‘เล้าไม้ไผ่’ ทนฝนทนแดด แสนถูก ทั้งหมดจบที่ 500

โดยในวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูเล้าไก่แบบประหยัดงบประมาณ โดยเป็นแบบแปลนที่ทาง ศูนย์วิจัยและการบำรุงสัตว์กบินทร์บุรีได้มีการออกแบบเอาไว้ โดยเป็นโรงเรียนขนาด 6 คูณ 6 เมตรสามารถเลี้ยงไก่ได้ 20 โดยใช้วัสดุในการก่อสร้างจากธรรมชาติเป็นหลักหาได้ตามชนบทต่างๆอย่างเช่นไม้ไผ่และใบจากที่สามารถลดต้นทุนในการสร้างได้โดยใช้ต้นทุนในการสร้างไม่เกิน 500 บาทโดยแบ่งเป็นดังนี้

-ไม้ไผ่ 0

-ตะข่ายล้อมเล้า 200

-ตะปู ลวด 100

-หลังคามุงหญ่า ตับละ 50 บาท

โดยเล้าไก่นั้นแบ่งออกมาเป็น 2 ส่วนคือส่วนที่ 1 คือโรงเรือนในร่มที่ไว้สำหรับให้ไก่ พักผ่อน ออกไข่ มีที่ร่มให้ไก่ ะหลบแดดร้อน ได้ เนื่องจากออกแบบนั้นโดยใช้ ไม้ไผ่วัสดุตามธรรมชา ติจะสามารถช่วยทำให้อุณหภูมิเย็นขึ้นได้

ส่วนที่ 2 คือลานกว้างไว้สำหรับให้ไก่สามารถเดินเล่นออกกำลังกายและพักผ่อนได้ อีกทั้งยังเป็นที่พื้นที่เขี่ยหากินสำหรับอาหารเสริมเพราะไก่จะชอบหาแมลงและเศษเมล็ดต่างๆตามพื้นและล้อมด้วยตาข่ายอีกทีเพื่อป้องกันสัตว์อื่นบุกเข้ามารุกราน

และข้อดีสำหรับโรงเรือนนี้สามารถประหยัดงบเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นในการเลี้ยงไก่ได้แบบไม่ต้องลงทุนเพราะใช้วัสดุท้องถิ่นจากธรรมชาติแต่ข้อเสียคือไม้ไผ่เมื่อใช้ไปนานๆอาจจะผุพังเร็วกว่าวัสดุอื่น