รีบไปต่อด่วน!! กรมขนส่งประกาศ!! ประกันต้องจ่าย “พรบ. ต่อทุกปี” ได้เงิน 3 แสน โดยไม่ต้องขึ้นศาล!! (ชมคลิป)

รีบไปต่อด่วน!! กรมขนส่งประกาศ!! ประกันต้องจ่าย “พรบ. ต่อทุกปี” ได้เงิน 3 แสน โดยไม่ต้องขึ้นศาล!! (ชมคลิป)

วันนี้ทีมงานชิควาไรตี้มีข้อมูลดีๆมากฝากเกี่ยวกับเรื่องสิทธิ์ที่เราควรได้ เชื่อว่าคงมีหลายๆคนยังไม่ค่อยมีใครรู้ข้อเท็จจริงอย่างแน่นอน เกี่ยวกับสิ่งที่เราต้องได้รับเกี่ยวกับ พรบ.รถที่เราทำกันทุกปี ซึ่งตรงนี้คือข้อมูลสำคัญมาก เพราะว่าเราสามารถเบิกเงินสูงสุดได้ถึง 3 แสนบาทกันเลยทีเดียว และสามารถเบิกได้ทุกครั้งโดยไม่ต้องขึ้นศาล และประกันต้องจ่ายภายใน 7 วัน โดยผู้ที่ทำเรื่องเบิกพรบ.ต้องมีเอกสารครบทั้งหมด 6 อย่างตรามที่เงื่อนไขกำหนดไว้ คือ

เอกสารในการเบิกค่าสินไหมทดแทน 6 อย่าง (กรณีบาดเจ็บ)
1. สำเนากรมธรรม์ประกันภัย

2. สำเนาทะเบียนรถ

3. บันทึกประจำวันตำรวจ

4. สำเนาบัตรประชาชนผู้ประสบภัยหรือเอกสารอื่นใดที่ทางราชการออกให้

5. ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ

6. หนังสือมอบอำนาจ(กรณีมอบอำนาจ)

ชมคลิป

 

Leave a Comment

(0 Comments)

Your email address will not be published.