‘ตกงาน-ลาออก-ถูกเลิกจ้าง’ เบิกได้ ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก รับเงินชดเชยจากประกันสังคม

บอกเลยว่าตอนนี้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจต่างๆนั้นก็ทำให้เราหลายๆคนนั้นรู้สึกหวันใจกันอยู่ไม่น้อย แล้วก็มีหลายคนอาจจะถูกเลิกจ้างหรือลาออกจากงานหรือตกงานกันอยู่ซึ่งถ้าหากใครเคยได้ทำงานอยู่แล้วก็จะทราบกันดีโดยเฉพาะมนุษย์เงินเดือนทั้งหลายคงจะคุ้นเคยกับยอดเงิน 750 บาทที่หายไปจากบัญชีเพราะถูกหักออกไปทุกๆเดือน โดยเงินก้อนนี้มีเป้าหมายไว้อย่างหนึ่งในเรื่องของการช่วยเหลือเราในยามแก่ยามเจ็บยามป่วย อีกครั้งจะเอาเงินก้อนนี้ยังสามารถสมทบเป็นเงินถุงเงินถังให้เราเบิกใช้ระหว่างว่างงานได้อีกด้วย

แล้วใครจะสามารถใช้สิทธิ์รับเงินในกรณีที่กำลังว่างงานอยู่ได้บ้างลองมาดูกัน

1. คนที่ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนลาออกได้มีการจ่ายเงินสมทบประกันสังคมมาแล้วกว่า 6 เดือน

2. คนที่มีช่วงเวลาว่างจากงานตั้งแต่ 8 วันขึ้นไป

3.ต้องเป็นผู้ที่ได้ลงทะเบียนผู้ว่างงานมาแล้วผ่านเว็บไซต์สำนักงานจัดหางาน

4.ต้องรายงานตัวแรงงานผ่านเว็บสำนักงานเดือนละ 1 ครั้ง

5.เป็นผู้ที่มีความสามารถในการทำงานและพร้อมที่จะทำงานตามที่จัดหาให้

6.ต้องไม่ปฏิเสธการฝึกงาน

7.ต้องไม่ถูกเลิกจ้างด้วยสาเหตุทุจริตต่อหน้าที่หรือทำผิดอาชยากรรมโดยเจตจํานงแก่นายจ้าง / จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย / ฝ่าฝืนข้อบังคับระเบียบเกี่ยวกับทำงานหรือความสั่งฉันชอบทำตามกฎหมายในกรณีร้ายแรง / กระทิงหน้าที่เป็นเวลา 7 วันติดต่อกันโดยไม่มีเหตุผลอันควร / ได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษา

8.ต้องไม่ใช่ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนจากในกรณีชราภาพ

สำหรับการรับเงินนั้นโดยในกรณีของการรับเงินนั้นก็จะมีการแบ่งออกเป็น 2 กรณีด้วยกัน

1.กรณีที่ลาออกเองหรือหมดสัญญาจ้าง

จะมีการได้เงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน 90 วันในอัตรา 30% ของค่าจ้างซึ่งได้มีการเฉลี่ยจากคำนวณเงินฐานเงินสมทบขั้นต่ำต่อเดือนเดือนละ 1,000 650 บาทและฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 15000 บาท ยกตัวอย่างหากมีเงินเดือน 10,000 บาทจะชดเชยเงินได้เดือนละ 3,000 บาทสำหรับผู้ที่เงินเดือน 15,000 บาทจะได้เงินชดเชยเดือนละ 4,500 บาท

2.กรณีที่ถูกเลิกจ้าง

จะได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน 180 วันในอัตรา 50 เปอร์เซ็นต์ของค่าจ้างเฉลี่ยโดยมีการคำนวณจากฐานเงินเดือนสมทบขั้นต่ำ 1650 บาทและฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 15000 บาท ยกตัวอย่างหากมีเงินเดือน 10,000 บาทจะชดเชยเงินได้เดือนละ 5,000 บาทสำหรับผู้ที่เงินเดือน 15,000 บาทจะได้เงินชดเชยเดือนละ 7,500 บาท

หลังจากที่เราถูกไล่ออกเลยลาออกจากงานเราสามารถทำตามสเต็ปขั้นตอนใดดังนี้

1.ขึ้นทะเบียนผู้ว่างงาน

โดยมีการลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานจัดหางาน ซึ่งจะต้องลงทะเบียนภายใน 30 วันนับจากวันที่ลาออกถ้าเกินกำหนดจะไม่ได้ใช้สิทธิ์ย้อนหลัง สำหรับขั้นตอนนั้นก็ง่ายมากเพียงแค่เข้าเว็บไซต์ > ลงทะเบียนการใช้งาน > ยอมรับเงื่อนไข > กรอกข้อมูลส่วนตัว > บันทึก > เลือกงานที่แนะนำ เมื่อเสร็จแล้วก็พิมพ์หนังสือรับรองขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงานออกมา และพิมพ์ใบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานออกมากรอกรายละเอียดให้เรียบร้อย https://empui.doe.go.th/assets/doc/sos_2-017.pdf

2.ยื่นเอกสารที่สำนักงานประกันสังคม

เดินทางไปที่สำนักงานประกันสังคมใกล้บ้านจัดงานยื่นเอกสารให้กับเจ้าหน้าที่อันได้แก่ บัตรประชาชนพร้อมสำเนาบัตร / หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน / ใบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน / สำเนาเงินฝากบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ โดยหน้าแรกจะต้องเห็นชื่อและบัญชีของผู้ประกันตนอย่างชัดเจน

3.รอรายงานตัวแล้วรับเงิน .

หลังจากที่เราได้ยื่นเอกสารประกันสังคมก็จะมีการนัดหมายให้รายงานตัวโดยไปรายงานตัวตามที่ระบุไว้จากนั้นก็ให้เราไปรายงานตัวตามเวลาที่เว็บไซต์จัดหางานอย่างน้อยเรื่องเดือนละ 1 ครั้งตามกำหนดเวลาในแต่ละเดือนและหลังจากที่ยื่นเอกสารไปแล้วเงินยังไม่เข้าจะต้องรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารก่อนว่าทุกอย่างตรงกับที่บริษัทได้หรือไม่เมื่อทุกอย่างตรงเรียบร้อยก็จะได้รับเงินย้อนหลังไปรับประมาณ 5-7 วัน

+ถ้าหากลืมรายงานตัวกลับจากทำงานจัดหางานภายใน 30 วันยังพอรับเงินได้อยู่หรือไม่

ตอบ – ยังขอได้อยู่แต่จำนวนเงินที่จะได้นั้นก็ลดหลั่นกันไปทางที่ดีควรรีบแจ้งภายใน 30 วัน

+ถ้าไม่ได้งานว่างงานจนถึง 90 วันวันที่เหลือจะขอเงินได้ไหมหรือไม่

ตอบ – ได้เพราะเขานัดเป็นวันจันทร์ถ้าเหลืออีกกี่วันไว้คราวหน้าว่างงานใหม่ก็สามารถขอได้ใหม่อยู่

+ถ้าใช้สิทธิ์เงินเดือนละประมาณ 90 วันจะขอได้อีกหรือไม่

ตอบ – จำนวน 90 วันที่รับนี้เขานับเป็นจำนวนปีต่อปีในปีนี้ถ้าหาก รับแล้ว 90 วันปีหน้าก็ขอใหม่ได้

+ทำไมในกรณีที่ถูกเลิกจ้างประกันสังคมถึงไม่ให้เงิน 50%

ตอบ – เดือนนี้ส่งนี้ประกันสังคมก็ต้องให้ดูว่าทางบริษัทเจ้านายได้แจ้งประกันสังคมว่าอย่างไรถ้าแจ้งว่าเลือกตั้งหรือลาออกซึ่งมีบางบริษัทที่มาจะแจ้งว่าลูกน้องลาออกเองถ้าเป็นแบบนี้เราสามารถยื่นคำร้องด้วยว่าข้อมูลไม่ตรงกันให้ทำการเข้าไปติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมโดยทางเจ้าหน้าที่จะต้องอธิบายอีกครั้งว่าจะต้องเตรียมเอกสารอะไรเพิ่มเติม