ด่วน! ไทยออยล์!! “เปิดรับสมัคร” พนักงานจำนวนมาก เงินเดือนขึ้นต่ำ 23,000 บาท วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สวัสดิการมั่นคง (รายละเอียด)

ด่วน! ไทยออยล์!! “เปิดรับสมัคร” พนักงานจำนวนมาก เงินเดือนขึ้นต่ำ 23,000 บาท วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สวัสดิการมั่นคง (รายละเอียด)

ใครที่กำลังหางานอยู่วันนี้เรามีข่าวดีมาบอก!! บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานจำนวนมาก รายได้ สวัสดิการดี ใครสนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ข้างล่างนี้เลยจ้า

บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มบริษัทไทยออยล์ ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนธุรกิจของบริษัทในกลุ่มไทยออยล์ ในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้กับกลุ่มไทยออยล์ ในการสรรหาบุคลากรให้ตรงตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

1.ช่างเครื่องกล / ช่างยนต์ Mechanical Technician บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จำกัด หน้าที่และความรับผิดชอบ
– ตรวจสอบ ดูแล และซ่อมบำรุงอุปกรณ์ด้านเครื่องกลภายใน โรงกลั่นให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
คุณสมบัติ
วุฒิการศึกษาที่ต้องการ:– ปวส.ขึ้นไป สาขาเครื่องกล ช่างยนต์
ประสบการณ์ทำงาน:– ประสบการณ์ 5 – 10 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
All Positions Required:– เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป

คุณสมบัติพื้นฐาน ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 5 – 10 ปี
สถานที่ : ชลบุรี
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรีคณะ : วิศวกรรมศาสตร์สาขา : เครื่องกลคณะ : วิศวกรรมศาสตร์สาขา : ยานยนต์

2.พนักงานปฏิบัติการ Refinery Operator บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จำกัด

หน้าที่และความรับผิดชอบ
รับผิดชอบในการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมและผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี เพื่อให้การผลิตเป็นไปตามแผน ได้มาตรฐานและตรงกับความต้องการของลูกค้า โดยร่วมวางแผนการปฏิบัติงานและกำกับดูแลอุปกรณ์การกลั่น/การผลิตให้อยู่ในสภาพที่ดี รวมถึง ซ่อมแซมอุปกรณ์พื้นฐานเท่าที่จำเป็น (minor maintenance) เพื่อให้อุปกรณ์ใช้งานได้และไม่เกิดผลกระทบต่อกระบวนการผลิต

คุณสมบัติ
วุฒิการศึกษาที่ต้องการ: • ปวส.ขึ้นไป สาขาปิโตรเทคโนโลยี ปิโตรเคมี ไฟฟ้า อิเล็กโทรนิค เครื่องมือวัด วัดคุม แม็คคาทรอนิกส์ เครื่องกล เครื่องยนต์
ประสบการณ์ทำงาน: • หากมีประสบการณ์การทำงานในโรงงาน หรือ โรงงานปิโตรเคมี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รายได้ขั้นต่ำต่อเดือน (บาท): 23,000 หากมีประสบการณ์สามารถต่อรองได้
All Positions Required
เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 – 5 ปี
สถานที่ : ชลบุรี

การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์ สาขา : ยานยนต์
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์ สาขา : ปิโตรเคมี
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์ สาขา : ไฟฟ้า
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์ สาขา : ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์ สาขา : เครื่องมือวัดและควบคุม
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์ สาขา : เมคคาทรอนิกส์
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์ สาขา : เครื่องกล

3.ช่างไฟฟ้า Electrical Technician บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จำกัด

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ตรวจสอบการปฎิบัติงาน และ มาตราฐานการติดตั้ง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าให้เป็นไปตามแผนงาน และให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับต่างๆของทางราชการ

คุณสมบัติ วุฒิการศึกษาที่ต้องการ: • ปวส. ขึ้นไป ในสาขาไฟฟ้ากำลัง หรือ ไฟฟ้าติดตั้ง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ทำงาน: • ประสบการณ์ 0-5 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
รายได้ขั้นต่ำต่อเดือน (บาท): 23,000 หากมีประสบการณ์สามารถต่อรองได้

All Positions Required
เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป
คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ

เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 – 5 ปี
สถานที่ : ชลบุรี

การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : ไฟฟ้ากำลัง
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง

4.ช่างโยธา Civil Technician บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จำกัด

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ตรวจสอบการปฎิบัติงาน และ มาตราฐานการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน และให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับต่างๆของทางราชการ

คุณสมบัติ วุฒิการศึกษาที่ต้องการ
– ปวส.ขึ้นไป สาขาโยธา
ประสบการณ์ทำงาน
– ประสบการณ์ 0-5 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
รายได้ขั้นต่ำต่อเดือน (บาท): 23,000 หากมีประสบการณ์สามารถต่อรองได้

All Positions Required
เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป
คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ

จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 – 5 ปี

สถานที่ : ชลบุรี
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : โยธา

5.Government Relations Staff Government Relations Staff บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จำกัด

หน้าที่และความรับผิดชอบ
– จัดทำระบบ รวบรวม วิเคราะห์ผลกระทบและงานบริการ ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานให้มีประสิทธิภาพ และพัฒนาต่อเนื่องตลอดจนปฏิบัติงาน และมอบหมายงานเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามแผนงาน
– มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและข้อกำหนด ลักษณะองค์กรภาครัฐ และการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐ ทางด้านสิ่งแวดล้อมทางด้านโรงกลั่น พลังงานและความยั่งยืน เคยผ่านงานด้านการควบคุมด้านสิ่งแวดล้อมหรือบริษัทที่ปรึกษา (EIA)

คุณสมบัติ
– วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต หรือวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาสิ่งแวดล้อม และสาขาที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง

เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 – 10 ปี
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : สิ่งแวดล้อม สาขา : วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะ : สิ่งแวดล้อม สาขา : เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
คณะ : วิศวกรรมศาสตร สาขา : สิ่งแวดล้อม
คณะ : สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ สาขา : เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

6.ช่างอุปกรณ์เครื่องมือวัด Instrument Technician บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จำกัด

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์และระบบ QMI ในเครือไทยออยล์ รวมถึงอุปกรณ์ในระบบ Hydrocarbon ให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ ปลอดภัย
คุณสมบัติ วุฒิการศึกษาที่ต้องการ: • ปวส. ขึ้นไป สาขาเครื่องมือวัด อิเล็กทรอนิกส์
ประสบการณ์ทำงาน: • ประสบการณ์ 0 – 7 ปี ในสาขางานเครื่องมือวัด

รายได้ขั้นต่ำต่อเดือน (บาท): 23,000 บาท หากมีประสบการณ์สามารถต่อรองได้
All Positions Required
เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป
คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ

จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 – 5 ปี
สถานที่ : ชลบุรี

การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์ สาขา : เครื่องมือวัดและควบคุม
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์ สาขา : อิเล็กทรอนิกส์

เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มบริษัทไทยออยล์ ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนธุรกิจของบริษัทในกลุ่มไทยออยล์ ในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้กับกลุ่มไทยออยล์ ในการสรรหาบุคลากรให้ตรงตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (อังกฤษ: THAIOIL PUBLIC COMPANY LIMITED ชื่อย่อ: TOP) ประกอบธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมสำเร็จรูปที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ โดยโรงกลั่นน้ำมันอยู่ที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ปัจจุบันบริษัท มีกำลังการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม ประมาณ 220,000 บาร์เรลต่อวัน คิดเป็นประมาณร้อยละ 21

127 thoughts on “ด่วน! ไทยออยล์!! “เปิดรับสมัคร” พนักงานจำนวนมาก เงินเดือนขึ้นต่ำ 23,000 บาท วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สวัสดิการมั่นคง (รายละเอียด)

 1. ปวส.ช่างยนต์ เกรดเฉลี่ย 3.41 จบปี2545.
  ตอนนี้ทำงาน ตำแหน่ง.หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุงยายพาหนะ และอื่น
  บริษัท มาร์ตั้น (ประเทศไทย)จำกัด

 2. ปวส.ช่างยนต์ เกรดเฉลี่ย2.97
  ปริญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกล เกรดเฉลี่ย 2.50
  ประสบการณ์การทำงาน อยู่ในทีม Engineer วางแผนบำรุงรักษาเครื่องจักรกล เช่น Press, Coining, shot blast, cnc, magma, อื่นๆ ดูแลระบบutility ภายในโรงงาน อายุงาน 7 ปี

 3. ปวส.ช่างยนต์ เกรดเฉลี่ย2.73
  ปริญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกล เกรดเฉลี่ย 2.50
  ประสบการณ์การทำงาน อยู่ในทีม Engineer maintenance ดูแล และซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรและวางแผนบำรุงรักษาเครื่องจักรกลตามรอบระยะเวลา เช่น เครื่องจักรประเภทPress, Coining, shot blast, cnc, magma, อื่นๆ ดูแลระบบutility ภายในโรงงาน อายุงาน 7 ปี

 4. ปัจจุบันผมทำงานในตำแหน่ง Storekeeper with Chevron Thailand ทำมาเกือบ 18 ปี และกำลังจะสิ้นสุดการทำงานกับ Chevron ภายในเดือน พฤษภาคม 2561 ที่จะถึงนี้ เนื่องจากเรือ Benchamas Tanker 1 กำลังจะถูกปลดระวาง และจะมีพนักงานจำนวนนึง ต้องตกงาน รวมถึงตัวผมเองด้วย ดังนั้น ถ้าความรู้ ความสามารถของผม จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของท่าน โปรดพิจารณาตำแหน่งที่เหมาะสมให้กับผมด้วยนะครับ (โทร 02-110-7080 หรือ 095-290-9585)

 5. จบปวส โยธา และจบ ปริญาตรี วิศวะกรรมโยธา สาขาครุศาตร์ เกรด ปวส 3.30 ปตรี 2.4 ได้ไหมครับ

 6. ชื่อวรวุฒิ ภูเด่น เบอร์ 0800102682 ครับ

 7. ปวส โยธา เกรดเฉลี่ย 3.50 เรียนพึ่งจบครับ
  เบอร์0934512017

 8. ชื่อ ศิวัช จันทร์ฉาย จบ ปวช ไฟฟ้ากำลัง จบปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอัตโนมัติ 2.19 เคยทำงานเป็นวิศวซ่อมบำรุง เบอร์โทร 0890186700

 9. ชื่อ นาย ศักดิ์ชัย ไกรสมัคร จบปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมระบบควบคุมและหุ่นยนต์ 2.6 เบอร์โทร 0825540568

 10. ผม นายวุฒินันท์ เหลาพร พึ่งจบปวส. โยธา เกรดเฉลี่ย 3.68 ผ่านการฝึกงาน จากบริษัท อัลเทมเท็ค จำกัด

 11. สนใจครับ เรียนจบระดับ ปวส.เครื่องกล
  ปรีญาตรี วิศวกรรมยานยนต์
  Email [email protected]

 12. Interested in pursuing a Bachelor’s degree in Automotive.
  Graduated Dipioma Mechanical Branch

 13. สวัสดีครับ ผม นายสำราญ ยอดจักร์ ปสว.ช่างยนต์ ปัจจุบันหัวหน้าช่างเครื่องยนต์เล็ก บริษัทอีซูซุ ศรีสะเกษ ประสบการณ์10 ปี ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ พิจารณาผมด้วยครับ

 14. ผมพึ่งจบ ปวส ช่างยานยนต์มาครับ เบอร์โทร 0617713318 ขอบคุณที่ให้คำแนะนำครับ

 15. นายประทีป พงศ์สระพัง การศึกษา ปวส. สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง เกรดเฉลี่ย 3.08
  ความสามารถ ซ่อมบำรุงเกี่ยวกับไฟฟ้าตรวจวัดเช็คแรงดันไฟฟ้า
  สถานะ พร้อมฝึกงาน พร้อมทำงาน
  ติดต่อ เบอร์ 0638404956 E-mail [email protected]

 16. สนใจครับ ผม นาย วีระชัย ไตรศรี จบ ปวส. ช่างกลสาขาเทคนิคการผลิต ตอนทำงานเป็นนายช่าง ตำแหน่งช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร ประสบการณ์การทำงาน 2 ปี จิตต่อ เบอร์0954512843.

 17. ชื่อนายวิษณุ จิตระวัง
  การศึกษา: วิศวกรรมไฟฟ้า(กำลัง) ม.เกษตรศาสตร์:(จะจบการศึกษา ป.ตรี ในเดือนพฤษภาคม 2561)
  ประสบการณ์การฝึกงาน: 1.โรงแรม Pattaya Royal Cliff Hotels Group ตำแหน่งช่างไฟฟ้า (ปี
  2558)
  2.บริษัท Electrical Power Industry of Serbia ณ ประเทศเซอร์เบีย
  ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า (ปี 2560)
  ภาษา: ไทย(ชำนาญ), ภาษาอังกฤษ(ดีมาก,TOEIC 780)

 18. ปวส เทคนิคเครื่องกล สาขายานยนต์ เกรด 2.78 ปัจจุบันทำงานที่บริษัท การบินไทย จำกัดมหาชน ตำแหน่งผู้ช่วยช่าง เบอร์โทร 0825600732

 19. สวัดดีครับ ผม นาย กฤษดา พรมใส จบปวส เทคนิคยานยนต์ครับ เคยทำงานอยู่ที่ บริษัท ford American mirrors
  ตำแห่นงงานช่างเทคนิค ซ่อมบำรุง ครับ ประสบการณ์ทำงาน 2 ปีครับ ติดต่อ 0807917846

 20. สวัสดีครับ ผมชื่อนายธนาพงศ์ สว่างกมล จบการศึกษาระดับชั้น ปวส. แผนกอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ที่วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี ปีการศึกษา 2560 เกรดเฉลี่ย 3.88 ประสบการณ์การฝึกงาน ฝึกงานที่ บริษัทเซรามิคอุตสาหกรรมไทย (จำกัด) Cotto อยู่ในส่วนแผนกซ่อมบำรุงไฟไฟ้า

 21. สวัสดีคับ
  ผมนายคณิต ชาญเชี่ยว
  จบปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีเครื่องกล เกรดเฉลี่ย 3.18
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
  ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี ตำแหน่ง ช่างเทคนิคและซ่อมบำรุง
  เบอร์ติดต่อ 085-6569199 ขอบคุณครับ

 22. ศุภนันท์ ทองนา วศบ.อิเล็ก พระจอมเกล้าลาดกระบัง
  ดูแลระบบCEMs วัดมลพิษไห้SCG ปี เครื่องชั่งรถยนตร์1ปี
  0636935823

 23. ผมนาย เจษฎากร พลายมาศ จบการศึกษา ปวส.2 ช่างไฟฟ้ากำลังสาขาเครื่องกล เกรดเฉลี่ย 2.85 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
  ประสบการณ์ทำงานมา 5 ปี โรงงานน้ำตาลสระบุรี (สระโบสถ์) ตำแหน่ง หัวหน้าช่างไฟฟ้า
  อยากเปลี่ยนประสบการณ์ไหม่ สนใจงานนี้มากเพราะเค้าบอกว่าเข้ายาก
  เลยอยากลองประสบการณ์ตัวเอง
  เบอร์โทรผมคับ 0931980404

 24. นายธนพัฒน โทบุราณ จบ ปวส.2
  เกรด 3.27 จบจาก วิทยาลัยเทคนิคสระแก้วครับ
  เคยทำงานอยู่ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบ้านนา จ.นครนายกครับ อยากเปลี่ยนประสบการณ์ใหม่ๆครับ
  097-2419868

 25. นายจรัญ จันทร์ฤทธิ์ จบ ปวส ไฟฟ้ากำลัง เกรดเฉลี่ย 3.57 จบจากวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
  ทำงานเกี่ยวกำไฟฟ้ามา7ปี ที่แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่2(ตากฟ้า) สนใจกับงานนี้เป็นอย่างมากอยากมีประสบการณ์ใหม่ๆ โปรดรับไว้พิจารนา 091-6251089

 26. นาย สมเกียรติ พานทอง จบ ป.ว.ส ช่างยนต์ คะแนนเฉลี่ย 2.80 จบปริญญาตรี วุฒวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(แขนงการผลิต) คะแนนเฉลี่ย 2.86 เบอร์โทร0867430240

 27. วินัย สารีสุทธิ์ ปวส. โยธา เกรดเฉลี่ย 3.51 To. 0973376463

 28. ทำไมต้องกำหนดเกรดเฉลี่ยด้วย เพราะแต่ละสถาบันคะแนนต่างกัน

 29. นาย นนทนันต์ มะโนใจ จบ ป.ตรี เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม คะแนนเฉลี่ย 3.05 อายุ 25
  ประสบการณ์จากสายงานผลิต 1ปี 6เดือน ตำแหน่ง วิศวกรระดับปฏิบัติงาน บ.สหมิตรถังแก๊ส
  เบอร์ติดต่อ 085-6166671

 30. ไม่รับก่อสร้างหรือครับด้านเชอร์ประมวลผลต้นตำหรับของการก่อสร้าง ถนน อาคาร การสำรจเพื่อการก่อสร้าง

 31. นายศรัณย์ กสิผล อายุ 31 ปี
  จบปวส.ช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาติดตั้งไฟฟ้ากำลัง เกรดเฉลี่ย2.74
  จบจากวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
  จบปริญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง เกรดเฉลี่ย 2.2
  จบจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม (บางเขน)
  ประสบการณ์การทำงาน 4.5 ปี ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิศวกรไฟฟ้า
  คอยสนับสนุนแผนงาน PM ระบบไฟฟ้า และเครื่องจักรในฝ่ายผลิต
  ผ่านการอบรม ผู้ปฏิบัติงานสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ
  ผ่านการอบรม ISO 9000 V.2008 และ V.2015
  สามารถใช้โปรแกรม Autocad (เขียนได้แต่ไม่ถึงขั้นชำนาญ) , microsoft visio
  Tel :087-6178669 Email : [email protected]

 32. นายวีรเชษฐ จงเกื้อ ปวส ช่างยนต์ เกรด 3.0 ช่างเทคนิคและซ่อมบำรุง 11ปี 0864157821

 33. นายกัมปนาท แก้วลี
  สนใจสมัครตำแหน่ง ช่างเครื่องกล เครื่องยนต์
  ประสปการณ์ 7 ปีครับ

 34. นาย ภาณุเดช อิ่มสำราญรัชต์
  ปริญญาตรี วิทยาศาตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
  จบจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  โทร. 095-775-7927

 35. นาย ภาณุเดช อิ่มสำราญรัชต์
  ปริญญาตรี วิทยาศาตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
  จบจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  โทร. 095-775-7927

 36. นายจักรกฤษ กันตังกุล
  จบ ปวส. สาขาอิเล็กทรอนิกส์
  วิทยาลัยเทคนิคตรัง
  เกดรเฉลี่ย 3.15
  โทร 064-4983749

 37. รับเจ้าหน้าที่ Safety ไหมครับ
  ทรงศักดิ์ 089-0570591

 38. หากท่านใดต้องการเรียนต่อสายช่างทุกสาขา สามารถติดต่อสอบถามได้ค่ะ 095-4952614

 39. ปวส.เกรดเฉลี่ย3.2มีประสบการณ์การซ่อมรถและเครื่องจักรหนัก

 40. วุฒิ ปวส. เทคนิคงานเชื่อม เกรดเฉลี่ย 3.50
  วุฒิ ปริญญาตรี เทคโนโลยี วิศวกรรมการเชื่อม เกรดเฉลี่ย 2.05
  ปัจจุบัน ทำงานเป็น Production Engineer Pipe ping& Steel stuctrure ประสบการณืทำงาน 5 ปี
  To. 0626764488 E mail . [email protected]

  ขอบคุณครับ

 41. นายกริช ฤทธิโชติ
  วุฒิ ปวส. เทคนิคงานเชื่อม เกรดเฉลี่ย 3.50
  วุฒิ ปริญญาตรี เทคโนโลยี วิศวกรรมการเชื่อม เกรดเฉลี่ย 2.05
  ปัจจุบัน ทำงานเป็น Production Engineer Pipe ping& Steel stuctrure ประสบการณืทำงาน 5 ปี
  To. 0626764488 E mail . [email protected]

  ขอบคุณครับ

 42. นายพิภพ อาจหาญ
  จบ ปวส.ไฟฟ้า เกรดเฉลี่ย3.24
  โทร:0943788662

 43. นายวิศรุต รุจิรกาล
  จบ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เกรดเฉลี่ย 3.43
  โทร.086-3236795

 44. นายปริญญา ภูผาศาตร์
  จบ ปวส. ไฟฟ้ากำลัง เกรดเฉลี่ย 3.04
  โทร 088-5601516

 45. สมัครครับ
  นายชลกานต์ กิตติกรองทอง
  จบ. ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เกรดเฉลี่ย 3.45
  ปัจจุบันทำงาน Operation ดูเเลและจัดการเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า (อาคาร Data Center)
  ประสบการณ์ทำงาน 4 ปี
  โทร. 080-7311332

 46. นาย ชัยชนะ เลาเงิน
  จบ ราชมงคลล้านนา ปวส ไฟฟ้ากำลัง 2.17 ได้ไหมครับ
  ทำระบบ เป็นหัวหน้า เกียวกับ service และ ติดตั้งเก็บเงินทางด่วนการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
  และ กรมทางหลวง หมายเลข 7และ9 ประสบการณ์ทำงาน 9ปี
  TEL.0807821678

 47. Mr. Thirakhun Wongthep
  Mobile Phone Number: 0982524278
  Email address : [email protected]
  Education : 2010 Diploma in Production Technology at Nan technical College
  My GPA : 3.49
  Experience : 2004-2005 ITALIAN-THAI DEVELOPMENT PLC. in Technician sannitary Position.
  2007 – 2009 TAKAHATA PRECISION (THAILAND) LTD. in Technicians assistant Position.
  2011 – 2012 CLC Industrial Co.,Ltd.(Taiwan) in Technicians Position.
  Now. I work at powerline engineering public co. ltd
  in Foreman sannitary Position.
  Specail Qualification : To be able to use computer and other IT equipment. Ican use program Aotocad and microsoft office. I have learning skill and I have critical thinking skill.
  Hobbies : Playing Football; surfing internet and watching TV.
  Personal detail : Age 34
  Religion : Buddhism.
  Marital status : Single.

 48. ว่าที่.ร.ต.ณรงค์ฤทธิ์ ชุ่มแจ่ม จบ. รร.ฐานเทคโนโลยี 2.35 จบ.สาขาช่างอุตสาหกรรมยายยนต์(ช่างยนต์) ประสบการการทำงาน ทำงานที่ ร.พ.จุฬา 5 ปี เบอร์ 0924849522(โต)

 49. ชื่อ นาย เฉลิมวุฒิ ทนสงผล
  ปัจจุบันเรียนอยู่ที่ มหาวิทยาลัยสยาม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล เกรดเฉลี่ย 2.30
  กำลังออกฝึกสหกิจที่บริษัท สามมิตรมอเตอร์แมนูแฟคเจอริง
  และกำลังจะจบการศึกษาภายใน มิ.ย./2561
  เบอร์โทรติดต่อ 083-565-4693
  ขอบคุณครับ

 50. จารุวัตร ไทยรัตน์ ปวส ช่างยนต์ เกรด 2.96
  มีประสบการณ์การทำงานช่างอากาศยาน
  0970106073(จา)

 51. ชื่อ นายวิษณุ โพธิ์วัด
  จบ ปวส. ช่างยนต์ เกรดเฉลี่ย 2.8
  ปัจจุบัน ทำงานที่ บ.โรงงานเหล็กกรุงเทพ จำกัด
  แผนก ซ่องบำรุงเครื่องกล อายุงาน 4 ปี
  เบอร์โทร 0934931138 ขอบคุณครับ

 52. นาย อรรถกร รัตนวิชัย จบจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สาขาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร เกรด2.37 ประสบการณ์การทำงาน ฝึกงานที่โรงไฟฟ้าชีวมวล ลักษณะงาน เดินเครื่องจักร และซ่อมบำรุง #0913363927 Jame

 53. นาย อรรถกร รัตนวิชัย จบจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สาขาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร เกรด2.37 ประสบการณ์การทำงาน ฝึกงานที่โรงไฟฟ้าชีวมวล ลักษณะงาน เดินเครื่องจักร และซ่อมบำรุง #0913363927 Jame

 54. รับจบเศรษฐศาสตร์การเงินบ้างไหม
  จบจากหอการค้าเกรด2.50
  มีประสบพการณ์ทำงานด้านการเงินแล้ว6เดือน
  ผมชื่อ นายพีร7ณัฐเฉลียวอายุ26ปี
  โทร 0942027764

 55. นายเทพภาคม ข่มอาวุธ
  ป.ตรี มหาวิทยาลัยพะเยา วิศวกรรมไฟฟ้า(กำลัง) GPA 3.09
  ประสบการณ์ : วิศวกรจัดซื้อ Jtekt (Thailand ) CO .,LTD.
  ติดต่อ : 086-2155-797 , [email protected]

  Thank you and best regards,
  เทพภาคม ข่มอาวุธ

 56. สวัสดีค่ะ ชื่อ อภิศรณ์ แก้วศรี จบ ป.ตรี ม.ราชภัฏสวนดุสิต ปี 2543 เกรด 2.62 ทำงานอยู่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ม.กรุงเทพ 22 ปี 8 เดือน อยากหาประสบการณ์ใหม่ที่ก้าวหน้า มีความอดทนต่ออุปสรรค ใจรักงานบริการ สามารถติดต่อได้ค่ะ 064-0979166

 57. ถ้าผมเป็น HR ผมจะไม่มาเสียเวลาหาคนกับการโพสคอมเม้นสมัครงานในนี้ มันทำให้ดูเหมือนว่า เฮ้ย.นี่คุณจะมาทำงานกับเราจริงๆหรอ อย่างคุณเนี่ยนะ!

 58. วา่ที่ร้อยตรีณวัสพล มูลทา จบ อิเล็กทรอนิกส์ ปวส 2.87 ป ตรี อิเล็กทรอเละความพพพิวเตอร์ 2.61 โทร 0918632759,0833336200 ประสบการทำงาน ที่ ราชภัฏเลย 9 ปี แผนกศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา อีเมล์ [email protected]

 59. จบ ปวส ไฟฟ้ากำลัง เกรดเฉลี่ย 3.32 ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า เกรด 2.54 ประสบการ อยู่ บริษัทยากาซาว่า แผนกซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า 1ปี อาจารย์สอนสาขาไฟฟ้ากำลัง 7 ปีและปัจจุบัน อาชีพนายช่างไฟ้าประสบการ์ณ 1 ปี ทำงานเกี่ยวกับ ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ เครื่องมือแพทย์ แบะดูแลประหยัดพลังงงานศูนย์อนามัยที่1
  ติดต่อ 080-135-8430

 60. พวก HR เค้าคงไม่มาเสียเวลาอ่านข้อมูลในเว็บและคงไม่รับพวกคุณหรอก แค่เรื่องพื้นฐานการสมัครงานง่ายๆยังคิดไม่ได้
  ถ้าผมเป็น HR นะอย่าหวังเลยว่าจะได้งาน คิดก่อนสิครับ คิดๆ สมองมีไว้ทำหอกอะไร

  เจอการประกาศงานก่อวิ่งไปในเว็บเค้าโดยตรง หาหัวข้อสมัครงาน ถ้าหาไม่เจอก่อโทรไปเพื่อสอบถามรายละเอียด (ผมทำบุญให้แล้วครับ)

 61. วิรัตน์ อมรวัฒน์
  จบ ปวส.อิเล็กทรอนิกส์จาก วิทยาลัยเทคนครศรีธรรมราช เกรดเฉลี่ย2.58 ประสบการ22ปี ทำที่บริษัทในเครือจัสมิน2ปี มาทำที่บริษัทdtac 20 ปี ส่วนงานซ่อมบำรุงเครื่อข่ายและเป็นเจ้าหน้าที่คลังสินค้าอยู่ประจำภาคตะวันออก จ.ระยอง อายุ46ปี ขอบคุณครับ 0816360003

 62. ชื่อ ณัฐภัทร พุ่มโกศล จบ ปวส สาขาเทคนิคยานยนต์ ครับกำลังหางานทำอยู่ครับ เบอติดต่อ 0924909298

 63. ชื่อนาย พิพัฒน์ บัวเรือง จบ ปวส ช่างซ่อมเครื่องมือสื่อสาร เกรดเฉลี่ย 3.12 ประสบการ
  ทำงานด้านโลจิสติกที่ออสเตรเลีย 2 ปี
  ช่างอากาศยาน 1ปี
  ติดต่อ 0955670754
  Email. [email protected]

 64. ชื่อนาย พิพัฒน์ บัวเรือง จบ ปวส จากสถาบันการบินพลเรือน ช่างซ่อมเครื่องมือสื่อสาร เกรดเฉลี่ย 3.12 ประสบการ
  ทำงานด้านโลจิสติกที่ออสเตรเลีย 2 ปี
  ช่างอากาศยาน 1ปี
  ติดต่อ 0955670754
  Email. [email protected]

 65. นาย วรวุฒิ ส้มหวาน
  จบ ปวส.ช่างยนต์เกรด2.18
  ปัจจุบันทำงานตำแหน่งซ่อมบำรุงอายุงาน18ปี
  tel.0814007462

 66. นายกิตติพงษ์ สมมี
  วุฒิการศึกษา : ปวส. สาขาอิเล็กกทรอนิกส์ เกรดเฉลี่ย 3.15
  ประสบการณ์ 4 ปี ทำงานที่บริษัทศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด มหาชน
  ตำแหน่ง : ซ่อมบำรุง
  E-mail : [email protected]
  Tel :087-8545031

 67. นายธนาวุฒิ โพธิ์บาย
  วุฒิการศึกษา ป.วส. สาขาเทคนิคยานยนต์ สาขาวิชาเครื่ิิิองกล เกรดเฉลี่ย 2.94
  ประสบการณ์ 2 ปี ทำงานที่บริษัท THONGCHAKMANNING
  ตำแหน่งซ่อมบำรุง
  E-mail [email protected]
  Tel.093-0054216

 68. นายศักดิ์สิทธิ์ สัพโส
  จบ ปวส. ช่างยนต์ เกรดเฉลี่ย 2.26
  เมล [email protected]
  เบอร์ 0956500919
  ขอบคุณครับ

 69. สนใจครับ เรียนจบระดับ ปวส.เครื่องกล
  ปรีญาตรี วิศวกรรมยานยนต์
  [email protected]

 70. สวัสดีครับ
  ผมชื่อ นายวรวิทย์ ภู่พงษ์ อายุ 34 ปี
  จบปวส. ช่างยนต์ เกรดเฉลี่ย 2.97
  เคยทำงานที่บิรษัท AGC อิเล็กทรอนิกส์ ในตำแหน่ง Laeder
  ปัจจุบัน เป็นพนักงานควบคุมคุณภาพยานยนต์
  ที่บริษัทมิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย จำกัด
  อายุงาน 5 ปี
  เบอร์โทร 0631984744 ขอบคุณครับ

 71. สวัสดีครับ
  ชื่อนายธีรวัฒน์ น้อยเอี่ยม อายุ 28 ปี
  จบ ปวส. เทคนิคติดตั้งไฟฟ้า เกรดเฉลี่ย 2.85
  จบ ป.ตรี วิศวกรรมไฟฟ้า เกรดเฉลี่ย 2.35
  ตอนนี้ทำงาน อยุ่ บริษัท โกลด์ เอ็นจิเนียริ่ง เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส
  ตำแหน่ง service engineer ในการติดตั้งและซ่อมแซมเครื่องมือตรวจสภาพรถของกรมขนส่งทางบก
  อายุงาน 3 ปี เบอร์ติดต่อ 084-5731730
  ขอบคุณครับ

 72. สวัสดี
  ชื่อนาย นรากร สร้อยสอาด อายุ 27 ปี
  จบ ปวส. อิเล็กทรอนิคเทคนิคคอมพิวเตอร์ เกรดเฉลี่ย 3.22
  จบ ป.ตรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (วศ.บ ไฟฟ้าสื่อสาร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ(เทคนิคกรุงเทพ) เกรดเฉลี่ย 3.01
  ปัจจุบัน อยุ่ บริษัท PT-TECH Engineering.CO.LTD
  ตำแหน่ง Design Engineer ออกแบบ JIG Tooling
  อายุงาน 3 ปี

  Best Regard
  Narakorn Soysaard (CHAMP)
  Design Engineer
  Phone : 085-356-4370
  Office : 02-326-6620
  Fax : 02-327-2573
  Email : [email protected]

 73. สวัสดีครับ
  ชื่อนายมนัส ทานาฤทัย อายุ26ปี
  จบปวส.สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง เกรดเฉลี่ย 3.26
  ปัจุบันทำงานอยู่ที่ บริษัท แมทเทลกรุงเทพ จำกัด
  ช่างซ่อมบำรุง แผนก Maintenance and Facility
  อายุงาน 2ปี 6เดือน เบอร์โทร 0930021608
  Email : [email protected]

 74. สวัสดีครับ
  นาย สุรศักดิ์ เลิศมณีพงศ์ อายุ 23 ปี
  จบ ป.ตรีา สาขาเทคโนโลยียานยนต์ เกรดเฉลี่ย 3.05
  จบจากสถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย
  เบอร์ 0971400336

 75. นาย รัชต บุญสม
  อายุ30ปี
  จบปวส.สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง เกรดเฉลี่ย 2.95
  ปัจุบันทำงานอยู่ที่ บริษัท เอ็นเทคเอนจิเนียริ่ง
  แผนก ช่างไฟฟ้า ซ่อมระบบไฟเครน ไฟรถยนต์ มอเตอร์ เขียนแบบ
  ออกแบบจงจรกำลัง วงจรควบคุม ซ่อมคอม ไฟฟ้า AC DC Plc microcontroller
  โซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ โทร.0885025398

 76. Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates.
  I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this.
  Please let me know if you run into anything. I truly enjoy
  reading your blog and I look forward to your new updates.

 77. You’re not going to be able to take your eyes off of these babes. Each and every one of these girls are super hot. This is the one site where you can have an unlimited amount of fun. That site is http://www.camgirl.pw and you’re going to want to bookmark it.

 78. The week has just begun and that means it’s time to relieve some stress. You’ve got plenty of work ahead of you. You’ll need all the relaxation you can sneak in. No one can melt the stress like a cam girl can. At http://www.camgirl.pw you’re sure to find a cutie that will make you forget all about whatever was stressing you out.

 79. Right now you could be having a whole lot of fun. All it takes is visiting http://www.camgirl.pw There’s no site out there more fun than that one. It’s loaded with girls who know how to treat a man right. They’ll make sure your day is a very good one.

 80. Good point! Interesting informations over this website. It is pretty worth enough for me. In my opinion, if all web owners and bloggers made good content as you did, the net will be much more useful than ever before.| I could not resist commenting. I have spent some time trying to find such infos. I will also share it with a couple of friends interested in it. I have just bookmarked this web. Finished with the work done, I going to watch some model Webcams. Danke!! Greetings from Austria!

 81. I tend not to create a ton of comments, but i did some searching and wound up here . And I actually do have 2 questions for you if it’s allright. Could it be simply me or does it appear like some of these remarks look like they are left by brain dead individuals? 😛 And, if you are writing at additional online social sites, I’d like to follow everything new you have to post. Would you list of every one of all your public sites like your twitter feed, Facebook page or linkedin profile?

 82. “Best Blogpost! Hi there! This is my first comment here so I just wanted to give a quick shout out_ and tell you I genuinely enjoy reading through your posts. Can you recommend any other blogs/websites/forums that deal with the same topics?”

 83. “Best Blogpost! Thanks for sharing your info. I really appreciate your efforts and I will_ be waiting for your further write ups thank you once again.”

 84. I think everything said was actually very reasonable. But, think about this, what if you typed a catchier post title? I am not saying your information is not solid., but what if you added a headline to maybe get people’s attention? I mean is kinda vanilla. You ought to look at Yahoo’s home page and note how they create post headlines to grab people to click. You might add a video or a picture or two to grab readers excited about what you’ve written. In my opinion, it could bring your website a little bit more interesting.

 85. กระผมนายวีระ ฉิมจันทร์
  จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมเรื่องกล
  เกรดเฉลี่ย 2.90 จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
  ปัจจุบันทำงานอยู่บริษัท เวลเกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
  ในตำแหน่ง วิศวกรสนามงานระบบ รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับงานระบบไฟฟ้า ประปาสุขาภิบาลและดับเพลิง
  จุดเด่น มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบท่อและปั๊มต่างๆ การคำนวนหาเฮดปั๊ม การคำนวนหาการสูญเสียในระบบท่อ
  เพราะกระผมได้ทำปริญญานิพนธิ์เกี่ยวกับ เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน Tel.0625207318

 86. You’re in some serious need of relaxation. That’s where a site like http://www.camgirl.pw comes in handy. You can do a whole lot of relaxing there. You’ll find plenty of fun girls to talk to. These are the hottest and most wild girls on the internet. Chat with them and have yourself a good time.

 87. Cool info! Interesting info over this website. It’s pretty worth enough for me. In my view, if all site owners and bloggers made good content as you did, the web will be much more useful than ever before.| I couldn’t resist commenting. I have spent 3 hours looking for such article. I’ll also share it with a couple of friends interested in it. I’ve just bookmarked this web. Done with the task done, I going to watch some Mundial 2018 Cams. Danke!! Regards from Russia WM!

 88. You’ve been working hard lately. All that stress has got to be eating at you. Why not take a break and enjoy some cam girls? There’s plenty of them to enjoy at http://www.camgirl.pw It’s wall to wall babes at this site. You’ll know that right away after your first visit.

 89. สวัสดีครับ ผมนาย วสันต์ สืบสวน อายุ21ปี จบการศึกษาระดับ ปวส. สาขาโยธา ที่วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ เกรดเฉลี่ย3.40 ยังไม่มีประสบณ์การทำงานครับ
  ติดต่อ 0845767035
  Email. [email protected]

 90. HP Support Assistant is a freeware HP support app filed under Laptop & computer utilities and made available by Hewlett Packard for Windows. HP Support Assistant is an application created to offer you automatic & immediate support for your HP notebook or Computer. We can help you improve & upgrade the performance of your System by providing you with automatic or manually updates and troubleshooting tools that can easily resolve various issues or Errors in a simple and time efficient manner. https://sites.google.com/site/hpcustomerhelp001/

 91. Norton deals with Windows & Mac Computer. Norton Security is a division of a company called Symantec, which is the largest provider of security programs for computers or mobile in the world. The reason why this company is so successful is that their products are really good & easily install.
  Norton is the latest version of anti-malware or Threat Removal developed by this brand. If you are in the search of Norton Antivirus Support & wanted to get quick Premium, Norton assistance for your Symantec Norton Antivirus Security round the clock then we can help you. Call or Chat Support Is Open 24*7 days and our Agents can help you with Also Remote Assistance.
  https://sites.google.com/site/nortonhelps001/

 92. Pingback: guy

Leave a Reply

Your email address will not be published.