You are here
หน้าแรก > เกษตร > ปุ๋ยเคมี VS ปุ๋ยอินทรีย์ มีข้อดี ข้อเสีย ต่างกันอย่างไร

ปุ๋ยเคมี VS ปุ๋ยอินทรีย์ มีข้อดี ข้อเสีย ต่างกันอย่างไร

วันนี้โดยในวันนี้เราจะพาทุกคนนั้นมารู้จักกันว่าปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์นั้นมีความแตกต่างกันอย่างไรและมันคืออะไรโดยเรานั้นจะพาทุกคนไปรู้จักกันก่อนว่าปุ๋ยคือสิ่งที่ได้จากสิ่งที่ไม่มีชีวิตเช่นหินและเหมืองแร่ต่างๆหรือเกิดจากการสังเคราะห์ขึ้นทางวิทยาศาสตร์เช่นปุ๋ยยูเรียและแอมโมเนีย และสำหรับปุ๋ยอินทรีย์นั้นคือผู้ที่ประกอบไปด้วยจุลินทรีย์ที่มีชีวิตและสามารถสร้างธาตุอาหารให้เป็นประโยชน์ต่อพืชได้หรือเรียกอีกอย่างกันว่าปุ๋ยจุลินทรีย์นั้นเอง

ข้อดีและข้อเสียของปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์

ข้อดีของปุ๋ยเคมี

มีปริมาณธาตุอาหารพืชต่อน้ำหนักปุ๋ยสูง / ปลดปล่อยธาตุอาหารให้แก่พืชได้เร็ว / ราคาต่อน้ำหนักของธาตุอาหารพืชมีราคาต่ำ / สะดวกต่อการขนส่งและเก็บรักษา/หาซื้อง่าย

ข้อด้อยของปุ๋ยเคมี

ไม่มีคุณสมบัติในการปรับปรุงคุณสมบัติทางฟิสิกส์ของดิน/ ปุ๋ยเคมีบางชนิด เช่น ปุ๋ยแอมโมเนีย ถ้าใช้ในปริมาณมากและติดต่อกันเป็นเวลานานจะทำให้ดินเป็นกรดมากขึ้น /การใช้ปุ๋ยเคมีต้องระมัดระวัง / ถ้าใส่มากหรือใส่ติดโคนต้นพืชจะเป็นอันตรายต่อต้นพืชและการงอกของเมล็ด / ผู้ใช้ปุ๋ยเคมีจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องปุ๋ยพอสมควร

ข้อดีของปุ๋ยอินทรีย์

ช่วยปรับโครงสร้างของดินให้ดีขึ้นจึงทำให้ดีมีคุณภาพทางฟิสิกส์มีความรู้และซึมน้ำได้เป็นอย่างดี / สามารถอยู่ในดินได้นานรับสามารถปลดปล่อยธาตุอาหารได้อย่างช้าๆส่งเสริมให้จุลินทรีย์เป็นประโยชน์ต่อการบำรุงดิน / หากใช้คู่กับปุ๋ยเคมีจะส่งเสริมให้ปุ๋ยเคมีเป็นประโยชน์แก่พืชมากยิ่งขึ้น

ข้อด้อยของปุ๋ยอินทรีย์

จำเป็นต้องใช้เป็นจำนวนมาก

Loading...

Similar Articles

Top