จัดอันดับ 400 โรงเรียนที่เก่งที่สุดในประเทศไทย ประจำปี 2560 เช็คเลย!! หนึ่งในนั้นอาจเป็นโรงเรียนที่คุณเคยเรียน!!!

จัดอันดับ 400 โรงเรียนที่เก่งที่สุดในประเทศไทย ประจำปี 2560 เช็คเลย!! หนึ่งในนั้นอาจเป็นโรงเรียนที่คุณเคยเรียน!!!

จัดอันดับ 400 โรงเรียนที่เก่งที่สุดในประเทศไทย ประจำปี 2560! มีโรงเรียนตัวเองไหม เช็คเลย!!

เป็นสิ่งที่นักเรียน ศิษย์เก่า รวมถึงครูอาจารย์หลายคนรอคอยมาทั้งปี กับการจัดอันดับโรงเรียนที่เก่งที่สุดในประเทศไทยประจำปี 2560! โดยการจัดอันดับที่ เป็นการจัดอันดับจากคะแนน O-NET สูงสุด ( ค่าเฉลี่ยมรวม 5 วิชา ไทย สังคม อังกฤษ คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ )

โดยอันดับต้นๆ ก็ทำให้หลายคนตกใจเหมือนกัน! เพราะอันดับของหลายโรงเรียนเปลี่ยนไปมาก! บางโรงเรียน จากอันดับต้นๆ ก็ร่วงลงไปเป็นร้อยเหมือนกัน! เช็คกันได้เลย!

(ปีการศึกษา 2559 คือของปี 2560 เนื่องจากเทอมที่ 2 จบลงในช่วงปี 2560)

จัดอันดับ 400 โรงเรียนที่เก่งที่สุดในประเทศไทย ประจำปี 2560! มีโรงเรียนตัวเองไหม เช็คเลย!!

จัดอันดับ 400 โรงเรียนที่เก่งที่สุดในประเทศไทย ประจำปี 2560! มีโรงเรียนตัวเองไหม เช็คเลย!!

จัดอันดับ 400 โรงเรียนที่เก่งที่สุดในประเทศไทย ประจำปี 2560! มีโรงเรียนตัวเองไหม เช็คเลย!!

จัดอันดับ 400 โรงเรียนที่เก่งที่สุดในประเทศไทย ประจำปี 2560! มีโรงเรียนตัวเองไหม เช็คเลย!!

จัดอันดับ 400 โรงเรียนที่เก่งที่สุดในประเทศไทย ประจำปี 2560! มีโรงเรียนตัวเองไหม เช็คเลย!!

จัดอันดับ 400 โรงเรียนที่เก่งที่สุดในประเทศไทย ประจำปี 2560! มีโรงเรียนตัวเองไหม เช็คเลย!!

จัดอันดับ 400 โรงเรียนที่เก่งที่สุดในประเทศไทย ประจำปี 2560! มีโรงเรียนตัวเองไหม เช็คเลย!!

จัดอันดับ 400 โรงเรียนที่เก่งที่สุดในประเทศไทย ประจำปี 2560! มีโรงเรียนตัวเองไหม เช็คเลย!!

จัดอันดับ 400 โรงเรียนที่เก่งที่สุดในประเทศไทย ประจำปี 2560! มีโรงเรียนตัวเองไหม เช็คเลย!!

จัดอันดับ 400 โรงเรียนที่เก่งที่สุดในประเทศไทย ประจำปี 2560! มีโรงเรียนตัวเองไหม เช็คเลย!!

จัดอันดับ 400 โรงเรียนที่เก่งที่สุดในประเทศไทย ประจำปี 2560! มีโรงเรียนตัวเองไหม เช็คเลย!!

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา อันดับที่ 2 ของประเทศ

โรงเรียนหอวัง อันดับที่ 60 ของประเทศ

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย อันดับที่ 103 ของประเทศ

โรงเรียนชลกันยานุกูล อันดับที่ 111 ของประเทศ

โรงเรียนลำปางกัลยาณี อันดับที่ 153 ของประเทศ

โรงเรียนสตรีทุ่งสง อันดับที่ 195 ของประเทศ

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อันดับที่ 223 ของประเทศ

โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ อันดับที่ 291 ของประเทศ

โรงเรียนสตรีอ่างทอง อันดับที่ 318 ของประเทศ

โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม อันดับที่ 347 ของประเทศ

โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง อันดับที่ 383 ของประเทศ

 

ที่มา : btsstation

Leave a Comment

(0 Comments)

Your email address will not be published.