สุรินทร์จัดขบวนแห่-‘แซนโฎนตา’บูชาบรรพบุรุษ ประจำปี’60

เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 18 ก.ย. ที่บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง อ.เมือง จ.สุรินทร์ อนุสาวรีย์ของเชียงปุม เจ้าเมืองสุรินทร์คนแรก นายอรรถพร สิงหวิชัย ผวจ.สุรินทร์ เป็นประธานเปิดงานประเพณีทำบุญเดือน 10 งาน”ประเพณีแซนโฎนตาบูชาบรรพบุรุษ ประจำปี 2560” ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 11 โดยจัดก่อนวันจริง 1 วัน(วันแซนโฎนตา ตรงกับวันแรม 14 ค่ำ เดือน 10 หรือวันที่ 19 ก.ย.2560) โดยมีนายกิติเมศวร์ รุ่งธนเกียรติ นายก อบจ.สุรินทร์ เป็นประธานในการจัดงาน ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรม จ.สุรินทร์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสำนักงานจังหวัดสุรินทร์

วัตถุประสงค์ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่มีมาแต่โบราณ เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณและบรรพบุรุษและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์ โดยภายในงานมีกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิ การแสดงนิทรรศการมีชีวิต แสดงประวัติความเป็นมาของประเพณีแซนโฎนตาและ การสาธิตการทำขนมพื้นเมือง กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน และกิจกรรมการแข่งขันขูดมะพร้าว

ส่วนที่เป็นไฮไลท์ของงานนี้ คือขบวนแห่แซนโฎนตาบูชาบรรพบุรุษและขบวนแห่กระเฌอโดนตาและเครื่องจูนโฎนตา โดยขบวนเคลื่อนมาจากเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ มายังบริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง โดยเป็นขบวนแห่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะจากชุมชน 9 ชุมชน คุ้มวัด สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดสุรินทร์ ภายในขบวนต่างๆมีการนำช้างมาร่วมแห่ มีขบวนฟ้อนรำการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านต่างๆ การเต้นรำของคนเฒ่าคนแก่อย่างสนุกสนาน

ขบวนรถสามล้อปั่น และมีขบวนแห่”จูนโฎนตา”ซึ่งเป็นอาหารคาวหวานต่างๆ อาทิ ไก่ เนื้อ หมู ปลา ผลไม้ ขนมกระยาสารทและที่ขาดไม่ได้ คือ ขนมข้าวต้มมัดหางยาว ใส่ในกระเชอโฎนตา ที่มีการตกแต่งบนรถขบวนแห่อย่างสวยงาม

จากนั้นผู้ว่าฯสุรินทร์ ได้ทำการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และประกอบพิธีสงฆ์ มีพระสงฆ์มาร่วมสวดมนต์อุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว จากนั้นได้มีการรำบวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง ก่อนที่จะมีพิธีมอบเครื่องจูนโฎนตา ซึ่งนำมาจากจากขบวนแห่ต่างๆ ส่งมอบต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ และมอบให้กับหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เพื่อนำไปประกอบพิธี แซนโฎนตาบูชาบรรพบุรุษ ต่อหน้าอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง เพื่อบูชาบรรพบุรุษที่ล่วงลับ

สำหรับประเพณีโฎนตา เป็นประเพณีหนึ่งที่มีความสำคัญ และปฏิบัติสืบทอดติดต่อกันมาอย่างยาวนานของชาวเขมรพื้นถิ่นสุรินทร์ ซึ่งปกติวันแซนโฎนตา หรือวันเซ่นไหว้บูชาบรรพบุรุษจะจัดขึ้น ในวันสารทใหญ่ หรือภาษาเขมรเรียกว่า”ไงเบ็ญธม” คือวันแรม 14 ค่ำ เดือน 10 ของทุกปี เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ สะท้อนให้เห็นถึงความรัก ความผูกพัน ความกตัญญูรู้คุณ ของสมาชิกในครอบครัวเครือญาติ และชุมชน ซึ่งในวันแซนโฎนตาของทุกปี ลูกหลานที่ไปทำงานยังต่างจังหวัดจะถือโอกาสเดินทางกลับมาที่บ้านเกิด เพื่อมาร่วมประกอบพิธีกรรมดังกล่าว

สำหรับคำว่า แซน หมายถึง การเซ่น การเซ่นไหว้ การบวงสรวง ส่วนคำว่าโฎนตา หมายถึง การทำบุญให้ปู่ย่า ตายาย หรือ บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว ประเพณีแซนโฎนตา จึงหมายถึง ประเพณีการเซ่นไหว้ผีบรรพบุรุษคนไทยเชื้อสายเขมร มีการสืบทอดกันมาเป็นระยะเวลานาน พร้อมกันนี้ ระหว่างที่ประกอบพิธีแซนโฏนตาและทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว ก็ได้ถือโอกาสขอพรจากบรรพบุรุษให้ญาติพี่น้องหรือลูกหลานนั้น มีความสุขความเจริญต่อไปด้วย ในส่วนจุดมุ่งหมายรอง คือการออกกุศโลบายของบรรพบุรุษ คือ การแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีของลูกหลานที่แสดงต่อผู้มีพระคุณที่ล่วงลับไปแล้ว และเพื่อให้ลูกหลาน ญาติมิตรจะได้พบปะรู้จักกันสร้างความสามัคคี สร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เป็นที่พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันอีกด้วย

ขอบคุณข้อมุลจาก ข่าวสด

Leave a Comment

(0 Comments)

Your email address will not be published.