บ่นเป็นเสียงเดียวกัน! ชาวบ้านเดือนร้อนหนัก สแกนหน้าชิมช้อปใช้ไม่ได้ ลำบากเกิน

ถึงแม้ว่าจะมีกระแสตอบรับในเรื่องของการลงทะเบียนในโครงการทับทิมใช้เพื่อรับสิทธิ์ในการใช้ค่าใช้จ่าย 1,000 บาทไปแล้ว 10 ล้านคน ล้านคนแต่ก็ ยังมีประชาชนเป็นจำนวนมากที่ ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้โดยเฉพาะในช่วงสุดสัปดาห์ ผ่านมา ที่แม้แต่ธนาคารกรุงไทยถึงจะมีการเปิดบริการเป็นพิเศษในเรื่องของการยืนยันตัวตนสำหรับผู้ที่สแกนหน้าไม่ผ่านแต่ในช่วงเช้านี้ในบางจังหวัดก็มีประชาชนมาต่อแถวเพื่อยืนยันตนเพื่อใช้สิทธิ์ใช้กันอยู่

ที่ธนาคารกรุงเทพสาขาหน้าโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ก็คึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่มีประชาชนมากมายเข้ามากดบัตรคิวกันอย่างมากมายและนั่งรอเพื่อยืนยันตัวตนโดยมีชาวบ้านที่เดินทางต่างบอกว่าการลงทะเบียนสแกนใบหน้านั้นยากสำหรับชาวบ้านทั่วไปอยากจะให้รัฐบาลนั้นมีมาตรการที่ดีกว่านี้เพื่อที่จะสร้างความสบายให้กับประชาชนโดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ตามชนบทและบางอำเภอไม่มีธนาคารกรุงไทยจะต้องเดินทางมายังตัวจังหวัดเพื่อดำเนินการยืนยันตัวตนให้ผ่านเพื่อจะได้เงินมาจับจ่ายใช้สอยตามที่ระบุไว้

ส่วนใหญ่ก็จะเอาไปใช้สิทธิ์ที่จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดมหาสารคามเพราะอยู่ใกล้พื้นที่ซึ่งตลอดทั้งวันนี้ก็จะมีประชาชนมายืนยันตัวตนที่ธนาคารเป็นจำนวนมากทุกคนต่างด้าวเฝ้ารอเจ้าหน้าที่เรียกตามคิวเพื่อดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันนี้

และจากการสอบถามคุณป้าอ่อน ชาวบ้านจ่าอำเภอชุมพวง ที่เดินทางมายืนยันตัวตนในโครงการช้อปชิมใช้ได้มีการเปิดเผยว่าตัวเองนั้นได้มีการพยายามยืนยันตัวตนผ่านทางโทรศัพท์หลายครั้ง แต่ก็ไม่ผ่านสักทีวันนี้จึงเดินทางมาพร้อมกับเพื่อน ในหมู่บ้านโดยจ้างรถโดยสารจำนวน 2 คัน เพื่อมายืนยันตัวตนที่ธนาคารกรุงไทยสาขาอำเภอพิมาย โดยเดินทางมาตั้งแต่ช่วงเช้าก่อนธนาคารทำการเปิดเพื่อมากดรับบัตรคิวโดยตัวเองนั้นได้คิวที่ 934 และใช้เวลารอประมาณ 2 ชั่วโมง เนื่องจากมีผู้ใช้บริการเยอะมากรอข้างหน้าธนาคารเท่าน้ำก็ยังไม่ได้กินเพราะกลัวว่าจะเลยคิวตัวเอง …