เหตุผลชัด ๆ คนที่ไม่มีลูก คือคนที่มีบุญมาก พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

พ่อแม่คือคนที่จะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีคอยสั่งสอนลูกให้ได้สอนให้ลูกเป็นคนดีในการใช้ชีวิตในสังคมเพราะการมีลูกที่ดีนั้นเธอเป็นบุญที่ดีต่อครอบครัวแต่ถ้าลูกเป็นพ่อแม่ไม่ตอบแทนบุญคุณนั้นก็ถือว่าเป็นบาปกรรมเป็นชนิดที่ว่าคนที่ไม่มีลูกได้ไงว่าเป็นคนที่มีบุญมากกว่าด้วยซ้ำไป

มีหลายคนตั้งคำถามว่าถ้าหากตัวเองไม่มีลูกน้ำเป็นเพราะเป็นคนไม่มีบุญใช่ไหมซึ่งเรียกว่าไม่ใช่เพราะคนไม่มีลูกจะไม่มีบุญได้ยังไงทุกคนน่ะมีเวรมีกรรมเกิดมาก็ต้องมีกรรมฉะนั้นคนที่มีลูกน่ะเป็นคนมีกรรมนั่นก็เพราะว่าต้องเลี้ยงดูลูกเดี๋ยวลูกดื้อไม่เชื่อฟังทำอะไรไม่เชื่อฟังทำอะไรก็เกิดความเสียหายซึ่งมันก็เป็นภาระหน้าที่ของพ่อแม่ที่ต้องขอทุกหน้ากับลูกไปหากไม่เป็นคนทำลายข้าวของทำร้ายคนอื่นเพราะแม่ก็จะต้องคอยรับผิดชอบหาเลี้ยงค่าใช้จ่ายต่างๆมาจ่ายค่าเสียหายให้ลูกเพราะฉะนั้นการเลี้ยงลูกในไม่ใช่เรื่องสนุกเพราะต้องคอยหาเงินทองมาให้ใช้อยู่ตลอดเวลา

เพราะพ่อแม่นั้นกว่าจะหาเงินมาได้แต่ละบาทนั้นเหนื่อยยากแสนเข็ญถ้าไม่มีลูกก็ไม่ต้องหาเงินมาเลี้ยงลูกให้เหนื่อยยากอันนี้สิเขาถึงเรียกว่าเป็นคนที่ไม่มีลูกเรียกว่าเป็นคนมีบุญ อีกครั้งคนไม่มีลูกสบายเพราะจะได้พึ่งตนเองรู้จักพึ่งพาตนเองถ้าไม่ได้ก็จากไปเพราะอย่างไรคนเรานั้นเกิดมาก็ต้องจากไปอยู่แล้วเพราะโอกาสที่คนเราจะได้ลูกดีนะมีน้อยมากและไม่ต้องมานั่งเสียใจภายหลังเพราะคนที่ไม่มีลูกค่ะสามารถเตรียมตัวเพื่อเพิ่มตัวเองได้เมื่อเขาไม่มีใครมาเพิ่มนะเพราะก็สามารถอยู่กันเองได้และพร้อมที่จะจากไปได้ทุกเมื่อ

อย่างพระไม่มีลูกก็เตรียมตัวเตรียมใจจะไปอยู่เรื่อยๆถึงเวลาจากไปก็จากไปลูกศิษย์มันจะดูแลหรือไม่ดูแลก็ช่วยไม่ได้อยู่ที่ว่าเราต้องพึ่งตัวเองเท่านั้น เรียกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นความจริงตามแนวพระพุทธศาสนา หาดคุณแปลความหมายผิดคำว่าบุญที่พระอธิบายนี้หมายถึงช่วงนี้ไม่ได้หมายความว่ามีลูกคือการทำบาปหรือไกลไม่มีลูกจะได้ผลต่างหาก

ฉะนั้นในทางพระพุทธศาสนาแล้ว การมีลูกก็เหมือนการสร้างบ่วงร้อยคอตัวเอง ทำให้มีภาระโดยมีมุมมองของพุทธก็จะตรงข้ามกับทางลงซะส่วนใหญ่ เช่นการมีคู่ครองทางพุทธมองว่าไม่ดีไม่มีคู่เป็นลาภอันประเสริฐอย่างนี้เป็นต้นลาภยศสรรเสริญสุขทางพุทธก็มองว่าไม่ดีอย่าไปยึดติ สิ่งเหล่านี้แต่สิ่งเหล่านี้คนส่วนใหญ่มักจะเห็นว่าดีซึ่งแน่นอนว่าใครจะเข้าใจคำสอนหรือไม่ก็ตามก็ขึ้นอยู่กับปัญญาของคนนั้นๆคนนั้นมักจะมีกิเลสมากกิเลสน้อยก็แล้วแต่คน