วันประกาศชัยชนะของประชาชน “เฮียมาร์ค” ฟังคำตัดสินคดีประวัติศาสตร์ ‘เสริมแหนบ’ สรุปศาลยกฟ้อง!!

วันประกาศชัยชนะของประชาชน “เฮียมาร์ค” ฟังคำตัดสินคดีประวัติศาสตร์ ‘เสริมแหนบ’ สรุปศาลยกฟ้อง!!

ก่อนหน้านี้ หลายๆคนคงเห็นแล้วว่า ทางผู้ใช้เฟสบุ๊คที่ชื่อว่า  Pitbullzone ที่ก่อนหน้านี้ได้โดนข้อหาเสริมแหนบ และได้ต่อสู้คดี จนกระทั้งล่าสุด ทางเฮียมาร์คนั้น วันที่ 31 ก.ค. ได้เดิน ทางมาศาลตลิ่งชัน เพื่อมาฟังการตัดสินคดีประวัติศาสตร์ เสริมแหนบ

จากคดีนี้ล่าสุด โพสต์ระบุข้อความว่า ” วันประกาศชัยชนะ … สรุป คดีแหนบ ” ยก ” ครับ !!”


และทั้งนี้ ทางเฟสบุ๊คของ เกิดผล แก้วเกิด ได้โพสต์ระบุข้อความว่า “

วันนี้คดี เสริมแหนบ ของคุณมาร์ค ที่ลูกน้องถูกจับ และผมเป็นทนายความให้
คุณมาร์ค โทรมาบอกว่า ศาลจังหวัดคลิ่งชัน พิพากษา #ยกฟ้อง
ต่อไป รอให้คดีถึงที่สุด …ชุดจับ และ พนักงานสอบสวน รอฟังข่าวดี ครับ (คุณมาร์ค บอกทนายไว้ )

ความเห็นจากชาวเน็ต

กรมการขนส่งทางบก ระบุว่า การแก้ไขดัดแปลงตัวรถหรือส่วนหนึ่งส่วนใดผิดไปจากรายการที่จดทะเบียนไว้ เช่น เปลี่ยนเครื่องยนต์ เปลี่ยนสี หรือการเสริมแหนบ เพื่อใช้บรรทุกสิ่งของให้ได้ปริมาณที่มากขึ้น ต้องได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก เนื่องจากเป็นการดัดแปลงที่ส่งผลต่อความมั่นคงแข็งแรงของตัวรถและอาจเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุได้ หากฝ่าฝืนใช้รถโดยไม่ได้รับอนุญาตมีความผิดตามกฎหมาย

 

นายณันทพงศ์ เชิดชู รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า เพื่อความปลอดภัยของตัวรถและการใช้งาน บนท้องถนน การแก้ไขดัดแปลงตัวรถหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของรถให้ผิดไปจากรายการที่จดทะเบียนไว้ โดยเฉพาะกรณีที่ การดัดแปลงนั้นส่งผลต่อความมั่นคงแข็งแรงของตัวรถและความปลอดภัยในการใช้งาน หรือติดตั้งเพื่อใช้บรรทุกสิ่งของให้ได้ปริมาณที่มากขึ้น ต้องได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกก่อนนำรถไปใช้งาน เนื่องจากการแก้ไขดัดแปลงดังกล่าวอาจก่อให้เกิดอันตรายและเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุได้ เช่น การติดตั้งโครงหลังคาหรือโครงเหล็กด้านข้างรถ ฝาปิดด้านท้ายติดตั้งอุปกรณ์ทุ่นแรงยกสิ่งของ (Tail Lift) การเปลี่ยนเครื่องยนต์ หรือการเปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิง รวมถึงการแก้ไขดัดแปลงตัวถังรถ ระบบรองรับน้ำหนัก เสริมแหนบ ระบบกันสะเทือน ระบบบังคับเลี้ยว หรือระบบขับเคลื่อน เป็นต้น เจ้าของรถต้องนำรถเข้ารับการตรวจสภาพพร้อมกับดำเนินการแจ้งแก้ไขลักษณะรถในเอกสารคู่มือจดทะเบียนรถ เพื่อขออนุญาตจากนายทะเบียนก่อนนำรถไปใช้ โดยแสดงหลักฐาน ได้แก่ การได้มาของอุปกรณ์ที่นำมาดัดแปลงรถหรือบันทึกถ้อยคำรับรองว่าอุปกรณ์ดังกล่าวได้มาโดยถูกต้องและสุจริต เช่น ใบเสร็จค่าชิ้นส่วน อุปกรณ์ ค่าแรง และหนังสือรับรองจากวิศวกร สาขาเครื่องกลหรือยานยนต์ นายทะเบียนจะบันทึกรายการในคู่มือจดทะเบียนรถไว้เป็นหลักฐานประกอบการตรวจสอบต่อไป โดยเจ้าของรถสามารถแสดงคู่มือจดทะเบียนรถหรือสำเนาเก็บไว้ประจำรถเพื่อแสดงเป็นหลักฐาน

ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบการแก้ไขดัดแปลงโดยพลการ ไม่มีหลักฐานการได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก เจ้าของรถจะมีความผิดตามกฎหมาย หากเป็นรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 มีความผิดตามมาตรา 14 ฐานแก้ไขดัดแปลงสภาพรถ ปรับไม่เกิน 2,000 บาท ส่วนกรณีเป็นรถตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มีความผิดตามมาตรา 78 ฐานแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงสภาพเครื่องอุปกรณ์หรือส่วนควบของรถให้ผิดแผกแตกต่างในสาระสำคัญที่กำหนดในกฎกระทรวง โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน ปรับไม่เกิน 5,000 บาท

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า ส่วนการติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งรถหรืออุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆ เจ้าของรถสามารถติดตั้งได้โดยไม่ถือเป็นการดัดแปลงสภาพรถ และไม่ต้องแจ้งขออนุญาตต่อนายทะเบียน เช่น ติดตั้งแร็คหลังคา โรลบาร์ สปอยเลอร์ แม็กไลน์เนอร์ กันชน อุปกรณ์ขนจักรยาน (Bicycle Rack) โดยขนาดและตำแหน่งในการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ต้องมีความเหมาะสมและมีความปลอดภัยในการใช้งาน ไม่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและอันตรายต่อการขับขี่ ทั้งนี้ ขอความร่วมมือเจ้าของรถดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย หากมีการแก้ไขดัดแปลงตัวรถที่ต้องแจ้งขออนุญาตจากนายทะเบียนให้ดำเนินการให้เรียบร้อย เพื่อความปลอดภัยและไม่เกิดปัญหาในการใช้งานบนท้องถนน

ชมคลิป

ที่มา : Pitbullzone  เกิดผล แก้วเกิด 

Leave a Comment

(0 Comments)

Your email address will not be published. Required fields are marked *