มีประโยชน์! 6 อาการที่ใช้สิทธิ์ UCEP รักษาใน รพ. ฟรี 72 ชั่วโมง

โดยในวันนี้เราจะพาทุกคนนะมารู้จักกับสิทธิประโยชน์อีกอย่างนึง ที่ใครหลายคนอาจจะไม่เคยรู้กันกับสิทธิประโยชน์ UCEP ซึ่งเป็นนโยบายที่ทางรัฐบาลได้มีการคุ้มครองผู้ป่วยภาวะวิกฤตฉุกเฉิน ในการรับรักษาโรงพยาบาลเอกชน หรือรัฐบาลที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุมากที่สุด และจะเป็นโรงพยาบาลเอกชน ที่ไม่ได้ขึ้นกับกองทุนบัตรทอง หรือประกันสังคม หรือสวัสดิการข้าราชการต่าง ๆ แต่ก็ไม่ใช่อุปสรรคและความเสี่ยงต่อการดูแลโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆภายใน 24 ชั่วโมงจนกว่าจะพ้นภาวะวิกฤต ..

ด้วย 6 อาการที่เข้าเกณฑ์การเจ็บแบบฉุกเฉินได้ก็มีดังนี้

-หมดสติไม่รู้ตัวไม่หายใจ

-หายใจเร็วหอบเหนื่อยอย่างรุนแรง

-ตัวเย็นซึมลงเหงื่อแตกมีอาการชักเข้าร่วม

-เจ็บหน้าอกอย่างเฉียบพลัน

-แขนขาอ่อนแรงพูดไม่ชัดปัจจุบันทางด่วนชักต่อเนื่องไม่หยุุด

-มีอาการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการหายใจระบบไหลเวียนโลหิตระบบสมองที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิต

5 ขั้นตอนในการขอใช้สิทธิ์

-ในกรณีเข้ารักษาโรงพยาบาลเอกชนที่ใกล้ที่สุดให้แจ้งลงทะเบียนรับทราบว่าขอใช้สิทธิ์ UCEP

-โดยทางโรงพยาบาลนั้นจะมีการประเมินภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉินตามแนวทางสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

-โรงพยาบาลเอกชนจะแจ้งผลการประเมินให้กับผู้ป่วยหรือญาติได้ทราบ

-เมื่อเข้าเกณฑ์เจ็บป่วยฉุกเฉินก็จะเข้ารักษาการในทันทีตามสิทธิ์

-หากไม่เข้าเกณฑ์เจ็บป่วยฉุกเฉินหากต้องการรักษาต่อเนื่องผู้ป่วยจะต้องรับผิดชอบค่ารักษาเอง

การส่งต่อเพื่อรักษาหลังจากครบ 72 ชั่วโมง

หลังจากที่การรักษาครบ 72 ชั่วโมงแล้วทางศูนย์ประสานคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จะมีการแจ้งเข้าไปยังกองทุนของเจ้าของสิทธิ์ ในทันทีเพื่อประสานงานไปยังโรงพยาบาลต้นสังกัดที่ผู้ป่วยมีสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลให้มีความเตรียมความพร้อม ที่จะย้ายผู้ป่วยหลังจากครบ 72 ชั่วโมงหรือเมื่อพ้นอาการวิกฤต

ทั้งนี้หากพบผู้ป่วยฉุกเฉิน ให้ที่ติดต่อไปยังสายด่วน 1669 เพื่อขอความช่วยเหลือและนำตัวส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดในทันทีหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร 02 872 1669