You are here
หน้าแรก > สาระ > จิตวิญญาณความเป็นครู อุทิศชีวิต สอนหนังสือฟรี ๆ แม้จะเกษียณแล้ว

จิตวิญญาณความเป็นครู อุทิศชีวิต สอนหนังสือฟรี ๆ แม้จะเกษียณแล้ว

ครูนั้นถือเป็นอีกอาชีพหนึ่ง นอกจากจะต้องใช้ความรับผิดชอบและใจรักก็ต้องมีจิตใจของความเป็นครูด้วยถึงแม้ว่าจะเกษียณอายุไปก็ตามอย่างคุณครูท่านนี้ที่ถึงแม้จะเกษียณอายุราชการแต่ด้วยความรักและเป็นห่วงลูกศิษย์ก็ยังหวนกลับมาสอนหนังสือฟรีให้กับนักเรียนในโรงเรียนเดิมที่ตัวเองเคยสอนซึ่งอาจมีชื่อว่าคุณครูอุบล โตลาภ เป็นอดีตครูเกษียณราชการของโรงเรียนวัดลั่นทม อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ถึงแม้ว่าคุณครูคนนี้จะเกษียณอายุราชการไปแล้วถึง 2 ปี แต่อยู่ทุกวันนี้ครูก็ยังคอยกลับมาสอนหนังสือให้กับเด็กในโรงเรียนแห่งนี้อยู่เป็นประจำ

ซึ่งคุณครูอุบลได้มีการเปิดเผยว่าสาเหตุที่ต้องการมาสอนหนังสือให้กับโรงเรียนวัดลั่นทมแบบปี 4 นั้นก็เป็นเพราะว่าเคยสอนโรงเรียนแห่งนี้มานานตั้งแต่บรรจุสอบข้าราชการก็บรรจุลงและเป็นครูที่โรงเรียนแห่งนี้มาตลอดและสอนหนังสือที่นี่มานานกว่า 30 ปีตั้งแต่ในวันที่ 20 มิถุนายน 2523 จึงมีความผูกพันกับโรงเรียนและลูกศิษย์ที่นี่และเมื่อเกษียณอายุไปจึงขออนุญาตจากผู้อำนวยการโรงเรียนให้ตัวเองนั้นได้สอนหนังสือต่อไปโดยที่ไม่ขอรับเงินเดือนเพราะมีเงินบํานาญ

จึงเรียกได้ว่า เพราะความรักและความผูกพันที่มีต่อโรงเรียนแห่งนี้จึงทำให้คุณครูคนนี้นั้นรักที่จะมาทำหน้าที่ของตัวเองแม้จะเกษียณอายุแล้วก็ตาม ถือเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่น่ายกย่อง จริงจริง

Loading...

Similar Articles

Top