ทรงพระเจริญกันทั่วแผ่นดิน! เผยแล้ววันมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ในหลวง ร.10”เป็นพระมหากษัตริย์ของปวงชนชาวไทย (รายละเอียด)

ทรงพระเจริญกันทั่วแผ่นดิน! เผยแล้ววันมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ในหลวง ร.10”เป็นพระมหากษัตริย์ของปวงชนชาวไทย (รายละเอียด)

วันที่ 15 ม.ค.61 นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ตนพร้อมคณะผู้บริหาร วธ.ได้เข้าพบ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อนำเสนอภารกิจสำคัญของกระทรวงและรับมอบนโยบายการดำเนินงานเพื่อนำไปขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านวัฒนธรรมในปี 2561 ทั้งนี้รองนายกรัฐมนตรี มอบหมอบให้ วธ. ขับเคลื่อน 9 เรื่อง ดังนี้

1. ให้กระทรวงวัฒนธรรมสานต่องานเดิม
2.จัดเตรียมงานเกี่ยวกับ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
3.บูรณาการการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สถานทูตและหน่วยงานต่างประเทศที่ตั้งอยู่ในไทยเพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมให้แพร่หลายในต่างประเทศ
4.วิเคราะห์และทบทวนเพื่อแก้ไขปรับปรุงหรือพัฒนากฎหมายให้ทันในรัฐบาลชุดนี้
5.พิจารณาถึงความจำเป็นในการปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลังหน่วยงานในสังกัด อาทิ เตรียมการรองรับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ชาติและการปฏิรูปประเทศในส่วนที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
6.พิจารณางานขึ้นทะเบียนและบูรณะโบราณสถานว่ายังมีงานที่ต้องดำเนินการมากน้อยเพียงใด มีปัญหาด้านงบประมาณหรือไม่ รวมทั้งศึกษาแนวทางพัฒนางานด้านหอสมุดแห่งชาติ งานด้านพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รวมถึงงานด้านอื่นๆ ในความรับผิดชอบของ วธ.ที่ควรจะพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อาจจะปรับเปลี่ยนรูปแบบองค์กรเพื่อให้การบริหารมีความคล่องตัวมากขึ้น อาทิ หน่วยงานบริหารจัดการรูปแบบพิเศษ (เอสดียู) หรือองค์การมหาชน โดยหารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ด้วย
7.ศึกษาแนวทางในการจัดทำหลักสูตรและพัฒนาการเรียนการสอนวิชาด้านศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในโรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) กรุงเทพมหานคร และกระทรวงมหาดไทย(มท.) เรื่องการส่งเสริมการเล่นดนตรีไทยหรือสากลได้อย่างน้อย 1 ชิ้น หรือสามารถแสดงนาฏศิลป์ได้ อีกทั้งส่งเสริมให้มีหลักสูตรด้านศิลปวัฒนธรรมอยู่ในการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย อาทิ วัฒนธรรมการดูแลผู้สูงอายุ โดยให้บูรณาการความร่วมมือกับทั้ง 3 กระทรวง
8.ให้ศึกษาข้อมูลและเตรียมการรองรับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศในส่วนที่เกี่ยวข้อง
9.ให้รณรงค์ส่งเสริมด้านภาษาถิ่นในประเทศไทยตามนโยบายรัฐบาล ทั้งนี้ ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัด วธ.นำนโยบายที่ได้รับจากรองนายกรัฐมนตรีจัดทำแผนงาน โครงการและจัดสรรงบประมาณรองรับ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นรูปธรรมและเห็นผลสำเร็จมากขึ้น

กรมธนารักษ์ เสนอครม. ในวันที่ ๑๙ ธ.ค.๖๐ที่ผ่านมาพิจารณาอนุมัติการนำเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนรัชกาลที่ ๑๐ หลังได้รับพระบรมราชานุญาต ให้ดำเนินการผลิตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยคาดว่าเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนชุดใหม่ จะเริ่มทยอยออกใช้ในระบบช่วงต้นปี ๒๕๖๑ โดยที่ผ่านมาได้รับพระบรมราชานุญาต จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้พระราชทานแบบเหรียญมาแล้วให้ดำเนินการผลิตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดยเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนชุดใหม่จะมี ๙ ชนิดราคา ประกอบด้วย
เหรียญ ๑๐ บาท ๕ บาท
๒ บาท ๑ บาท
๕๐ สตางค์ ๒๕ สตางค์
๑๐ สตางค์ ๕ สตางค์ และ ๑ สตางค์

โดยลวดลายด้านหน้า และด้านหลังจะเหมือนกันทั้งหมด ด้านหน้าเหรียญ เป็นพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐
และมีราคากำกับวัสดุโลหะในการผลิต ขนาด รูปทรงเหมือนเหรียญปัจจุบัน คาดว่าจะเริ่มทยอยออกใช้ในระบบได้ตั้งแต่ช่วงต้นปี ๒๕๖๑ เพื่อทดแทนของเดิม

ด้านนายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ ยืนยันว่า เหรียญกษาปณ์ชุดใหม่ จะไม่กระทบกับเครื่องที่ใช้เหรียญจ่ายแลก เช่น รถไฟฟ้า เพราะขนาด รูปทรง น้ำหนักเหมือนเดิมทั้งหมด

ขณะที่จำนวนเหรียญที่ผลิตปีหน้าจะเท่าเดิมที่ ๑,๘๐๐ ล้านเหรียญ โดยเหรียญหายไปจากระบบประมาณร้อยละ ๕ เพราะประชาชนบางส่วนเก็บสะสมไว้ และเมื่อเหรียญรุ่นใหม่ออกมา คาดว่าเหรียรุ่นเดิมจะทยอยหมดไปจากระบบภายใน ๕-๑๐ ปี อธิบดีกรมธนารักษ์ ยังคาดว่า การทยอยจ่ายแลกเหรียญชุดใหม่ น่าจะออกใช้พร้อมกันกับธนบัตรชุดใหม่

ซึ่งกระบวนการคงต้องรอให้ธนาคารแห่งประเทศไทย ชี้แจงความพร้อมในการจ่ายแลกอีกครั้ง พร้อมระบุว่า ต้นทุนในการผลิตเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนชุดใหม่ และทุกชนิดราคายังคุ้มทุนอยู่ ยกเว้นเหรียญกษาปณ์ราคาต่ำกว่า ๕๐ สตางค์ เป็นต้นไป ที่ต้นทุนการผลิตอาจจะสูงกว่าราคาของเหรียญ

สำหรับทิศทางแนวโน้มที่จะเป็นสังคมไร้เงินสดในอนาคต เชื่อว่าการผลิตเหรียญกษาปณ์จะทยอยลดลง จากปัจจุบันที่มีอยู่กว่า ๓๐,๐๐๐ ล้านเหรียญในระบบ

แต่ยังต้องมีกระบวนการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้มีความสมบูรณ์ที่สุด โดยคาดว่าจะมีรายละเอียดที่ชัดเจนทั้งหมด ภายหลังพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

“ตอนนี้เรามีปริมาณ จำนวน รวมถึงรูปแบบเบื้องต้นที่จะผลิตเหรียญกษาปณ์ใหม่ที่จะใช้หมุนเวียนในระบบเรียบร้อยแล้ว โดยภายหลังพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จะมีการทูลเกล้าฯ เพื่อทรงพิจารณาปรับแก้ข้อความบางส่วนให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ กระทรวงการคลังยังได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดทำเหรียญที่ระลึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยจะนำรายได้จากการจำหน่ายหลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย เพื่อทรงใช้สอยตาม พระราชอัธยาศัย จำนวน ๓ ชนิด ได้แก่

เหรียญทองคำ ประเภทพ่นทราย เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒๖ มิลลิเมตร น้ำหนัก ๑๕ กรัม ราคาจำหน่ายเหรียญละ ๓๕,๐๐๐ บาท
เหรียญเงิน ประเภทรมดำพ่นทราย เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓๐ มิลลิเมตร น้ำหนัก ๑๕ กรัม ราคาจำหน่ายเหรียญละ ๑,๖๐๐ บาท
และเหรียญทองแดง ประเภทรมดำพ่นทราย เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓๐ มิลลิเมตร น้ำหนัก ๑๓ กรัม ราคาจำหน่ายเหรียญละ ๑๐๐ บาท

ที่มา ThaiPBS

 

54 thoughts on “ทรงพระเจริญกันทั่วแผ่นดิน! เผยแล้ววันมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ในหลวง ร.10”เป็นพระมหากษัตริย์ของปวงชนชาวไทย (รายละเอียด)

 1. Your style is so unique in comparison to other people I’ve read stuff from. Thanks for posting when you have the opportunity, Guess I will just bookmark this web site.|

 2. You’re not going to be able to take your eyes off of these babes. Each and every one of these girls are super hot. This is the one site where you can have an unlimited amount of fun. That site is http://www.camgirl.pw and you’re going to want to bookmark it.

 3. The week has just begun and that means it’s time to relieve some stress. You’ve got plenty of work ahead of you. You’ll need all the relaxation you can sneak in. No one can melt the stress like a cam girl can. At http://www.camgirl.pw you’re sure to find a cutie that will make you forget all about whatever was stressing you out.

 4. Right now you could be having a whole lot of fun. All it takes is visiting http://www.camgirl.pw There’s no site out there more fun than that one. It’s loaded with girls who know how to treat a man right. They’ll make sure your day is a very good one.

 5. Cool one! Interesting informations over this website. It is pretty worth enough for me. Personally, if all website owners and bloggers made good content as you did, the web will be much more useful than ever before.| I couldn’t refrain from commenting. I ‘ve spent 2 hours searching for such informations. I’ll also share it with a couple of friends interested in it. I have just bookmarked this website. Done with the search done, I’ll enjoy some model Cams. Thank you!! Greetings from Barcelona!

 6. I think what you published made a lot of sense. However, what about this? suppose you added a little information? I am not suggesting your content isn’t good, however suppose you added a title that grabbed people’s attention? I mean is a little boring. You could glance at Yahoo’s home page and see how they create article titles to get viewers interested. You might try adding a video or a related picture or two to get readers interested about everything’ve got to say. Just my opinion, it might make your website a little bit more interesting.

 7. What you said made a great deal of sense. But, what about this? what if you composed a catchier post title? I am not saying your content isn’t good., however what if you added something that grabbed people’s attention? I mean is a little plain. You should peek at Yahoo’s front page and see how they create news headlines to grab people to open the links. You might add a related video or a pic or two to grab readers interested about what you’ve written. Just my opinion, it might make your posts a little bit more interesting.

 8. I comment whenever I appreciate a post on a website or if I have something to contribute to the conversation. It is triggered by the sincerness communicated in the post I looked at. And on this post. I was actually excited enough to drop a thought 😉 I do have 2 questions for you if you tend not to mind. Is it just me or does it seem like some of these remarks look as if they are coming from brain dead people? 😛 And, if you are posting at additional social sites, I would like to follow anything fresh you have to post. Could you make a list the complete urls of all your community sites like your Facebook page, twitter feed, or linkedin profile?

 9. You’re in some serious need of relaxation. That’s where a site like http://www.camgirl.pw comes in handy. You can do a whole lot of relaxing there. You’ll find plenty of fun girls to talk to. These are the hottest and most wild girls on the internet. Chat with them and have yourself a good time.

 10. I do not drop a bunch of remarks, but i did a few searching and wound up here . And I do have 2 questions for you if you do not mind. Is it just me or does it look like a few of these comments come across like they are written by brain dead people? 😛 And, if you are posting on additional sites, I’d like to keep up with anything fresh you have to post. Would you list of every one of your public pages like your twitter feed, Facebook page or linkedin profile?

 11. Cool article! Interesting tips over this website. It’s pretty worth enough for me. In my view, if all site owners and bloggers made good content as you did, the net will be much more useful than ever before.| I could not refrain from commenting. I ‘ve spent some time looking for such article. I’ll also share it with some friends interested in it. I’ve just bookmarked this web. Finished with the search done, I will watch some World cup Cams. Thank you very much!! Regards from Russia 2018!

 12. Please let me know if you’re looking for a writer for your blog. You have some really good articles and I think I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d really like to write some material for your blog in exchange for a link back to mine. Please blast me an email if interested. Regards!|

 13. You’ve been working hard lately. All that stress has got to be eating at you. Why not take a break and enjoy some cam girls? There’s plenty of them to enjoy at http://www.camgirl.pw It’s wall to wall babes at this site. You’ll know that right away after your first visit.

 14. Hello there friend! Nice post. I learn something more challenging on different blogs everyday. It will always be stimulating to read content from other writers and practice a little something from their store. I?d prefer to use some with the content on my blog whether you don?t mind. Natually I?ll give you a link on your web blog. Thanks for sharing. Again thanks alot for this!

 15. Hey there just wanted to give you a quick heads up. The text in your post seem to be running off the screen in Chrome. I’m not sure if this is a format issue or something to do with internet browser compatibility but I thought I’d post to let you know. The design look great though! Hope you get the problem resolved soon. Thanks|

 16. Beautiful quiet 1-room apartment / kitchen / bath / WC / SAT-TV / Internet / washing machine In the countryside, comfortable, at the end of a cul-de-sac, bright quiet 1-room apartment with separate, private entrance. The apartment was completely renovated in May 2018 and refurbished. Parking is available on the public road and are always available. The apartment has a 40 inch satellite TV, a washing machine, as well as internet (wi-fi) for a small fee. An iron and ironing board are also available. In the kitchen you will find an oven with ceramic hob, a dishwasher, a refrigerator with 4-star freezer, a coffee machine, kettle and a toaster. The chocolate “shop” factory outlet of the world-famous brand Ritter Sport as well as the Ritter Museum and the Ritter Museums-Café can be reached after about 450 meters or 6 minutes on foot. For nature lovers, the beautiful Schönbuch forest invites you right outside the front door to walks or hikes. Waldenbuch is located on the northern edge of the forest and the natural park Schönbuch about 17 km south of Stuttgart and has about 8500 inhabitants. It is about 14 km to Böblingen, 19 km to Tübingen and about 12 km to the Messe Stuttgart. Idyllically located in the valley, Waldenbuch today radiates a special charm with its half-timbered houses, fountains and seasons in the historic old town center. Both the town church of St. Veit with its 36 meter high church tower and the beautiful castle delight the guests. 24h check-in by arrangement possible Food discounters such as Lidl, DM drugstore market, penny market and beverage market can be reached on foot in about 5 to 20 minutes. Due to the quiet but central location of the apartment is by car in a short time in Stuttgart, Tübingen, Esslingen, Böblingen the outlet city Metzingen or Sindelfingen.

 17. Microsoft Office or are just looking to refresh your skills for any job or the one you’re already in, you’re in the right spot. Our lessons give you a mix of textual content, video, interactives, and troubles to practice what you might have learned, so you can learn the basics and more of Access, Exceed, Outlook, PowerPoint, Publisher, and Word. You’ll also learn tips, tricks, shortcuts, and more to higher use these programs during working hours and life. Let’s begin!

 18. Pingback: cumshot
 19. Microsoft Office or are just looking to refresh your skills for any job or the one you’re already in, you’re in the right spot. Our lessons give you a mix of text message, video, interactives, and issues to practice what get learned, so you can learn the basics and more of Access, Exceed, Outlook, PowerPoint, Publisher, and Word. You’ll also learn tips, tricks, shortcuts, and more to higher use these programs during working hours and life. Let’s get going!

 20. Microsoft Office or are just looking to refresh your skills for any job or the one you’re already in, you’re in the right spot. Our lessons give you a mix of textual content, video, interactives, and troubles to practice what get learned, so you can learn the basics and more of Access, Exceed, Outlook, PowerPoint, Publisher, and Word. You’ll also learn tips, tricks, shortcuts, and more to higher use these programs at work and life. Let’s start!

Leave a Reply

Your email address will not be published.