คิดต่างพารวย! ‘ปลูกผักแขยงในนาข้าว ‘โตไวใช้น้ำน้อย ทำเงินวันละ 2,000 บาท

ถ้าหากใครนั้นกำลังมองหาแนวทางในการทำเกษตรแต่ไม่รู้จะมีวิธีขั้นตอนการทำอย่างไรในวันนี้เราก็มีตัวช่วยดีๆสำหรับในหน้าแล้งให้กับชาวเกษตรกรรม ซึ่งในหน้าแล้งนั้นมีจำนวนชาวเกษตรไม่น้อยจะต้องพบปัญหากับภัยแล้งต่างๆ มีน้ำไม่เพียงพอต่อกันการปลูกพืชผัก และสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านชาวนาได้อย่างไม่น้อย ไม่แน่นอนว่าก็ยังมีชาวนาหัวไสที่สามารถปรับหาลู่ทางในการปลูกพืชชีวิตอื่นๆเพื่อดำรงชีวิตและสามารถสร้างรายได้แม้ยามน้ำน้อยได้

ซึ่งชาวเกษตรกรที่เราจะพาไปรู้จักกันในวันนี้อยู่ที่ตำบลบุ่งหวายอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีโดยผู้เขาแหน่เด้อรับแนวทางจากภาครัฐที่มี การนำเสนอแนะให้ชาวบ้านได้ปลูกผักพืชผักสมุนไพรหรือผักแขยงโดยมีคุณสมบัติที่ปลูกได้ง่ายและใช้น้ำน้อย

อีกครั้งอายุสั้นปลูกแป๊บเดียวก็สามารถเก็บสร้างรายได้แบบวันต่อวัน โดยชาวบ้านนั้นมักจะใช้เวลาหลังจากการทำเก็บเกี่ยวกับนามาปลูกแทนโดยในบริเวณหมู่บ้านแห่งนี้ ก็จะมีความแตกต่างกับหมู่บ้านอื่นเพราะในหมู่บ้านนี้มีการรวมตัวกันเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการปลูกผักแขยงและยังมีการแนะนำวิธีการปลูกต่างๆให้กันและกันอีกครั้งที่มีการจัดจำหน่ายสามารถสร้างความเข้มแข็งและสร้างรายได้ให้กับชุมชนและครอบครัวแต่ละครัวเรือนได้เป็นอย่างมาก

โดยหมู่บ้านแห่งนี้นั้นกลายเป็นหมู่บ้านที่ถูกเรียกว่าหมู่บ้านพัทยาเงินล้านโดยคุณ แพร พรหมวิจิตร หนึ่งในชาวบ้านที่มีการปลูกผักแขยงในบริเวณ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ได้มีการปลูกนอกจากนี้ยังมีการปลูกใบบัวบกสามารถสร้างรายได้ให้เธอมานานกว่า 10 ปีและหลังจากที่เธอนั้นก็ได้มีการเปิดเผยว่าเมื่อเห็นช่องทางจะได้มีการมาปลูกดูบ้าง โดยในเริ่มแรกปลูกเพียงแค่ประมาณ 2 ไร่จากนั้นก็แบ่งออกเป็น 2 งาน โดยปลูกข้าว นาปรัง ไว้บริโภคในครัวเรือน 1 ไร่และปลูกผักแขยง ซึ่งก็ทำการปลูกตั้งแต่เดือนมีนาคม โดยเริ่มจากการปรับพื้นที่และพรวนดิน จากนั้นก็นำต้นกล้าไปปลูกและมีการเว้นระยะประมาณซัก 1 คืบโดยในตอนแรกนั้นยังไม่ต้องใส่ปุ๋ย

จากนั้นก็จะปล่อยน้ำเข้าไปประมาณสัก 2 ข้อนิ้วรอประมาณ 1 สัปดาห์ก็สามารถใส่ปุ๋ยได้ซึ่งปุ๋ยที่จะใช้ก็จะเป็นปุ๋ยสูตร 16-16-16 ใช้ปริมาณ 1 ครั้งต่อ 1 พื้นที่งานระหว่างปุ๋ยอีกครั้งเมื่อสังเกตว่าใบเริ่มเหลืองสวนน้ำพยายามปล่อยไม่ให้แห้งควรเติมไปเรื่อยๆไม่มีระดับน้ำลง

และสำหรับวิธีการเก็บนั้นใช้วิธีเพียงแค่ดึงออกมาจากทางกองทัพปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 15 ต้นเพื่อทำการขยายพันธุ์ใส่ปุ๋ยจำนวนหนึ่งประมาณสัก 2 สัปดาห์ ก็สามารถเก็บเกี่ยวรุ่นต่อไปได้โดยผลผลิตในแต่ละครั้งนะจะให้ประมาณ 200 ถุงต่อครั้งโดยน้ำหนักประมาณ 100 กรัมสามารถขายได้ในราคา 60 บาทยิ่งหน้าร้อนมีราคาสูงเป็นอย่างมากเพราะเป็นที่ต้องการของตลาดสูง