ข่าวดี! ปล่อยกู้ให้เกษตรกร ‘ขุดสระ-เจาะบ่อบาดาล’ ดอกเบี้ย 0% นาน 6 ปี

ข่าวดีของเกษตกรเมื่อรัฐบาลมีนโยบายสู้ภัยแล้งด้วยการ ขุดบ่อเจาะบาดาล ให้กู้ดอก 0% นานถึง 6 ปี น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติจัดสรรเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร วงเงิน 508.2 ล้านบาท ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ยืมเพื่อนำไปดำเนินการในโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ระยะที่ 2 และให้สถาบันเกษตรกรนำเงินทุนที่ได้ไปจัดสรรให้สมาชิกกู้ยืมโดยไม่คิดดอกเบี้ย เพื่อนำไปลงทุนพัฒนาแหล่งน้ำในแปลงไร่นาของตนเอง

สำหรับวงเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนฯ 508.2 ล้านบาท แบ่งเป็น 1.เงินจ่ายขาด 8.2 ล้านบาท และ 2.เงินยืม 500 บาท เพื่อให้สมาชิกสถาบันเกษตรกรกู้ยืมรายละไม่เกิน 5 หมื่นบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขุดสระในพื้นที่ 1 ไร่ ความลึก 2 เมตร หรือเป็นการขุดเจาะบ่อบาดาล อัตราดอกเบี้ย 0% ต่อปี ระยะเวลาคืนหนี้ 6 ปี (ปี 2563-68) ปลอดการชำระหนี้ 2 ปีแรก และให้ชำระหนี้ปีที่ 2-6 ปีละ 25% ของวงเงินกู้ยืม ตั้งเป้าหมายมีเกษตรกรได้รับเงินกู้ยืม 10,000 ราย

“การลงทุนพัฒนาแหล่งน้ำในแปลงไร่นาของตนเองอย่างเป็นระบบ จะช่วยลดความเสี่ยงการพึ่งพาน้ำจากระบบชลประทานและจากธรรมชาติเพียงอย่างเดียว ส่งผลให้สมาชิกสามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้ตลอดทั้งปี และสามารถประกอบอาชีพเสริม เช่น เลี้ยงปลา ปลูกพืชผักสวนครัว เป็นต้น เพื่อลดรายจ่ายหรือเพิ่มรายได้ และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน”น.ส.รัชดากล่าว

ก่อนหน้านี้ ครม.มีมติเมื่อวันที่ 26 ก.ค.2559 อนุมัติการจัดสรรเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ยืมเงินเพื่อดำเนินโครงการฯ ระยะที่ 1 เป็นเงินยืม 300 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 0% กำหนดชำระคืนภายใน 5 ปี (ปี 2559-64) เพื่อให้สมาชิกกู้ยืมเงินไปขุดสระเก็บกักน้ำ ขุดเจาะน้ำบาดาลในที่ดินของตน โดยผลการดำเนินโครงการในระยะที่ 1 มีสมาชิกสนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 28,000 ราย แต่สามารถจัดสรรเงินให้ได้เพียง 6,014 ราย

น.ส.รัชดา กล่าวว่า ครม.ยังมีมติเห็นชอบโครงการตามแผนปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี 2562 วงเงิน 3,120 ล้านบาท เพื่อดูแลเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง หลังจากรัฐบาลได้เยียวยาเกษตรกรไปแล้ว 5 แสนราย ในพื้นที่ประสบภัยฝนทิ้งช่วง 19 จังหวัด และอุทกภัย 30 จังหวัด โดยแหล่งเงินจะมาจากงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ปีงบ 2562 จำนวน 2,967 ล้านบาท ที่เหลือเป็นงบของหน่วยงานปีงบ 2563

ข้อดี 4 อย่างที่เราขุดเจาะบ่อบาดาลแล้วนำน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ มีข้อไหนที่โดนใจกันบ้างตามมาดูกันเลย

1.น้ำบาดาลมีความใสสะอาด
น้ำบาดาลที่ได้จากบ่อบาดาลมักเป็นน้ำที่ความ ใสสะอาดเพราะน้ำบาดาลจะต้องไหลผ่านทั้งชั้นดินและต้องซึมผ่านช่องหินที่ความหนาแน่นสูงจึงทำให้น้ำจากบ่อบาดาลมีความใสสะอาดระดับหนึ่งนั่นเอง

2.น้ำบาดาลมีปริมาณมากพอ
ถึงแม้ปัจจุบันจะมีการขุดเจาะบ่อบาดาลเป็นจำนวนมากขึ้นก็ตามแต่ปริมาณน้ำบาดาลยังคงมีปริมาณมากพอสมควรให้เราได้สามารถนำมาใช้กันได้และช่วงหน้าฝนเมื่อฝนตกก็มีน้ำไหลลงไปเป็นน้ำบาดาลหมุนเวียนไปเรื่อยๆจึงทำให้น้ำบาดาลมีปริมาณเพิ่มเติมขึ้นมาด้วย

3.เสียพื้นที่ในการขุดเจาะไม่มาก
การขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อนำน้ำขึ้นมาใช้จะมีการเสียพื้นที่ในการขุดเจาะไม่มากนักถ้าเทียบจากการกักเก็บน้ำแบบอื่นซึ่งเราก็สามารถนำน้ำบาดาลมาใช้และยังเหลือพื้นที่ในทำประโยชน์อย่างอื่นต่อไป


4.มีน้ำใช้ตลอดทั้งปีไม่หมดหรือแห้งขอด
บ่อบาดาลจะมีน้ำออกมาตลอดทั้งปีโดยที่ไม่แห้งขอดแต่การนำน้ำบาดาลมาใช้ต้องมีการบริหารจัดการให้เหมาะสมด้วยก็จะทำให้น้ำจากบ่อบาดาลมีปริมาณมากพอที่จะสามารถใช้ได้ตลอดทั้งปีนั่นเอง