พระอาจารย์ชยสาโร เล่าถึงคำสอนของหลวงพ่อชา

ท่านชยสาโรภิกขุ ได้เล่าเมื่อครั้งที่หลวงพ่อชา ได้เมตตาสอนเรื่องการนั่งสมาธิปฏิบัติภาวนาโดยมีหลักในการปฏิบัติไว้ว่า “เราขาดสัมมาทิฏฐิข้อเดียว ปฏิบัติเท่าไหร่ เราอาจจะไม่ได้ผล” โดยหลวงพ่อได้อธิบายในหลักข้อนี้ไว้โดยการเปรียบเทียบดังนี้

หลวงพ่อชาบอกว่า เหมือนกับตักปลาในหนองที่ไม่มีปลา จะขยันหมั่นเพียรเท่าไหร่ ถ้าไม่มีปลาอยู่ในที่นั้น ความเพียรก็จะเป็นหมัน
ในทำนองเดียวกัน เพียงแต่นั่งสมาธิภาวนาอย่างเดียวโดยไม่ปรับความคิดเห็นก็ไม่พอ

 

 

ธรรมคำสอนของหลวงพ่อชา โดย
ชยสาโรภิกขุ
ที่มา เพจวัดป่า@watpah

 

 

 

ขอบคุณภาพและข้อมูล :  nananaru.net

Leave a Comment

(0 Comments)

Your email address will not be published.