นายกฯ ยันเศรษฐกิจไทยดีขึ้นต่อเนื่อง แนะอย่าไปเชื่อคนโจมตีรัฐบาล

เมื่อวันที่ 28 เมษายน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ตอนหนึ่งว่า วันนี้เราพูดได้ว่าเศรษฐกิจไทยดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ถ้าลองมองย้อนกลับไป ปี 2557 เศรษฐกิจไทยเติบโตได้เพียงร้อยละ 0.8 และปรับดีขึ้นต่อเนื่องเป็นร้อยละ 2.8 ในปี 2558 และ 3.2 ในปี 2559 ที่ผ่านมา

ในปีนี้หากโครงการต่างๆ คืบหน้าไปตามแผนที่วางไว้ เศรษฐกิจไทยน่าจะขยายตัวได้เพิ่มขึ้นอีก ที่ประมาณร้อยละ 3.5 เป็นการค่อยๆ ฟื้นตัวขึ้น จากปัญหาความไม่แน่นอนต่างๆ ของประเทศและภาวะชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกในช่วงที่ผ่านมาอย่างชัดเจน แม้จะยังไม่ได้กลับมาขยายตัวสูงเท่ากับในอดีต

แต่ก็สะท้อนว่าเรายังมีโอกาสจะฟื้นตัวอย่างมีเสถียรภาพ และยังน่าจะเติบโตได้ต่อเนื่องในวันข้างหน้า หากเราค่อยๆ ช่วยกัน ฟิตร่างกาย และซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ สำหรับเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเศรษฐกิจยังขยายตัวได้ดี

เราได้เห็นการส่งออกยังขยายตัวต่อเนื่อง และเริ่มขยายตัวมากขึ้นในหลายหมวดสินค้า มีมูลค่าสูงกว่า 7 แสนล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตกว่าร้อยละ 10 สูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ผ่านมา

นอกจากนี้ รายได้เกษตรกรในเดือนมีนาคมปีนี้เมื่อเทียบกับปีก่อน เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 30 จากทั้งผลผลิตและราคาสินค้าเกษตรปรับตัวเพิ่มขึ้น ทำให้รายได้ครัวเรือนและความเชื่อมั่นปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องด้วย

“ทั้งหมดนี้ส่งผลดีต่อการบริโภคภายในประเทศ โดยเฉพาะการตัดสินใจซื้อสินค้าคงทน มีราคาสูง เช่น รถยนต์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า ซบเซามาเป็นเวลานาน สำหรับการค้าขายของภาคธุรกิจ มีการขอจดทะเบียนธุรกิจเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 10 สะท้อนว่าเศรษฐกิจมีแนวโน้มดีขึ้น เอกชนมีความเชื่อมั่นมากขึ้น หากเราต้องการจะกลับไปโตได้ในอัตราสูงๆ แบบเดิม เราจะต้องเร่งให้เกิดการปฏิรูปเศรษฐกิจ รัฐบาลนี้ได้เริ่มขับเคลื่อนไปบ้างแล้ว แต่ต้องเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ภายใต้ความพยายามเหล่านี้ ที่ผ่านมาก็อาจจะมีหลายพวกหลายฝ่าย พยายามจะโจมตีรัฐบาล บอกว่าเศรษฐกิจดีขึ้นต่อเนื่องนั้น

คนในระดับฐานรากยังไม่ได้รับผลโดยตรง ไม่ถึงพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงบ้าง เอื้อประโยชน์กลุ่มทุนรายใหญ่บ้าง ล้วนเป็นการสร้างความขัดแย้ง

ทำลายบรรยากาศการค้าการลงทุนในประเทศที่กำลังค่อยๆ ไปได้ดี รัฐบาลและเอกชนหลายฝ่ายกำลังพยายามสร้างอยู่” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว และว่า รัฐบาลได้ตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้ดี รับทราบ กำลังดำเนินการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง แล้วก็จะเร่งรัดดำเนินการภายในปีนี้ให้ได้ต่อไป

ที่มา : Truststoreonline.com

Leave a Comment

(0 Comments)

Your email address will not be published.