อีกไม่นาน! คนไทยจะเป็นเข้าสู่ สังคม ‘ทั้งแก่-ทั้งจน’

ล่าสุดนี้ก็ได้มีสำนักข่าว Bloomberg ของสหรัฐ ไม่มีการอ้างอิงข้อมูลจากสหประชาชาติที่ได้มีการชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยจะกลายเป็นประเทศแถวหน้าตัวอย่างที่ทั้งแก่ทั้งจนในเวลาอันไม่ช้าโดยมีการคาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นในปีพศ. 2573 หรือ 11 ปีนับตั้งแต่นี้ไป

โดยให้เหตุผลว่าเมื่อถึงปีนั้นผู้สูงอายุในเมืองไทยจะมีจำนวน 1 ใน 4 ของประชากรทั้งหมดในอัตราการเกิดของไทยจะอยู่ในระดับร้อยละ 1.5 ถือเป็นอัตราเกือบต่ำที่สุดในโลกคนแก่จะเพิ่มขึ้นและมีฐานะทางด้านเศรษฐกิจไม่ดีแต่ก็ไม่มีเด็กเพิ่มขึ้นเพราะมีกำลังผลิตน้อยลง

และในทางสถานการณ์ดังกล่าวนี้จะทำให้ประเทศไทยต้องตกอยู่ในที่นั่งลำบาก เพราะคนรุ่นใหม่อาจจะแก่ก่อนที่จะมีชีวิตที่ดีส่วนหนึ่งเป็นผลพวงจากการพัฒนาไปสู่ความเป็นเมืองของไทยมากยิ่งขึ้น และสำนักดังดังกล่าวนั้นก็ยังมีการบอกอีกว่าตั้งแต่มีการเกิดรัฐประหารครั้งที่ 2 หลังจากปี 2549 ในเรื่องของการแผนการรับมือกับสังคมผู้สูงอายุและมีฐานะยากจนก็ทำเหมือนกันกับทำผักชีโรยหน้าและรัฐบาลหมายที่ชุมนุมการถึง 19 พรรคการเมืองก็ดูเหมือนจะไม่ได้ทำอะไรเพื่อรับมือในเรื่องนี้เลย

โดยทางออก 1 ของปัญหานั่นก็คือเปิดรับแรงงานชาวต่างชาติมากขึ้นจากปัจจุบันและแรงงานชาวต่างชาติที่มีจำนวนร้อยละ 10 ของจำนวนแรงงานทั้งหมดปัญหาที่เกิดเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่เป็นอย่างมากเพราะระบบสาธารณสุขของประเทศไทยมีต้นทุนที่เพิ่มโดยเฉลี่ย 12% ต่อปีแต่รายได้ของประชากรกับไม่สมดุลและมากไปกว่านั้นระบบประกันสังคมของไทยก็ไม่มีการปรับปรุงทางด้านภาษีและเงินจะหมดภายใน 15 ปีเท่านั้นซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่น่ากังวลเป็นอย่างมากสำหรับอนาคตที่จะเกิดอยู่อันไหนอันใกล้นี้