แท็งก์น้ำบั้งไฟพญานาค กระจายน้ำจากที่สูงลงต่ำ ลงทุน 2,000 อยู่ได้ 10 ปี

โดยในวันนี้เราก็จะพาทุกคนมารู้จักเศรษฐกิจพอเพียงที่บอกเลยว่าเป็นทฤษฎีที่ไม่มีกฎตายตัวซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้กับพื้นที่เพียงแค่คนนั้นมีแหล่งน้ำเป็นของตัวเองโดยอย่างกรณีของคุณพงษ์รัตน์ ครองยุติ ซึ่งเป็นชาวเกษตรยุคใหม่ที่ได้ทิ้งงานประจำบริษัทรถยนต์ยักษ์ใหญ่มาทำเกษตรแบบเต็มตัวที่ตำบลบ้านแดง จังหวัดอุบลราชธานี โดยตัวขาวนั้นได้มีการปลูกพืชผักนานาชนิดอีกทั้งยังเลี้ยงปลากุ้งแท้และมีการปรับพื้นที่เดินระบบน้ำไม่เหมือนใครอีกด้วย

โดยพื้นที่แต่เดิมนั้นเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างแห้งแล้งเพราะขาดการดูแลมาอย่างยาวนาน และธาตุในดินน้อยจึงมีการขุดดินด้านล่างด้านบนและปุ๋ยอินทรีย์ จากนั้นก็ทดลองทำเกษตรแบบผสมผสานโดยการปลูกพืชผักหลายชนิดปลูกข้าวเลี้ยงแพะเลี้ยงไก่ ขุดบ่อ เลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้ง แบบพื้นที่ให้มีกาขั้นบันได เพื่อใช้แรงวัตถุในการกระจายทั่วสวน

เมื่อปลูกพืชได้แล้วก็มีการปรับพื้นที่ทั้งหมดในแต่ละแปลงมีการระดับความสูงด้วยการ แบ่งพื้นที่ออกเป็นทั้งหมด 4 แปลงหลักเด็กพื้นที่สูงสุดจะปลูกพวกต้นไม้ยืนต้น รองมาปลูกไผ่ขั้นกลาง และถัดมาบวชกรอบที่ใช้ทำเสื้่อ พื้นที่ต่ำสุดก็ไว้ปลูกข้าวกินเองส่วนพื้นที่ว่างก็จะปลูกต้นไม้ยืนต้นผักสวนครัวต่างๆ

จากนั้นก็ทำการขุดบ่อขนาด 2 งานจำนวน 8 บ่โดยมีการกระจายไปทุกแปลงเลี้ยงกุ้งและกุ้งก้ามแดงทุกๆบอกทำการต่อท่อ PVC ให้ทะลุถึงก้นเพื่อป้องกันน้ำท่วมน้ำล้นข้ามบอกว่ามีการปลูกกล้วยและหญ้าเนเปียร์เพื่อนำไปบดเป็นอาหารกุ้งและปลาไก่

จากนั้นก็มีการเจาะบาดาลติดตั้งซับเมอร์สสบาดาลขนาด 1 แรงโดยมีการเดินระบบน้ำส่งข้อความทุกแปลงด้วยการทำงานของแทงค์น้ำบั้งไฟคือเมื่อเปิดซับเมอร์สก็จะดูดน้ำขึ้นไปด้านบนสุดของตัวแทนท่อ PVC เมื่อน้ำไหลลงจากที่สูงจะช่วยเพิ่มแรง ซับเมอร์ส ทำให้สามารถส่งได้ไกลมากยิ่งขึ้น จากนั้นก็เดินผ่าน filter ตัวกรองน้ำป้องกันท่อและหัวแปลงอุดตันก่อนที่จะกระจายไปแต่ละพื้นที่

สำหรับข้อดีก็คือต้นทุนต่ำใช้เงินเพียงแค่ 2,000 บาทในขณะใช้ทั้งต้นทุนไม่ต่ำกว่า 5,000 บาทแถมการติดตั้งบำรุงง่ายและอยู่ได้นานกว่า 10 ปี