ยิ่งใหญ่ เก๋ไก๋ ! ยโสธรเตรียมพร้อมจัดประเพณีจุด “ไฟตูมกา” ออกพรรษา

จังหวัดยโสธรร่วมกับอำเภอเมืองและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เตรียมพร้อมจัดงานประเพณีจุดไฟตูมกาออกพรรษายโสธร เป็นงานระดับจังหวัดครั้งแรกและแห่งเดียวของไทย หวังเชิญนักท่องเที่ยวเที่ยวงานเทศกาลออกพรรษาที่ยิ่งใหญ่ที่จังหวัดยโสธร

นายสุวัฒน์ เข็มเพชร นายอำเภอเมืองยโสธร เปิดเผยว่า จังหวัดยโสธร จัดประชุมคณะกรรมการจัดงานประเพณีจุดไฟตูมกาออกพรรษายโสธร ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองยโสธร โดยมีท่องเทียวกีฬาจังหวัดยโสธร,สำนักงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเจ้าอาวาสวัดบ้านทุ่งแต้ แหล่งมรกดทางวัฒนธรรมจุดไฟตูมกาวันออกพรรษาประจำทุกปี เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานนี้ที่จะมีขึ้นในวันที่ 28 ก.ย – 4 ต.ค 2560 ณ ที่อำเภอเมือง และวันที่ 5 ตุลาคม 2560 ณ วัดบูรพาบ้านทุ่งแต้ ตำบลทุ่งแต้ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์วัฒธรรมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา ตลอดจนเพื่อส่งเสริมการท่องเทียวจังหวัดยโสธร ซึ่งประเพณีจุดไฟตูมกาออกพรรษายโสธร เป็นวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ที่ทางบ้านในตำบลทุ่งแต้ ได้นำลูกตูมกาจากป่ามาเจาะรูเป็นลวดลายสวยงามและใส่เทียน เพื่อเป็นแสงสว่าง นำมาจุดส่องสว่างเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ในวันออกพรรษา ทำให้แสงเทียนสว่างไสวเรืองรองระยิบระยับกับลวดลายที่ชาวบ้านจินตนาการ บรรจงเจาะรูให้สวยงาม เชื่อว่าจะทำให้เป็นผู้มีปัญญาเจริญรุ่งเรือง โดยชาวบ้านทุ่งแต้ได้อนุรักษาไว้เป็นประเพณีจนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้ประกาศยกย่องและเชิดชูเป็นงานประเพณีจุดไฟตูมกาออกพรรษายโสธร ปี 2560 เป็นปีแรกของจังหวัดยโสธร และแห่งเดียวของไทย ที่อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี รักษาสิ่งแวดล้อม และจังหวัดได้เสนอเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม รวมทั้งบรรจุเป็นวาระการส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย “ท่องเที่ยวทั่วไทย เก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้ง”

ภายในงานกำหนดจัดยิ่งใหญ่ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดยโสธร มีการแสดงจุดไฟตูมการะยิบระยับหมื่นดวง ,การสาธิตต้นตูมกา , การประกวดร้องเพลงไฟตูมกาพาเพลิน , ไฟตูมกาตราตรึง , สัญญาใจไฟตูมกา ชิงรางวัลเงินสด 10,000 บาท การฟ้อน เพลินใจไฟตูมกา นางรำกว่าพันคน และกำหนดเปิดงานอย่างเป็นทางการยิ่งใหญ่ 28 ก.ย นี้ เวลา 18.00 น.

ขอบคุณข้อมูลจาก มติชน

Leave a Comment

(0 Comments)

Your email address will not be published.