กราบสาธุ! คำสอนสมเด็จพระสังฆราชฯ ‘กินเจ’ ไม่ใช่การทำบุญ ‘กินเนื้อสัตว์’ ไม่ใช่การทำบาป

แน่นอนว่าในช่วงเทศกาลกินเจอย่างนี้ก็จะมีผู้คนมากมายต่างแหกงดรับประทานเนื้อสัตว์เป็นอย่างมากมาย เพื่อเข้าสู่เทศกาล บ้างก็ว่าเป็นการละเว้นการฆ่าสัตว์ในช่วงเทศกาลนี้ อีกทั้งยังเป็นการถือศีลชำระล้างจิตใจ ให้มีความสงบมากยิ่งขึ้น แต่ก็ยังมีประเด็นของเรื่องบุญและบาทในการรับประทานเจซึ่งวันนี้เราก็จะนำคำสอนดี ๆ ของสมเด็จพระสังฆราชให้ทุกคนลองอ่านกัน

สำหรับการกินเจนั้นไม่ใช่การทำบุญการกินเนื้อสัตว์ก็ไม่ใช่การทำบาปซึ่งสมเด็จพระสังฆราชเคยปรารถนาเรื่องการกินเจกับพระราชินีว่าคนไทยนั้นเข้าใจในเรื่องการกินเจผิดเป็นอย่างมากจริงๆ แล้วการกินเจไม่ได้บุญแต่อย่างใด หรืออธิบายง่ายๆก็คือเรานั้นไม่ได้กินข้าวขาหมูแล้วคิดว่าหมูจะไม่ถูกฆ่า หรือเปรียบเสมือนกับการที่เราได้นั่งๆนอนๆอยู่ในบ้านแล้วก็คิดไปเองว่าเราไปช่วยสอนหนังสือคนอนาถาและบุญที่เราไปสอนหนังสือคนอนาถาเหล่านั้นก็จะไม่มีไม่เกิดเพราะเรานึกคิดไปเองแต่ไม่ได้ทำ ซึ่งถ้าใครอยากได้บุญนั้นก็ต้องช่วยชีวิตสัตว์โดยมี 2 ข้อเช่นกันคือ

1.ช่วยชีวิตมันโดยการถ่ายชีวิตซื่อสัตย์ที่กำลังถูกฆ่ามาปล่อย

2. เมตตากรุณาต่อสัตว์ไม่ทำร้ายมัน

โดยทั้งสองอย่างนี้ถือเป็นบุญอย่างยิ่งฉะนั้นการกินเจก็ไม่ได้มีการบุญเกิดแต่อย่างใดเพราะเรานั้นไม่ได้ลงมือกระทำจริงๆเพียงแค่คิดไปเองซึ่งพระเทวทัตก็เคยมาเสนอให้ชาวพุทธไม่กินเนื้อสัตว์แต่พระพุทธเจ้าปฏิเสธพร้อมให้เหตุผลว่า …

1.เนื้อสัตว์ไม่ใช่ของเหม็นอกุศลการต่างๆต่างหากที่เป็นของเหม็น

2.พระต้องเป็นผู้เลี้ยงง่าย

3.อนุญาตในการกินเนื้อสัตว์ที่ไม่รู้ไม่เห็นไม่ใช่เนื้อที่ฆ่าโดยเฉพาะตน

4.อาหารเป็นแค่ของเลี้ยงไก่ไม่ให้ตายอย่าสนใจ

สำหรับการรับประทานอาหารมังสวิรัตินั้นถือเป็นบุญหรือไม่ฉะนั้นจะบุญหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับการกระทำว่าทำเพื่ออะไรแต่ต้องอาศัยกับหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าด้วยบุญกิริยาวัตถุ 10 อย่างนั่นก็คือ

1. ทานมัย บุญสำเร็จด้วยการบริจาคทาน

2. สีลมัย บุญสำเร็จด้วยการรักษาศีล

3. ภาวนามัย บุญสำเร็จด้วยการเจริญภาวนา

4. อปจายนมัย บุญสำเร็จด้วยประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่

5. เวยยาวัจจมัย บุญสำเร็จด้วยการช่วยเหลือขวนขวายในกิจการงานต่างๆ

6. ปัตติทานมัย บุญสำเร็จด้วยการให้ส่วนบุญ

7. ปัตตานุโมทนามัย บุญสำเร็จด้วยการอนุโมทนาส่วนบุญ

8. ธัมมัสสวนมัย บุญสำเร็จด้วยการฟังธรรม

9. ธัมมเทสนามัย บุญสำเร็จด้วยการแสดงธรรม

10.ทิฏฐุชุกัมม์ การทำความคิดเห็นของตนให้ตรง

เมื่อเทียบเคียงแล้วไม่พบว่าการรับประทานอาหารมังสวิรัตินั้นคือการรับประทานแต่เพิ่มเป็นวิธีการทำบุญข้อใดๆจึงไม่นับว่าเป็นการทำบุญในพระพุทธศาสนาแล้วการกินเนื้อสัตว์นั้นบาปหรือไม่นั้นก็มีการวินิจฉัยว่าไม่บาปเพราะว่าการกินเนื้อสัตว์ที่ตายไปแล้วเป็นการผิดศีลข้อ ปาณาติบาต หรือไม่ซึ่งมีองค์ประกอบ 5 ข้อนั้นก็คือ

1. ปาโณ สัตว์มีชีวิต

2. ปาณสญฺญิตา รู้ว่าสัตว์มีชีวิต

3. วธกจิตฺตํ จิตคิดจะฆ่า

4. อุปกฺกโม พยายามที่จะฆ่า

5. เตน มรณํ สัตว์ตายด้วยความพยายามนั้น

อย่างไรก็ตามหากการกระทำสิ่งใดไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นและตนเองทำและสบายใจให้ทำเต็มที่เอาเรื่ององค์บากมาเถียงกันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อันไหนหากแต่มันสร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้มีจิตใจที่คิดดีงามเราก็จะสามารถดำเนินชีวิตด้วยความสงบสุขได้ด้วยเช่นกัน