You are here
หน้าแรก > สาระ > ปีใหม่นี้ควรทำ! ขอขมาพ่อแม่ ช่วยให้ชีวิตดีขึ้น

ปีใหม่นี้ควรทำ! ขอขมาพ่อแม่ ช่วยให้ชีวิตดีขึ้น

สำหรับใครนั้นที่เคยกระทำการอันใดโดยตั้งแต่ไม่ตั้งใจต่อพ่อแม่จนทำให้พ่อแม่เสียใจวันนี้เราก็จะพาทุกคนมาดูวิธีการขอขมาพ่อแม่ในทุกขั้นตอนมาฝากกันซึ่งหากใครนั้นกำลังรู้สึกว่าทำอะไรไม่ประสบความสำเร็จหรือมีอุปสรรคแล้วเราก็ลองทำดูรับรองว่าชีวิตนั้นอาจจะดีขึ้นก็เป็นได้

การขอขมาพ่อแม่แบบที่ 1

ของที่ต้องเตรียม

พานธูปเทียนแพ และพวงมาลัย 1 พวง / ซองใส่ปัจจัยให้พ่อแม่ / ชุดใหม่ให้พ่อแม่ นิยมเป็นชุดนอน และอาหารที่ท่านโปรด / กะลังมังใบใหม่ใส่น้ำอุ่น / ผ้าเช็ดมือ เช็ดเท้าผืนใหม่ / .ผ้าขาวดิบ / ถาดใส่ของ / สถานที่ทำพิธีขอขมา ควรเป็นกลางแจ้ง

คำกล่าวขอขมาพ่อแม่

“องค์พระพุทธเจ้า ลูกชื่อ…..วันนี้ลูกตั้งใจจะขอขมา ขอโอสิกรรมจากคุณพ่อคุณแม่ ขอองค์พระพุทธจงบันดาลให้ลูกทำสิ่งนี้สำเร็จเสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์ด้วยเทอญ แม่สื้อ เทพยดาทั้งหลาย เจ้าที่เจ้าทาง พระแม่ทรณี พระแม่คง พระแม่พระพาย พระแม่พระเพลิง วันนี้ เวลานี้ ลูกชื่อ…..ได้ตั้งใจที่จะทำพิธีขอขมา ขออโหสิกรรมจากคุณพ่อ คุณแม่ ขอจงเป็นพยานให้ลูกด้วยเทอญ” จากนั้นก็ให้พ่อแม่นั่งบนเก้าอี้และกรายเท้าท่าน 3 ครั้ง ยกเท้าพ่อแม่มาล้างน้ำ และทำการกล่าวขอขมากรรมในสิ่งที่เคยล่วงเกินท่าน ทั้งในอดีตที่ผ่านมาและในอนาคต ทั้งกายก็ดี วาจาก็ดี ใจก็ดี หรือในสิ่งที่ทำให้พ่อแม่ไม่สบายใจ ลูกกราบขออโหสิกรรมในสิ่งเหล่านั้นด้วย หลังจากที่เช็ดเท้าของพ่อแม่แห้งแล้วให้ทำผีการอธิษฐาน และกล่าวว่า..”พระแม่ธรณีเจ้าขา พระแม่คงคาเจ้าขา พระแม่พระพายเจ้าขา พระแม่พระเพลิงเจ้าขา ลูกมาขอกราบขมาลาโทษ ขอเป็นทิพยญาณ นำความดีและกุศลผลบุญที่ลูกทำในครั้งนี้ไปบอกปู่ยมราช และนายนิติยบาลให้ด้วย ให้ช่วยจดบันทึกคุณงามความดีครั้งนี้ ที่ผ่านมาลูกจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ ลูกขอรับใช้กรรม แต่หลังจากนี้ไป ลูกกราบขอชีวิตใหม่จากบุพการี” จากนั้นกรายพ่อแม่ และเอาเท้าของท่านมาวางไว้บนศรีษะ และนำพานมาขอขมาท่านพร้อมพูดว่า พ่อคะ/แม่คะ ลูกขอขมา ขออโหสิกรรม ขอชีวิตใหม่ที่ดีให้ลูกด้วยนะคะ

การขอขมาพ่อแม่แบบที่ 2

การขอขมาพ่อแม่ที่เสียชีวิตไปแล้ว

ไปทำที่หน้าพระประธานที่พระใช้ทำวัตรลงอุโบสถ แล้วทำการตุกเข่าพนมมือ ไว้ที่หน้าอกพร้อมเพ่งมองไปที่ดวงพระเนตรของพระประธาน พร้อมตั้งนะโม 3 จบลแ้วกล่าวว่า อิทังเมมาตาปิตูนังโหตุสุขิตาโหนตุมาตาปิตะโร ( 10 จบ)ด้วยกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมนี้ ข้าพเจ้า(ชื่อ-นามสกุล)….. ขอขมากรรม แด่ดวงวิญญาณของคุณพ่อ คุณแม่ ที่ได้ล่วงลับไปแล้ว อกุศลกรรมอันใดที่ข้าพเจ้าได้เคยกระทำกรรมล่วงเกินคุณพ่อ คุณแม่ ของข้าพเจ้า ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยมโนกรรมก็ดี และจะโดยตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดี ขอด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้มาขมากรรมบิดามารดาต่อหน้าพระประธานอันศักดิ์สิทธิ์ในวันนี้ จงเป็นพละปัจจัยให้การขอขมากรรมของข้าพเจ้าในครั้งนี้จงสำเร็จสำเร็จสำเร็จ สมดังความปรารถนาของข้าพเจ้าด้วยเถิด สาธุ สาธุ สาธุ แล้วกราบ 3 ครั้ง

การขอขมาพ่อแม่แบบที่ 3

ของที่ต้องเตรียม

ธูปเทียนแพ 1 ชุด / พวงมาลัย ที่มีดอกมะลิในพวงมาลัย 1 พวง

คำกล่าวขอขมาพ่อแม่

“กายะกัมมัง วจีกัมมัง มโนกัมมัง โยโทโส ที่ข้าพเจ้า (ชื่อ-นามสกุล) ประมาทพลาดพลั้งทำผิดมาในชาตินี้ ตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบัน (หากนึกได้ว่าเคยทำสิ่งใดไว้ เช่น เคยเถียงท่าน เคยดื้อไม่เชื่อฟัง เคยทำร้ายจิตใจท่านเรื่องใด ควรบอกให้หมด) ลูกได้สำนึกแล้วในกรรมนั้น ขอให้คุณพ่อ และคุณแม่ อโหสิกรรมให้กับลูกทุกเรื่องนะคะ/นะครับ” และตอนท้ายของการกล่าว ให้คุณพ่อ คุณแม่พูดว่า “ขออโหสิกรรมให้กับลูกในทุกๆเรื่อง”

การขอขมาพ่อแม่แบบที่ 4

อาหารที่คุณพ่อคุณแม่ชอบ / ทานกาละมังใส่น้ำอุ่น / สบู่สำหรับล้างเท้า / ผ้าเช็ดตัวผืนเล็กสำหรับเช็ดเท้า / แป้งสำหรับโรยเท้า / เสื้อผ้าชุดใหม่สำหรับคุณพ่อคุณแม่

คำกล่าวขอขมาพ่อแม่

เมื่อถึงวันเกิดเรา ให้ตื่นมาสวดมนต์ แวะไหว้พระจากนั้นหาอาหารอย่างดีให้ท่านทั้งสองได้รับประทานเมื่อรับประทานเสร็จให้ท่านนั่งบนเก้าอี้พร้อมกับเอากะละมังใส่น้ำอุ่นมาล้างเท้าพ่อแม่และล้างด้วยสบู่ให้สะอาดจากนั้นก็เอาผ้าแห้งเช็ดเท้าและโรยด้วยแป้งออกและมอบเสื้อผ้าใหม่ให้กับท่านเพราะกับกล่าวคำขอขมาว่า กรรมใดที่ลูกได้ล่วงเกินคุณพ่อคุณแม่ ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี ขอให้คุณพ่อคุณแม่อโหสิกรรมให้แก่ลูกด้วย กราบเท้าท่าน 3 ครั้ง จากนั้นเอาเท้าท่านทั้งสองมา

Loading...

Similar Articles

Top