ข่าวดีสิทธิ์บัตรทอง รักษา-ผ่าตัด-ฉายรังสี ผู้ป่วยมະเร็งได้ โดยไม่เสียเงิน

ในวันนี้เรามีเรื่องราวเกี่ยวกับการรักษาด้วยบัตรทองมาฝากโดยไม่นานมานี้ได้มีนายยุทธนา บุญเพชร ชาวบ้านตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี บ่ได้มีการเปิดเผยว่าตัวเขานั้นได้ชื่นชมนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือบัตรทอง 30 บาท เพราะ ตัวเขากล่าวว่าตัวเองนั้นเคยเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งและจำเป็นจะต้องใช้เงินรักษาเป็นจำนวนมากและใช้สิทธิ์บัตรทองเข้าในการรักษาโดยไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรเลย

ตัวในตอนนั้นเขาได้เข้าไปตรวจในคลินิกในอำเภอเมืองอุทัยธานีผู้ตรวจเป็นรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี จึงได้มีการแนะนำให้กลับไปรักษาในโรงพยาบาลทัพทันจากนั้นก็มีการขอใบส่งตัวไปตรวจชิ้นเนื้อที่โรงพยาบาลอุทัยธานี แต่เมื่อถูกส่งตัวไปตรวจชิ้นเนื้อแล้วก็พบว่าตัวเขานั้นเป็นก้อนมะเร็งโดยทางแพทย์บอกว่าต้องไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลราชวิธีสี บอยให้รีบกลับไปที่โรงพยาบาลต้นทางเพื่อส่วนตัวไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลราชวิถี โดยในขั้นตอนนี้ใช้ระยะเวลาหนึ่งโดยเริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน 2560 และได้รับเข้าผ่าตัดในเดือนธันวาคม 2560

โดยตัวเขามีภรรยาเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจึงมีข้อตกลงกับทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไม่ต้องจ่ายเงิน 30 บาทโดยตลอดขั้นตอนของการส่งตัวต่างๆรวมไปถึงการผ่าตัดและไม่ต้องจ่ายเงินมีจ่ายครั้งเดียว 30 บาทเท่านั้นจากนั้นก็ได้มีการส่งใบส่งตัวไปที่โรงพยาบาลราชวิถีเพื่อผ่าตัดตอนเสร็จก็เอาบิลไปวางไว้ข้อการแนะนำตัวเลขพบว่าค่าผ่าตัดนั้นพุ่งสูงถึง 30000 บาทแต่ใช้สิทธิ์บัตรทองเลยไม่ต้องจ่าย

โดยหลังจากที่ผ่าตัดแล้วทางแพทย์ได้นำชิ้นเนื้อไปตรวจวิเคราะห์ให้ควรทำการฉายรังสีจึงเลือกไฟฉายรังสีที่โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรีพักใกล้บ้านที่สุดโดยกลับมาที่โรงพยาบาลทัพทันให้ส่งตัวไปใช้รังสีครั้งหนึ่งถ้ารวมค่าผ่าตัด และาคาหน้ากากครอบประมาณ 200,000 บาท ถ้าหากต้องจ่ายเองคงไม่มีปัญญาจ่ายแต่สามารถใช้บัตรทองโดยไม่เสียค่ารักษาและตักบาตรเสียแค่ค่าเดินทางกลับที่พักเท่านั้นจึงคิดว่านโยบายนี้สุดยอดแล้ว

อย่างคนไข้ประกันสังคมที่เขาจะต้องเจอกันก็ยังต้องเข้ารับสิทธิ์กันทุกเดือนบางรายการก็ต้องสำรองจ่ายไปก่อนแต่บัตรทองไม่เสียเงินไม่ต้องสำรองจ่ายต้องขอบคุณที่ทุกคนทำนโยบายนี้ขึ้นมาขอบคุณทางโรงพยาบาลทุกแห่งที่ดูๆดูแลผู้ป่วยเป็นอย่างดีโดยบัตรทองนี้สามารถช่วยเหลือได้จริงๆ