เพิ่มแร่ธาตุให้ดิน! กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงพระราชทาน ‘สูตรปุ๋ยหมัก’ แก่ประชาชน

วันนี้เราจะพาทุกคนมาดูปุ๋ยหมักพระราชทานที่เป็นปุ๋ยหมักจากสมเด็จพระเทพที่เอาใจใส่ประชาชนและพระองค์ไม่เคยทอดทิ้งประชาชนเลยแม้แต่น้อยทรงมีโครงการพระราชดําริพัฒนาให้ประชาชนมีอาชีพเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้

โดยปุ๋ยหมักที่เรานำเสนอในวันนี้คือปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานที่เกิดขึ้นจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาทรงมีพระราชทานราชานุญาต ให้ดำเนินการเผยแพร่ สูตรปุ๋ยนี้ให้กับชาวเกษตรกร ซึ่งเป็นสูตรที่พระองค์ได้ทรงศึกษาในการทำปุ๋ยหมักพร้อมขั้นตอน รวมถึงวิธีการทำที่ทรงเขียนด้วยลายพระหัตถ์ของพระองค์เอง

พระองค์ท่านได้มีการอธิบายอย่างละเอียดว่าทำไมถึงต้องทำปุ๋ยหมักมีประโยชน์อย่างไรวัสดุที่การใช้จนถึงการนำไปใช้นั้นจะต้องทำอย่างไร โดยการใช้อย่างนี้ จะทำให้ช่วยประหยัดค่าปุ๋ยเคมีได้มากน้อยแค่ไหนที่ใช้จะมีการวาดภาพประกอบอย่างน่ารักๆ เพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจกัน ด้วยปุ๋ยมากพระราชทานนี้สามารถทำตามเองกันเองในบ้านหรือไร่สวนนาได้อย่างง่ายและประหยัดต้นทุนเมื่อเทียบกับการใช้ปุ๋ยเคมีชนะแล้วการใช้ปุ๋ยหมักก็จะสามารถช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมีได้อย่างน้อยถึงครึ่งหนึ่งและยังเป็นลดค่าต้นทุนทางด้านใช้จ่ายให้กับชาวเกษตรกรด้วย

โดยปุ๋ยพระราชทานจะต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์ดังนี้

+ ซากพืชต่างๆ

+ปุ๋ยคอก (มูลสัตว์ต่างๆ)

+ปัสสาวะคนหรือสัตว์

+กากเมล็ดนุ่นกากถั่ว หรือซากต้นถั่ว

วิธีการกลับกองปุ๋ย

การกลับกองปุ๋ยในหลวงจะต้องขุดหลุมให้มีขนาดความกว้างประมาณ 1 เมตรยาว 1 เมตรลึก 1 เมตรและมีการระบายน้ำได้ดีโดยจะต้องมีการปรับหน้าดินในบริเวณทำการกองปุ๋ยหมั กโดยใช้ไม้ไผ่หรือไม้ชนิดอื่น ที่สามารถทำได้ ใช้ความกว้างประมาณ 2 เมตรความยาว 4 เมตรสูง 1 เมตร แบ่งออกเป็น 2 ส่วนส่วนหนึ่งไว้ใส่ปุ๋ยหมัก อีกส่วนหนึ่งไว้กับกองปุ๋ยจากนั้นก็ทำหลังคาจากใบมะพร้าวหรือใช้ถุงพลาสติกคลุมก็ได้เพื่อกันฝน

ขั้นตอนการทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน

ขั้นตอนที่ 1 ให้เอาซากพืชที่เตรียมไว้เกี่ยวข้องไปในหลวงเป็นชั้นๆเหยียบตามขอบให้แน่นๆ ประมาณ 1 คืบ

ขั้นตอนที่ 2 จากนั้นรดน้ำให้ชุ่มแล้วเอาปุ๋ยคอกโรยทับให้ทั่วสูงอีกประมาณ 5 เซนติเมตรถ้ามีปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0 หรือ 14-14-14 ก็ทักด้วยจากนั้นก็โรยด้วยดินละเอียดนะอีก 1 องคุลีสลับด้วยกับซากพืชและรดน้ำเป็นชั้นๆอย่างนี้จนปุ๋ยคอกเต็ม

ข้อระวังในการใช้

อย่าให้มีน้ำขังมากเกินไปการลดน้ำมากเกินไปจะทำให้มีการระบายอากาศที่ไม่ดีปุ๋ยกองใหญ่จะทำให้เกิดความร้อนสูงปุ๋ยจะเสียถ้าในกองปุ๋ยมีความร้อนสูงให้เติมน้ำลงไปบ้างปุ๋ยกองเล็กไปจะสลายตัวช้าอย่าใช้ปุ๋ยเคมีพร้อมกับการใส่ปูนขาวเพราะจะทำให้ธาตุไนโตรเจนสลายตัว

วิธีการกลับปุ๋ย

ในทุกๆวันครบ 30 วันควรกลับกองปุ๋ยเลยเอาชั้นบนสุดของกลอนเกี่ยวเข้าไปอีกส่วนหนึ่งและเอาข้างล่างสุดกลับขึ้นมาเอาชั้นต่อเกียจพับและลดน้ำ กลับ ทุกๆ 30 วัน หรือทำแบบนี้จนกว่าซากพืชจะเปื่อยใช้เวลาประมาณ 3-4 เดือน

ประโยชน์ที่ได้รับ

จะประหยัดในเรื่องของการใช้ปุ๋ยเคมีได้ถึงครึ่งนึงทำให้ดินร่วนซุยพืชผักอุดมสมบูรณ์และเพิ่มธาตุไนโตรเจนไม่เป็นอันตรายต่อพืชสัตว์และคนรักษาความชุ่มชื้นของดินได้เป็นอย่างดี