‘ห่มดิน’ ฟื้นดินให้มีชีวิต ตามศาสตร์พระราชา ปลูกอะไรก็งาม

โดยวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกันวิธีห่มดิน ในการคลุมดินโดยการใช้หางและเศษหญ้า หรือใบไม้ที่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติและเป็นการให้อาหารแก่ดินด้วยโดยการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพลงไปเพื่อเพิ่มอาหารให้กับดิน

ประโยชน์ของการห่มดิน

-เป็นที่อยู่อาศัยของจุลินทรีย์เป็นอาหารให้สัตว์หน้าดินเช่นไส้เดือนกิ้งกือที่สามารถช่วยพรวนดินได้และถ่ายมูลให้กลายเป็นปุ๋ยกับพืช

-เก็บรักษาความชื้น

-ย่อยสลายก็จะกลายเป็นฮิวมัสซึ่งเป็นปุ๋ยให้กับพืชตามธรรมชาติ

ประโยชน์ของจุลินทรีย์

-ช่วยตรึงไนโตรเจนจากอากาศซึ่งในอากาศมีก๊าซไนโตรเจนมีอยู่ถึง 70%

-สามารถช่วยย่อยสลายซากพืชและซากสัตว์

-ช่วยย่อยสลายแร่ธาตุที่อยู่ใน หิน ลูกรัง ทราย

-ช่วยผลิตฮอร์โมนให้กับพืช

-ช่วยผลิตสารป้องกันโรคกับพืช

วิธีการห่มดิน

ซึ่งการห่มดินด้วยฟางหรือเศษใบไม้นั้นสามารถทำได้โดยการโรยเศษใบไม้หรือฟางไว้รอบโคนต้นไม้ประเทศประเภทไม้ยืนต้นโดยมีการเว้นระยะห่างจากคนประมาณ 1 คืบ ห่มหนา 1 คืบ–1 ฟุต ทำเป็นวงเหมือนโดนัท โรยด้วยปุ๋ยคอก (มูลสัตว์) บาง ๆ และรดด้วยน้ำหมักชีวภาพผสมน้ำเจือจาง อัตราส่วน 1 : 50-100

การห่มดินในพื้นที่ใหม่นั้นจะต้องมีการปรับปรุงคุณภาพของดินก่อนที่จะเริ่มเพาะปลูกด้วยการห่มฟาง หรือ เศษหญ้าให้หนาประมาณ 1 ฟุต ทั้งแปลงโรยด้วยปุ๋ยคอกและราดด้วยน้ำหมักชีวภาพแบบเข้มข้นในอัตราส่วน1 : 10 ซึ่งวิธีนี้เป็นกรระเบิดดินให้แห้งแข็ง และมีความชุ่มชิ้น โดยวิธีนี้อาจจะต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 3 เดือน โดยที่ยังไม่ปลูกพืชอะไรทั้งนั้น