รัฐฯ สั่งปิดซุ้มยาดอง เจอที่ไหนขายจับโทษหนัก ปรับเป็นแสน

ล่าสุดนี้ทางนายณัฐกร อุเทนสุต ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี ฐานะรองโฆษกกรมสรรพสามิต ได้มีการเปิดเผยว่า ในตอนนี้มีการสั่งการให้กรมสรรพสามิตเร่งปราบปรามทำร้านยาดองที่มีการออกจำหน่าย หลังจากที่ผ่านมาก็พบว่าเกิดหลายกรณีที่ชาวบ้านมีการลักลอบ ทำยาดองจำหน่ายจนทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งมีส่วนผสมของสมุนไพรต่างๆทั้งรากสามสิบสมุนไพรผสมคางคกและเห-ล้าขาวส่งผลให้ผู้ที่ซื้อมารับประทานนั้นต้องถูกนำตัวส่งเข้าโรงพยาบาลและมีผู้เสียชีวิตไปแล้วกว่า 3 รายโดยในตอนนี้ทางพนักงานสอบสวน อยู่ระหว่าง การหาข้อสรุปเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตและมีการแจ้งข้อหา ต่อผู้กระทำผิดต่อไป

สำหรับในการทำเห-ล้ายาดองเพื่อจัดจำหน่ายนั้นในกรณีที่เป็นซุ้มยาดองไม่ได้ดำเนินการตามกฎหมายไม่ได้รับการอนุญาตทางกรมก็ได้มีการกำจัดให้เจ้าหน้าที่เข้าไปเลขตรวจสอบ ถ้าหากพบก็จะถูกสั่งปิดและต้องเสียค่าปรับตามกฎหมาย แต่กรณีที่เป็นการดองอยู่ที่บ้านไม่ได้มีการจัดจำหน่ายก็สามารถทำได้และในกรณีที่อ้างว่าเป็นยาดอง โดยอ้างว่าเป็นสูตรต้นตำรับไทยก็ไม่สามารถทำได้ด้วยเช่นกันเพราะจะต้องมีการลงทะเบียนกับองค์กรอาหารและยาเท่านั้นจึงจะสามารถจัดจำหน่ายได้

โดยภายใต้พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ตามกฎหมายสามารถแบ่งลักษณะความผิดได้ 2 กรณี

1. การขายยาดองที่ทำจากสุราที่เสียภาษีแล้วจะผิดกฎหมายของกรมสรรพสามิตตามมาตรา 155,157,158 โดยจะมีโทษสูงสุดปรับไม่เกิน 5,000 บาท

2.การขายยาดองที่ทำจากสุราที่ไม่ได้เสียภาษีจะผิดกฎหมายกรมสรรพสามิตตามมาตรา 191 ,192โดยจะมีโทษสูงสุด ปรับไม่เกิน 50,000 บาท

โดยจากสถิติก็ได้มีการพบว่าในงบประมาณปี 2562 ได้มีการยึดยาดองเป็นของการเป็นจำนวนทั้งหมด3,145.97 ลิตร คิดเป็นสัดส่วน 0.005% ของปริมาณสุราที่เสียภาษีทั้งหมด จำนวน 670 ล้านลิตร รวมแล้วเป็นคดีกว่าประมาณ 4,000 ราย แม้ว่า เห-ล้ายาดองน่าจะเป็นสัดส่วนที่ต่ำเมื่อเทียบกับปริมาณสุราที่เสียภาษีแต่ก็ต้องได้รับการตรวจสอบอย่างถูกต้องอย่างถูกกฎหมายเพราะว่ายังมีผู้ผลิตหลายรายไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของการขายให้ลูกค้าดื่มจนเป็นอันตรายแก่ชีวิต