You are here
หน้าแรก > สาระ > ไปรษณีย์ชวน คนไทย ส่งวัสดุอลูมิเนียม เพื่อนำไปทำขาเทียม

ไปรษณีย์ชวน คนไทย ส่งวัสดุอลูมิเนียม เพื่อนำไปทำขาเทียม

วันนี้ทางไปรษณีย์ไทยจำกัดร่วมกับกรมควบคุมมลพิษได้มีการเชิญชวนให้ประชาชนร่วมมอบของขวัญในเทศกาลปีใหม่ให้แก่ผู้พิ ก-าร โดยให้ประชาชนนั้นส่งอลูมิเนียมที่ใช้แล้วมาจัดทำอุปกรณ์ขาเทียมให้กับผู้ที่ขาดแคลน เช่น บานพับ กระป๋องน้ำอัดลม ชิ้นส่วนจากเครื่องยนต์ต่างๆ

โดยสำหรับผู้ที่สนใจสามารถฝากส่งได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยสามารถส่งสินค้านี้ได้ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วทุกแห่งในประเทศไทยซึ่งจะไม่เสียค่าใช้จ่ายโดยสามารถบรรจุลงกล่องหรือซองน้ำหนักไม่เกินกล่องละ 5 กิโลกรัมและมีการจ่าหน้าให้เขียนคำว่าวัสดุอลูมิเนียมใช้แล้ว

โดยบนหน้าก่อนนั้นให้จ๋าหน้าถึงกรมควบคุมม ล พิ ษ เลขที่ 9 2 ซ อ ย พหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธินเขตพญาไท กรุงเทพ ฯ 1 0 4 0 0 และนี่ก็คือเป็นการบอกบุ ญ มาฝากทุก ๆค นสำหรับใครที่กำลังมีอลูมิเนียมอยู่ในตัวเยอะหรือมีวัสดุน้ำอัดลมกระป๋องต่างๆก็สามารถนำมาบริจาคเพื่อสร้างกุศลให้กับผู้ยากไร้ได้

Loading...

Similar Articles

Top