You are here
หน้าแรก > สาระ > ลูกที่มีโอกาสได้ดูแลพ่อแม่ ถือว่าเป็นคนมีบุญที่สุดแล้ว

ลูกที่มีโอกาสได้ดูแลพ่อแม่ ถือว่าเป็นคนมีบุญที่สุดแล้ว

คนเราเกิดมาได้เพราะมีพ่อแม่เป็นผู้ให้กำเนิดฉะนั้นเราจึงถือว่าทั้งสองถือผู้ที่มีพระคุณที่สุดในชีวิตเพราะทำให้เราเติบโตมาจากนั้นเมื่อเราเติบโตมาสิ่งที่เราควรจะทำคือคอยดูแลท่านเพราะท่านคอยสั่งสอนให้เราเป็นคนดีของสังคมและการตอบแทนบุญคุณก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สมควรที่จะทำรวมถึงผู้ใหญ่บางคนที่มีพระคุณต่อเราไม่ว่าจะเป็นปู่ย่าตายายหรือญาติพี่น้องคนอื่นๆที่เขาดูแลเราแทนพ่อแม่

ด้วยพ่อแม่ถึงเป็นต้นแบบทางกายและเป็นสิ่งจำเป็นในการทำให้หลายสิ่งหลายอย่างในโลกมีคุณค่าที่สูงขึ้นนอกจากนี้คนเป็นพ่อเป็นแม่ยังเป็นต้นแบบทางใจที่คอยให้ความอุปการะเลี้ยงดูเฝ้าฟูมฟักทะนุถนอมและอบรมสั่งสอนให้เกิดกิริยาที่มีและมารยาทอีกทั้งยังให้ความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมแก่ลูกๆฉะนั้นพ่อและแม่นั้นก็เป็นต้นแบบทั้งกายและใจให้กับเรา กินข้าวอบรมเลี้ยงดูเรามาเป็นต้นแบบทางใจก็จะยิ่งมีพระคุณมากเป็นอเนกอนันต์

โดยการตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่นั้นสามารถทำได้แม้จะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปบ้างเลี้ยงดูตามกำลังทรัพย์คอยดูแลยังเจ็บไข้ได้ป่วยพาไปเที่ยวพักผ่อนบ้างหรือซื้อข้าวของเครื่องใช้จำเป็น สำหรับใครที่ไม่ได้มีกำลังทรัพย์มากเพียงแค่ปฏิบัติดูแลท่านก็ถือว่าเป็นอานิสงส์ผลบุญใหญ่และนอกจากนี้ก็ยังมีอีกหลายวิธีที่ทำให้ลูกนะสามารถตอบแทนพระคุณของพ่อแม่ได้ ฉะนั้นเราควรจะตอบแทนบุญคุณคนเหล่านี้ตามหลักมงคลที่ 11 ในเรื่องของการบำรุงบิดามารดาโดยสามารถออกแบ่งออกเป็น 2 ช่วงได้ดังนี้

ช่วงที่ 1 หากพ่อแม่หรือผู้มีพระคุณมีชีวิตอยู่ก็ให้ทำการช่วยเหลือในเรื่องกิจการคอยดูแลเมื่อยามแก่ชราและคอยเอาใจใส่

ช่วงที่ 2 หากพ่อแม่หรือผู้มีพระคุณได้ล่วงลับจากไปให้ทำการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับท่านอย่างสม่ำเสมอ

และการที่เราเป็นลูกนั้นเราควรจะเป็นลูกที่กตัญญูกตเวทีและสนองพระคุณทั้งหมดนี้ได้โดยการที่เราจะสามารถกระทำดังกล่าวให้กับพ่อแม่ได้ดังนี้

-หากพ่อแม่หรือผู้มีพระคุณยังไม่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาต้องพยายามชักนำให้ท่านอยู่ในศรัทธาให้จงได้

-หากพ่อแม่หรือผู้มีพระคุณไม่พร้อมด้วยการให้ทานก็พยายามชักนำให้ท่านยินดีในการบริจาคการ

-หากพ่อแม่หรือผู้มีพระคุณยังไม่มีสินก็พยายามชักนำให้ทานรักษาศีล

-หากพ่อแม่หรือผู้มีพระคุณยังไม่รู้จักการทำสมาธิภาวนาก็พยายามชักจูงท่านให้ทำสมาธิภาวนา

นอกจากนี้หากใครนั้นได้ทำการดูแลพ่อแม่และอานิสงส์ของการดูแลพ่อแม่และผู้มีพระคุณที่เลี้ยงดูเรามานั้นก็จะได้กลับมาอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็น ทำให้มีความอดทน / เป็นคนที่มีสติรอบคอบ / ทำให้เป็นคนที่มีเหตุผล / ทำให้พ้นทุกข์ / ทำให้พ้นภัย / ทำให้ได้ลาภ / แคล้วคลาดปลอดภัยในยามคับขัน / เทวดาลงมาพิทักษ์รักษ / าผู้กระทำได้รับการยกย่องสรรเสริญ / ทำให้มีความเจริญก้าวหน้า / หากมีลูกก็จะได้ลูกที่ดี / ทำให้พบเจอแต่ความสุขและเป็นตัวอย่างที่ดีแก่อนุชนรุ่นหลัง

Loading...

Similar Articles

Top