว

และปิดท้ายด้วยวัด Unseen Thailand กับ วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว หรือเดิมวัดแห่งนี้ชื่อคือ วัดภูพร้าว ซึ่งสมัยก่อนที่นี่จะมีหินทรายคล้าย ๆ ลูกมะพร้าวเป็นจำนวนมาก หินจะมีลักษณะกลวง เมื่อทุบแตกจะเห็นภายในเป็นเนื้อทรายละเอียดระยิบระยับคล้ายเพชรพลอย ผู้ก่อตั้งวัดนี้คือ พระอาจารย์บุญมาก ฐิติปัญโญ ชาวจำปาสัก สปป.ลาว

สำหรับสิ่งที่ถือเป็นไฮไลท์ของวัดแห่งนี้ คือสถานที่สุดอันซีนที่จะต้องรอคอยชมในช่วงหลังพระอาทิตย์ตก ณ วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว จังหวัดอุบลราชธานี กับภาพต้นไม้เรืองแสงที่หลังโบสถ์บริเวณด้านหลังของผนังโบสถ์มีประติมากรรมภาพต้นไม้เรืองแสงสีเขียว (คล้ายต้นลีลาวดี) ซึ่งจะเรืองแสงในเวลาตอนกลางคืนสวยงามมากเลยทีเดียว

ถือเป็นอีกหนึ่งเส้นทางสายบุญสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปชมขบวนแห่เทียนพรรษาสุดยิ่งใหญ่ ประจำปีของไทยแล้ว ยังสามารถเดินทางไปไหว้พระ 9 วัด ภายในจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อความเป็นสิริมงคลได้อีกด้วย

ติดตามข่าวสารอินเทรนด์ได้ที่ www.facebook.com/TrendyNews2017

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก Kapook

89 thoughts on “ไหว้พระ 9 วัด จังหวัดอุบลฯ เสริมมงคล รับวันเข้าพรรษา

 1. Hi, i think that i saw you visited my site thus i came to “return the favor”.I’m attempting to find things to enhance my website!I suppose its ok to use a few of your ideas!!

 2. Its like you read my mind! You appear to know a lot about this, like you wrote the book in it or something. I think that you can do with a few pics to drive the message home a little bit, but other than that, this is magnificent blog. An excellent read. I’ll definitely be back.

 3. Wonderful post but I was wanting to know if you could write a litte more on this subject? I’d be very grateful if you could elaborate a little bit further. Cheers!

 4. Have you ever thought about writing an e-book or guest authoring on other websites? I have a blog based upon on the same subjects you discuss and would really like to have you share some stories/information. I know my viewers would appreciate your work. If you’re even remotely interested, feel free to shoot me an email.

 5. We’re a gaggle of volunteers and opening a new scheme in our community. Your website offered us with valuable info to work on. You have done a formidable task and our entire group will probably be grateful to you.

 6. hyltndoxtl Yeezy Boost 350,Are you searching for top class Escort service in Noida and want to enjoy with them, hire sexy girls from top Greater Noida escort service and enjoy full night.

 7. Nike’s fervent push to revive a number of running shoes from the 1990s means that some of the models may not get as much attention as they deserve.

 8. Federal Reserve Chairman Jerome Powell stressed that the global economic growth rate is slowing, and Trump’s chief economic adviser Larry Kudlow also made similar comments on Friday. The White House chief economic adviser Kudlow said that the US economy may need to cut interest rates, there is no inflation problem, the Fed does not need to raise interest rates.

 9. The home renovation guru took to her blog back in 2016 to review some of her favorite beauty products, which happens to include MAC’s Nude Lipstick in Fresh Brew. The sheer lipstick is part of the brand’s most iconic collection and is one of the mom-of-five’s makeup staples.

 10. Caring for sensitive skin is delicate business, especially when it comes to your child. Chances are, you’re probably doing everything you can to help prevent any itching, burning, dryness or irritation.

 11. I had no questions, and little interest in being in the class at all. Attendance was required by the fertility clinic I was working with—a clinic I hadn’t researched or purposefully chosen, the clinic I had ended up with because it was affiliated with the team of doctors treating my newly diagnosed brain cancer.

 12. I truly love your site.. Very nice colors & theme.
  Did you make this web site yourself? Please
  reply back as I’m hoping to create my very own site and want to
  know where you got this from or what the theme is called. Kudos!

 13. Greetings! Very helpful advice in this particular article!
  It’s the little changes that make the greatest changes.
  Thanks a lot for sharing!

 14. I absolutely love your blog and find the majority of your post’s to be just what I’m looking for.

  Does one offer guest writers to write content
  in your case? I wouldn’t mind composing a post or elaborating on most of the subjects you write
  with regards to here. Again, awesome web site!

 15. Such scenarios matter–and not just in the context of a possible NATO/Russia or Middle East situation,Jordan but now that Russia is set to deliver the Su-35 to China,Jordan such comparisons matter even more. There are many places where all of these lethal aircraft will overlap,Jordan making such comparisons even more timely.

 16. You really make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be actually something that I think I would never understand. It seems too complex and extremely broad for me. I’m looking forward for your next post, I will try to get the hang of it! xrumer

 17. That is very fascinating, You’re an excessively professional blogger.
  I’ve joined your rss feed and stay up for seeking extra of your wonderful post.
  Also, I have shared your site in my social networks

 18. Great beat ! I would like to apprentice at the same time as you amend your web site, how can i subscribe for a blog web site? The account helped me a acceptable deal. I were tiny bit familiar of this your broadcast provided shiny clear concept

 19. Thank you, I’ve just been looking for info about this subject for ages and yours is the greatest I’ve found out till now.
  However, what about the conclusion? Are you positive in regards to the supply?
  pof natalielise

 20. I think everything published made a great deal of sense.
  However, what about this? what if you added a little content?
  I mean, I don’t wish to tell you how to run your blog, but suppose
  you added a post title that makes people want more? I mean ไหว้พระ 9 วัด จังหวัดอุบลฯ เสริมมงคล รับวันเข้าพรรษา – TrendyNews : ชีวิตติดเทรนด์ is kinda plain. You should look at Yahoo’s front page and note how they write article titles
  to get viewers to open the links. You might add a related video or a
  related picture or two to get readers interested about what you’ve
  written. Just my opinion, it might bring your website
  a little livelier.

 21. Very good blog you have here but I was curious if you
  knew of any message boards that cover the same topics discussed here?
  I’d really like to be a part of community where I can get feed-back from other
  experienced people that share the same interest.
  If you have any recommendations, please let
  me know. Cheers!

 22. My coder is trying to persuade me to move to .net from PHP.
  I have always disliked the idea because of the costs.

  But he’s tryiong none the less. I’ve been using WordPress on a number of websites for about a year
  and am nervous about switching to another platform.
  I have heard great things about blogengine.net. Is there a way I can import all
  my wordpress content into it? Any help would be greatly appreciated!

 23. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though
  you relied on the video to make your point. You definitely know
  what youre talking about, why throw away your intelligence on just posting videos to
  your site when you could be giving us something enlightening to read?

 24. Its such as you read my thoughts! You appear to grasp so much about this, such
  as you wrote the e book in it or something. I believe
  that you can do with some percent to power the message home a little bit, but instead of that, this is fantastic blog.
  An excellent read. I’ll certainly be back.

 25. Hi, I do believe this is a great website.
  I stumbledupon it 😉 I will return once again since
  I book-marked it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to guide others.

 26. I really like your blog.. very nice colors & theme. Did you make this website yourself or did you hire someone to
  do it for you? Plz respond as I’m looking to construct my own blog
  and would like to know where u got this from. thanks

 27. It’s in point of fact a great and useful piece of information. I am satisfied that you
  shared this useful info with us. Please keep us up to date like
  this. Thanks for sharing.

Leave a Reply

Your email address will not be published.