You are here
หน้าแรก > ประเด็นร้อน > วอนสังคมขอความช่วยเหลือ!!!…โรงเรียนขาดแคลนอาหารกลางวัน-ของแห้ง ขอรัฐไปแล้วแต่ไม่อนุมัติเพราะเด็กน้อย (รายละเอียด)

วอนสังคมขอความช่วยเหลือ!!!…โรงเรียนขาดแคลนอาหารกลางวัน-ของแห้ง ขอรัฐไปแล้วแต่ไม่อนุมัติเพราะเด็กน้อย (รายละเอียด)

วอนสังคมขอความช่วยเหลือ!!!…โรงเรียนขาดแคลนอาหารกลางวัน-ของแห้ง ขอรัฐไปแล้วแต่ไม่อนุมัติเพราะเด็กน้อย (รายละเอียด)

วอนสังคมขอความช่วยเหลืออาหารกลางวัน ของแห้ง และซ่อมแซมถนนให้กับเด็กนักเรียน

3 สค นางโสภา เพชรบุญ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าขาหย่าง ได้ขอร้องให้ช่วยเหลือว่า ถนนหนทางที่ใช้สัญจรมายังโรงเรียนแห่งนี้ เป็นหลุมเป็นบ่อ มีน้ำท่วมขัง ใช้เวลาในการเดินทางนาน บางครั้งรถก็เสียเนื่องจากตกหลุม ส่วนเด็กนักเรียนที่นี่มีทั้งหมด รวม 35 คน มีตั้งแต่อนุบาลจนถึงชั้น ป.6 มีครูอยู่เพียง 2 คน รวมถึงรักษาการ ผอ.แล้ว ต้องสลับกันสอนหนังสือเด็กทุกชั้นเรียน บางครั้งต้องไปประชุมนอกโรงเรียน จะเหลือครูเพียงหนึ่งคนที่ต้องสอนเด็กทุกชั้นเรียน ซึ่งเป็นไปด้วยความยากลำบาก

ทางโรงเรียนเคยเสนอขอไปแล้ว แต่ติดในเรื่องของจำนวนเด็กนักเรียนที่มีน้อยจึงไม่ได้รับการอนุมัติครูเพิ่มเติม จึงต้องสอนไปอย่างนี้ตามมีตามเกิด แค่ให้เด็กอ่านออกเขียนได้ ถ้าจะไปแข่งขันกับโรงเรียนอื่น คงสู้ไม่ได้อย่างแน่นอน อุปกรณ์การเรียนการสอนของโรงเรียนแห่งนี้มีเพียงพอแล้ว ขาดเพียงครูผู้สอน และอาหารกลางวันที่จะเลี้ยงเด็กทุกคน ซึ่งมีไม่เพียงพอ บางวันกินอาหารไม่ครบ 5 หมู่ และยังมีสุนัขจรจัดมาอาศัยอยู่ในโรงเรียนอีกด้วย จึงต้องคอยเจียดอาหารให้กับสุนัขเหล่านี้อีกด้วย

 

อยากวิงวอนให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ และสังคมที่พอจะช่วยเหลือหรือสนับสนุนโอกาสให้กับเด็กโรงเรียนแห่งนี้ได้ ก็อยากจะขอความช่วยเหลือ ทั้งนี้หากผู้มีจิตศรัทธา ผู้ใจบุญ หรือหน่วยงานที่ประสงค์จะมาช่วยเหลือ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ นางโสภา เพชรบุญ 08-4860-7696 รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนท่าขาหย่าง ได้ทุกวัน

ที่มา www.thailandonlysociety.com

 

Loading...

Similar Articles

Leave a Reply

Top