You are here
หน้าแรก > เกษตร > การปลูกผักให้มีขายใน 1 ปี

การปลูกผักให้มีขายใน 1 ปี

ฝนเป็นอีกฤดูหนึ่งที่เกษตรกรอย่างเราจะต้องมีการปลูกผักไว้กินไว้ขายเองแต่เราจะทำอย่างไรถึงจะได้พืชผลผลิตออกมาขายในทุกๆวันโดยไม่มีแมลงมากัดกินพืชของเราให้เสียหายสามารถสร้างรายได้ได้อย่างราคาดีว

โดยในวันนี้เราก็จะพาทุกคนมารู้จักเกษตรกรรุ่นใหม่จากมหาสารคามที่ได้มีการเปิดเผยว่ามีการแบ่งพื้นที่ปลูกผักออกเป็น 60 แปลงแปลงละครึ่งงานในเนื้อแปลงปลูกขึ้นงานจะมีการแบ่งซอยยกเป็น 7 แถวเพื่อปลูกพืชชนิดสลับกันมีทั้ง ขึ้นฉ่าย, ผักสลัด, หอมแบ่ง, ผักโขมแดง, ผักบุ้งจีน,กะเพรา, โหระพา น้ำผักเครื่องเคียงต่างๆผักพื้นบ้านที่สามารถหารับประทานได้ง่ายว

โดยมีการนำพืชผักมาปลูกลงไปในแถวที่ 1 ของแฟน 60 แปลงจะทยอยปลูกห่างกันแปลงละ 1 วันและขั้นตอนต่อไปคือการปลูกพืชชนิด 7 แถวโดยแต่ละแปลงจะมีการแบ่งออกมาตามอายุของพืชนั้นๆโดยจะปลูกห่างกันประมาณ 1 สัปดาห์โดยการปลูกนั้นจะมีอายุการเก็บเกี่ยวมากไปหาพืชน้อยอายุน้อยโดยมีดังนี้ ว

สัปดาห์ที่ 1 ปลูกขึ้นฉ่าย มีอายุเก็บเกี่ยว 60 วัน ว

สัปดาห์ที่ 2 ปลูกผักสลัด มีอายุเก็บเกี่ยว 50 วัน ว

สัปดาห์ที่ 3 ปลูกหอมแบ่ง มีอายุเก็บเกี่ยว 45 วัน ว

สัปดาห์ที่ 4 ปลูกผักโขมแดง มีอายุเก็บเกี่ยว 35 วัน ว

สัปดาห์ที่ 5 ปลูกผักบุ้งจีน มีอายุเก็บเกี่ยว 30 วัน ว

สัปดาห์ที่ 6 ลงพืชที่เก็บผลผลิตได้ในระยะครึ่งปี เช่น กะเพรา โหระพาว

สัปดาห์ที่ 7 ปลูกผักพื้นบ้าน เช่น สะระแหน่ พริก ตะใคร้ กะเพรา โหระพา ฯลฯว

ด้วยการปลูกพืชตามขั้นตอนนี้จะทำให้เรามีผลผลิตเก็บขายและมีรายได้หมุนเวียนได้ตลอดทั้งปีและไม่มีแมลงมากวนใจและทำให้ผลผลิตออกมาสวยแบบปลอดสารพิษอีกด้วยและหลังจากเก็บผลผลเสร็จไม่ต้องฉีดยาฆ่าแมลงหรือฆ่าหญ้าเพียงแค่ใช้รถไถกลบเศษวัชพืชก็จะกลายเป็นปุ๋ยในทันทีเพียงแค่ 3 วันทิ้งไว้ก็จะสามารถร่วมเริ่มปลูกพืชใหม่ได้ทันที ว

Loading...

Similar Articles

Top