บุญคุณยิ่งใหญ่! ลูกที่มีโอกาสได้ดูแลพ่อแม่ ถือว่าเป็นคนมีบุญที่สุดแล้ว

ซึ่งทุกคนนั้นล้วนแต่เกิดมาก็จะมีพ่อแม่เป็นคนที่คอยให้กำเนิดเราฉะนั้นผู้ที่ให้กำเนิดเรานั้นถือว่าเป็นผู้ที่มีพระคุณที่สุดในชีวิตของเราและเมื่อเราได้เติบโตมาท่านนั้นก็คอยสั่งสอน ดูแล อบรมให้เรานั้นเป็นคนดีเป็นที่พึ่งของสังคม และลูกก็จะต้องเป็นที่พึ่งให้กับพ่อแม่ เมื่อท่านแก่เฒ่า ซึ่งนั่นก็คือการตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ ของผู้ที่เลี้ยงดูเราม ารวมถึงผู้ใหญ่พี่น้องที่ดูแลแทนพ่อแม่ด้วยเช่นกัน เช่นนั้นด้วยการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ตามหลักมงคล 21 เนื้อเรื่องของการบำรุงบิดามารดาสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ช่วงคือ

1.หากท่านยังมีชีวิตอยู่ก็ช่วยในเรื่องของการดูแลกิจการคอยดูแลท่านเมื่อยามแก่ชราเอาอกเอาใจใส่ดูแลยามที่ท่านเจ็บป่วย

2. หากท่านได้ล่วงลับจากไปแล้ว ก็ควรที่จะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านอย่างสม่ำเสมอ

แต่สิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยสำหรับการตอบแทนพระคุณที่พ่อแม่มีให้กับเราฉนั้นด้วยความที่เราต้องการเป็นลูกกตัญญูก็ควรที่จะกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ สนองพระคุณกับพ่อแม่ โดยมีหลักกระทำดังกล่าวดังต่อไปนี้ …

+ถ้าหากท่านยังไม่ศรัทธาในเรื่องของพระพุทธศาสนาก็จงพยายามชักนำท่านให้อยู่ในศรัทธาให้

+หากท่านยังไม่พร้อมด้วยการในเรื่องของการให้ทานก็พยายามหาทางจงนำท่านให้ท่านรู้สึกยินดีที่จะบริจาคทานให้แก่ผู้อื่น

+หากท่านยังไม่มีศีลก็ควรชักนำท่านให้สามารถรักษาศีลได้

+หากท่านไม่ทำสมาธิภาวนาก็พยายามชักจูงนำท่านทำสมาธิภาวนาให้ได้

และต่อไปนี้ก็คืออานิสงส์ผลบุญจากการที่เรานั้นได้ดูแลตอบแทนพระคุณของพ่อแม่หรือบุญกุศลที่ผู้ที่เคยเลี้ยงเราจะมาเติบใหญ่โดยอานิสงส์ของการดูแลผู้มีพระคุณหลวงพ่อแม่นั้นก็มีด้วยกัน 13 ประการดังนี้

+รู้จักให้มีความอดทน

+เป็นคนที่มีสติรอบคอบ

+เป็นคนที่มีเหตุผล

+ทำให้พ้นทุกข์

+พ้นภัยทำ

+ให้ได้ลาภโดยง่ายๆ

+แคล้วคลาดจากภัยยามคับขัน

+ทำให้เทวดาลงมาพิทักษ์รักษา

+ทำให้ได้รับการยกย่องสรรเสริญ

+มีความเจริญทางด้านก้าวหน้า

+มีลูกก็จะได้ลูกที่ดี

+มีความสุขทำ

+เป็นตัวอย่างอันดีแก่อนุชนรุ่นหลัง

ซึ่งถ้าหากใครรู้ว่าตัวเองนั้นยังไม่สามารถทำหน้าที่ของลูกได้ดีพอก็ควรที่จะเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่วันนี้ก็ยังไม่สายเกินไปกลับบ้านไปดูแลพ่อแม่ตอบแทนพระคุณของท่านหรือผู้ที่เคยเลี้ยงดูมาจะดีกว่า …