ทนายออกมาเตือน! เอกสารสำคัญบัตรประชาชน ถ่ายแค่ด้านหน้าพอ

เจอล่าสุดนี้ทางเพจ Facebook ลุงทนายใจดีปรึกษากฎหมายฟรีได้มีการโพสต์เตือน ว่าสำเนาบัตรประชาชนในเรื่องปัจจุบันและไม่ควรถ่ายด้านหลังของบัตรไปพร้อมกับด้านหน้าอย่างเด็ดขาดเพราะว่าเนื่องจากทางด้านหลังบัตรชุดตัวเลขที่เรียกว่า Laser ID โดยในปัจจุบันทางภาครัฐต่างๆรวมถึงภาคการเงินมีการบังคับใช้ Laser ID ในการทำธุรกรรมตรวจสอบหรือการยืนยันตัวตนคู่กับเลขบัตรประชาชน 13 หลักชื่อเรียกว่า e-KYC(Electronic – Known Your Client) App ตัวจะเกี่ยวข้องกับกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือ Walletโดยต้องใช้ทั้งหมด

ซึ่งถ้าหากข้อมูลบัตรประชาชนหลุดไปก็ไม่เป็นอันตรายยิ่งข้อมูลตรงนี้หลุดไปด้วยก็จะยิ่งอันตรายเป็นทวีคูณเพราะเหมือนเลขบัตรเครดิตอยู่ไปพร้อมกับ cvv หลังบัตร โดยมีการอ้างอิงจากหนังสือคำสั่งกระทรวงมหาดไทยปี 2556 ที่มีการให้หน่วยงานราชการทุกคนเปลี่ยนมาใช้สำเนาบัตรประชาชน เฉพาะด้านหน้าเพียงด้านเดียวเท่านั้น เพื่อความสะดวกและรวดเร็วและเป็นการลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนด้วยเพราะว่าด้านที่มีตัวเลข 13 หลักกำกับไว้รวมถึงข้อมูลหลักฐานครบถ้วนอยู่แล้ว อีกทั้งปัจจุบันได้มีการนำบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์หรือสมาร์ทการ์ดเข้ามาใช้ในระบบอย่างทั่วถึงจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องถ่ายทั้งสองด้านต่อไป

ส่วนทางแอพพลิเคชั่นก็มีการกรอก Laser ID ในตอนนี้ก็ควรจะต้องระมัดระวังด้วยเพราะจะต้องเป็นสถานที่ที่เชื่อถือได้ต่างๆเช่นสถาบันการเงินหน่วยงานต่างๆหรือ Wallet ของบริษัทใหญ่น่าเชื่อถือ แต่ควรระมัดระวัง Application ปลอมหรือฟิชชิ่งดูให้ดีว่าน่าใช้งานแท้ๆหรือไม่