You are here
หน้าแรก > ประเด็นร้อน > กรมการจัดหาเงิน เปิดรับคนไทยไปทำงานเกาหลีแบบถูกกฎหมาย

กรมการจัดหาเงิน เปิดรับคนไทยไปทำงานเกาหลีแบบถูกกฎหมาย

โดยในล่าสุดนี้ดังเว็บไซต์กรมการจัดหางานได้มีการประชาสัมพันธ์ว่าในตอนนี้ทางกรมการจัดหางานเปิดรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะงานครั้งที่ 8 เพื่อไปทำงานในเกาหลีประเภทงานเกษตรและปศุสัตว์โดยมีโควต้าผู้สอบผ่าน 300 คน เลยจะจัดขึ้นในวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2562 โดยสามารถยื่นใบสมัครได้ที่อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ชั้นที่ 1 หรือสมัครผ่านทางเว็บไซต์ toea.doe.go.th ได้เลย

โดยทางกรมการจัดหางานได้มีการทำหน้าที่ในการรับสมัครคัดเลือกและจัดส่งคนไปทำงานโดยจะเดินทางไปทำงานจะต้องมีการผ่านการทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงานที่ทางเกาหลีกำหนดไว้โดยโควต้าผู้สอบนั้น จะรับเฉพาะเพศชายอายุ 18 ถึง 39 ปีไม่จำกัดวุฒิการศึกษา / สายตาไม่เป็นตาบอดสี / ร่างกายสมบูรณ์สุขภาพแข็งแรง และไม่มีประวัติ อาชญาหรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคง และเป็นบุคคลที่ไม่เคยถูกห้ามเดินทางออกนอกประเทศบุคคลที่ไม่มีประวัติการถูกเนรเทศหรือปฏิเสธการเข้ารัฐเกาหลีหรือเคยทำผิดกฎหมายสาธารณรัฐเกาหลีและไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั่วประเทศ

จะต้องมีสำเนาการเดินทางต้องระบุวันเดือนปีให้ครบจำนวน 2 ฉบับ / สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนจำนวน 2 ฉบับ / รูปถ่ายขนาด 3.5 x 4.5 เซนติเมตร ฉากได้สีขาวไม่สวมเสื้อสีขาวถ่ายไม่เกิน 3 เดือน พี่สนใจจะต้องรีบสมัครด้วยตัวเองพร้อมหลักฐานการสมัครภายในเวลาดังกล่าวข้างต้นและลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ได้

Loading...

Similar Articles

Top