ทนายบอกกฏหมายระบุชัด ‘ทำงานวันหยุด’ต้องได้ OT 3 เท่า

เรียกได้ว่ากลายเป็นเสียงวิพาทวิจารณ์ในทางโลกออนไลน์เป็นอย่างมาก หลังจากที่ได้มีแฟนเพจ Facebook รายหนึ่งที่มีชื่อว่าสายตรงกฎหมายซึ่งเป็นเพจ Facebook ของทนายรัชพลศิริสาครประธานชมรมสนับสนุนการต่อสู้เพื่อความยุติธรรม ซึ่งเขานั้นก็ได้มีการโพสต์ข้อความเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่ลูกจ้างควรอ่าน

โดยมีการระบุไว้ถึงการทำงานล่วงเวลาในวันหยุดที่มีการกำหนดไว้ว่า.. ให้ได้รับ 3 เท่า โดยคำว่าล่วงเวลานั้นก็จะหมายถึงการทำงานนอกเวลาการทำงานปกติ สมมุติเวลาทำงานปกติคือ 08:00 น. ถึง 17:00 น. หลังจากนั้นก็จะเป็นเวลาล่วงเวลาถ้าสมมุติทำงานต่อจนถึง 21:00 น. ก็เรียกว่าหลังจาก 17:00 น. จนถึง 21:00 น. ก็เป็นการทำงานล่วงเวลา โดยใน ตรงนี้จะต้องได้รับค่าชดเชยหรือโอที

โดยในวันหยุดถ้าทำงานนอกเวลาที่ไม่ได้กำหนดให้เป็นเวลางานนั้นถือเป็นการทำงานล่วงเวลาลูกจ้างจะต้องได้รับค่าชดเชยเป็น 3 เท่า และลูกจ้างจะต้องดูเวลาการทำงานที่เราทำในวันธรรมดาด้วย ถ้าหากทำงานนอก จากวันเวลาทำงานก็จะได้ 3 เท่า ฉะนั้นนายจ้างจะต้องจ่ายค่าล่วงเวลาให้ถูกต้อง โดยเริ่มพรุ่งนี้ไม่จำเป็นต้องรอตำรวจมาจับซึ่งนายจ้างหาคู่แล้วก็ควรไม่ทำให้ผิดกฎหมาย

โดยจะอยู่ในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพ. ศ. 2541 มาตรา 36 ในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาในวันหยุดให้นายจ้างจ่ายค่าล่วงเวลาในวันหยุดแก่ลูกจ้างในอัตราที่ไม่น้อยกว่า 3 เท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำ …