8 ลายเซ็นอาถรรพ์ ห้ามนำไปใช้ในชีวิต มิเช่นนั้น อาจต้องเจอกับชิบหาย!

ลายเซ็น เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ ที่แสดงตัวตนของเจ้าของลายเซ็น ได้อย่างชัดเจน บางคนปิดบัง บางเปิดเผย ดูได้จากลายเส้นที่เซ็นลงไปทั้งนั้น ซึ่งแน่นอนว่าเทคนิคการเซ็นลายเซ็นให้ดีนั้น จะต้องมีข้อห้ามรวมอยู่ด้วยเช่นกัน วันนี้จึงมี 8 ลักษณะลายเซ็นต์ต้องห้าม ที่ไม่ควรนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพราะมีเชื่อว่ามันจะมีผลกระทบต่อชีวิตของเราได้ ดังต่อไปนี้

1. ลายเซ็นต์ตัดตัวเอง ห้ามเซ็น ลายเซ็นต์ตัดตัวเองในตำแหน่งที่ 1 ลักษณะเหมือนไม้กางเขน จะมีความหมายไม่ดีต่อสุขภาพ ร่างกาย ความเจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุท หรือต้องเกี่ยวข้องกับความตาย เป็นการตัดหรือเอาเส้นมาทิ่มแทงตัวเอง หรือเซ็นตัดทุกตำแหน่งโดยไม่ใช่อักษรที่มีเส้นตัดกันในตัวเองต้องแก้ไขนะ เป็นเรื่องที่ค่อนข้างซีเรียสและน่าเป็นห่วงมากสำหรับลายเซ็นต์

 

2. ลายเซ็นต์เป็นเส้นแทงตัวอักษรตัวแรก เส้นแทงที่มีลักษณะเป็นมุมแหลม คล้ายลูกศร หรือเส้นตรง หรือลักษณะพุงเข้าหาอักษรตัวแรก เพราะต่ำแหน่งตัวแรก นั้นหมายถึงตัวเราเอง และยังหมายถึงการทำร้ายตัวเอง ตัวอย่างเส้นแทงที่พบบ่อยคือ เกิดจากรูปแบบตัวอักษร ส. ศ. เกิดจากวิธีการเขียน ธ. ร. เป็นต้น

 

3. ลายเซ็นต์พยัญชนะเกินกรอบ หรือเส้นที่เกิดจากการลากตวัดมือมากจนเกินไป ออกนอกกรอบของตำแหน่งที่เซ็นต์พยัญชนะ แต่หลักการคืออย่าเขียนออกนอกกรอบและเขียนเกินตัวอักษรที่เราต้องการเซ็นต์เอกสาร

 

4. ลายเซ็นต์พันกัน อย่าเซ็นพันกันจนเป็นภาษามนุษย์ต่างดาว ลายเซ็นต์ที่มีลักษณะที่เซ็นต์ลากเส้นพันกันยุ่งเหยิงเหมือนเส้นด้ายเหมือนยุงตีกัน เปรียบเสมือนชีวิตที่พบกับความยุ่งยาก ลำบากมักหาทางออกไม่เจอ ไม่สามารถสะสางปัญหาได้ และจะมีอุปสรรคในชีวิต ขาดระบบระเบียบ ขาดการจัดการวางแผน ระบบความคิดไม่ดี ต้องแก้ไข ส่วนมากคนที่ลายเซ็นตืลักษณะแบบนี้มักจะมีอาการทางประสาท คิดมาก จนถึงบ้าได้ในที่สุด

 

5. ลายเซ็นต์สระยาวเกินไป ลายเซ็นต์ที่มีลักษณะการลากสระยาวเกินความจำเป็นและไม่สมดุล เช่นการลากสระอุ สระอู ยาวเกินไปจะบ่งบอกถึงว่า ลายเซ็นต์ส่วนใหญ่อยู่ในโซนตํ่า มักจะบอกว่าผู้ที่เซ็นต์นั้นมีเรื่องอดีตเก่า ๆ ที่ผ่านมาและยังจำฝังใจ

 

6. ลายเซ็นต์ตัวอักษรขาดหรือไม่ต่อเนื่อง อย่าลากตัวอักษรขาดเพราะมันจะหมายถึง การเซ็นพยัญชนะเดียวแต่ยกปากกาขึ้น ทำให้ตัวพยัญชนะขาดออกจากกัน เช่น คำว่า ประสิทธิ แบบนี้ จะทำให้พยัญชนะนำของตัวอักษร ตัวที่เป็นประธาน คือ ป ซึ่งหมายถึงตัวเราเองนั้นขาด อันนี้เสียหายมากเป็นอันตรายทีเดียวกับตัวผู้เซ็น

 

7. ลายเซ็นต์สระที่อยู่หน้าเป็นลักษณะกำแพง อย่าเซ็นสระเป็นลักษณะกำแพงปิดกั้นตัวเอง เพราะมันอาจจะทำให้คุณพบความยุ่งยากในชีวิต ทำอะไรก็ติดขัดไปหมด เหมือนเป็นกำแพงปิดกั้นตัวเราเอง เพราะในวิธีการเซ็นสระ ซึ่งบางคนอาจจะเห็นว่ายุ่งยากก็สามารถตัดออกจากลายเซ็นต์ได้ โดยไม่เสียหายอะไร

 

8. ลายเซ็นต์กลับหลังหรือเซ็นต์ย้อนไปด้านหลัง อย่าเซ็นกลับหลัง เช่น เซ็น ส. แทนที่จะเป็น ส. ก็เซ็นเป็น s การทำแบบนี้ทำให้ระบบต่าง ๆ ในความคิดผิดปกติ ควบคุมบริวารไม่ได้ มีปัญหากับบริวารหรือญาติพี่น้อง พยัญชนะถึงเป็นตัวประทานขาดพลังและขาดทิศทางที่ถูกต้อง

 

 

ขอบคุณภาพและข้อมูล : kaiwhan.com

Leave a Comment

(0 Comments)

Your email address will not be published.